Tisse i drømmer Hva betyr det å drømme om å tisse

 Tisse i drømmer Hva betyr det å drømme om å tisse

Arthur Williams

I en tidligere artikkel utforsket vi betydningen av ekskrementer i drømmer, nå skal vi se hvordan tisse i drømmer ofte er assosiert med en ekte fysiologisk stimulans som forårsaker en tidlig oppvåkning og anses av drømmeren som den eneste betydningen av drømmen. Selv om vi ikke undervurderer de fysiske forbindelsene til dette symbolet, vil vi i denne artikkelen prøve å spore dypere forbindelser med drømmerens psykiske og emosjonelle virkelighet.

Se også: Drømmer om huset og dets innhold Alle symbolene til huset i drømmer

drømmer om å tisse

Å drømme om å tisse uten å lykkes , lete etter et sted å tisse i drømmer og våkne opp med et reelt behov for å tilfredsstille er veldig vanlig, hver leser vil han finne lignende drømmer i drømmeopplevelsen:

Man spør seg da om meningen bare er dette behovet for å tilfredsstille, og om drømmebildene der man prøver å tisse i drømmer har den eneste hensikten å ikke avbryte dem og sikre at drømmeren kan fortsette å sove.

Det er alltid viktig å registrere de fysiske følelsene knyttet til drømmer, men like viktig er det å ikke stoppe ved overflaten. Drømmer er komplekse og lagdelte og hvert symbol deltar i denne kompleksiteten.

Vi vil derfor måtte se under de mest umiddelbare fysiske sansene etter de symbolske elementene og betydningene som det ubevisste bringer til overflaten medhan manifesterer en dyp lidelse som kanskje kontrolleres i løpet av dagen, men som endelig kan uttrykke seg i sin fulle utstrekning i drømmen.

Jeg vil gjerne vite hva det vil si å drømme om å gå på do og tisser som blod. Denne natten drømte jeg at mens jeg gjorde det så jeg toalettet fullt av blod, og blodet fortsatte å komme ned. Så plutselig våknet jeg redd og fikk ikke sove lenger. Hei ( Sandra- Livorno)

Å drømme om å miste blod i bekker med tisse i drømmer tilsvarer å miste vital energi, det kan være fysisk energi som forsvinner fordi drømmeren er spesielt sliten, kan det være mental energi hvis hun studerer eller konsentrerer seg mer enn nødvendig, det kan også indikere noe fysisk som ikke fungerer som det skal.

Tisser i drømmer: Freud og Jung

Teorien om fysiske stimuli som kan forårsake en drøm har hatt stor ære blant forskere og forskere, tenk på eksperimentene med sensoriske stimuli laget av Alfred Maury eller markisen Hervey de Saint Denys dokumentert i deres tekster.

Freud i The Interpretation of Dreams siterer teoriene om ytre og indre (fysiske og psykiske) stimuli fanget i drømmer, og rapporterer også om to av drømmene hans (op cit. s. 186-197) der bildet av som tisser i drømmer gjenkjenneat:

“Alle drømmer er i en viss forstand drømmer om komfort: de adlyder intensjonen om å forlenge søvnen i stedet for å våkne. Drømmen er guardian, not the disturber of sleep:» (The interpretation of dreams, ed Gulliver, 1996, side 206)

Freud hevder at når psyken ikke klarer å ignorere visse stimuli, ender den opp med å gjenkjenne dem og se etter:

“... en tolkning som gjengir den nåværende følelsen som en delkomponent av en ønsket situasjon og i samsvar med søvn. Den nåværende sensasjonen er sammenvevd i en drøm for å stjele virkeligheten fra den» (op cit. pag.207)

Men Freud selv gjenkjenner ved tisse i drømmer andre betydninger knyttet til representasjonen av egne behov, instinktive drifter og barndomsminner. I selvfortolkningen av drømmene hans bringer han disse elementene til overflaten, og argumenterer for at hvis det manifeste innholdet i drømmen kan minne om bildet av å tisse i drømmer, innholdet latent av drømmen assosierer den med fortrengt innhold, begravd i det ubevisste og med omslagsminner tilbake til barndommen. Og går tilbake til drømmene sine, sier hun:

«Jeg våkner med følelsene som følger med et fysisk behov. Det kan antas at disse følelsene var drømmens faktiske stimulans, men jeg vil være mer tilbøyelig til å hevde at det var behovet for å urinere kl.bli provosert av drømmetanker» (pag.193)

Så velter den forrige teorien og anerkjenner handlingen tisse i drømmer en bredere og mer artikulert betydning.

Betydning. også omfavnet av Jung som får til å tisse i drømmer, er knyttet til instinktive og emosjonelle drifter som ikke finner utløp, forårsaket av sinne, fysisk og seksuell spenning og, i noen tilfeller, et symbol på utløsning.

