റോസാപ്പൂവിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ റോസാപ്പൂവിന്റെ അർത്ഥം

 റോസാപ്പൂവിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ റോസാപ്പൂവിന്റെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഒരു റോസാപ്പൂ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്ത്രീ സ്നേഹവും കൃപയും, അഭിനിവേശം, വാത്സല്യവും ആർദ്രതയും, പരോപകാരവും ആത്മീയതയും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലേഖനം റോസാപ്പൂവിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയെ അതിന്റെ പല വശങ്ങളിൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനം ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട്.

ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു റോസ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് താമരപ്പൂവിന്റെ പ്രതീകാത്മക സങ്കീർണ്ണതയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ " പൂക്കളുടെ രാജ്ഞിയുടെ വേഷത്തിൽ " അത് സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ കൃപയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ ആകൃതി, ദളങ്ങളുടെ യോജിപ്പുള്ള മുഴുവനായി തുറക്കുന്നു, അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും വൈവിധ്യവും, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും, നിറങ്ങളുടെ ബാഹുല്യവും, അതിനെ ഒരു ഐഡിയൽ ആക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. സൗന്ദര്യവും പൂർണ്ണതയും അത് ആഗ്രഹവും ആനന്ദവും ഉണർത്തുന്നു.

എന്നാൽ പലപ്പോഴും റോസാപ്പൂവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ വികാരങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നു: ഇപ്പോൾ പൂത്തുലഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒരു വലിയ അഭിനിവേശം, ആർദ്രതയും ആദരവും, അതുല്യത AMATA എന്ന സ്ത്രീയുടെ.

വൃത്തത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഉണർത്തുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആകൃതിയും പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ദളങ്ങളുടെ കൂട്ടവും യോജിപ്പുള്ളതും പതിവുള്ളതുമായ മൊത്തത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ ഒരു സ്വാഭാവിക മണ്ഡല, ചിത്രം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെ ചലനത്തിന്റെയും, ഒരു ആന്തരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് (ആത്മീയ, നിഗൂഢ, മാനസിക) എത്തിച്ചേരാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വികാസത്തിന്റെ വികാരം.

അതിനാൽ റോസറ്റുകളുടെയും പ്രതീകാത്മകതയുടെയും റോസാപ്പൂക്കൾചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ടെൻഡർ.

31. പിങ്ക് റോസാപ്പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

സന്തുലിതവും ക്ഷമയും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയും വാത്സല്യവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് തുല്യമാണ്.

32. പർപ്പിൾ റോസാപ്പൂക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

പർപ്പിൾ റോസാപ്പൂവിന്റെ അർത്ഥം ട്രാൻസ്-പേഴ്സണൽ ഗോളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അത് നിഗൂഢ ഗവേഷണ മേഖലകൾ, നിഗൂഢത അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത പാതകൾ, മാത്രമല്ല ആന്തരിക സമ്പത്ത്, ആത്മീയ ഗവേഷണം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ധൂമ്രനൂൽ നിറം വളരെ കൂടുതലാണ്. വിപരീതങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിനും സമന്വയത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ മുതൽ ആത്മീയത, വിലാപം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് പരിഗണിച്ച് ഈ സ്വപ്നം അന്വേഷിക്കും.

33. പിങ്ക്, ചുവപ്പ് റോസാപ്പൂക്കൾ  അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയും റോസയും

ഒറ്റ റോസ് മുൾപടർപ്പിലോ പൂച്ചെണ്ടിലോ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കൾ കലർന്നിരിക്കുന്നത് നിറങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മക സവിശേഷതകളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്: ചുവപ്പും വെള്ളയും റോസാപ്പൂക്കളുടെ പൂച്ചെണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെയും അഭിനിവേശത്തെയും സത്യസന്ധമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും വിശ്വസ്തതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ചുവപ്പ്, പിങ്ക് റോസാപ്പൂക്കൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും മാധുര്യത്തിന്റെയും ആർദ്രതയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരിക്കും.

വെള്ളയും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കളും സ്വപ്നം കാണുന്നത് വാത്സല്യവും അതിലോലവുമായ വികാരങ്ങളെ, ചെറുതായി ബാലിശമായ സ്വരത്തിൽ, എന്നാൽ മാധുര്യം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.

