خواب دیدن استخر معنی استخر در خواب

 خواب دیدن استخر معنی استخر در خواب

Arthur Williams

فهرست مطالب

تعبیر دیدن استخر در خواب چیست؟ آیا معنای آن شبیه دریاچه است یا به جهات مختلف منتهی می شود؟ مقاله امروز جنبه خاصی از نمادگرایی آب را برجسته می‌کند، یعنی آب‌هایی که در محدوده‌های تعریف‌شده ساخت انسان بسته شده‌اند، نماد فضایی به همان اندازه تعریف‌شده‌ای که رویاپرداز برای احساسات یک زوج در نظر می‌گیرد.

استخر در رویا

رویای استخر مرتبط با احساساتی است که در یک رابطه عاطفی یا به ندرت در دوستی پدیدار می شود.

استخر شنا، بر خلاف دیگر حوضه های آب طبیعی، دارای مرزهایی است ad hoc و شاید به همین دلیل است. در رویاها اغلب به زوج و احساساتی که از آنها نشأت می گیرد و فضای مناسبی برای آنها در زندگی ایجاد شده است اشاره می کنند.

استخر در خواب نماد این فضای خصوصی است که در آن زندگی می شود. و احساسات عشقی خود را بیان می کند و مانند برکه، دریاچه، چاه به نماد آب های ساکن و به «ظرف »، که در اینجا به خوبی تعریف شده است، پیوند دارد، که در آن فرد می تواند احساس امنیت کند، قادر به با آب روبرو شوید (احساسات را بدون غرق شدن در آنها تجربه کنید) و موقعیت را تحت کنترل داشته باشید.

رویای استخر نشان دهنده دنیای عاطفی است که کنترل شده، تحت کنترل یا مهار شده است، احساساتی که رویاپرداز ترس، فرصت، از روی عادت بسته می ماند در الفمکان خاص روانی (و جسمانی).

رویاپردازی در مورد استخر به احساسات بزرگ مرتبط نیست بلکه به روابط منسجمی مرتبط است که شکل و بعد دقیقی پیدا کرده است، شکلی که می تواند اطمینان بخش باشد. و همچنین محدود کننده است.

رویای شیرجه رفتن در استخر می تواند نشان دهنده نیاز به تجدید احساسات و کشف احتمالات آینده، نیاز به ارتباط با این جهان و پیچیدگی آن بدون " باشد. ، بدون اینکه غرق شوید. این غوطه ور شدن می تواند تماس با احساسات و عواطف راکد و اهلی شده و " حرکت آب " برای بیدار کردن آنها را نشان دهد.

شکل و آب استخر یادآور رحم مادر و مایع است. آمنیوتیک، تصویری از امنیت، رفاه و ثبات و شنا، غواصی و ظاهر شدن دوباره به لحظه تولد و تماس با دنیای خارج (تلاش برای سازگاری با شرایط جدید) اشاره دارد.

بنابراین، لحظه ای که در آن استخر در خواب دیده می شود (خیس شدن، شنا کردن، بیرون رفتن) می تواند بیانگر لحظه ای باشد که در آن فرد از یک موقعیت راحت خارج می شود و با ناشناخته ها، تغییر، دشواری ها، دردها و همچنین دگرگونی های شخصی روبرو می شود. تکامل.

رویا دیدن استخر معنی

معنای استخر در رویاها ارتباط تنگاتنگی با ظاهر آب موجود در آن دارد: شفاف و دعوت کننده یا کثیف و ابری، بهوجود گل، جلبک و اجسام خارجی، احساس لذت و میل به غواصی یا ترس و مشکل در شنا

همه این عناصر را باید در نظر گرفت و با اعمالی که رویا بیننده در استخر خود رویایی انجام می دهد ترکیب کرد.

معانی مربوط به استخر در خواب با:

  • وضعیت زوجین، ازدواج
  • احساسات مربوط به زوجین مرتبط است. <13
  • تمایل به تجدید در زوج
  • احساسات
  • مشکلات
  • تغییر در رابطه
  • جدایی، طلاق

دیدن استخر در خواب تصاویر رویایی

1. خواب دیدن حمام در استخر

به معنای رویارویی با احساساتی است که در رابطه فرد ایجاد می شود.

