ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

Arthur Williams

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਧਰੁਵ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਚੇਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੂਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ, ਪਿੱਸੂ ਅਤੇ ਚਿੱਚੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਤੇ 'ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਧਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਠੋਸਤਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ

ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੌਲਤ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਦੌਲਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਓ, ਕਲਾ ਬਣਾਓ)।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਜੀਵ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਕਬੀਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਖਣਿਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਿਰਦੌਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ”

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂਲ, ਨਿੱਜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੋਜ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਯਾਤਰਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਗੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਲਾਲ-ਗਰਮ ਕੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਗਾਈਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਰ । ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਅਰਥ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯਿਨ, ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ, ਏਰੀਅਲ ਦਾ ਉਲਟ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮਰਦ ਪੁਰਾਤੱਤਵ , ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਰੀਤਾ, ਸੁਆਗਤ, ਨਿੱਘ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਨਮ, ਵਿਕਾਸ, ਪੁਨਰਜਨਮ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ "ਭਿਆਨਕ ਮਾਂ " ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਦਵੰਦਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਚੱਲ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

1. ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ , ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤ, ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

2. ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੀ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ, ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ "ਖੋਦਣ" ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ

3. ਭੂਮੀਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹਨ, ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਡੂੰਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜੜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਘ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ (ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ।

4. ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਭੌਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੱਬਣਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਰੋਬੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਮੌਤ-ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀਪਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸਤਹ ਲਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।