Śnić o zdradzie Śnić o byciu zdradzonym

 Śnić o zdradzie Śnić o byciu zdradzonym

Arthur Williams

Co to znaczy śnić o zdradzie? Czy śnienie o zdradzie lub byciu zdradzonym może być uważane za sen zwiastujący? Na te pytania odpowiadamy w artykule, a także badamy wpływ zdrady na życie. Winny, niegodny, moralnie naganny - taki jest jednogłośny werdykt w sprawie zdrady, ale ludzie nadal zdradzają i są zdradzani.

zdrada w snach

Śniąc o zdradzie Prowadzi do refleksji nad jednym z najbardziej delikatnych i bolesnych tematów związanych z relacjami międzyludzkimi, tematem, który zmusza do zadawania sobie pytań, otwiera ranę, wywołuje uczucie złości, rozpaczy lub zranionej dumy.

Bo zdradzać w snach jak i w rzeczywistości to ZAWSZE bliska osoba, kochana i ceniona, ktoś komu daje się miłość, uwagę, bliskość, pomoc, a kogo zdrada jest druzgocąca i destabilizująca:

"Jesteśmy zdradzani właśnie w najbardziej intymnych relacjach, tych, w których możliwe jest pierwotne zaufanie. Możemy zostać zdradzeni tylko tam, gdzie naprawdę ufamy: przez braci, kochanków, żony, mężów, nie przez wrogów, nie przez nieznajomych.

Im większa miłość, lojalność, zaangażowanie i poświęcenie, tym większa zdrada. Zaufanie zawiera w sobie ziarno zdrady" (J. Hillman "Puer aeternus", Adelphi, s. 19).

Ale jeśli zdrada jest tak powszechna w życiu i w snach Zastanawiamy się, jakie jest jego znaczenie, na jaki instynktowny popęd odpowiada i dlaczego jest tak zakorzeniony w ludzkim zachowaniu.

Śnić o zdradzie Symbolika

Śniąc o zdradzie i związanych z nimi emocji (które często mają taką samą intensywność jak te prawdziwe) uświadamia, jak bardzo są one uzależniające i wyniszczające oraz jak głęboko podkopują poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Zdrada jest tak bolesna i destabilizująca, ponieważ podważa bezpieczeństwo i to właśnie na nim wykonuje swoją destrukcyjną pracę.

Bezpieczeństwo, którego potrzebuje każdy człowiek i która odnosi się do archaicznego i pogrzebanego wezwania: tęsknoty za Edenem, za poczuciem jedności ze stworzeniem, z Bogiem, z matką, tęsknoty za " jednostka ", który wibruje wewnątrz, ale jest poszukiwany na zewnątrz i rzutuje na innych swoje własne oczekiwania i potrzeby miłości, zaufania, stabilności.

Człowiek chce " czuć się bezpiecznie Chce być w stanie komuś zaufać i przez całe życie dąży do tego wewnętrznego popędu, który od dzieciństwa (od niesławy " grzech pierworodny "od ziemskiego raju do wygnania z Edenu") zostanie nieubłaganie zlekceważony.

Poszukiwanie bezpieczeństwa może być postrzegane jako archetypowa przygoda, symboliczne "poszukiwanie Graala", w które każdy człowiek inwestuje wszystkie swoje zasoby.

Zdrada w rzeczywistości

Zdrada w snach i rzeczywistości pogrąża nas w rozpaczy separacji, w chaosie niepewności, uświadamia nam samotność i porzucenie.

Każdy, przynajmniej raz w życiu, doświadcza zdrady na własnej skórze: Zdradzony przez rodziców, którzy ujawniają się w całym swoim banalnym człowieczeństwie, przez rodzeństwo, przez bliskich przyjaciół, przez najbardziej ukochanego partnera. Zdrada zaskakuje i uderza zarówno w życiu, jak i w snach.

Jakie jest jego znaczenie?

Czy to możliwe, że zdrada ma symboliczne znaczenie poza oburzeniem i jednogłośnym obrzydzeniem?

Czy to możliwe, że zdrada jest istotnym archetypem i ma funkcję ewolucyjną?

Funkcja zdrady

"Pierwotna sytuacja zaufania i bezpieczeństwa nie sprzyja życiu... co oznacza, że zdrada jest konieczna" (J. Hillman). Puer aeternus "Adelphi", s. 18)

Jeśli funkcją zdrady jest " życie " który powstaje poprzez opuszczenie zawieszonej przestrzeni Ogrodu Eden, rozumiemy, że tylko JEGO destabilizujący popęd zmusza człowieka do usunięcia " okulary monochromatyczny, uspokajający i sterylny, z jakim patrzy na życie, który oferuje mu inną perspektywę i nowe możliwości reagowania na poczucie niesprawiedliwości i bycia ofiarą.

