İsanın yuxuda olması Yuxularda Məsihin surətinin simvolu

 İsanın yuxuda olması Yuxularda Məsihin surətinin simvolu

Arthur Williams

İsa Məsihi yuxuda görmək nadir, lakin güclü bir yuxudur və yuxu görən insanı ümumbəşəri simvolun gücü ilə vurur və hətta inanmayanlar arasında da hörmət oyadır. Məqalədə Məsihin əlaqəli olduğu müxtəlif aspektlərin mənası təhlil edilir: məhəbbət, qurbanlıq, satınalma.

körpə İsanı görmək

Yuxuda İsa yuxu görən şəxsi həqiqətin, ədalətin, ümumbəşəri məhəbbətin simvolu olan istinad fiqurunun qarşısına qoyur.

Tanrı kimi, Madonna , müqəddəslər və ya ümumiyyətlə ilahilər, yuxulardakı İsa Məsihin təsviri istənilən insan sərhədindən üstün olan bir təhlükəsizliyə, arxalana biləcəyiniz bir varlığa, necə qorunmağı və rahatlamağı bilən bir varlığa, mükəmməlliyə can atmağı və universal və transsendentə olan ehtiyacı təmsil edir. güc.

Ancaq yuxulardakı Allahın simvolu valideyn enerjisini əks etdirirsə, eyni zamanda bir qədər sərt Senex və böyük ananın qadın arxetipi olan Madonnanın enerjisini əks etdirirsə, İsa ' “gənc”, Puerin aktiv və insan enerjisi ən müqəddəs cəhətləri ilə, ruhla və onun ölümdən sonra davamlılığı ilə bağlıdır.

Hətta xəyalpərəst mömin olmasa belə, İsanın fiquru Xəyallar çox güclü təsirə malikdir və mənəviyyata dönüklük aspektlərini və xəyalpərəstin özündə tapmadığı əminlik və həqiqətlərə olan bütün ehtiyacları vurğulayır.həyat.

Nadir hallarda təsəlliverici, başa düşülən və sağaldıcı istinad fiqurunu göstərə bilər.

İsanın yuxuda görünməsi simvolizm

İsanın surətinin simvolizmi ənənədən qaynaqlanır. Katolik Kilsəsinin və Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun Müqəddəs Üçlüyü doqmasında İsa yer üzündəki təbiətini qoruyarkən Allahın və ruhun gücünün əmanətçisidir.

Müqəddəs Yazılara görə, İsa Məsih təcəssümdə olan Allahın yeganə oğludur, yəni bütün bəşəriyyətin günahlarına kəffarə olaraq öz məhəbbətini və qurbanını dünyaya gətirmək üçün insan surətinə bürünmüşdür.

Bu " insan" onun mahiyyəti və ona aid edilən təlimlər, onun fiqurunu bəzi cəhətlərdən inqilabi olaraq ilahi baxışı, Əhdi-Ətiqin barışmazlığı və patriarxal hakimiyyəti arasında bir növ simvolik körpü və s. əks etdirməsini təmin edir. “qadından doğulmaq ” olmanın mirası olan məhəbbət, şəfqət, mərhəmət və bağışlamanın dünyəvi və qadın nümunələri.

İsa haqqında yuxu: Birlik

İsa yuxular sintez və birləşmənin arxetipi, psixi bütövlük və əksliklərin uzlaşmasının simvoludur. Tanrının kişisi və Madonnanın qadını, cənnətə yüksəlişin şaquliliyi və ölümün üfüqiliyi onda birləşir.

Bu görüntüdə onun enerjisi, misalları bir araya gətirmək və tarazlaşdırmaq üçün yuxularda ifadə ediləcəkdir.psixi xüsusiyyətlər və mənəviyyat ehtiyacını, ruhun ehtiyaclarını nəzərə almaq ehtiyacını təmsil etmək.

İsa haqqında yuxu: əzab və qurban

İsa Məsihin ikonoqrafiyası hədsiz qurbanlıqdan ayrılmazdır. çarmıxa çəkilmə və həmçinin onun yuxu görüntüsü xəyalpərəstin əzabını, ədalətsizliyin qurbanı olduğunu hiss etməyi, “ kimi real problemlərdən (o cümlədən sağlamlıqdan) ibarət simvolik “əzab ”ə işarə edə bilər. xaç ” və bu onu “ yazıq Məsih “ kimi hiss edir.

