Unelmointi Jeesuksesta Kristuksen kuvan symboliikka unissa

 Unelmointi Jeesuksesta Kristuksen kuvan symboliikka unissa

Arthur Williams

Uneksia Jeesuksesta Kristuksesta on harvinainen mutta voimakas uni, joka iskee uneksijaan universaalin symbolin voimalla, joka herättää kunnioitusta jopa ei-uskovien keskuudessa. Artikkelissa analysoidaan niiden eri näkökohtien merkitystä, joihin Kristus liittyy: rakkaus, uhraus, lunastus.

unelmoimassa Jeesus-vauvasta

Jos uneksit Jeesuksesta, uneksija kohtaa viitehahmon, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja universaalin rakkauden symbolin.

Kuten Jumala, Neitsyt Maria, pyhimykset tai jumaluudet yleensä, Jeesuksen Kristuksen kuva unissa edustaa tarvetta turvaan, joka on kaikkia inhimillisiä rajoituksia korkeampi, läsnäoloa, johon voi luottaa ja joka osaa suojella ja lohduttaa, pyrkimystä universaaliin ja transsendenttiseen täydellisyyteen ja voimaan.

Mutta jos Jumalan symboli unissa heijastaa Senexin vanhemmuutta, mutta myös jonkin verran ankaraa energiaa, ja Madonnan, suuren äidin naispuolisen arkkityypin energiaa, niin Jeesus heijastaa energiaa 'nuori', aktiivinen ja inhimillinen Puer sen pyhimmissä näkökohdissa, jotka liittyvät sieluun ja sen jatkuvuuteen kuoleman jälkeen.

Vaikka uneksija ei olisikaan uskovainen, Jeesuksen hahmolla unissa on hyvin voimakas vaikutus, ja se korostaa hengellisyyden kieltämisen näkökohtia ja kaikkia niitä varmuuden ja totuuden tarpeita, joita uneksija ei löydä elämästään.

Harvoin se voi viitata lohduttavaan, ymmärtävään ja parantavaan viitehahmoon.

Unelmointi Jeesuksesta symboliikka

Jeesuksen kuvan symboliikka juontaa juurensa katolisen kirkon perinteeseen ja dogmiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen muodostamasta Pyhästä Kolminaisuudesta, jossa Jeesus on Jumalan voiman ja Hengen tallettaja säilyttäen samalla maallisen luonteensa.

Kirjoitusten mukaan Jeesus Kristus on Jumalan ainokainen poika, joka ruumiillistui eli otti ihmisen muodon tuodakseen rakkautensa ja uhrinsa maailmaan sovittaakseen koko ihmiskunnan synnit.

Tämä hänen " inhimillinen ja hänelle liitetyt opetukset merkitsevät sitä, että hänen hahmonsa heijastaa näkemystä jumalallisesta, joka on joiltakin osin vallankumouksellinen, eräänlainen symbolinen silta Vanhan testamentin tinkimättömyyden ja patriarkaalisen auktoriteetin sekä maallisempien ja feminiinisempien rakkauden, myötätunnon, hyväntekeväisyyden ja anteeksiantamuksen muotojen välillä, jotka ovat perintönä "naisesta syntynyt ".

Unelma Jeesuksesta: unioni

Unien Jeesus on synteesin ja yhdistymisen arkkityyppi, psyykkisen kokonaisuuden ja vastakohtien yhteensovittamisen symboli. Hänessä Jumalan maskuliinisuus ja Madonnan feminiinisyys, taivaaseen nousemisen vertikaalisuus ja kuoleman horisontaalisuus yhdistyvät.

Tässä visiossa sen energia ilmaistaan unissa yhdistämään ja tasapainottamaan ristiriitaisia psyykkisiä instansseja ja edustamaan henkisyyden tarvetta, tarvetta ottaa huomioon sielun tarpeet.

Unelma Jeesuksesta: kärsimys ja uhraus

Jeesuksen Kristuksen ikonografia on erottamaton osa ristiinnaulitsemisen äärimmäistä uhrausta, ja hänen unikuvansa voi viitata myös uneksijan kärsimykseen, siihen, että hän tuntee itsensä epäoikeudenmukaisuuden uhriksi, symboliseen "tuska "tehty todellisista ongelmista (myös terveysongelmista), jotka ovat kuin " risti " ja saada hänet tuntemaan itsensä " köyhä Kristus ".