Zdrada pobudza kreatywność sposób na " zmartwychwstać uczucie, z bólem, ale z jasnością, że ten drugi jest " inny niż on sam "i że doświadczenie jedności i integracji musi być najpierw dokonane z samym sobą.

Śnić o zdradzie Znaczenie

Znaczenie zdrady w snach wiąże się z potrzebą konfrontacji śniącego z rzeczywistością:

 • niepewność, która go zamieszkuje
 • strach, że zdrada odzwierciedla rzeczywistość
 • strach, że zdrada zostanie zrealizowana
 • niepokój związany z posiadaniem
 • zazdrość
 • brak poczucia własnej wartości
 • nadmierna obojętność
 • tendencja do przyjmowania związku za pewnik
 • rozczarowanie
 • niezgoda

Ale w przypadku, gdy to śniący zdradza, sen przywoła stłumione emocje:

 • wściekłość
 • pragnienie zemsty
 • niezadowolenie
 • potrzeba uwagi
 • potrzeba miłości
 • pożądanie seksualne
 • potrzeba zintegrowania cech osoby, z którą się oszukuje

Śnić o zdradzie: przeczucie?

Powtarzające się sny o zdradzie może sygnalizować prawdziwe oszustwo, które wkrótce spadnie na życie jak grom z jasnego nieba.

Czy można mówić o śnie zwiastującym?

Właściwym terminem jest sen antycypacyjny, sen, w którym podświadomość przywołuje znaki i sytuacje, których śniący nie może lub nie chce zobaczyć, konfrontując go w ten sposób z dramatyczną możliwością (zdradą).

Nie oznacza to, że każdy powtarzający się sen o zdradzie odzwierciedla prawdziwą zdradę ze strony partnera, ale że śniący musi zastanowić się nad swoim związkiem i zwrócić większą uwagę na tych wokół niego, którzy być może są zaniedbywani". NIE widziano "niedoceniony w swoich zaletach, w swoich zasługach.

Albo że początkowe porozumienie i bliskość radykalnie się zmieniły, prowadząc do rozczarowania, którego można doświadczyć jako "zdrada ".

Zdrada samego siebie

Śniąc o zdradzie może również wskazywać na zdradę samego siebie: życzenia, które nie zostały spełnione, pomysły, które nie zostały zaakceptowane, niespełnione oczekiwania są przekształcane przez nieświadomość w obrazy czystej zdrady.

Sny te mają również na celu doprowadzenie śniącego do rozpoznania, przetworzenia, rozwiązania lub wybaczenia zdrady dokonanej na nim samym, jego ideach lub aspiracjach.

Śnić o byciu zdradzonym

Śniąc o zdrajcy

uosabia zdradę własnych wartości, może odnosić się do prawdziwej osoby, która rozczarowała śniącego lub reprezentować dwuznaczność, aspekt samego siebie " zdrajca ", który jest sprzeczny z ideami i wartościami wyznawanymi w świadomym życiu, który je zdradza.

Zdrajcą par excellence jest Judasz, który za 30 denarów sprzedaje Jezusa (symbol tego, w co się wierzy oraz najczystszych i najbardziej absolutnych wartości).

Śniący musi zadać sobie pytanie, czy dla natychmiastowych korzyści materialnych lub emocjonalnych zdradził siebie, swoje marzenia, aspiracje i wartości.

2. śnić o zdradzie ukochanej osoby

wszystkie sytuacje, w tym

 • Śnić o zdradzie partnera lub towarzysza,
 • Śnić o zdradzie chłopaka lub dziewczyny,
 • Sen o zdradzie przez chłopaka
 • Sen o zdradzie przez męża lub żonę
 • śniąc o zdradzie kochanka

może odnosić się do strachu przed porzuceniem, braku zaufania i bezpieczeństwa, ale może również odzwierciedlać metaforyczną zdradę własnych oczekiwań i złudzeń.

Kiedy ktoś czuje się zawiedziony przez swojego chłopaka-partnera-męża (niekoniecznie w sferze uczuć), kiedy jego działania lub jego miłość nie odpowiadają temu, na co liczył, pojawia się możliwość " zdrada w snach.

3. śnić o zdradzie przyjaciela

ma podobne znaczenie do powyższych: być może ktoś poczuł się opuszczony (nie był w centrum jego uwagi), być może nie ufa mu całkowicie lub były epizody, które pokazały, że jest niewiarygodny lub ma inną koncepcję przyjaźni niż własna.

