ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

 ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੈਲੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ. ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬੰਧਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਵਾਂਗ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ।

ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ।

ਪਰ ਟੋਪੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਸਿਰ ਉੱਤੇ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਇੱਕ "ਤਾਜ " ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਅਧਿਕਾਰ, ਚੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ।

ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ, ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ "ਮੁੜਨ" ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਾਰਿਸ਼, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਠੋਸਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਖਿੱਚ.

25. ਇੱਕ ਹੈੱਡਸੈੱਟ

ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ <7 ਦਾ ਵੀ>" ਬੰਦ" ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਵੱਲ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ " ਵੱਖ " ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

26. ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਫੌਜੀ ਟੋਪੀ

ਕਠੋਰ, ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖਿੱਚ (ਜਾਂ ਡਰ) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

27. ਇੱਕ ਜੈਸਟਰ ਜਾਂ ਜੋਕਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਹੋਸ਼ ਭਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ " ਬਾਲਗ" ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਟੋਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

28. ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ " ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ" ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।

29. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਹੁੱਡ

ਜੰਗ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਈਥਰਿਅਲ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਹੁੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੂਜਾ ਬਣਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੇਦ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ .

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੁੱਡ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ (ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ) ਦਾ ਹੈ: ਮੌਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। la reproduction of the text

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਬੁੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ
 • ਗਾਈਡ 1500 ਹੋਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗਾਹਕ ਬਣੋਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓਬ੍ਰਹਮ, ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਫਰਾਇਡ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ (ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਟੋਪੀ ਦਾ ਚਪਟਾ, ਅਵਤਲ ਅਤੇ ਤਹਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਫੈਲਿਕ।

ਜਦਕਿ ਜੁੰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ।

ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਣਗਿਣਤ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਡਲ (ਬੋਲਰ ਟੋਪੀ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਬੋਰਸਾਲੀਨੋ, ਹੁੱਡ, ਔਰਤ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ ਟੋਪੀਆਂ) ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਅਥਾਰਟੀ<13
 • ਸਤਿਕਾਰ,ਸਨਮਾਨ
 • ਸ਼ਕਤੀ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ
 • ਰੈਂਕ, ਵੱਕਾਰ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ
 • ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਨਾ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਵੀ)
 • ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ

ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  29 ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (a ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ “ ਸਿਰ ਵਿੱਚ “।

2. ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਟੋਪੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਵੈ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੋਪੀ ਉਸ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਟੋਪੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਟੋਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੀਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ " ਛੋਟੇਪਣ" ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

4. ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ

ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕੈਪ) ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)।

5. ਟੋਪੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਟੋਪੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

6. ਟੋਪੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ।

7. ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਟੋਪੀ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜੋ " ਵਜ਼ਨ " ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

8. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ. ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਹਵਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ (ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ (ਗੌਪ, ਨਿੰਦਿਆ) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ।

10. ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ।

11. ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ , ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12. ਇੱਕ ਮਿੱਧੀ ਹੋਈ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਜਿਨਸੀ ਵੀ)। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ।

13. ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14. ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲੂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ)।

15. ਟੋਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਨਸੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਟ ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਵੇਖਣਾ, "ਸਿਰ " ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ।

17. ਰੰਗਦਾਰ ਟੋਪੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ: ਲਾਲ, ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ, ਹਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੰਗ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ "ਕਾਲਾ" (ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ
 • ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ..

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ… ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

18. ਕਾਲੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

19. ਤੂੜੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਬਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਕੋਮਲ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਨਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

20. ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ, ਪਰੰਪਰਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ "ਗੰਭੀਰ" ਟੋਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

21. ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੋਪੀ

ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ " ਪੁਸ਼ਟੀ " ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਾਈਮਾਡੋਨਾ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ( ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੋਪੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ, ਸਨਮਾਨ (ਨਕਾਬ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

22. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਟੋਪੀ     ਬੋਰਸਾਲੀਨੋ

ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਟੋਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ, ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਹੰਕਾਰ, ਹਿੰਸਾ (ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਸਾਲੀਨੋ ਟੋਪੀ ਮਰਦ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਆਦਮੀ ਲਈ) ਲਈ ਡਰ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

23 ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਅਰਥ

ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ, ਸੰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਰੀਵਾਦ, ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ " ਪਰਦਾ, ਧੁੰਦਲਾ, ਅਸ਼ੁੱਧ" ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਆਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਉਸਦੀ ਨਾਰੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ।

24. ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਰ ਕੈਪ

ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।