اگر خواب بیننده شریک زندگی نداشته باشد و رابطه عاطفی نداشته باشد، این تصویر می تواند نشان دهنده رابطه با شخص دیگری باشد که نسبت به او احساسات دارد (بستگان، دوست).

البته، احساسات تجربه شده در حمام کردن در استخر، تندرستی یا ناراحتی نشانه های مهمی برای درک احساسات واقعی بیننده خواهد بود، همانطور که ظاهر استخر برای توصیف اهمیت این رابطه و نزدیکی عاطفی با دیگری روشنگر خواهد بود. فرد.

2. خواب فرو رفتن در استخر لباس پوشیده

نشان دهنده مشکل در رها کردن احساسات، ترس ازرویارویی، ترس از نشان دادن شکنندگی، از برهنه شدن.

3. رویای یک مهمانی استخر    رویای استخری پر از مردم

می‌تواند منعکس کننده لحظات هماهنگی و اشتراک در زندگی فرد باشد یا، برعکس، فقدان صمیمیت و یک زندگی اجتماعی فعال که حواس زوجین را از رابطه و یک تتت صمیمانه منحرف می کند.

استخر پر از افراد در خواب به معنای دیدن یکدیگر است. از دید دیگران، اهمیت دادن به تصویر زوجین بیشتر از احساسات تجربه شده.

4. دیدن استخر در باغ

نشان دهنده اهمیت این است که احساسات زن و شوهر در دنیای صمیمی خود دارند. این نشانگر فضایی صمیمی است که برای یک رابطه در نظر گرفته شده است.

5. رویای یک استخر عمومی

می تواند نشان دهنده تمایل به یک رابطه عاطفی باشد که هنوز گیرنده خود را پیدا نکرده است، یک تمایل عمومی برای عشق و زوج زمانی که هنوز شرایط مناسب بلوغ و امکانات عملی وجود ندارد، زمانی که هنوز فضایی در زندگی بیننده خواب وجود ندارد که بتواند به عنوان یک زوج زندگی کند.

تصویری است که همچنین می تواند نشان دهنده روابط دیگران، مقایسه با زوج های دیگر یا احساس طرد شدن است.

6. خواب دیدن استخر روی پشت بام

به معنای آگاهی از اهمیت رابطه و دانستن چگونگی ارزیابی آن است. مزایای طرح هدف یعنی تأمل دراحساس فرد نسبت به کسی.

7. خواب دیدن استخر با آب کثیف    دیدن استخر کثیف

نشان دهنده مشکلات و مشکلات در زوجین است.

8. خواب دیدن شنا در استخر با آب کثیف

مانند بالا، مساوی است با غوطه ور شدن در این سختی ها و بسته به راحتی یا دشواری شنا، بیشتر یا کمتر تعیین کننده برای درمان، برای انجام کاری مشخص.

9. رویای استخری با آب زلال

برعکس تصاویر قبلی است: وضعیتی از هماهنگی را نشان می دهد که منعکس کننده آنچه در روابط خود تجربه می کنید. طبیعتاً افرادی که در این استخر ظاهر می شوند و اقداماتی که در آنجا انجام می شود سیگنال دیگری برای درک تصویر و نشان دادن نیازهای احتمالی خواهد بود.

10. خواب دیدن شیرجه رفتن در استخری با آب آبی تمیز <16

به معنای لذت بردن از موقعیت آرامش و لذت، درگیر بودن، اما همچنین مصمم بودن در حفظ آن است.

11. رویای یک استخر بسیار عمیق    رویای شیرجه در یک استخر عمیق

می‌تواند مشکلات رابطه‌ای در یک زوج، سوء تفاهم‌هایی که ظاهر می‌شوند، آگاهی از " نشناختن دیگری" ، اما همچنین جذابیتی که می‌تواند از یک موضوع پیچیده و چالش‌برانگیز ناشی شود را برجسته کند. رابطه، تمایل به غوطه ور شدن در دنیای عاطفی دیگران، تمایل به دانستن (و تجربه) چیز دیگری.