Katso myös: Haaveilen suuresta aallosta. Aallot unissa.

Mutta väsymys ja kärsimys ovat myös symbolista ihmisen matkalle ja sielun etsinnälle Kristuksen kautta, kuten Johanneksen evankeliumissa 14:6 sanotaan. " Minä olen tie, totuus ja elämä". .

Näin ollen Jeesuksesta haaveileminen voi osoittaa yksilöitymisen polkua, evoluutiota ja ominaisuuksia. "joustavuus ", joiden avulla ei voi luopua päämäärästään, kuten Jeesus ei luopunut tehtävästään maan päällä.

Unelmointi Jeesuksesta: Pelastus

Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä voimaa, joka Jeesukselle Kristukselle on annettu hänen roolissaan Jumalan poikana ja hänen tehtävässään Jumalan poikana. 'Pelastaja'.

Unet Jeesuksesta häikäisevät usein uskovaa uneksijaa ja saavat hänet tuntemaan itsensä 'valittu' levittää totuuksia ja viestejä ihmiskunnalle.

Tässä tapauksessa on tärkeää tuoda symboli takaisin intiimimpään näkyyn, tuoda uneksija takaisin itseensä ja tarpeisiinsa, kohdata hänet hänen halunsa saada "säästäminen ", ratkaista tai muuttaa häntä koskevia tilanteita, myös sellaisia, jotka eivät ole hänen vastuullaan tai jotka ovat hänen ulottumattomissaan.

Se voi tapahtua ihmisille, jotka eivät tunne itseään tarpeeksi arvostetuiksi ja tunnustetuiksi ja jotka haluavat todistaa arvonsa ja sen, kuinka tärkeitä he ovat Kristuksen silmissä.

Ihmiset, jotka eivät voi hyväksyä elämänsä keskinkertaisuutta ja turhautumista, jossa hiipivä tyytymättömyys kulkee käsi kädessä arjen ja asioiden arvostuksen puutteen kanssa " maallinen " ja kun tarvitaan 'täydellisyys' törmää jatkuvasti ihmisen epätäydellisyyteen.

Unelmointi Jeesuksesta Merkitys

Kuten kyyhkynen (joka usein yhdistetään Kristukseen), Jeesuksen kuva on universaalin rauhan, puhtauden ja valkoisuuden symboli. Muut merkitykset liittyvät:

 • täydellisyys
 • uhrata
 • lunastus
 • ikuinen elämä
 • intohimo
 • moraalinen sitoutuminen
 • lunastus kärsimyksen kautta
 • korkeusasema
 • rakkaus hellyys
 • hyvyys
 • totuus
 • turvallisuus
 • suojaus
 • rauha

Unelmointi Jeesuksesta 8 unelma kuvia

1. Unta Jeesuksesta, joka puhuu minulle

jos uneksija on vaikeassa tilanteessa, se edustaa viestin ja suunnan tarvetta, hahmon tarvetta. "arvovaltainen "joka voi lohduttaa, ohjata, joka tarjoaa mahdollisuuden".

Uskovalle tällä unella on suuri merkitys, joka liittyy toivoon ja itsestä löytyvään vahvuuteen, vahvuuteen, joka tulee " ylhäältä' ja siksi sillä on ratkaiseva arvo, kun taas ateistille tai agnostikolle se voi osoittaa tarvetta avautua henkiselle tasolle tai tarvetta hyväksyä erilainen ja vaihtoehtoinen rauhan sanoma.

Kun Kristuksen sanat ymmärretään ja muistetaan, ne voidaan nähdä todellisena sanomana, josta on hyötyä kriisistä selviytymisessä tai päätöksenteossa.

Mutta Kristus puhuu unissa voi saada uneksijan tuntemaan "valittu " ja huoltaja "totuus "jonka se kokee velvollisuudekseen jakaa maailman kanssa tai jonka se on sijoittanut "tehtävä" vakuuttaa ja käännyttää muita.

Mutta usein tämä käännyttämisen tarve on yhtä kuin itsensä näyttäminen, oman tärkeyden ja henkilökohtaisen vallan osoittaminen.

2. Haaveilen Jeesuksen siunaavan minua

Kuten mikä tahansa unessa saatu siunaus, se voi edustaa lohdutuksen tai hyväksynnän tarvetta joltakulta, mutta se voidaan nähdä myös hyväksyntänä ja vahvistuksena jollekin saavutukselle tai saavutukselle.