Marzia Mazzavillani Copyright © Reproduction വാചകത്തിന്റെ വില നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

പിരിയുന്നതിനുമുമ്പ്

പ്രിയ സ്വപ്നജീവി, റോസിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു, കാരണം അത് ഒരുഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതും അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായ പുഷ്പം. എന്റെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുകയും നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ റോസ് ചിഹ്നമുള്ള ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഓർക്കുക. ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എഴുതാം.

നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്ദി എന്റെ ജോലി ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഇടുക

മധ്യകാല പള്ളികളിൽ, റോസിക്രുഷ്യൻമാരുടെ ചിഹ്നം (ഒരു വൃത്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു റോസ്), പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലേണ്ട "ജപമാല ".

ഇതിനർത്ഥം സ്വപ്നം കാണുക എന്നാണ് റോസിന് ഇനിപ്പറയുന്നവയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും:

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ പല്ലുകൾ. പല്ലുകൾ സ്വപ്നം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
 • മനുഷ്യഹൃദയവും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും
 • പ്രശ്നങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം (“ ഗോയിംഗ്” എന്ന പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പ്രശ്നത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് “)
 • പ്രകടനം (ജീവിതത്തിന്റെ, ദൈവത്തിന്റെ, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ, ഒരു ആശയത്തിന്റെ)
 • പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു പാത (ശാരീരിക, രസതന്ത്രം, ആത്മീയം)
 • സമയം അതിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒഴുക്കിൽ

മുള്ളില്ലാതെ റോസില്ല

 • ത്യാഗമില്ലാതെ പ്രണയമില്ല
 • ഉണ്ട് മോളും അപൂർണതയും ഇല്ലാതെ സൗന്ദര്യമില്ല
 • വിവേചനമില്ലാതെ അഭിനിവേശമോ ശാരീരിക ബന്ധമോ ഇല്ല
 • സമർപ്പണമോ പരിത്യാഗമോ ഇല്ലാതെ ആത്മീയതയോ പരോപകാരമോ ഇല്ല

ഇവിടെ റോസാപ്പൂവിന്റെ മുള്ളുകൾക്ക് ധ്രുവീയ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു, പുഷ്പത്തിന്റെ തിളക്കമുള്ളതും നല്ലതുമായ ഗുണങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ മൂല്യം.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ ഷെൽ ഒരു ഷെൽ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

റോസാപ്പൂവിന്റെ മുള്ളുകൾ "നിഴൽ" വശമാണ്. ചിഹ്നം, അവ “conuunctio oppositorum” ന്റെ ഘടകമാണ്, അത് അവയെ ഒരു ആൽക്കെമിക്കൽ ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റുന്നു, പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പരിണാമത്തിന്റെയും വികാസത്തിന്റെയും അടയാളമാക്കുന്നു.

ഒരു റോസ് സ്വപ്നം കാണുക  പ്രതീകാത്മകത

റോസാപ്പൂവിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയ്ക്ക് പുരാതന കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്ഭവമുണ്ട് , റോസ് അഫ്രോഡൈറ്റിന്റെ വിശുദ്ധ പുഷ്പവും ഐസിസിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള തുടക്കത്തിന്റെ ഒരു ഘടകവുമായിരുന്നു: അത് ഭക്ഷിച്ചു.ദേവിയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പദവി, ലൈംഗികതയിൽ നിന്നും കാമത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ, പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ റോസാപ്പൂവിന്റെ പ്രതീകാത്മകത കേന്ദ്രീകൃതവും ശക്തിയും കൈവരുന്നു. കാരണം അത് ജീവിതം, പുനരുത്ഥാനം, അമർത്യത, വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ പാത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

തുറന്ന ചുവന്ന റോസാപ്പൂവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പാനപാത്രമാണ്, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഹൃദയമാണ് .

റോസ മിസ്റ്റിക്ക എന്നത് കന്യാമറിയത്തിന്റെ പേരാണ്, ഇത് സ്ത്രീത്വത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് വിശുദ്ധിയിലും ധ്യാനത്തിലും, വിശ്വാസത്തിൽ പുനർജന്മത്തിലും ഉയർന്നതാണ്.