Lakin yorğunluq və iztirab həm də insan səyahətinin və Məsih vasitəsilə daxili axtarışın simvoludur. İncildə Yəhya 14:6 ayəsinə əsasən oxunur “ Yol, həqiqət və həyat Mənəm” .

Beləliklə, İsanı yuxuda görmək şəxsiyyəti, təkamülü və inkişaf yolunu göstərə bilər. İsanın yer üzündəki missiyasını tərk etmədiyi kimi, sizə də məqsədinizdən əl çəkməməyə imkan verən "möhkəmlik " keyfiyyətləri.

İsa haqqında xəyal etmək: Xilas

Ancaq bir Allahın oğlu rolunda və “Xilaskar” funksiyasında İsa Məsihə aid edilən gücü unutmamalıdır.

İsa haqqında yuxu görmək tez-tez mömin xəyalpərəstin göz qamaşdırır və onu hiss etməyə vadar edir. Bəşəriyyət üçün nəzərdə tutulan həqiqətləri və mesajları yaymaq üçün “seçilmiş” .

Belə olan halda simvolu daha intim bir baxışa daxil etmək, onu daha yaxından görmək vacibdir.xəyalpərəst özünə və ehtiyaclarına qarşı, onu “saxlamaq ” istəyi qarşısında qoyur, onu narahat edən, o cümlədən ona aid olmayan və ya onun imkanları xaricində olan situasiyaları həll etmək və ya dəyişdirmək.

Bu, başqaları tərəfindən yetərincə təqdir olunmadığını və tanındığını hiss etməyən, öz dəyərini və Məsihin gözündə nə qədər vacib olduğunu nümayiş etdirmək istəyən insanların başına gələ bilər.

Bunu qəbul edə bilməyən insanlar. Sürünən narazılığın gündəlik və “dünyəvi” şeyləri dəyərləndirməmək və “mükəmməllik” ehtiyacı ilə üst-üstə düşdüyü ortabablıq və məyusluqlar daim insanın qeyri-kamilliyi ilə toqquşur.

Yuxuda İsanın Mənası

Göyərçin kimi (çox vaxt Məsihlə əlaqələndirilir), İsanın obrazı ümumbəşəri sülhün, saflığın və səmimiyyətin simvoludur. Başqa mənalar aşağıdakılarla əlaqədardır:

 • kamillik
 • qurban
 • qurtuluş
 • əbədi həyat
 • ehtiras
 • mənəvi öhdəlik
 • əzab vasitəsilə xilas
 • yüksəklik
 • sevgi incəlik
 • mehribanlıq
 • həqiqət
 • təhlükəsizlik
 • qoruma
 • sülh

Yuxuda Görmək İsanın 8 yuxu şəkli

1. Yuxuda Görən İsanın mənimlə danışması

xəyalpərəst çətin an içində olarsa, bu, mesaja ehtiyacı ifadə edir və aəlamət, təsəlli verməyi bilən, istiqamətləndirən, imkan təklif edən “mötəbər ” fiquruna ehtiyac .

Mömin üçün bu yuxu ümid və güclə bağlı böyük məna daşıyır. “ yuxarıdan” gələn və bu səbəbdən həlledici dəyərə malik olan bir qüvvə öz daxilində tapılmalıdır, halbuki ateist və ya aqnostik üçün bu, ruhani səviyyəyə açılmağın zəruriliyini göstərə bilər. olan və ya fərqli və alternativ sülh mesajını alqışlamaq ehtiyacı.

Məsihin sözləri başa düşülən və yadda qalanda, böhranın öhdəsindən gəlmək və ya qərar qəbul etmək üçün faydalı olan real mesaj sayıla bilər.

Ancaq yuxularda danışan Məsih xəyalpərəsti “seçilmiş ” və dünya ilə bölüşmək məcburiyyətində hiss etdiyi “həqiqət ” hiss etməyə vadar edə bilər. başqalarını inandırmaq və çevirmək üçün “ missiya” ilə sərmayə qoyur.