Drømmer om å tisse Hvilke opplevelser?

Har du også drømt om å tisse?

Eller har du drømt om å prøve å gjøre det uten å lykkes?

Takk hvis du vil fortelle meg, ved å skrive i kommentarfeltet, om disse drømmene dine og om følelsene du kjente og fremfor alt om trangen til å tisse fortsatt var tilstede da du våknet.

Marzia Mazzavillani Copyright © Forbudt gjengivelse av teksten behovet for å tisse i drømmer.

Betydningen av å tisse i drømmer

For å forstå betydningen av å tisse i drømmer må vi ta utgangspunkt i virkeligheten. Urin er en væske som filtreres av nyrene som har som oppgave å fjerne avfallsstoffer og giftstoffer fra kroppen som kan skade den og som ikke må holdes tilbake.

Gjenspeiler denne naturlige funksjonen, den vanligste betydningen av tisse i drømmer vil være knyttet til behovet for å forlate alt som har blitt giftig for veksten til drømmeren og for hans psykiske helse, alt som gir ubehag eller som ikke lenger er nødvendig.

[ bctt tweet=”Den hyppigste betydningen av å drømme om tisse er knyttet til å gi slipp”]

De psykiske giftstoffene som må elimineres med tiss i drømmer er konflikter og komplekser, hemninger, frykt, mindreverdighetsfølelse, tanker som forgifter livet og som, med handlingen av å tisse i drømmer, symbolsk blir forlatt.

Som skjer for symbolet på toalettet i drømmer og delvis for ekskrementer i drømmer, til og med å tisse i drømmer er knyttet til behovet for å slippe taket .

Forlate foreldede sider ved seg selv, men fremfor alt de tunge og hemmende aspektene for å uttrykke det man virkelig føle ved å få frem nye sider av deg selv mer i tråd med det nåværende stadiet i livet og utfordringene fraadresse.

Så vi forstår at selv symbolikken med å tisse i drømmer er knyttet til behovet for vekst og evolusjon og kan betraktes som et budskap fra det ubevisste som tar sikte på å identifisere og uttrykke nye følelser, renset for giftstoffene som har akkumulert i løpet av livet.

Dette bringer oppmerksomhet til betydningen av følelsesverdenen og behovet for å uttrykke den på en voksen og akseptabel måte i miljøet der drømmeren lever , uten blokkerer det, men uten å være nedsenket i det.

Tisser i drømmer De vanligste bildene

1. Å drømme om ikke å kunne tisse

og føle en sterk stimulans er kanskje det vanligste bildet, det som er mest assosiert med en ekte fysiologisk stimulans. Men like vanlig er forbindelsen mellom disse drømmene og behovet for å gi slipp på utdaterte tanker og situasjoner.

Det ubevisste signaliserer en sykdomsfølelse, en manglende evne og et presserende behov for å bøte på det. Når dette bildet kombineres med brennende og smertefulle opplevelser, kan det tyde på konflikter, voldelige og tilbakeholdte følelser, usagte ord. I tillegg til å vise til mulig betennelse i urinveiene.

2. Å drømme om å lete etter et sted å tisse og ikke finne det

en annen veldig vanlig situasjon, ofte ledsaget av angst og uro, kan indikere en følelsesmessig forstyrrelse som du ikke kan håndtere, enserie av følelser som dukker opp og som skremmer drømmeren, et behov for endring som ignoreres.

3. Å drømme om å bli avbrutt mens du tisser

er relatert til ytre eller indre påvirkninger som motsetter seg selvutfoldelse. Se som et eksempel følgende drøm laget av en ung kvinne:

Jeg har en litt spesiell drøm å fortelle, men jeg skammer meg litt. Faktisk er min tilbakevendende drøm at ... jeg går tom for tiss! Jeg er bekymret; minst en gang i uken drømmer jeg desperat om å lete etter et sted å tisse, og jeg finner det selvfølgelig ikke. Og når jeg endelig finner den, er det alltid noen som finner meg! Jeg ender opp med å våkne opp i angst. (Marina- Trani)

En drøm som kan kobles til usikkerhet og frykt med hensyn til ens evne til å si og gjøre det som er nødvendig. Menneskene eller situasjonene som avbryter tissen i drømmer kan være symbolet på en del av den rasjonelle, rigide og kontrollerende personligheten, men de kan også representere objektive situasjoner som hindrer drømmeren i å frigjøre seg og være i stand til å uttrykke seg på sitt beste .

4. Å drømme om å ikke kunne tisse i drømmer

på grunn av mangel på privatliv og følelse under øynene til andre, kan referere til en følelse av utilstrekkelighet, ikke føle seg riktig i visse situasjoner (vanligvis refererer til sosialt liv), ikke å klarefinn den rette måten å si eller gjøre det du føler.