റോസ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

 • സ്നേഹം
 • പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീ
 • വികാരങ്ങൾ
 • ആസക്തി
 • റൊമാൻസ്
 • വിശ്വാസം,ആത്മീയത<11
 • ദൈവത്വം
 • സൗന്ദര്യം
 • പൂർണത
 • ആദർശങ്ങൾ
 • ആഗ്രഹങ്ങൾ
 • ആനന്ദം
 • വികസനം
 • പൂർത്തിയാക്കൽ

ഒരു റോസ് സ്വപ്നം കാണുക   33 ഒനെറിക് ചിത്രങ്ങൾ

1. ഒറ്റപ്പെട്ടതും സുഗന്ധമുള്ളതുമായ റോസാപ്പൂവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

അസ്തിത്വത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന വികാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് സ്നേഹത്തെ അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: ശൃംഗാരമുള്ളത്, അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിസെറൽ, ആത്മീയമായത് ദൈവികതയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണതയും പൂർണതയും ഇതിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പാത ആരംഭിക്കൽ, വ്യക്തിവൽക്കരണം, വളർച്ച, ജീവിതം എന്നിവ പൊതുവെ അതിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽഅതിന്റെ മരണം-പുനർജന്മം, പൂവിടുകയും വീണ്ടും പൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും നിഷ്കളങ്കയുമായ പെൺകുട്ടി, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വികസിക്കുകയും പക്വത പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ പോസിറ്റീവുകളിലേക്കും.

3. വാടിയ റോസാപ്പൂവിന്റെ സ്വപ്നം   ഉണങ്ങിയ റോസാപ്പൂവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ദുഃഖവും നിരാശയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, വികാരങ്ങളുടെയും ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ഊർജം കുറയുന്നു, സൂര്യാസ്തമയസമയത്ത് ഒരു പ്രണയം, തളർന്നുപോയ ലൈംഗികാസക്തി.

4. വ്യാജ റോസാപ്പൂക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

മിഥ്യാധാരണകളുടെ പ്രതീകമാണ്, സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത പാത, ഫിക്ഷനുകൾ, വികാരങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കിടക്കുന്നു , വാഗ്ദാനങ്ങളും സന്തോഷവും, ആർദ്രതയും മാധുര്യവും കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ. ഓർമ്മകൾ, ഒരു മധുര ഗൃഹാതുരത്വം.

6. ഒരു റോസാപ്പൂവിന്റെ മണം

സ്വപ്‌നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നാണ് (റോസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്): അത് ഒരു വ്യക്തിയുമായോ ഒരു വ്യക്തിയുമായോ പ്രണയത്തിലാകുന്നതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. ഏത് ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും സ്വാധീനവും തോന്നുന്നു.

7. റോസാപ്പൂവ് പറിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഈ സ്വപ്നം ഇച്ഛാശക്തിയും തീരുമാനവും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സജീവമായ മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു യാത്രയോ ഒരു വികാരമോ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കുക, പക്ഷേ അതിന് കഴിയുംഇതിനകം നേടിയ ഫലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക, ഒരാളുടെ ജോലിയുടെ ഫലം കൊയ്യുക, ജീവിതത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക.

8. റോസാപ്പൂവിന്റെ കാണ്ഡം മുറിക്കുന്ന സ്വപ്നം

ഒരു വികാരത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ, മിഥ്യാധാരണകൾ, പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയുടെ വീഴ്ച.

9. റോസ് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് റോസാപ്പൂക്കൾ കീറുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ നയമില്ലായ്മയുടെയും മാധുര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യവും ഫലവും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിലെ അക്ഷമ. വൈകാരികമോ ആത്മീയമോ ആയ, ഒരു പോസിറ്റീവ് സാഹചര്യത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും " ദോഷം " അംഗീകരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ഇത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാത്ത സഹനത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും പ്രതീകമായിരിക്കാം. വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വപ്നക്കാരനെ അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു.

11. റോസാപ്പൂക്കൾ കൊടുക്കുന്നതോ സ്വീകരിക്കുന്നതോ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

വികാരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതോ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ആയ പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം, കൈമാറ്റം, പരസ്പര സമ്പുഷ്ടീകരണം, പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രയോജനകരവും, പ്രതിഫലദായകവും നല്ലതുമായ ബന്ധം.

