خواب دیدن عیسی سمبولیسم تصویر مسیح در خواب

 خواب دیدن عیسی سمبولیسم تصویر مسیح در خواب

Arthur Williams

رؤیای عیسی مسیح رویایی نادر اما قدرتمند است که با نیروی نماد جهانی که احترام را حتی در بین غیر ایمانداران برانگیخته است، رویای بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله معنای جنبه های مختلف مسیح را تجزیه و تحلیل می کند: عشق، فداکاری، رستگاری.

>>>>>>>>

رویای عیسی نوزاد

خواب دیدن عیسی خواب بیننده را در مقابل یک شخصیت مرجع قرار می دهد، نمادی از حقیقت، عدالت، عشق جهانی.

مانند خدا، مدونا، مقدسین یا خدایان به طور کلی، تصویر عیسی مسیح در رویاها نشان دهنده نیاز به امنیت است که برتر از هر محدودیت انسانی است، حضوری که می توانید به آن تکیه کنید و می داند چگونه محافظت و آسایش دهد، آرزوی کمال و جهانی و متعالی. قدرت.

همچنین ببینید: رویای بحث کردن با پدرم

اما اگر نماد خدا در رویاها انرژی والدین را منعکس می کند، اما همچنین کمی شدید از Senex و Madonna، کهن الگوی زنانه مادر بزرگ، عیسی منعکس کننده ' است. «جوان»، انرژی فعال و انسانی پوئر در مقدس‌ترین جنبه‌های آن، مرتبط با روح و تداوم آن پس از مرگ است. رویاها تأثیر بسیار شدیدی دارد و جنبه های انحرافی به معنویت و تمام نیازهای یقینی و حقایقی را که بیننده خواب در خود نمی یابد برجسته می کند.زندگی.

این به ندرت می تواند نشان دهنده ارجاع آرامش دهنده، درک کننده و شفابخش باشد.

رؤیاپردازی نماد عیسی

سمبلیسم تصویر عیسی ریشه در سنت دارد. کلیسای کاتولیک و در تعصب تثلیث مقدس پدر، پسر و روح القدس که در آن عیسی امین قدرت خدا و روح است در حالی که طبیعت زمینی خود را حفظ می کند.

طبق کتاب مقدس، عیسی مسیح یگانه پسر خداست که تجسم یافته است، یعنی او شکل انسانی به خود گرفت تا عشق و قربانی خود را در کفاره گناهان همه بشریت به جهان بیاورد.

این " انسان" جوهر او و آموزه هایی که به او نسبت داده می شود، چهره او را از برخی جهات منعکس کننده بینش الهی از برخی جهات انقلابی می کند، نوعی پل نمادین بین ناسازگاری و اقتدار پدرسالارانه عهد عتیق و موارد دیگر. نمونه های زمینی و زنانه از عشق، شفقت، نیکوکاری و بخشش که میراث «از یک زن زاده شدن » است.

رویای عیسی: اتحاد

عیسی در رویاها کهن الگوی سنتز و اتحاد، نماد تمامیت روانی و آشتی اضداد است. مذکر بودن خدا و مؤنث مدونا، عمودی بودن عروج بهشت ​​و افقی مرگ در او ادغام می شود.

در این بینش، انرژی او در رویاها بیان می شود تا نمونه ها را گرد هم آورد و متعادل کند.ویژگی های روانی و برای نشان دادن نیاز به معنویت، نیاز به در نظر گرفتن نیازهای روح است.

رویای عیسی: رنج و فداکاری

شکل نگاری عیسی مسیح از فداکاری شدید جدایی ناپذیر است. مصلوب شدن و همچنین تصویر رویایی آن می تواند اشاره ای به رنج بیننده، احساس قربانی بی عدالتی، «عذاب » نمادین باشد که از مشکلات واقعی (از جمله سلامتی) تشکیل شده است که مانند « یک صلیب " و باعث می شود که او احساس کند " مسیح فقیر ".

اما خستگی و رنج همچنین نماد سفر انسان و جستجوی درونی از طریق مسیح است. در انجیل بر اساس یوحنا 14:6 قرائت شده است " من راه، حقیقت و زندگی هستم" .