Lakin çox vaxt bu çevrilmə ehtiyacı özünü göstərmək, vacibliyini və şəxsi gücünü nümayiş etdirməklə bərabərdir.

Həmçinin bax: Yuxuda oğrular Oğurluq və ya qarət olunmağı xəyal edir

2. Mənə xeyir-dua verən İsa haqqında yuxu

bir yuxuda alınan hər bir xeyir-dua kimi, kiminsə tərəfindən təsəlli və ya qəbul edilməsi ehtiyacını ifadə etməklə yanaşı, yerinə yetirilən və ya bir işin təsdiqi və təsdiqi sayıla bilər. əldə edilən nəticə.

Yuxuda xeyir-dua verən İsa ən yüksək hökm verən hakimiyyəti təmsil edir.yuxu buna görə ruhlandırıcıdır, xəyalpərəstin hərəkətlərinin müsbət olduğunu, alınan istiqamətin doğru olduğunu göstərir. Bu, " yuxarıdan " gələn müdafiə və daxili güc formasıdır ki, daha böyük əhəmiyyət, daha çox təsir, daha böyük güc tələb edir.

3. İsanı çarmıxda yuxuda görmək    Yuxuda İsa görmək çarmıxa çəkilmə

qurbana və onun sahib ola biləcəyi dəyərə (özünü başqaları üçün qurban vermək və ya məqsədə çatmaq qabiliyyətinə) istinad edir, eyni zamanda əzabdan gələn xilası və transformasiyanı təmsil edir.

Həmçinin bax: Xəyal eynəkləri Yuxulardakı eynəklərin mənası

Yuxuda çarmıxa çəkilmə, yetkinləşmək və böyümək, xüsusilə çətin bir keçid mərhələsi ilə üzləşmək üçün "acı fincan içmək" zərurətini göstərən və ya onun içində olduğu ədalətsizlik vəziyyətini göstərən bir mesaj ola bilər. “çarmıxa çəkildi” (mühakimə olundu, ədalətsiz və qəddarlıqla rəftar edildi).

Yuxuda İsanın çarmıxa çəkildiyini görmək insanın ideal naminə özünü qurban vermə qabiliyyətinə də işarə edə bilər.

4. İsanın öldüyünü xəyal etmək

bu görüntüdən yaranan hisslərdən asılı olaraq məyusluq, peşmanlıq, kədəri üzə çıxarır. Xəyalpərəstin bəlkə də ən uca (və bəlkə də bir qədər utopik) hissləri ən kobud və ən soyuq reallıqla toqquşmuşdur, bəlkə də onun (dini və başqa cür) idealları yaralanmışdır.

Bəzi yuxularda bu, ən şəfqətli və bağışlayan cəhəti göstərə bilər. özündənbir vəziyyətdə və ya münasibətdə kənara qoyulmuş şeylər.

5. İsanın yuxuda ağladığını görmək Yuxuda İsanın qan ağladığını görmək

möminlər üçün “ İsanın ağrılarının simvoludur. ” xəyalpərəstin etdiyi bir şeyi bəyənməməsi ilə əlaqələndirilir. Törədilən bir günaha görə günahkarlıq hissi ilə əlaqələndirilə bilər və ya GEDİLMƏYƏCƏK bir yola işarə edə bilər.

Əsl kədər və iztirabla əlaqələndirilə bilən simvoldur.

6. Yuxuda körpə İsa

Puer aeternusun "əbədi övladının" simvolu ola bilər, o, İsa kimi müqəddəs dəyərə malikdir və xəyalpərəstini öz həssaslığına diqqət yetirməyə, onu ən çox hesab etməyə dəvət edir. özünün qiymətli hissəsi, onun “möcüzələr” göstərə biləcəyi və həyatını dəyişdirə biləcəyi hissəsidir.

Bəzi yuxularda iman ehtiyacını ifadə edə biləcəyi mühüm simvoldur, “ onu inkişaf etdirin” iman.

7. Yuxuda qırmızı geyinmiş İsanı görmək

sevgi, ehtiras, başqalarına bağlılıq, ideal naminə edilən fədakarlığı təmsil edir.

Onu yuxuda görmək bu xüsusiyyətlərə malik olan və bəlkə də xəyalpərəstin reallığında (bəzən bir çimdik mazoxizmlə) hərəkət edən psixi cəhəti üzə çıxarır.