12. പൂത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു റോസ് ഗാർഡൻ സ്വപ്നം കാണുക

ജീവിതത്തിന്റെ നിരവധി സാധ്യതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് “ഗ്രഹണം ” എന്നതും ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയണംപോസിറ്റീവുകൾ.

പ്രശസ്തമായ സംസ്കാരത്തിൽ, റോഡിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള പൂക്കളുള്ള റോസ് ഗാർഡൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയുടെ നിയമാനുസൃതവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സ്നേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇടതുവശത്ത് അത് ഇതിനകം തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആകർഷണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

13. നായ റോസാപ്പൂവ്

കാട്ടുനിറഞ്ഞതും അകാലവും വസന്തകാലവുമായ പുഷ്പമായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്, ഉദാരമായ യുവത്വ വികാരങ്ങളുടെ പുതുമയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, എന്നാൽ ആവേശഭരിതവും ദൃഢതയും യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ റോസാപ്പൂവിന്റെ നിറങ്ങൾ

14. ചുവന്ന റോസാപ്പൂവ്

സ്വപ്നം കാണുന്നത് പ്രണയത്തിന്റെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് പലപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീയെയും അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും അവളുടെ ഗുണങ്ങളെയും അവളോട് തോന്നുന്ന ആഗ്രഹത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രണയത്തിന്റെയും എറോസിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

15. ഒരു ചുവന്ന റോസ്ബഡ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്നേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളുടെ “പുഷ്പിക്കുന്ന” ഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത, രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സഹാനുഭൂതിയും അടുപ്പവും.

16. ചുവന്ന റോസാപ്പൂവ്

പച്ചകുത്തിയ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെയോ ഓർമ്മയെയോ, ചിന്തയിലെ അതിന്റെ സ്ഥിരതയെയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ, പക്ഷേ അത് ഒരു മതപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ ആദർശത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

17. വാടിയ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിന്റെ സ്വപ്നം   ഉണങ്ങിയ ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിന്റെ സ്വപ്നം

ഒരു “ ഉണങ്ങിപ്പോയ” സ്നേഹത്തിന്റെ വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു(ഷേഡഡ്) അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ശക്തിയോ ഊർജസ്വലതയോ ഇല്ലെന്ന് നിർണ്ണായകമായി എന്തെങ്കിലും നിഗമനം ചെയ്തു.

18. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുവന്ന റോസാപ്പൂ തരുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നത്തിൽ റോസാപ്പൂവ് തരുന്ന വ്യക്തി നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ചിത്രം വികാരാധീനമായ ഇടപെടൽ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടപെടൽ നിലനിൽക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സ്വയം പ്രകടമാകാനുമുള്ള സ്വപ്നക്കാരന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

ആ വ്യക്തി അജ്ഞാതനാണെങ്കിൽ, സ്വപ്നം സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ആവേശവും വികാരാധീനവുമായ വശങ്ങളെയും ആവശ്യകതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവയെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനോ ഒരാളുടെ ആദർശങ്ങളും കൈവരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി.

18. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കൾ

സ്വപ്നം കാണുന്നത് വിലയേറിയതും സുപ്രധാനവുമായ വികാരങ്ങളുടെയും സാധ്യതയുടെയും പ്രകടനമാണ് അഭിനിവേശവും പക്വതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

19. ഒരു സ്വർണ്ണ റോസാപ്പൂവിന്റെ സ്വപ്നം

എന്നത് പൂർണ്ണതയോടും മിസ്റ്റിസിസത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ്, അത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അവനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആത്മീയ ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് ഇതിനകം നേടിയ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരോപകാരവും താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതുമായ വികാരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാം. ആത്മീയതയിൽ അർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ ഭൗതിക വശങ്ങൾ

20. ഒരു വെളുത്ത റോസാപ്പൂവ്

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും പക്വതയില്ലാത്ത, ശിശു അല്ലെങ്കിൽ കൗമാര പ്രണയത്തെയും അത് ഉണർത്തുന്ന മാധുര്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

വെളുത്ത നിറം വിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തതയും, ഐക്യവും ആർദ്രതയും, ആത്മാക്കളുടെ ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുംവെളുത്ത റോസാപ്പൂ പോലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളില്ലാത്ത, ഒരു നിഗൂഢമായ അഭിനിവേശത്തിന്റെ, ഒരു ആത്മീയ യാത്രയുടെ, പ്ലാറ്റോണിക്, അനുയോജ്യമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയായിരിക്കും.