بنابراین، دیدن عیسی در خواب می تواند نشان دهنده مسیر شناسایی، تکامل و ویژگی های "تاب آوری " که به شما اجازه می دهد هدف خود را رها نکنید همانطور که عیسی مأموریت خود را بر روی زمین رها نکرد.

رویای عیسی: رستگاری

اما یکی نباید قدرت نسبت داده شده به عیسی مسیح را در نقش او به عنوان پسر خدا و در نقش او به عنوان «نجات دهنده» فراموش کرد.

رویای عیسی اغلب رویاپرداز مؤمن را خیره می کند و او را به احساس وا می دارد. "انتخاب" برای انتشار حقایق و پیام های در نظر گرفته شده برای بشریت.

در این مورد مهم است که نماد را در دیدی صمیمی تر بگنجانیم تارویاپردازی برای خود و نیازهایش، قرار دادن او در مقابل میل خود برای «نجات »، حل و فصل یا اصلاح موقعیت هایی که به او مربوط می شود، از جمله مواردی که به او تعلق ندارند یا خارج از دسترس او هستند.

این می تواند برای افرادی اتفاق بیفتد که احساس نمی کنند دیگران به اندازه کافی قدردانی می کنند و به رسمیت شناخته نمی شوند و می خواهند ارزش و اهمیت خود را در نظر مسیح نشان دهند.

افرادی که نمی توانند این را بپذیرند. متوسط ​​بودن و ناامیدی از زندگی، که در آن نارضایتی خزنده همراه با عدم قدردانی از امور روزمره و «زمینی» و با نیاز به «کمال» که دائماً با نقص انسان برخورد می کند.

رویای عیسی معنی

همانند کبوتر (اغلب با مسیح مرتبط است)، تصویر عیسی نماد صلح جهانی، خلوص و صراحت است. معانی دیگر مربوط به:

 • کمال
 • ایثار
 • رستگاری
 • زندگی ابدی
 • اشتیاق
 • تعهد اخلاقی
 • رستگاری از طریق رنج
 • ارتفاع
 • عاطفه عشقی
 • مهربانی
 • حقیقت
 • ایمنی
 • محافظت
 • آرامش

خواب عیسی 8 تصویر رویایی

1. خواب عیسی در حال صحبت با من

اگر رویا بیننده در یک لحظه مشکل باشد، نشان دهنده نیاز به یک پیام و یک استنشانه، نیاز به یک شکل "معتبر " که می داند چگونه دلداری دهد، هدایت کند، و امکانی را ارائه دهد.

برای یک مؤمن، این رویا معنای بزرگی دارد که با امید و قدرت مرتبط است. در درون خود یافت می شود، نیرویی که « از بالا» می آید و به همین دلیل ارزش تعیین کننده ای دارد، در حالی که برای یک ملحد یا آگنوستیک، می تواند نشان دهنده نیاز به گشایش در سطح معنوی باشد. بودن یا نیاز به استقبال از پیام متفاوت و جایگزین صلح.

زمانی که سخنان مسیح قابل درک باشد و به خاطر سپرده شود، می توان آنها را پیامی واقعی برای غلبه بر بحران یا تصمیم گیری مفید دانست.

اما مسیحی که در رویاها صحبت می کند می تواند خواب بیننده را به احساس "برگزیده " و سپرده "حقیقت " وادار کند که احساس می کند موظف است با جهان در میان بگذارد یا با "ماموریت" برای متقاعد کردن و تبدیل کردن به دیگران سرمایه گذاری شده است.

اما اغلب این نیاز به تبدیل شدن معادل نشان دادن خود، نشان دادن اهمیت و قدرت شخصی خود است.

2. خواب دیدن عیسی که مرا برکت می دهد

مانند هر نعمتی که در خواب دریافت می شود، علاوه بر این که نشان دهنده نیاز به تسلیت یا پذیرش از جانب کسی است، می تواند تأیید و تأیید برای چیزی که انجام شده یا برای نتیجه به دست آمده است.<3

عیسی که در خواب برکت می دهد، نشان دهنده بالاترین مقام قضاوت کننده است.بنابراین، رویا دلگرم‌کننده است، نشان می‌دهد که اعمال بیننده رویا مثبت است، مسیری که گرفته شده درست است. این نوعی محافظت و قدرت درونی است که با آمدن " از بالا " اهمیت بیشتر، کارآیی بیشتر، قدرت بیشتر را به خود اختصاص می دهد.

