നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ നീന്തൽക്കുളങ്ങളുടെ അർത്ഥം

 നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ നീന്തൽക്കുളങ്ങളുടെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

കുളത്തെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? തടാകത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന് സമാനമാണോ അതോ വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണോ? ഇന്നത്തെ ലേഖനം ജലത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വശം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു, മനുഷ്യനിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന ജലം, ദമ്പതികളുടെ വികാരങ്ങൾക്കായി സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന തുല്യമായ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഇടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ കുളം

കുളത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക ഒരു വൈകാരിക ബന്ധത്തിലോ, അപൂർവ്വമായി, സൗഹൃദത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്, മറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത ജല തടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അഡ്ഹോക്ക് സൃഷ്ടിച്ച അതിരുകൾ ഉണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ ഇക്കാരണത്താൽ , സ്വപ്നങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ദമ്പതികളെക്കുറിച്ചും അവരിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മതിയായ ഇടം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ നീന്തൽക്കുളം ഈ സ്വകാര്യ ഇടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഒപ്പം ഒരാളുടെ സ്നേഹവികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കുളം, തടാകം, കിണർ എന്നിവ പോലെ നിശ്ചല ജലത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയുമായും "കണ്ടെയ്‌നർ " എന്നതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ നന്നായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരാൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും കഴിവും അനുഭവിക്കാനാകും. ജലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക (വികാരങ്ങളെ അവയിൽ മുങ്ങാതെ അനുഭവിക്കുക) സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുക.

നീന്തൽക്കുളത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്, നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന, നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ വൈകാരിക ലോകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഭയം, അവസരം, ശീലം എന്നിവയിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നുപ്രത്യേക മാനസിക (ശാരീരിക) സ്ഥലം.

കുളത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം മഹത്തായ അഭിനിവേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നാൽ കൃത്യമായ രൂപവും അളവും കണ്ടെത്തിയ, ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഏകീകൃത ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. , മാത്രമല്ല പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരു കുളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്, വികാരങ്ങൾ പുതുക്കേണ്ടതിന്റെയും ഭാവി സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം, " നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ ലോകവുമായും അതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. ”, അമിതഭാരം കൂടാതെ. ഈ നിമജ്ജനത്തിന് നിശ്ചലവും ഗാർഹികവുമായ വികാരങ്ങളുമായും വികാരങ്ങളുമായും ഒരു സമ്പർക്കം വെളിപ്പെടുത്താനും അവരെ ഉണർത്താൻ " ജലത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നു " വെളിപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

കുളത്തിന്റെ ആകൃതിയും വെള്ളവും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തെയും ദ്രാവകത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അമ്നിയോട്ടിക്, സുരക്ഷ, ക്ഷേമം, സ്ഥിരത, നീന്തൽ, ഡൈവിംഗ്, പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ ചിത്രം ജനന നിമിഷത്തെയും പുറം ലോകവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഒരു പുതിയ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം).

അങ്ങനെ, കുളം സ്വപ്നം കാണുന്ന നിമിഷം (നനയുക, നീന്തുക, പുറത്തേക്ക് പോകുക) ഒരാൾ സുഖപ്രദമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് അജ്ഞാതമായ, മാറ്റം, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വേദന എന്നിവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിമിഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായ പരിവർത്തനം, പരിണാമം.

ഇതും കാണുക: നൃത്തത്തിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ നൃത്തത്തിന്റെ അർത്ഥം

നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുക അർത്ഥം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ രൂപവുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: തെളിഞ്ഞതും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതോ വൃത്തികെട്ടതോ മേഘാവൃതമായതോ ആയ,ചെളി, ആൽഗകൾ, വിദേശ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം, മുങ്ങാനുള്ള ആനന്ദവും ആഗ്രഹവും അല്ലെങ്കിൽ നീന്തലിൽ ഭയവും ബുദ്ധിമുട്ടും.

ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കുകയും സ്വപ്നസമാനമായ തന്റെ കുളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയും വേണം.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ നീന്തൽക്കുളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • ദമ്പതികളുടെ സാഹചര്യം, വിവാഹം
 • ദമ്പതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ
 • ദമ്പതികളിൽ പുതുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം
 • വികാരങ്ങൾ
 • ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
 • ബന്ധത്തിലെ മാറ്റം
 • വേർപിരിയൽ, വിവാഹമോചനം
 • <14

  ഒരു നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ

  1. നീന്തൽക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

  എന്നാൽ ഒരാളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന വികാരങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നതാണ്.

  സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് ഒരു പങ്കാളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരപരമായ ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈ ചിത്രത്തിന് അയാൾക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (ബന്ധു, സുഹൃത്ത്).

  തീർച്ചയായും, നീന്തൽക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങൾ, ക്ഷേമം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത എന്നിവ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സൂചനകളായിരിക്കും, ഈ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പവും വിവരിക്കാൻ നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെ രൂപം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ. വ്യക്തി.

  2.

  വസ്ത്രധാരിയായി കുളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് വികാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു, ഒരു ഭയംഏറ്റുമുട്ടൽ, ഒരുവന്റെ ദുർബലത കാണിക്കുമോ, നഗ്നനാകുമോ എന്ന ഭയം.

  3. ഒരു കുളം പാർട്ടി സ്വപ്നം കാണുന്നത്    ആളുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കുളത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യത്തിന്റെയും പങ്കിടലിന്റെയും നിമിഷങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ, നേരെമറിച്ച്, അടുപ്പത്തിന്റെ അഭാവവും സജീവമായ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതവും ദമ്പതികളെ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു ടെറ്റ് എ ടെറ്റ് .

  സ്വപ്നത്തിൽ ആളുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നീന്തൽ കുളം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരസ്പരം കാണുക എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലൂടെ, അനുഭവിച്ച വികാരങ്ങളേക്കാൾ ദമ്പതികളുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

  4. പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഒരു കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  ആ വികാരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടേതായ അടുപ്പമുള്ള ലോകമുണ്ട്. ഇത് ഒരാളുടെ ബന്ധത്തിനായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പമുള്ള ഇടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  5. ഒരു പൊതു നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  ഒരു വികാരാധീനമായ ബന്ധത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം, അത് സ്വീകർത്താവിനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പ്രണയവും ദമ്പതികളും പക്വതയുടെ ശരിയായ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രായോഗിക സാധ്യതകളും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, സ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദമ്പതികളായി ജീവിക്കാൻ ഇനിയും ഇടമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ.

  ഇത് ഒരു ചിത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ, മറ്റ് ദമ്പതികളുമായുള്ള താരതമ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടുവെന്ന തോന്നൽ എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുക.

  6. മേൽക്കൂരയിൽ ഒരു നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുക

  എന്നാൽ ഒരാളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുകയും എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ പദ്ധതിയിലെ നേട്ടങ്ങൾ. പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥംഒരാളുടെ വികാരം.

  7. വൃത്തികെട്ട വെള്ളമുള്ള ഒരു നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത്    ഒരു വൃത്തികെട്ട നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  ദമ്പതികളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  8. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ

  വൃത്തികെട്ട വെള്ളമുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ നീന്തുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ മുഴുകുന്നതിന് തുല്യമാണ്, നിങ്ങൾ നീന്തുന്ന എളുപ്പമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അനുസരിച്ച്, കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർണായകമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, പ്രതിവിധി.

  9. ശുദ്ധജലമുള്ള ഒരു നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  മുമ്പത്തെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിപരീതമാണ്: ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന യോജിപ്പിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം കാണിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും, ഈ കുളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളും അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സാധ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുള്ള കൂടുതൽ സിഗ്നൽ നൽകും.

  10. ശുദ്ധമായ നീല വെള്ളമുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

  എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരു സാഹചര്യം ആസ്വദിക്കുക, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുക, എന്നാൽ അത് നിലനിർത്താൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുക.

  11. വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കുളം സ്വപ്നം കാണുക    ആഴത്തിലുള്ള കുളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

  ഇതിന് ദമ്പതികളിലെ ബന്ധങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, " മറ്റൊരാളെ അറിയാതിരിക്കുക" എന്ന അവബോധം, മാത്രമല്ല സങ്കീർണ്ണവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു മനോഹാരിത എന്നിവയും എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും. ബന്ധം , മറ്റുള്ളവരുടെ വൈകാരിക ലോകത്ത് സ്വയം മുഴുകാനുള്ള ആഗ്രഹം, മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിയാൻ (അനുഭവിക്കാനും) ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  12.കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്ന സ്വപ്നം  കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്ന സ്വപ്നം

  കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും ഉയർന്നുവരാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ദമ്പതികളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. അവർക്ക്, അമിതഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു .

  ശ്വാസംമുട്ടുകയോ കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്, "ശ്വാസംമുട്ടൽ" പോലെ, ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വികാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ്. .

  13. വെള്ളമില്ലാത്ത നീന്തൽക്കുളം സ്വപ്നം കാണുക   ശൂന്യമായ ഒരു നീന്തൽക്കുളം

  സ്വപ്നം കാണുന്നത് " കുറവ്" എന്ന ബോധത്തിന് തുല്യമാണ്. അബോധാവസ്ഥ ഒരു ദമ്പതികളുടെ സാഹചര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു, അതിൽ കൂടുതൽ പ്രണയമില്ല, ഐക്യം അയഞ്ഞുപോകുന്നു.

  14. വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു കുളത്തിൽ നീന്തുന്നത് സ്വപ്നം

  അതിനർത്ഥം വ്യർത്ഥമായ പ്രയത്‌നങ്ങൾ നടത്തുക, നടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കാതിരിക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തി മതിയെന്ന് സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അതിജീവിക്കുക.

  ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ ചിലന്തി ചിലന്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത്

  15. ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരു കുളം സ്വപ്നം    ഒരു ചെളിക്കുളത്തിൽ നീന്തുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  സ്വപ്നക്കാരനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം അവന്റെ ബന്ധത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭാരമോ അസുഖമോ. ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത വികാരങ്ങൾ, താൽപ്പര്യം, കൃത്രിമത്വം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്.അവ്യക്തത.

  16. സിമന്റ് നിറഞ്ഞ ഒരു കുളം സ്വപ്നം

  പലപ്പോഴും ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം, വേർപിരിയൽ, വിവാഹമോചനം, പകർപ്പിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്നിവയുടെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വികാരങ്ങൾ, പ്രണയത്തിനുള്ള ഇടമില്ലായ്മ.

  17. മത്സ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  ബന്ധത്തിൽ കണ്ടെത്താനോ ഊഹിക്കാനോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്.

  കുളത്തിലെ മത്സ്യം, ദമ്പതികളായി ഉയർന്നുവരുകയും ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതും മുമ്പ് പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഘടകങ്ങളെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോ ആയ മാനസിക വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്.

  18. രക്തം നിറഞ്ഞ ഒരു കുളത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

  വിയോജിപ്പുകൾ, സംഘർഷങ്ങൾ, വൈകാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പക്വത പ്രാപിച്ച ക്ഷുദ്രം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

  19. പാമ്പുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കുളം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

  ഈ ചിത്രം പ്രശ്‌നങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദമ്പതികൾക്കിടയിലോ സൗഹൃദത്തിലോ സ്നേഹമില്ലായ്മ, ഭീഷണി, വിശ്വാസവഞ്ചന, നുണകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു, കൃത്രിമം കാണിക്കൽ, കേടുപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

  20. കുളത്തിൽ ഒരു ഓട്ടമത്സരത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു

  ഇല്ലെങ്കിൽ സ്‌പോർട്‌സ് താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ സ്വപ്നത്തിന് ഒരാളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കഴിയില്ല എന്ന ഭയം, ദമ്പതികളിൽ ഒരാളുടെ പങ്ക് ഭീഷണിയിലാണെന്ന തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തോന്നൽ എന്നിവ എടുത്തുകാട്ടാനാകും. "അതിനെ കീഴടക്കണം" ഒരാളുടെ മൂല്യവും കഴിവുകളും കാണിക്കുന്നുമറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുക.

  ഇത് ദമ്പതികളിൽ ഒരാളുടെ ശക്തിയെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന തന്റെ ലൈംഗികതയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളോട് വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും മത്സരബോധവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്.

  0> Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു
  • നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വകാര്യ ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ, Rubrica dei Sogno
  • സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ മറ്റ് 1500 പേർ ഇതിനകം ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

  നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

  പ്രിയ വായനക്കാരാ, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദവും രസകരവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ എന്റെ പ്രതിബദ്ധത:

  ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

  ഇടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.