Jeesuksen siunaus unissa edustaa korkeinta tuomiovaltaa, ja uni on siksi rohkaiseva, osoittaen, että uneksijan toiminta on myönteistä, että valittu suunta on oikea. Se on eräänlaista suojelua ja sisäistä voimaa, joka, tulossa " ylhäältä päin "siitä tulee tärkeämpi, tehokkaampi ja voimakkaampi.

Ristillä olevasta Jeesuksesta haaveileminen Ristiinnaulitsemisesta haaveileminen

viittaa uhrautumiseen ja sen arvoon (kyky uhrata itsensä toisten puolesta tai tavoitteen saavuttamiseksi), mutta se edustaa myös kärsimyksen tuomaa lunastusta ja muutosta.

Katso myös: Toistuvat unet Mitä ne ovat Mitä varten ne ovat?

Ristiinnaulitseminen unissa voi olla viesti, joka osoittaa, että on tarpeen "juominen katkerasta maljasta" kärsimystä kypsyäkseen ja kasvaakseen, selviytyäkseen erityisen vaikeasta siirtymävaiheesta tai tilanteesta, joka osoittaa epäoikeudenmukaisuutta, jossa 'krusifiksi' (tuomitaan, kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja julmasti).

Ristiinnaulitusta Jeesuksesta haaveileminen voi myös viitata ihmisen kykyyn uhrata itsensä ihanteen nimissä.

4. Unta Jeesuksen kuolemasta

Riippuen esiin nousevista tunteista, tämä kuva herättää pettymyksen, katumuksen, surun. Ehkä uneksijan korkeimmat (ja ehkä hieman utopistiset) tunteet ovat törmänneet ankarimpaan ja kylmimpään todellisuuteen, ehkä hänen ihanteensa (uskonnolliset tai muut) ovat haavoittuneet.

Joissain unissa se voi viitata siihen myötätuntoisempaan ja anteeksiantavampaan puoleen itsestä, joka on työnnetty syrjään jossakin tilanteessa tai suhteessa.

Unta Jeesuksen itkemisestä Unta Jeesuksen itkemisestä verestä

uskoville on symboli 'Jeesuksen suru' Se voi liittyä syyllisyyteen tehdystä synnistä tai olla merkki siitä, että ei pidä mennä eteenpäin.

Se on symboli, joka voidaan yhdistää todelliseen suruun ja kärsimykseen.

6. Unta Jeesus-vauvasta

voi olla Puer aeternuksen "ikuisen lapsen" symboli, jolla on Jeesuksen tavoin pyhä arvo ja joka kutsuu uneksijaa pitämään huolta haavoittuvuudestaan, pitämään sitä arvokkaimpana osana itseään, osana, joka voi tehdä 'ihmeet' ja muuttaa hänen elämänsä.

Se on tärkeä symboli, joka joissakin unissa voi osoittaa tarvetta uskoa, " kasvaa". usko.

7. Unta Jeesuksesta punaisiin pukeutuneena

edustaa rakkautta, intohimoa, omistautumista toisille, ihanteen nimissä tehtyä uhrausta.

Sen näkeminen unissa tuo esiin psyykkisen aspektin, jolla on nämä ominaisuudet ja joka ehkä toimii uneksijan todellisuudessa (joskus masokismia).

8. Unta Jeesuksesta ja Neitsyt Mariasta

edustavat kahta napaa, maskuliinista ja feminiinistä, mutta myös äidin ja lapsen energiaa, joten ne symboloivat tasapainoa ja kokonaisuutta, hyvin vahvaa suojaa ja voimaa, jonka uneksija voi tuntea itsessään ja joka rohkaisee häntä.

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstin jäljentäminen kielletty

 • Jos haluat yksityisneuvontaa, kirjaudu sisään Dream Directory -osoitteeseen
 • Tilaa Guide NEWSLETTER ilmaiseksi toiset 1500 ihmistä ovat jo tehneet niin TILAA NYT!

Ennen kuin jätät meidät

Hyvä lukija Toivon, että tämä aihe kiinnosti sinua.Löysit tämän artikkelin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi ja pyydän sinua vastavuoroisesti ponnistelujeni kanssa pienellä kohteliaisuudella:

Jaa artikkeli ja tykkää siitä.

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.