Śnienie o Dziewicy Maryi Symbolika w snach

 Śnienie o Dziewicy Maryi Symbolika w snach

Arthur Williams

Co to znaczy śnić o Madonnie? Jak kult Świętej Dziewicy wpływa na sny? Artykuł omawia symbolikę Boskiej Matki w naszej kulturze oraz znaczenie jej wizerunku w snach osób wierzących i niewierzących.

Madonna w snach - śnienie o Dziewicy Maryi

Śnić o Madonnie oznacza wejść w kontakt z aspektem kobiecego archetypu związanego z sacrum i duchowością, który wpływa na poczucie bezpieczeństwa, ochrony i oferuje odpowiedzi na pytania śniącego.

Matka Boża w snach w rzeczywistości nadaje swój wizerunek wszystkim treściom psychiki, które są w kontakcie z wiarą i nadzieją, akceptacją, które wiedzą, jak odbierać i odczytywać znaki życia, które wiedzą, jak znaleźć odpowiedzi.

Ale symbol Dziewicy Maryi w kobiecym archetypie reprezentuje przeciwny biegun do Afrodyty i ładunku zmysłowości, przyjemności ciała oraz ekspresji seksualności i płodności.

Oznacza to, że sen o Matce Boskiej może wskazywać:

 • potrzeba pocieszenia dla śniącego
 • droga do przebycia, która ma cechy duchowe
 • oblacyjne macierzyństwo oddania i poświęcenia
 • eteryczna, dziewicza kobiecość pozbawiona erosa i sublimowana w duchowości.

Marzenie o Dziewicy Maryi, choć ma głęboko duchowe konotacje i ucieleśniając przeciwieństwo jakiejkolwiek afrodytycznej energii, wyraża całą moc, świętość i godność kobiecości, które "akceptuje" jego rola i działanie jako pośrednik między mocą męskiego archetypu Boga Ojca i Chrystusa a bardziej ludzkimi potrzebami.

Symbolika śnienia o Madonnie

Symbolika Maryi Dziewicy jest związana z jej rolą jako matki Jezusa Chrystusa, rolą, która rekompozycjonuje straszliwy rozłam, jaki religie monoteistyczne wprowadziły między mężczyzną a kobietą.

Bóg Starego Testamentu jest wymagający i absolutystyczny w swoich surowych zasadach i przykazaniach: "Nie będziesz miał innego Boga oprócz Mnie". Zmiata panteon starożytnych bóstw równo podzielonych między mężczyzn i kobiety.

Jest to źródło nierównowagi, która sprzyjała władzy i arogancji patriarchatu, który tłumił wartości kobiece i hamował indywidualny potencjał psychiczny. Psychiczne napięcie w kierunku jedności i całości, symbolicznie wyrażone w męskim i żeńskim biegunie boskości, zostało znacznie naruszone wraz z pojawieniem się religii monoteistycznych.

Zmiana nastąpi dopiero wraz z nadejściem Chrystusa i jego pośrednictwa między Bogiem a ludzkością, co znajdzie odzwierciedlenie również w zapomnianej kobiecości. Matka Boża świeci światłem i mocą, które przypisuje jej Syn, a ta kobiecość, choć wysublimowana i pozbawiona erosa i cielesności (aspektów, które przeszkadzają męskości, ponieważ mogą wymknąć się spod jego kontroli), musi być uważana za próbęprzywrócenie "boska kobiecość przez Kościół katolicki.

Próba ta została skonsolidowana wraz z ustanowieniem dogmatu i kultu Najświętszej Dziewicy, co sam Jung nazwał najważniejszym wydarzeniem kontrreformacji.

Ale jest to także próba kontrolowania kobiecości poprzez wpisanie jej w zestaw zasad i cech, które wymykają się wszelkiej ludzkiej logice (dziewica, która poczęła i została matką), ale które są żądaniem czystości, czystości, miłości, poświęcenia, poświęcenia, poświęcenia, a przede wszystkim poddania się swojemu przeznaczeniu.

Marzenie o Matce Bożej dla mężczyzny

Madonna w snach mężczyzny może wskazywać na jego potrzebę matczynej i pocieszającej energii, która może odpowiedzieć na jego potrzeby i trudności, że " rozwiązanie "leczyć i pocieszać, tak jak naprawdę robiła to jego matka, lub kompensować ich wady i nieudolności.

Ale może również odzwierciedlać ideę czystości, uległości i naiwności kobiecości, która jest dla niego uspokajająca, pozwalając mu sprawować kontrolę bez konkurowania z innymi mężczyznami.

