Salaisesta huoneesta haaveileminen kotona Merkitys

 Salaisesta huoneesta haaveileminen kotona Merkitys

Arthur Williams

Unen näkeminen salaisesta huoneesta viittaa muutoksiin uneksijan sisäisessä ja ulkoisessa todellisuudessa. Se on tietoisuuteen ja löytämiseen liittyvä uni, jolla on positiivisia merkityksiä liittyen uneksijan kasvuun, mahdollisuuksiin ja itsetuntoon.

salainen huone unissa

Unelma salaisesta huoneesta jonka olemassaoloa ei epäillä, herättää hyvin eläviä tunteita: jännitystä, yllätystä, uteliaisuutta, epäuskoa, odotusta ja toisinaan myös pelkoa ja salaperäisyyden tunnetta siitä, mitä tästä uudesta tilasta voidaan löytää.

Tiedämme, että unien talo on eräänlainen valokuva uneksijan psykofyysisestä tilanteesta, toisin sanoen se heijastaa sitä, mitä koetaan subjektiivisella ja objektiivisella tasolla, kun taas haaveillaan talon huoneista tai tietystä huoneesta. viittaa itseensä, joka liittyy huoneen käyttötarkoitukseen ja siihen liittyvään toimintoon, jota on parannettava.

Tästä näkökulmasta, haaveilee löytävänsä salaisen huoneen vastaa persoonallisuuden laajentumista, jonka tarkoituksena on tuoda esiin uusia puolia itsestä, jotka ovat olleet siihen asti piilossa ja jotka yleensä vastaavat muutosta, kypsyyttä, kasvua tai sisäistä matkaa.

Unelmien salainen huone viittaa tähän oli läsnä " nuuteilla ' uneksijassa ja joka on saanut muodon, joka voi kääntää hänen elämäänsä, kaiken sen, mikä siihen asti oli hautautunut psyykeen, jota ei ollut mahdollista saavuttaa ehkä kypsymättömyyden tai kyvyttömyyden vuoksi hyväksyä itsestään muita kuin ympäristön vahvistamia osia.

Sillä hetkellä, kun astuu uniensa salaisen huoneen ovesta sisään ja piilotettu tila paljastuu, tietoisuus laajenee ja voi kohdata (ja integroida) sen, mikä oli aiemmin haudattuna tai jäsentymättömänä, oman" uusi voi tulla osaksi elämää.

Salaisesta huoneesta haaveileminen Symboliikka

Salaisen huoneen symboliikka liittyy lukemattomiin tarinoihin, legendoihin ja satuihin, joissa päähenkilö, sankari, löytää salaisen käytävän, piilotetun oven, jonka takana on kryptoja, luolastoja, paikkoja tai kammioita, ja näin hän kaivaa esiin aarteen tai paljastaa salaisuuden, löytää vastauksen tai löytää uuden mahdollisuuden jatkaa matkaa ja saattaa matkansa päätökseen.

Salainen huone näyttää maagiselta, ajattomalta paikalta, joka voi paljastaa itsensä " resolver' ja joissa löydetään esineitä tai suoritetaan toimia, jotka ovat todellisia siirtymäriittejä, uudistumista ja uuden saavutettavan tilan hyväksymistä.

Unissa salaisuuteen pääseminen voidaan nähdä eräänlaisena vihkimiskokeena, joka vaatii rohkeutta ja halua kohdata tuntematon.

[bctt tweet="Unien salaiseen huoneeseen pääsy on eräänlainen vihkimiskoe" username="Marni"]

Salaisesta huoneesta haaveileminen Merkitys

Salaisen huoneen merkitys unissa voi olla, että kynnyksen ylittäminen herättää pelkoa tai että edessä oleva tila näyttää pimeältä ja tiheältä mahdollisuuksien ja pelottavien tuntemattomien mahdollisuuksien täyttämältä, erityisesti niissä, jotka pelkäävät poistua tottumuksen tuomasta turvallisuudesta.

Unelma salaisesta huoneesta liittyy nykyhetkeen, mutta ennen kaikkea tulevaisuuden mahdollisuuksiin, jos ihmisellä on rohkeutta tarttua tilaisuuteen, tunnistaa muutos itsessään eikä kieltää sitä.