12.خواب غرق شدن در استخر   خواب غرق شدن در استخر

ناتوانی در بیرون آمدن مجدد در آب استخر می‌تواند به ناتوانی در مدیریت احساساتی که در رابطه زوجین ایجاد می‌شود، یا عدم توانایی در تسلط بر آن مرتبط باشد. آنها احساس غرق شدن می کنند.

رؤیای احساس خفگی یا غرق شدن در استخر تصویر بسیار قوی است که می تواند منعکس کننده یک احساس نافرجام یا احساسی باشد که به عنوان غرق تجربه می شود، مانند "خفگی" .

13. دیدن استخر بدون آب در خواب دیدن استخر خالی

معادل احساس " فقدان" است. ناخودآگاه یک موقعیت زن و شوهری را ارائه می دهد که در آن مهم ترین چیز از دست رفته است، که در آن دیگر عشق وجود ندارد و اتحاد در حال شل شدن است.

14. خواب دیدن شنا در استخر بدون آب

یعنی تلاش بیهوده، تظاهر یا تلاش برای زندگی در موقعیتی از عشق در حالی که دیگر شرایط لازم برای بقای آن وجود ندارد.

فریب دادن خود که کافی است برای آن حرکات عشق را انجام دهید. زنده بمانید و خود را فریب دهید که اراده کافی است تا همه چیز به پایان نرسد.

15. رویای استخری پر از گل    رویای شنا در استخری از گل

باید رویاپرداز را وادار به تفکر کند. سنگینی یا ناخوشایندی که در رابطه او وجود دارد. این تصویری است که همچنین می تواند احساسات غیر صادقانه، علاقه، دستکاری،ابهام.

16. خواب دیدن حوض پر از سیمان

اغلب نشان دهنده پایان یک رابطه یا ازدواج، جدایی، طلاق، سوء تفاهم در نسخه است که دیگر جایی برای جریان نمی گذارد. احساسات، کمبود فضا برای عشق.

17. رویای یک استخر پر از ماهی

تصویری است که به چیزهایی برای کشف یا حدس زدن در رابطه مرتبط است.

ماهی در استخر نماد خود روانی مربوطه است که باید ظهور کند و به عنوان یک زوج با زندگی سازگار شود یا عناصر جدید و قبلاً نادیده گرفته شده را به سطح بیاورد.

18. خواب دیدن حوض پر از خون. <16

نماینده اختلاف، درگیری، سوء نیت بالغ شده در یک زمینه عاطفی است که باعث رنج زیادی می شود.

19. خواب دیدن حوض پر از مار

این تصویر نیز نشان دهنده مشکلات و مشکلات است. فقدان عشق در زوج یا در یک دوستی، معادل احساس تهدید، ترس از خیانت و دروغ، احساس فریب خوردگی، دستکاری، آسیب دیدگی است.

20. خواب دیدن مسابقه در استخر

اگر علایق ورزشی وجود نداشته باشد و رویا بیننده واقعاً مجبور به رقابت نباشد. این رویا می تواند ترس از تنها نبودن احساسات خود را برجسته کند، این احساس که نقش او در زن و شوهر تهدید شده است یا آن یکی باید "آن را فتح کرد" نشان دادن ارزش، توانایی های خود، تلاش برایبهتر از دیگران باشید.

این تصویری است که نشان دهنده احساس ناامنی و رقابت شدید نسبت به سایر اعضای جنس خود است که می تواند قدرت فرد را در زوجین تضعیف کند.

همچنین ببینید: خواب پاها معنی و نماد پا در خواب

Marzia Mazzavillani کپی رایت © بازتولید متن ممنوع است

همچنین ببینید: شیرینی در خواب خواب خوردن شیرینی معنی
  • اگر مایل به مشاوره خصوصی من هستید، به Rubrica dei Sogno دسترسی داشته باشید
  • به صورت رایگان مشترک شوید خبرنامه راهنمای 1500 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند همین حالا مشترک شوید

قبل از اینکه ما را ترک کنید

خواننده عزیز، اگر این مقاله را مفید و جالب دانسته اید، از شما می خواهم که متقابلاً پاسخ دهید. تعهد من با یک ادب کوچک:<3

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.