دیدن نماد مدونا مریم باکره در خواب

 دیدن نماد مدونا مریم باکره در خواب

Arthur Williams

تعبیر دیدن مدونا در خواب چیست؟ چگونه فرقه باکره مقدس بر رویاها تأثیر می گذارد؟ این مقاله به نمادگرایی مادر الهی در فرهنگ ما و معنای تصویر او در رویاهای مؤمنان و غیر مؤمنان می پردازد.

مدونا در خواب - رویای باکره مریم

رویا با مدونا به معنای تماس با جنبه ای از کهن الگوی زن است که به مقدسات و معنویت مرتبط است که بر احساس امنیت، محافظت تأثیر می گذارد و به سؤالات بیننده پاسخ می دهد.

در واقع، مدونا در رویاها تصویر خود را به تمام محتویات روان که با ایمان و امید و پذیرش ارتباط دارند و می دانند چگونه نشانه های زندگی را جمع و جور کنند و بخوانند و می دانند چگونه پاسخ بیابند، وام می دهد.

اما نماد مریم باکره در کهن الگوی زن نشان دهنده قطب مخالف آفرودیت و بار حسی، لذت بدن و ابراز تمایلات جنسی و باروری است.

این بدان معناست که دیدن مدونا در خواب می تواند نشان دهنده این باشد:

 • نیاز خواب بیننده به تسلی
 • مسیری که باید طی شود که دارای ویژگی های معنوی باشد
 • مادرانی خودبخش ساخته شده است. فداکاری و فداکاری
 • زنانگی اثیری و باکره عاری از اروس و تعالی در معنویت.

رؤیای مدونا، با وجود داشتنمفهوم عمیق معنوی و متضاد مخالف هر انرژی آفرودیتی، بیانگر تمام قدرت، قداست، منزلت زنانه ای است که نقش او را «می پذیرد» و به عنوان واسطه ای بین قدرت کهن الگوی مردانه عمل می کند. از خدای پدر و مسیح و بیشترین نیازهای انسانی.

رویای مدونا  نمادگرایی

نمادگرایی مدونا با نقش او به عنوان مادر عیسی مسیح مرتبط است، نقشی که بازسازی می کند. شکاف وحشتناکی که ادیان توحیدی بین زن و مرد ایجاد کرده اند.

خدای خواستار و مطلق عهد عتیق با هنجارهای سفت و سخت خود و فرمانش: "شما جز من خدای دیگری نخواهید داشت." ، پانتئون خدایان باستانی را که به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شده است، از بین می برد.

این منشأ عدم تعادلی است که به نفع قدرت و غرور پدرسالاری است که ارزش های مردم را سرکوب کرده است. زنانه است و پتانسیل روانی فردی را مهار می کند. کشش روانی به سوی وحدت و کامل بودن که به طور نمادین در قطب مردانه و مؤنث الوهیت بیان می شود، با ظهور ادیان توحیدی به شدت به خطر می افتد.

همچنین ببینید: تروریست ها در خواب دیدن تروریست ها و حملات

تغییر تنها با ظهور مسیح و وساطت او رخ خواهد داد. بین خدا و انسانیت که در زنانه فراموش شده نیز منعکس خواهد شد. بانوی ما با نور و قدرتی که پسرش به او نسبت می دهد و این می درخشدزنانه، هر چند تصعید شده و محروم از اروس و جسمانیت (جنبه هایی که مردانه را به هم می زند زیرا می توانند از کنترل آن فرار کنند)، باید تلاشی برای بازگرداندن "زنانه الهی" توسط کلیسای کاتولیک در نظر گرفته شود.

تلاشی با استقرار عقاید و فرقه باکره مقدس، که خود یونگ آن را مهمترین رویداد ضد اصلاح طلبی تعریف کرد، تثبیت شد.

اما تلاشی برای کنترل زنانه با قاب بندی در مجموعه ای از قواعد و ویژگی هایی است که از همه منطق بشری فرار می کند (باکره ای که باردار می شود و مادر می شود) اما درخواستی برای پاکی، عفت، عشق، فداکاری، تعهد، فداکاری و بالاتر از همه تسلیم شدن در برابر سرنوشت است. 3>

خواب دیدن مدونا برای یک مرد

مدونا در رویاهای یک مرد می تواند نشان دهنده نیاز او به یک انرژی مادرانه و دلگرم کننده باشد که می داند چگونه به نیازها و مشکلات او پاسخ دهد، که " حل می کند ، همان طور که مادرش واقعاً انجام می داد، درمان و دلداری می دهد یا نقص ها و ناتوانی های او را جبران می کند.

اما همچنین می تواند منعکس کننده ایده ای از پاکی، مطیع بودن و نبوغ زنانه باشد که برای آنها اطمینان بخش است. او، که به او اجازه می دهد تا کنترل خود را بدون رقابت با مردان دیگر اعمال کند.