8. İsanı yuxuda görmək və Xanımımız

kişilik və qadınlıq iki qütbünü, eyni zamanda ana və oğulun enerjisini təmsil edir, buna görə də onlar balansın simvoludur vəxəyalpərəstin öz daxilində hiss edə biləcəyi və onu ruhlandıran tamlıq, qoruma və çox güclü bir qüvvə.

Marzia Mazzavillani Copyright © Mətnin təkrar istehsalı qadağandır

 • Şəxsi məsləhətlərimi istəyirsinizsə, Rubrica dei Sogni-yə daxil olun
 • Bələdçinin XƏBƏRLƏRİNƏ pulsuz abunə olun 1500 nəfər artıq bunu edib İNDİ ABUNƏ OLUN

Ayrılmadan əvvəl

Hörmətli oxucu, ümid edirəm ki, mövzu sizin üçün maraqlı olub. bu məqaləni faydalı və maraqlı hesab etdiniz, sizdən xahiş edirəm ki, mənim öhdəliyimə kiçik bir nəzakətlə cavab verəsiniz:

MƏQALAYI PAYLAŞIN və BƏYƏNİN

Arthur Williams

Ceremi Kruz təcrübəli yazıçı, yuxu analitiki və özünü yuxu həvəskarı adlandıran bir insandır. Xəyalların sirli dünyasını araşdırmaq üçün dərin ehtirasla Ceremi karyerasını yuxuda olan zehnimizdə gizlənən mürəkkəb mənaları və simvolizmi açmağa həsr etmişdir. Kiçik bir şəhərdə doğulub böyüyərək, o, yuxuların qəribə və müəmmalı təbiətinə erkən valeh oldu və nəticədə onu Xəyalların Təhlili üzrə ixtisaslaşaraq Psixologiya üzrə Bakalavr dərəcəsinə yiyələndi.Akademik səyahəti boyu Ceremi yuxuların müxtəlif nəzəriyyələri və şərhləri ilə məşğul olur, Ziqmund Freyd və Karl Yunq kimi tanınmış psixoloqların əsərlərini öyrənirdi. O, psixologiya sahəsindəki biliklərini fitri maraqla birləşdirərək, xəyalları özünü kəşf etmək və şəxsi inkişaf üçün güclü vasitələr kimi başa düşərək, elm və mənəviyyat arasındakı uçurumu aradan qaldırmağa çalışırdı.Cereminin Artur Uilyams təxəllüsü ilə idarə olunan "Yuxuların Təfsiri və Mənası" adlı bloqu onun təcrübəsini və fikirlərini daha geniş auditoriya ilə bölüşmək üsuludur. Xəyallarımızın çatdırdığı şüuraltı mesajlara işıq tutmaq məqsədi ilə vasvasılıqla hazırlanmış məqalələr vasitəsilə oxuculara müxtəlif yuxu simvolları və arxetiplərinin hərtərəfli təhlili və izahları təqdim edir.Xəyalların qorxularımızı, istəklərimizi və həll olunmamış duyğularımızı anlamaq üçün bir qapı ola biləcəyini qəbul edərək, Ceremi həvəsləndirironun oxucularını zəngin xəyal dünyasına qucaqlamaq və yuxu yozumu vasitəsilə öz psixikasını araşdırmaq. Praktik məsləhətlər və üsullar təklif etməklə, o, fərdlərə yuxu jurnalını necə tutmaq, yuxuların xatırlanmasını artırmaq və gecə səyahətlərinin arxasında gizlənmiş mesajları açmaqla bağlı bələdçilik edir.Ceremi Kruz, daha doğrusu, Artur Uilyams, xəyallarımızın daxilində olan transformasiya gücünü vurğulayaraq, yuxu təhlilini hamı üçün əlçatan etməyə çalışır. Rəhbərlik, ilham və ya sadəcə olaraq şüuraltının müəmmalı səltənətinə nəzər salmaq istəsəniz, Jeremy-nin bloqunda düşündürücü məqalələri, şübhəsiz ki, sizi xəyallarınızı və özünüzü daha dərindən dərk etməyə imkan verəcək.