3. رویای عیسی روی صلیب    رویای مصلوب شدن

به فداکاری و ارزشی که می تواند داشته باشد (توانایی فدا کردن خود برای دیگران یا رسیدن به هدف) اشاره دارد، اما همچنین نشان دهنده رستگاری و دگرگونی ناشی از رنج است.

مصلوب شدن در رویاها می تواند پیامی باشد که نیاز به "نوشیدن جام تلخ" رنج را برای بالغ شدن و رشد کردن، مواجهه با یک مرحله گذار به خصوص دشوار یا وضعیتی از بی عدالتی را نشان می دهد که او در آن قرار دارد. "مصلوب شد" (مورد قضاوت قرار گرفت، با ناعادلانه و ظالمانه رفتار شد).

رؤیای مصلوب شدن عیسی همچنین می تواند نشان دهنده توانایی فرد برای قربانی کردن خود به نام یک ایده آل باشد.

4. خواب دیدن عیسی در حال مرگ

بسته به احساساتی که از این تصویر ظاهر می شود، ناامیدی، پشیمانی، اندوه را آشکار می کند. شاید عالی ترین (و شاید تا حدی آرمان شهر) احساسات رویاپرداز با خام ترین و سردترین واقعیت برخورد کرده باشد، شاید آرمان های او (مذهبی و غیره) جریحه دار شده باشد.

در برخی از رویاها می تواند نشان دهنده دلسوزانه ترین و بخشنده ترین جنبه باشد. از خودآنچه در یک موقعیت یا رابطه کنار گذاشته شده است.

5. خواب عیسی در حال گریه دیدن خون گریه عیسی در خواب

برای مؤمنان نماد «درد عیسی است. به عدم تایید او از کاری که بیننده رویا انجام داده است مربوط می شود. این می تواند به احساس گناه برای گناهی که مرتکب شده است مرتبط باشد یا می تواند مسیری را نشان دهد که نباید طی شود.

این نمادی است که می تواند به غم و اندوه و رنج واقعی متصل شود.

6. دیدن نوزاد عیسی در خواب

می تواند نمادی از "فرزند ابدی" Puer aeternus باشد که از آنجایی که عیسی دارای ارزشی مقدس است و خواب بیننده را به مراقبت از آسیب پذیری خود دعوت می کند تا آن را بیشتر در نظر بگیرد. بخش گرانبهای خود، بخشی که می تواند «معجزه» انجام دهد و زندگی خود را متحول کند.

این نماد مهمی است که در برخی رویاها می تواند نشان دهنده نیاز به ایمان باشد، به « آن را رشد ده" ایمان.

7. خواب دیدن عیسی با لباس قرمز

نماینده عشق، اشتیاق، فداکاری به دیگران، فداکاری به نام یک ایده آل است.

دیدن او در خواب جنبه ای روانی را آشکار می کند که این ویژگی ها را دارد و شاید در واقعیت خواب بیننده عمل می کند (گاهی با کمی مازوخیسم).

8. خواب دیدن عیسی و بانو

نماینده دو قطب مردانه و مؤنث و همچنین انرژی مادر و پسر هستند، بنابراین نماد تعادل و تعادل هستند.کامل بودن، حفاظتی و قدرتی بسیار قوی که بیننده خواب می تواند در درون خود احساس کند و او را تشویق می کند.

همچنین ببینید: رنگ سفید در خواب دیدن رنگ سفید در خواب چه تعبیری دارد؟

مرضیه مزاویلانی کپی رایت © تکثیر متن ممنوع است

 • اگر توصیه خصوصی من را می خواهید، به Rubrica dei Sogni دسترسی داشته باشید
 • به صورت رایگان در خبرنامه راهنمای مشترک شوید 1500 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند، اکنون مشترک شوید

قبل از رفتن

خواننده محترم، امیدوارم موضوع مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برای شما این مقاله مفید و جالب بود، من از شما می خواهم که تعهد من را با یک ادب کوچک متقابلاً جبران کنید:

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.