ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਈਵ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਈਵ

Arthur Williams

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।

5>> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਿਨਸੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਕਸ ਸੀਨ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੀਬਰ ਸਰੀਰਕ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਰਗੈਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇ REM ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

<0 ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕੁਦਰਤੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸੁਪਨੇ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਲੋੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲੀਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਦ, ਬਲਦ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ, ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਖੋਲ ਮਾਦਾ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗ, ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਚਾਕੂ, ਡੰਡੇ ਮਰਦ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਕਾਮੁਕਤਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨੇ ਰੋਮਾਂਸ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮਿਠਾਸ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਮਾਦਾ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ। ਅਰਥ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਲਿਬਿਡੀਨਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਲੇਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਦੇ ਬਾਲ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਲਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ. ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 33 ਅਰਥ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮਰੀਨਾ, ਇੱਕ 30-ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਕਦੇ ਇੱਕਦੋਸਤ।

ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਰੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ:

  • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
  • ਕੁਝ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  • ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਉਹੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ " ਘੁਸਪੈਠੀਏ " ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ?

ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਰੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂਨੇੜਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ।

  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
  • ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
  • ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਿੰਗਕਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ:

  • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ
  • ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
  • ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨੇ
ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।