ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

 ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

Arthur Williams

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹਨ।

<6

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਉਤਸ਼ਾਹ, ਹੈਰਾਨੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਰਹੱਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਨੋ-ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਲ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ , ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਨਾਲ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ " ਨਿਊਸ ਵਿੱਚ " ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਸਭ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ " ਨਵਾਂ" <8 ਹੈ।> ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ, ਨਾਇਕ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ, ਨਿਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ " ਸੋਲਵਰ" ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਰਸਮਾਂ ਹਨ। ਬੀਤਣ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ।

[bctt tweet=”ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੈ” username=”Marni”]

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ-ਪੁਨਰਜਨਮ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਦਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੋਜਣਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੈ: ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੱਕ), ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੌਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ (ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ)।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਪਰਿਵਰਤਨ
  • ਪਰਿਪੱਕਤਾ
  • ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲੋ
  • ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ
  • ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਭਰਦੇ ਹਨ
  • ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਪਛਾਣਨ ਲਈ
  • ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
  • ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ
  • ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੰਤ
  • ਸੋਗ ਦਾ ਅੰਤ

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਚਿੱਤਰ

1 . ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣਨ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

3. ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੁਪੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ।

4. ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਣੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਣਾ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ।

ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ : ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਸਦਮਾ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5 . ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਚੇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤੰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗੁਪਤ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੱਭੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ “ ਹਨੇਰੇ ” ਪਹਿਲੂ।

6. ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਸੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ (ਸੇਨੇਕਸ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮ), ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ , ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਦਿ।

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚੇਤ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਲਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ 18 ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਇੱਕ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਕਮਰਾ

ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।<0 ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਉਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ:

ਪਿਆਰੀ ਮਾਰਨੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਘਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲੀ ਹਨ।

ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਕੰਕਰੀਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ, ਚੰਗੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। (Rossella-B.)

ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, " ਦੌਲਤ” ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਲੇਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਕੂਲਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।