Useimmissa unissa piilotetun huoneen löytämisellä on positiivinen merkitys: salainen huone kutsuu ja toivottaa uneksijan tervetulleeksi, saa hänet tuntemaan innostusta uudesta ja hänelle tarjoutuvista mahdollisuuksista (jotka ovat usein jo kypsyneet hänessä), mutta joskus esiin nousee myös vähemmän rohkaisevia merkityksiä, jotka liittyvät estyneisiin näkökohtiin, pettymyksiin, kyvyttömyyteen ja pelkoon käyttää löydettyä (omia voimavaroja).

Näin tapahtuu, kun salaisessa huoneessa oleva asia turhauttaa ja pettää uneksijan odotukset tai pelottaa hänet pois.

Mutta vaikka unien salainen huone olisikin epämiellyttävä ja pettymys, se olisi aina nähtävä lähtökohtana liioiteltujen odotusten tai omien rajoitusten pohtimiselle.

Näin ollen, kuten aina, uneksijan kokemat tunteet ohjaavat merkityksiä ja antavat niille merkityksen koetun todellisuuden kannalta.

Unien salaisen huoneen merkitykset voidaan tiivistää seuraavasti:

  • transformaatio
  • kypsyminen
  • myönteinen muutos
  • kuljettu reitti
  • sisäiset voimavarat kehittyvät
  • tunnistettavat ominaisuudet ja puutteet
  • tilaisuudet, joihin on tartuttava
  • vastaukset vaikeaan aikaan
  • siirtymävaiheen loppu
  • surun päättyminen

Unelma salaisesta huoneesta Unelma kuvia

1. Haaveilu salaisen huoneen löytämisestä kodista.

on allegoria uusien osien löytämisestä itsestä, laajentumisesta ja voimaantumisesta, jonka uneksijalla on voimaa ja kykyä tunnistaa, tukea ja kokea todellisuudessaan.

Katso myös: Viini unissa. Viinin juominen unessa

Se on kasvun unelma, joka usein merkitsee saavutettua virstanpylvästä ja uutta vaihetta yksilöitymisen matkalla.

2. Unelma kellarissa olevasta salaisesta huoneesta

viittaa uneksijan tarpeeseen tai yritykseen päästä käsiksi itsensä syvimpiin ja kaukaisimpiin osiin, jotka liittyvät ehkä menneisyyteen, muistoihin, jotka on tuotava esiin, ja mahdollisiin traumoihin tai tapahtumiin, joita hänen on tarkasteltava ja käsiteltävä.

Unta sängyn takana olevasta salaisesta huoneesta

näyttää pariskunnan elämän piilotilan, joka toisinaan edustaa salaisia tilanteita ja rinnakkaista intiimiä elämää.

Joissakin unissa sängyn takana oleva piilotettu huone voi myös paljastaa tuskallisen menneisyyden, jossa on loukattu läheisyyttä tai seksuaalisia sudenkuoppia.

4. Haaveilu arkun sisällä salaisessa huoneessa olevasta arkusta

unien salaisesta huoneesta löytyvä arkku tai kaappi kiinnittää huomion ja herättää halun selvittää lisää, löytää sen sisältö.

Sisältöä, jota näin suojattuna ja vartioituna voidaan pitää unen todellisena viestinä.

Esimerkiksi Jos uneksija näkee löytävänsä arvokkaita kiviä arkun sisältä salaisesta huoneesta, hän joutuu ihmettelemään kauneutta ja rikkautta, joka kuuluu hänelle, mutta josta hän ei ehkä ole tietoinen.

Vaikka, unelmoivat luurangon löytämisestä, luita tai muita kuivia, epämiellyttäviä asioita piilotetun huoneen vaatekaapissa tai takakontissa, edustaa tarvetta tuoda esiin salaisuus, syyllisyys, tuskallinen muisto, trauma, tukos.

5. Pimeästä salaisesta huoneesta haaveileminen

on kuva varjosta ja luopio-maailmasta, joka on haudattu syvälle alitajuntaan ja joka luo yhteyden tietoisuuteen salaisen huoneen avoimen kynnyksen kautta.

Uneksija tuskin uskaltautuu tämän vasta löydetyn huoneen pimeyteen, vaan hän tuntee pelkoa ja ahdistusta.

Tämä kuva voi antaa signaalin tiedostamattomista voimista, jotka painavat tunnistamista tai " bui "menneisyydestä.