5. Å drømme om å tisse på offentlige toaletter

er knyttet til de samme behovene og manglende evnene til de tidligere bildene, men har en mer markert sosial konnotasjon som kan sette fingeren på andres betinging, frykten for å ikke være opp til det, mangelen på selvtillit. Samme tema er behandlet i artikkelen Drømmer om offentlige toaletter

Se også: Drømmer om svigermor Betydning av svigermor i drømmer

6. Å drømme om å tisse i senga

er et bilde som bringer deg tilbake til barndommen, til den alderens angst og frykt. Sengen er knyttet til intimitet og derfor kan det forstås at det er følelser og seksuelle impulser som må uttrykkes, dette bildet kan assosieres med utløsning, ungdoms onani, eller fremheve infantile følelser og følelser som kanskje påvirker et forhold.

7. Å drømme om å tisse mye

og se det renne over fra toalettet er et mektig og betydningsfullt metaforisk bilde: det indikerer et overflod av følelser som har blitt holdt tilbake til da. Hva drømmeren føler i drømmen og ved oppvåkning vil være viktig å forstå hvis drømmen indikerer et behov for å bli tatt vare på eller et svulstig utbrudd.

Dette er tydelig i de følgende to drømmene, der meningen av tissen i drømmer som renner over går i forskjellige retninger: mens i den første drømmen opplever skamfølelsen av drømmerenantyder vanskelighetene hans med å vise hva han virkelig føler, og frykten for å bli dømt av andre.

Den andre drømmen viser nøyaktig det motsatte: et uttrykk for seg selv som ved visse anledninger kan grense til inflasjon, masete og mas. å være undertrykkende for andre.

Den andre natten hadde jeg en ganske merkelig drøm: Jeg drømte at jeg tisset mye. Jeg hadde en lukket dør foran meg, og jeg begynte å tisse så mye at jeg så den løpe over gulvet og gjennom den døren, og jeg var bekymret for at folk utenfor kunne se. Alt i alt skammet jeg meg litt. Hva kan bety å tisse i drømmer? ( Maria- Roma)

I tillegg til symbolet på tissen i drømmer, må symbolet på den lukkede døren vurderes nøye - Det vil være viktig å vite hvilken hindring det refererer til og hvilke som er de lange- holdt følelser og følelser om at de overvinner blokkeringen av intern sensur som forårsaker skam. og frykt for andres dom.

Jeg drømmer ofte om å tisse, men handlingen tar liksom aldri slutt!! Urinen er klar og jeg føler en glede over å høre blæren min tømmes, selv om jeg er ferdig med den etter lang tid, så mye at jeg blir bekymret!!

Og i alle fall, selv i kveld klarte jeg å bli ferdig urinering! Vil det være en mening med dette? (Luis- Perugia)

Et slikt presserende behov og handlingen tiltømme blæren så lenge viser de evnen til å uttrykke seg og evnen til å ta vare på behovene deres uten frykt.

Å tisse i drømmer så rikelig kan kobles til følelser og følelser som har blitt undertrykt eller ikke gjenkjent og som nå finner måte å uttrykke seg på. De er tilbakevendende drømmer knyttet til et følelsesmessig utbrudd som kan fremheve en overdreven, grenseløs måte å uttrykke seg på.

8. Å drømme om å bade deg selv med din egen urin

kan indikere at du er engasjert i en eller annen situasjon eller et forhold, å bli identifisert med følelsene du føler og, hvis følelsen som føles i drømmen er avsky eller skam, manglende evne til å håndtere det alt, frykt for å ha overdrevne og ukontrollerbare følelsesmessige reaksjoner. Hvis følelsen derimot er en lettelse, kan drømmen vise ens fryktløse konfrontasjon med følelser og følelser.

9. Å drømme om å bli våt av andres tisse

frykt for å bli våt eller forurenset av det, kan indikere frykt for å bli overveldet, påvirket eller skadet av andres reaksjoner, frykt for å betale prisen for en bestemt situasjon .

10. Å drømme om å tisse med lettelse

er en positiv drøm om kontakt med de delene av seg selv som vet hvordan de skal uttrykke seg og uttrykke sine følelser, som vet hvordan de skal manifestere seg i verden og også i et intimt forhold.

Hvis drømmeren endelig lykkesfrigjør deg selv, lettelsen du opplever, indikerer muligheten for å lette selv i spenninger på dagtid, muligheten for å håndtere angst og frykt og akseptere det som skjer i deg, vise hva du ønsker å bli sett, gi slipp på det som må slippes gå, beveger seg mot et nytt selvuttrykk.

