ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ. ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ

 ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ. ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ

Arthur Williams

ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ "ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ" । ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅਜੇ ਵੀ "ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ" ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ, ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਆਮ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

7>

<8

ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹੈਲੋ ਮਾਰਨੀ, ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿਚ ਸੀ, ਰਾਤ ​​ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਿਆ। (ਫੈਬੀਓ- ਫਾਇਰਨਜ਼)

ਪਿਆਰੇ ਫੈਬੀਓ, ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ " ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ " ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਦਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ  ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲੀਆਂ, "ਗੁਣਾ" ਇਸਦੀ ਲੋੜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ (ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ) ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ (ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੱਜ)  ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ , ਸਰੀਰਕ ਅਨੰਦ ਨਾਲ,  " ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ" ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਜੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ " ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਇਹ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ , ਰਾਤ ਦੇ ਪੰਥਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ, ਜੇ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ; ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਮੇਰੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ  ਮਾਰਨੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮਿਸਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਗੇਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਲੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? (I.- ਬਾਰੀ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। .

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚਿੱਤਰ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ, ਭਾਵਨਾ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਸਮਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ)।

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੇਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ?

ਸਪੈਗੇਟੀਬਾਰੀਕ ਕੀਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਗਰੇਵੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਥੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਡ੍ਰੀਮ ਰੀਐਂਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ. ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ  ਮਾਰਨੀ

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।