6. Unelma salaisesta käytävästä

on ehkä jännittävin ja salaperäisin kuva, joka tuo mieleen vanhat tarinat ja elokuvat, joissa salainen käytävä mahdollistaa pakenemisen, piiloutumisen ja pelastautumisen vaaralta.

Jopa unissa se liittyy tarpeeseen paeta sisäiseen tilaan, joka on piilossa useimmilta ja joka on siten vaihtoehto oman todellisuuden banaaliudelle ja tottumuksille sekä muiden vaatimuksille ja tungettelulle.

Salainen käytävä unissa joka johtaa uuteen tuntemattomaan tilaan, viittaa aina siihen, että löydämme osan itsestämme, joka paljastuu ja avautuu ehkä jonkin polun, terapian tai analyysin seurauksena.

Silloin voi tulla esiin jaksoja menneisyydestä tai arkkityyppisiä piirteitä, kuten vanha mies, taikuri, velho (senexin ja viisaan vanhan miehen arkkityyppi), lapsi, eläin, tuntematon nainen, oma äiti jne.

Jokainen asia ja jokainen henkilö, joka asuu piilotetussa huoneessa, johon pääsee unissa salaisen käytävän kautta, edustaa tiedostamatonta ulottuvuutta, joka paljastuu.

Unelma salaisen, tuntemattoman huoneen löytämisestä

Se, jonka esittelen uniesimerkkinä, on jo julkaistu aiemmin, mutta se on niin kaunis ja merkityksellinen, etten halua luopua sen ymmärtämisestä tässä artikkelissa.

Tämä on nuoren naisen unelma, jonka itseluottamusta rakennetaan neuvonnan avulla.

Tässä unessa nainen löytää kodistaan suuren tilan, joka symboloi hänen voimavarojensa laajentumista ja uutta itsetuntemusta:

Rakas Marni Mitä tarkoittaa haaveilla uuden huoneen löytämisestä talosta?

Näin unta, että olin omassa kodissani, vaikkakin erilaisessa kuin todellisuudessa; siellä on asioita, joita tarkkailen huvittuneena ja joista pidän ja jotka ovat ehkä hieman omaperäisempiä kuin todellisuus.

Yhtäkkiä huomaan, että huoneen yhtä nurkkaa ei ole seinä, vaan siellä on käytävä, ja ihmettelen, miksi en ole koskaan huomannut sitä.

Katso myös: Raha unissa Mitä tarkoittaa unelmoida rahasta?

Olen innoissani ja kiinnostunut, lähestyn ja näen, että siellä on harmaa betonikäytävä, kävelen sitä pitkin ja löydän itseni tilasta, joka muistuttaa kotiani, mutta on suurempi ja kauniimpi, täynnä tyylikkäitä esineitä ja ylellisiä asioita.

Olen ihastunut kaikkeen tähän kauneuteen, sitten ajattelen, että se on edelleen MINUN kotini ja tunnen itseni hyvin onnekkaaksi, kun minulla on kaikki tämä ylimääräinen ihana tila ja tämä hyvyys.

Ihmettelen myös, miten en ole koskaan nähnyt sitä aikaisemmin. Tämän huoneen ikkunoista kuulen jopa meren äänet. Olen hukkua iloon ja kaikki tuntuu minusta todelliselta. (Scarlett-B.)

Uneksija näki tämän unen, kun hän alkoi laajentaa mahdollisuuksiaan kohtaamalla uuden ammatin, jossa hän tunsi itsensä täytetyksi, kun hän alkoi luottaa itseensä, omaan " rikkaus". josta hän ei ollut saanut mitään käsitystä ennen tuota hetkeä.

Se on tyypillinen unelma, joka heijastaa täysin salaisen huoneen merkitystä unelmissa.

Harmaan käytävän kuva on tärkeä ja merkittävä. jonka kautta pääsee peilitaloon: sitä voidaan pitää kohdunkaulan kanavan symbolina, joka johtaa kohdusta uuden tietoisuuden syntyyn.

Ennen kuin jätät meidät

Hyvä lukija, toivottavasti nautit tästä kiehtovasta symbolista yhtä paljon kuin minä nautin siitä kirjoittamisesta. Jos pidit artikkelia hyödyllisenä ja mielenkiintoisena, pyydän sinua vastavuoroisesti auttamaan minua levittämään tätä sisältöä pienellä eleellä:

JAKAA ARTIKKELI

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.