11. Å drømme om å tisse med en smertefull følelse

som allerede skrevet ovenfor, kan referere til reelle betennelser relatert til kjønns- og urinveiene (cystitt, uretritt, etc.) eller kan indikere sterke følelser uttrykt med lidenskap, med sinne, følelser som kan bli destruktive.

12. Å drømme om et dyr som tisser

kan signalisere et psykisk territorium som må "merkes" slik dyr gjør, et heftig og instinktivt aspekt av seg selv, som må tas i betraktning, utforskes, aksepteres, forsvares fra innblanding av andre. Eller et fysisk sted å bevare, et aspekt av situasjonen du opplever å ta hensyn til.

13. Å drømme om at partneren din tisser

kan være knyttet til effekten (positiv eller negativ) mottatt fra partnerens følelser. Det er mulig at dette bildet indikerer et behov for større intimitet og deling, eller at det tvert imot fremhever deler av en selv som er forsiktige og ukomfortable i møte med dette.

14. Å drømme om å urinere blod

er relatert til tap aven vital energi, og selv i møte med denne drømmen vil det være bra å utelukke et fysisk problem. Bildet viser også til uttrykk for seksualitet, til lidenskap, til "glødende" følelser.

Som et eksempel rapporterer jeg følgende to drømmer, laget av en mann og en jente der symbolet på tisse dukker opp i drømmer det blir blod:

Hei, i natt drømte jeg om å ha et akutt behov for å tisse, men da jeg kom på do tisset jeg blod uten å kunne stoppe før jeg nådde kanten av toalettet. Imponert husker jeg at jeg ringte moren min. (John)

Denne drømmen, som du kan forestille deg, er knyttet til en stressende situasjon og kanskje også til fysisk tretthet.

Behovet for å tisse i drømmer, kan ta utgangspunkt i en ekte fysisk stimulans, men det drivende behovet som føles i denne drømmen ser ut til å være knyttet til behovet for å kvitte seg med det som i det øyeblikket får drømmeren til å føle seg " mett " (mett, trøtt, lei , på grensen for utholdenhet).

Men vannlating og lindring viser seg å være annerledes enn forventet, fordi det som kommer ut er blod.

Blod i drømmer er knyttet til en mer eller mindre bevisst. I denne drømmen fyller den en hel toalettskål og drømmeren klarer ikke å stoppe denne blødningen. Dette betyr at han ikke er i stand til å stole på sin mentale og fysiske styrke og energi, og det ja

Arthur Williams

Jeremy Cruz er en erfaren forfatter, drømmeanalytiker og selverklært drømmeentusiast. Med en dyp lidenskap for å utforske drømmenes mystiske verden, har Jeremy viet sin karriere til å avdekke de intrikate betydningene og symbolikken som er skjult i våre sovende sinn. Han ble født og oppvokst i en liten by, og utviklet tidlig en fascinasjon for drømmenes bisarre og gåtefulle natur, noe som til slutt førte til at han tok en bachelorgrad i psykologi med spesialisering i drømmeanalyse.Gjennom sin akademiske reise fordypet Jeremy ulike teorier og tolkninger av drømmer, og studerte verkene til anerkjente psykologer som Sigmund Freud og Carl Jung. Ved å kombinere sin kunnskap i psykologi med en medfødt nysgjerrighet, forsøkte han å bygge bro mellom vitenskap og spiritualitet, og forstå drømmer som kraftige verktøy for selvoppdagelse og personlig vekst.Jeremys blogg, Interpretation and Meaning of Dreams, kuratert under pseudonymet Arthur Williams, er hans måte å dele sin ekspertise og innsikt med et bredere publikum. Gjennom omhyggelig utformede artikler gir han leserne omfattende analyser og forklaringer av ulike drømmesymboler og arketyper, med sikte på å kaste lys over de underbevisste budskapene våre drømmer formidler.Jeremy erkjenner at drømmer kan være en inngangsport til å forstå vår frykt, ønsker og uavklarte følelser.sine lesere til å omfavne drømmenes rike verden og utforske sin egen psyke gjennom drømmetydning. Ved å tilby praktiske tips og teknikker, veileder han enkeltpersoner om hvordan de kan føre en drømmedagbok, forbedre drømmegjenkallingen og avdekke de skjulte meldingene bak deres nattlige reiser.Jeremy Cruz, eller rettere sagt, Arthur Williams, streber etter å gjøre drømmeanalyse tilgjengelig for alle, og understreker den transformative kraften som ligger i drømmene våre. Enten du søker veiledning, inspirasjon eller bare et glimt inn i underbevissthetens gåtefulle rike, vil Jeremys tankevekkende artikler på bloggen hans utvilsomt gi deg en dypere forståelse av drømmene dine og deg selv.