Marzenie o Donnie-Madonnie jest bardzo powszechnym obrazem w zbiorowej wyobraźni i w naszej patriarchalnej kulturze, w której wybrana kobieta musi być czysta, dziewica i matka, podczas gdy eros jest rozpalany i uwalniany przez kobietę obdarzoną afrodytyczną energią. Stąd dychotomia Matka-Żona-Matka i Kobieta-Suka.

Marzenie o Matce Bożej dla kobiety

Może odzwierciedlać kobiecość śniącej: słodką, dostępną, kochającą, ale pozbawioną wszelkiej zmysłowości, pozbawioną erosa, przerażoną jakimkolwiek popędem erotycznym, który jest zatem tłumiony lub doświadczany jako " grzech ".

Ale obraz Boskiej Matki może również pojawić się jako wskazówka i pocieszenie, jako potrzeba odzyskania własnej centralności oraz macierzyńskiej i duchowej mocy.

Znaczenie snu o Matce Bożej

Znaczenie Dziewicy Maryi w snach jest związane z psychicznymi aspektami śniącego, które mają pocieszające i matczyne cechy i są odpowiedzialne za zachęcanie go, prowadzenie go, reagowanie na jego obawy i niepewność.

Są to bardzo potężne części, które mogą mieć uzdrawiające i zmieniające efekty oraz mogą wspierać go w najtrudniejszych chwilach.

Matka Boża może być symbolem części siebie, która naprawdę może " dokonywanie cudów " i z tego powodu ponownie łączy jednostkę z jej osobistą mocą, ze znaczeniem jej kreatywności, z trzewną akceptacją życia i doświadczeń, które przynosi, ale także z mocą wiary, modlitwy, duchowości (zwłaszcza gdy śniący jest wierzący i pobożny).

Znaczenie snu Maryja Panna we śnie wskazuje:

 • miłość
 • macierzyństwo
 • poświęcenie
 • oblacja
 • pocieszenie
 • ochrona
 • bezpieczeństwo
 • czystość
 • czystość
 • dziewictwo
 • uzdrawianie
 • nadzieja
 • zaufanie, wiara
 • odbiór
 • odpust
 • Kompatybilność
 • uzdrawianie

Śniąc o Matce Boskiej 11 Obrazy marzeń

Śnić o objawieniu Matki Bożej

może być postrzegana jako odpowiedź na potrzebę śniącego, odpowiedź na moment trudności, niezdecydowania, niepewności lub wielkiego cierpienia.

W tym przypadku objawienie Najświętszej Dziewicy ma pocieszające znaczenie, ale wskazuje również na siłę, której śniący potrzebuje, aby wyzdrowieć: potrzebę wiary w Boga, jeśli śniący jest wierzący, potrzebę wiary w życie i w siebie, jeśli nie jest.

We wszystkich przypadkach symbol Madonny we śnie ma moc odwrócenia sytuacji, której doświadcza śniący, prowadząc go do poczucia macierzyństwa (którego każdy potrzebuje na każdym etapie swojego życia) i nadprzyrodzonej ochrony.

2. marzyć o tym, by prosić Matkę Bożą o łaskę

Symbolicznie reprezentuje kontakt ze świętą kobiecością, możliwość dostępu do zakopanej wewnątrz mocy, która może rozwiązać i uzdrowić.

3. sen o Matce Bożej mówiącej do mnie

można postrzegać jako przesłanie z nieświadomości, które przypisuje Matce Bożej zdolność do uspokojenia śniącego i autorytet zdolny do " przenieść "w kierunku czegoś konkretnego.

Zobacz też: Śnić o dziecku z blond, kręconymi włosami

Śnić o Matce Bożej ubranej na biało Śnić o Świętej Dziewicy błogosławiącej mnie

Reprezentuje czystość, uczciwość, dobroć ducha. Może wskazywać na aspekt śniącego lub śniącego, który ma te cechy lub bliską osobę, w której można dostrzec te cechy.

Jest to obraz mający na celu zapewnienie o jasności i przejrzystości intencji własnych i innych.

Natomiast marzenie o błogosławieństwie Matki Bożej może pojawić się, aby potwierdzić dobry uczynek.

Oczywiście, jak każde objawienie Matki Bożej we śnie, może ono odzwierciedlać własne duchowe potrzeby i przekonania.