21. വെളുത്ത റോസ് മുകുളങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്നേഹത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മാർത്ഥവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ വികാരങ്ങളുടെ പ്രകടനമാണ്, എന്നാൽ അവ കുട്ടികളെയോ യുവതികളെയോ സൂചിപ്പിക്കാം.

ഒരു വെളുത്ത റോസ്ബഡ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് കന്യകയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

22 . വെളുത്ത റോസാപ്പൂക്കളുടെ പൂച്ചെണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പലപ്പോഴും വിവാഹത്തെയും അതിന്റെ പ്രണയത്തെയും മാറ്റത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

23. വെളുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക   വെളുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകുന്ന സ്വപ്നം

സ്നേഹത്തിന്റെയോ സൗഹൃദത്തിന്റെയോ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മാർത്ഥമായ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ വെളുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകുന്നവർക്ക് അവ്യക്തമായ വികാരങ്ങളോ മോശം ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല, അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു "സുതാര്യമായ" ബന്ധം വേണം സത്യസന്ധതയും.

24. ജനകീയ സംസ്കാരത്തിന്

ഒരു മഞ്ഞ റോസാപ്പൂവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പ്രണയത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെയും പ്രശ്‌നങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അസൂയയുടെയും അസൂയയുടെയും പ്രതീകമാണ്.

എന്നാൽ അത് ചെയ്യും. മഞ്ഞ റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് മുന്നിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങളും സ്വപ്നത്തിന്റെ സന്ദർഭവും, വിശകലനത്തെ നയിക്കാനും അവന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിർവചിക്കാനും.

25. ഒരു കറുത്ത റോസാപ്പൂവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

3>

പ്രണയ ബന്ധത്തിലെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: ഉടമസ്ഥത, അസൂയ, അക്രമം, ആദരവും ആർദ്രതയും ഇല്ലാത്ത ലൈംഗികത.

ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുസൂക്ഷ്മമായ ആദർശങ്ങൾ, ലോകത്തിന്റെ നിഗൂഢതയുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അർത്ഥത്തിനായുള്ള തിരയൽ, ആശയവിനിമയമില്ലായ്മ, വേർപിരിയൽ, സ്നേഹമില്ലായ്മ.

26.  കറുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകുന്ന സ്വപ്നം   അവർ നിങ്ങൾക്ക് കറുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ തരുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സമൂലവും സ്നേഹമില്ലാത്തതുമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ (കറുത്ത റോസാപ്പൂവ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ) സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവ്യക്തവും അസുഖകരവും വിശദീകരിക്കാനാകാത്തതുമായ സംവേദനങ്ങളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒരാളോടുള്ള അവ്യക്തവും ചെറിയ "സുതാര്യമായ " ഉദ്ദേശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുക.

27. ഒരു നീല റോസാപ്പൂവ്

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് ഒരു വികാരത്തെക്കുറിച്ചോ അവന്റെ പാതയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള മിഥ്യാധാരണകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും, നിങ്ങൾ തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുന്നതും, നിങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതും, എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതുമായ ചിലത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

28. റോസ് പിങ്ക് നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നു

എല്ലാ കക്ഷികളെയും എല്ലാ ബദലുകളും കണക്കിലെടുക്കുകയും ശാന്തതയും വിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സാഹചര്യത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഐക്യവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ (ചുവപ്പും വെള്ളയും) പ്രതീകമാണ്.

29. പിങ്ക് റോസാപ്പൂക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

എന്നാൽ വാത്സല്യവും ഐക്യദാർഢ്യവും, ധാരണയും പിന്തുണയും സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ്.

30. പിങ്ക് റോസാദളങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക   പിങ്ക് റോസാപ്പൂക്കളുടെ പൂച്ചെണ്ട് സ്വപ്നം കാണുക

0> ചാരുത, മാധുര്യം, ആർദ്രത എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്, ഒപ്പം ഒരുപോലെ ഗംഭീരവും അതിലോലവും ആയിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.