رویا دیدن زن-مدونا تصویری بسیار رایج در تخیل جمعی و در فرهنگ مردسالار ما است که در آن زن زنانتخاب شده، باید پاک، باکره و مادر باشد، در حالی که اروس با زنی که دارای انرژی آفرودیتی است، شعله ور می شود و خود را تخلیه می کند. از این رو دوگانگی مادر-همسر-مدونا و زن-فاحشه به وجود می آید.

رؤیای مدونا برای یک زن

این می تواند زنانگی رویاپرداز را منعکس کند: شیرین، در دسترس، دوست داشتنی، اما با همه چیز تصعید شده است. نفسانی، عاری از اروس، هراسان از هرگونه انگیزه شهوانی که بنابراین سرکوب شده یا به عنوان یک " گناه " تجربه می شود.

اما تصویر مادر الهی نیز می تواند به عنوان نشانه و تسلیت ظاهر شود. به عنوان نیاز به بازیابی مرکزیت و قدرت مادری و معنوی خود.

خواب مدونا معنی

معنای مدونا در رویاها به جنبه های روحی فرد بیننده مرتبط است که دارای خواب است. ویژگی های دلگرم کننده و مادرانه و مسئولیت تشویق او، راهنمایی او، پاسخ به ترس ها و بلاتکلیفی هایش را بر عهده دارند.

قطعات بسیار قدرتمندی هستند که می توانند اثرات شفابخش و تغییر دهنده داشته باشند و در سخت ترین لحظات از او حمایت کنند. .

مدونا می تواند نماد بخشی از خود باشد که واقعاً می تواند « معجزه کند » و به همین دلیل، فرد را دوباره به قدرت شخصی خود و اهمیت خلاقیت او، پذیرش درونی زندگی و تجربیاتی که به ارمغان می آورد، بلکه به قدرت ایمان، دعا و معنویت(به ویژه زمانی که بیننده خواب مؤمن و مؤمن باشد).

معنای مدونا در خواب بیانگر این است:

 • عشق
 • مادر بودن
 • ایثار
 • وضع
 • تسلی
 • حفاظت
 • ایمنی
 • طهارت
 • عفت
 • باکرگی
 • شفا
 • امید
 • اعتماد، ایمان
 • خوش آمدید
 • افراط
 • comp assion
 • healing

رویای مدونا 11 تصویر Oneiric

1. رویای ظهور مدونا

را می توان پاسخی به نیاز یک رویا بین، پاسخ به لحظه ای دشواری، بلاتکلیفی، عدم اطمینان یا رنج بزرگ در نظر گرفت.

در این مورد ظهور باکره معنایی تسلیت‌آمیز دارد، اما همچنین نشان‌دهنده قدرتی است که بیننده خواب باید بازیابی کند: نیاز به ایمان به خدا اگر بیننده خواب مؤمن باشد، نیاز به اگر اینطور نیست به زندگی و خود ایمان داشته باشید.

در همه موارد، نماد مدونا در رویاها این قدرت را دارد که وضعیتی را که رویا بیننده تجربه می کند، معکوس کند، و او را به احساس محافظت مادرانه (که همه در هر مرحله از زندگی خود به آن نیاز دارند) و ماوراء طبیعی را سوق دهد. .

2. خواب دیدن درخواست فیض از بانوی ما

واضح ترین تصویر رویایی از نیاز شما به کمک است. به طور نمادین نشان دهنده تماس با زنانه مقدس فرد است، امکان دسترسی به aقدرتی در درون خود دفن شده است که می تواند حل شود و شفا یابد.

3. دیدن مدونا در خواب با من

را می توان پیامی از جانب ناخودآگاه در نظر گرفت که به مدونا امکان اطمینان دادن به خواب بیننده را نسبت می دهد. و قدرتی که می تواند « او را به سمت چیزی خاص سوق دهد ».

4. خواب مدونای سفید پوش     خواب دیدن باکره مقدس که مرا برکت می دهد

نشان دهنده پاکی، صداقت، نیکی ذهن است. می تواند نشان دهنده جنبه ای از بیننده یا زنی باشد که این ویژگی ها را دارد یا فرد نزدیکی را که این ویژگی ها در او تسخیر شده است.

تصویری است که هدف آن اطمینان دادن به وضوح و شفافیت نیات شخص است. و دیگران .

در حالی که خواب دیدن نعمت بانوی ما می تواند برای تایید یک کار خوب ظاهر شود.

به طور طبیعی، مانند هر ظهور بانوی ما در رویاها، می تواند منعکس کننده اعمال خود باشد. نیازها و باورهای معنوی .

5. رویای مدونا با نوزاد عیسی در آغوش

کهن الگوی مادری مقدس، نشان دهنده نیاز خواب بیننده به محافظت است، «دوگانه» محافظتی که از تصویر آرامش بخش و قدرتمند عیسی نیز ناشی می شود.