5. sen o Matce Bożej z Dzieciątkiem Jezus w ramionach

archetyp świętego macierzyństwa, odzwierciedla potrzebę śniącego do ochrony, ochrony "podwójny" co również wynika z pocieszającego i potężnego obrazu Jezusa.

6) Marzenie o Madonnie w procesji

Wskazuje na opiekuńcze i pocieszające matczyne aspekty Dziewicy Maryi, ale należy ich szukać w szerszej sferze społecznej. Podkreśla symbolikę i moc zbiorowego rytuału, który może mieć właściwości uspokajające i uzdrawiające.

Marzenie o procesji z Madonną sprawi, że zastanowimy się nad potrzebą zaangażowania się w jakąś działalność, która ma cel charytatywny lub potrzebę pochłonięcia się poświęceniem i zaangażowaniem na rzecz innych.

Śniąc o płaczącej Madonnie Śniąc o Madonnie płaczącej krwawymi łzami

odzwierciedla prawdziwe (być może ukryte) cierpienie lub poczucie winy za jakiś popełniony czyn, za grzechy śniącego, które sprawiają, że Boska Matka cierpi tak, jak kiedyś cierpiała jego matka.

Zobacz też: Wojna we śnie Co to znaczy śnić o wojnie i bitwach?

W tych snach Matka Boska, nawet ze smutkiem i bólem, który manifestuje, ma tę samą normatywną energię co superego lub krytyczne aspekty psychiczne i przypomina śniącemu o tym, co jest dobre, a co złe, co spowodowało cierpienie innych, co należy naprawić.

Madonna płacząca krwawymi łzami we śnie podkreśla w najwyższym stopniu poczucie cierpienia (które być może musi pojawić się i zostać wyrażone w rzeczywistości), a także pokazuje utratę energii i witalności.

W niektórych snach reprezentuje utratę wiary i jest niemym wyrzutem dla wierzącego śniącego, który zaniedbuje swoje religijne obowiązki.

8. Śniąc o smutnej Madonnie Śniąc o zasmuconej Madonnie

ma takie samo znaczenie jak powyższy obraz, ale może również wskazywać na bliską kobietę lub własną matkę śniącego, która cierpi.

Może ujawnić tendencję do wiktymizacji (pomyśl o wyrażeniu "Ona jest jak pogrążona w żałobie Madonna" oznacza tych, którzy płaczą, rozpaczają i łatwo okazują swój ból innym).

9) Marzenie o czarnej Madonnie

związane z bardzo starożytnym kultem czarnych dziewic (np. Matki Bożej z Loreto) mogą reprezentować ciemną i tajemniczą stronę kobiecej mocy, moc, która wyraża swoje duchowe atrybuty, zachowując postacie, które odbiegają od klasycznej i uspokajającej ikonografii bladej Dziewicy Matki Jezusa.

Sny tego typu, jeśli nie są związane z prawdziwym nabożeństwem do tej Madonny, mogą wskazywać na potrzebę nieograniczania swojej wiary i wykraczania poza jej najbardziej powszechne i kojące wyrażenia lub głębokie wewnętrzne poszukiwania zakorzenione w archetypie.

10. marzenie o Matce Bożej Fatimskiej

odzwierciedla potrzebę łatwego i nieco "dziecinny wolny od wątpliwości i niewiadomych, który zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, który może rozwiązać trudności i złagodzić cierpienie i strach przed przyszłością.

11. marzenie o Matce Boskiej Różańcowej marzenie o Matce Boskiej Pompejańskiej

Obie te Madonny są przedmiotem głęboko zakorzenionych kultów i pojawiają się w snach, gdy śniący jest wierzący i potrafi je rozpoznać. Są one wyrazem jego potrzeb i wskazówką podświadomości, która znajduje w postaci Najświętszej Dziewicy najlepszy symbol pocieszenia, zdolny uspokoić śniącego, dać mu nadzieję, a może nawet zaoferować mu bodziec do reakcji.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

 • Jeśli chcesz skorzystać z mojej prywatnej porady, zaloguj się do Dream Directory
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1500 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, pisanie o Dziewicy Maryi w snach nie jest łatwe, ponieważ symbol ten odnosi się do głębokich i intymnych wierzeń religijnych, ale mam nadzieję, że zaoferowałem ci szansę zrozumienia jego bardziej ogólnego znaczenia. W przypadku jakichkolwiek innych obrazów zapraszam do pisania w komentarzach. Dziękuję, jeśli możesz teraz odwzajemnić moje wysiłki drobną uprzejmością:

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.