6. دیدن مدونا در صفوف در خواب

نشان دهنده جنبه های مادرانه محافظت کننده و آرامش بخش مدونا است، اما در بستری گسترده تر و اجتماعی بر نمادگرایی وقدرت تشریفات جمعی که می‌تواند ویژگی‌های اطمینان‌بخش و شفابخش داشته باشد.

رؤیایی دیدن راهپیمایی با مدونا باعث می‌شود که نیاز فرد به درگیر شدن در فعالیتی که هدف مفیدی دارد یا نیاز به انجام آن را در نظر بگیریم. جذب فداکاری و تعهد نسبت به دیگران.

7. خواب مدونای گریان   رویای مدونای گریان

منعکس کننده رنج واقعی (شاید پنهان) یا احساس گناه برای انجام عملی است، برای گناهان خواب بیننده که مادر الهی را به درد می آورد، همانطور که زمانی مادرش را رنج می داد.

در این رویاها، مدونا، با وجود غم و اندوه و دردی که بروز می دهد، انرژی هنجاری مشابهی با سوپرایگو یا روان انتقادی دارد. جنبه‌ها را نشان می‌دهد و به بیننده یادآوری می‌کند که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست است، چه چیزی باعث رنج دیگران شده است، چه چیزهایی باید اصلاح شود. و در واقع بیان شود) و همچنین کاهش انرژی و نشاط را نشان می دهد.

در برخی از رویاها بیانگر از بین رفتن ایمان و توبیخ خاموشی است برای بیننده مؤمنی که از واجبات دینی خود کوتاهی می کند.

8. خواب مدونای غمگین   دیدن مدونای غمگین

معنای مشابه تصویر بالا را دارد، اما می تواند نشان دهنده یک زن نیز باشد.همسایه یا همان مادر بیننده خواب که در رنج است.

می تواند تمایل به قربانی شدن را آشکار کند (به عبارت "مثل بانوی غم است" فکر کنید برای نشان دادن کسی که گریه می کند، ناامید می شود و به راحتی درد خود را به دیگران نشان می دهد.

9. رویای مدونای سیاه

که به فرقه باکره های سیاه پوست مرتبط است (مثلا مدونای لورتو) می تواند نمایانگر تاریکی باشد. و جنبه اسرارآمیز قدرت زنانه، قدرتی که ویژگی های معنوی خود را بیان می کند و در عین حال شخصیت هایی را که از شمایل نگاری کلاسیک و اطمینان بخش مادر باکره رنگ پریده عیسی بیرون می آیند، بیان می کند.

رویاهایی از این دست، اگر به آنها مرتبط نباشد. ارادت واقعی به این مدونا، می تواند نشان دهنده نیاز به محدود نکردن ایمان و فراتر رفتن از رایج ترین و اطمینان بخش ترین عبارات او یا جستجوی عمیق درونی باشد که ریشه در کهن الگو دارد.

10. خواب بانوی ما. فاطمه

منعکس کننده نیاز به معنویت آسان و تا حدودی "کودکانه" ، فارغ از تردیدها و مجهولات است که به نیازهای فرد برای امنیت پاسخ می دهد، که می داند چگونه مشکلات را حل کند و رنج را کاهش دهد و ترس از آینده.

همچنین ببینید: مو در رویاها خواب مو و کرک

11. رویای بانوی ما از تسبیح    رویای بانوی ما از پمپئی

هر دوی این مدونا موضوع فرقه های عمیقاً ریشه دار هستند و زمانی که رویاپرداز در رویاها ظاهر می شوند مؤمن است و می تواند آنها را بشناسد. من هستمبیان نیاز و نشانه ای از ناخودآگاه که در شکل مریم مقدس بهترین نماد تسلیت را می یابد که می تواند خیال بیننده را آرام کند، او را امیدوار کند و شاید حتی محرکی برای واکنش به او ارائه کند.

Marzia Mazzavillani حق چاپ © تکثیر متن ممنوع است

 • اگر مایل به مشاوره خصوصی من هستید، به Rubrica dei Sogno دسترسی داشته باشید
 • به صورت رایگان در خبرنامه مشترک شوید از راهنما، 1500 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند. اکنون مشترک شوید

قبل از اینکه ما را ترک کنید

خواننده عزیز، نوشتن در مورد مدونا در رویاها آسان نیست، زیرا این نماد مربوط به عمق و اعتقادات مذهبی صمیمی است، اما امیدوارم این فرصت را به شما داده باشم تا معنای کلی تر آن را درک کنید. برای هر تصویر دیگری از شما دعوت می کنم در نظرات بنویسید. اگر اکنون می توانید تعهد من را با کمی ادب متقابلاً جبران کنید متشکرم:

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.