Sen może odzwierciedlać rzeczywisty epizod, w którym ktoś poczuł się "zdradzony" (urażony słowem, postawą, brakiem solidarności).

Jeśli przyjaciel naprawdę zdradził zaufanie śniącego, sen może mieć na celu skłonienie go do zastanowienia się nad faktami, rozwinięcia ich, pokazania różnych ich aspektów.

Śnić o rodzicielskiej zdradzie

np. śnienie o ojcu zdradzającym matkę lub śnienie o zdradzie matki może pojawić się jako podejrzenie dwuznacznych postaw odebranych na poziomie nieświadomym lub jako strach przed utratą pary rodzicielskiej, której istnienie jest gwarancją dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa.

Ale rodzice, którzy zdradzają się w snach siebie nawzajem może również podkreślać dysharmonię, której śniący nie chce widzieć, niezgodę między nimi lub nawet znacznie silniejsze i bardziej agresywne uczucia odpychania i " nie miłość ", które nie są wyrażane werbalnie.

Natomiast śnienie o rodzicach, którzy zdradzają śniącego (odrzucenie go, wydziedziczenie itp.) to jeszcze inny przypadek, który wskazuje na otwartą ranę, poczucie braku akceptacji, niezgodę i być może podziemny konflikt.

Może to również oznaczać odwrócenie perspektyw, prawdziwą rewolucję w życiu, w której podstawowe wartości, zasady i przekonania, z którymi dorastaliśmy, wydają się porzucać swoją rolę i nie mają już znaczenia: ". zdradzić .

5. śnić o odkryciu zdrady

ma na celu otwarcie oczu śniącego, zmuszenie go do przyznania się do czegoś, co mogło go zranić lub rozczarować, ale którego wpływ (być może zbyt silny) został odłożony na bok (zakopany, stłumiony).

I, jak napisano powyżej, należy pamiętać, że zdrada może mieć miejsce również przeciwko sobie, swoim marzeniom i aspiracjom.

6) Marzenie o zdradzieckim pocałunku

Jeśli ktoś już we śnie postrzega pocałunek zdrady, obraz ten wywołuje nieufność wobec całującego i sygnalizuje, być może, potrzebę większej ostrożności i nie bycia zbyt otwartym i ufnym.

7. śnić o zdradzie homoseksualnej

Nie ma różnicy w znaczeniu w porównaniu do zdrady hetero, ale w szczególności w przypadku tego snu należy ocenić emocje odczuwane przez śniącego oraz możliwe osądy i uprzedzenia wobec homoseksualizmu, aby zobaczyć, czy znaczenie skłania się ku symbolowi zdrady, czy też ku aspektom związanym z seksualnością.

8. powtarzające się sny o zdradzie

Powtarzające się sny, których tematem jest zdrada partnera, jak już napisano, muszą być rozpatrywane na dwóch frontach:

Zobacz też: Śnić o ciemności Znaczenie ciemności w snach
 • Z jednej strony można czuć się rozczarowanym i zranionym przez partnera.
 • Z drugiej strony, sen może przybrać formę alarmującego komunikatu z nieświadomości, który zbiera werbalne i niewerbalne sygnały niedostępne na poziomie świadomości i z tego powodu ma bardziej " koniec "i zgodne z rzeczywistością.

Sen może ujawniać dyskomfort w parze i problem, którym należy się zająć.

Zobacz też: Śnić o ludziach bez twarzy Znaczenie

9. śnić o zdradzie w ciąży

jest wyrazem złego samopoczucia często związanego ze stanem zdrowia, być może ktoś nie czuje się wystarczająco atrakcyjny i pożądany i obawia się utraty uwagi partnera.

Czuje się zdradzeni przez własne ciała gdy jego modyfikacje są doświadczane z niepokojem i strachem.

Zdrada innych

A kiedy to marzyciel zdradza? Kiedy śnimy o zdradzie kogoś, emocje i znaczenia są bardzo różne, musimy skonfrontować się z emocjami, które towarzyszą obrazom sennym (być może złość, chęć zemsty, poczucie winy) i zadać sobie pytanie:

 • Przez kogo czuję się uciskany?
 • Od kogo chcę się odciąć?
 • Kogo chcę zostawić za sobą?
 • Od jakiego ciężaru lub odpowiedzialności chcę uciec?

Należy również wziąć pod uwagę, że w konstelacji psychicznej istnieją renegackie aspekty (szczególnie u kobiet), które NIE lubią monogamii, aspekty, które mają afrodytyczne cechy związane z czystą satysfakcją z przyjemności.

KTO zdradza się w snach?

10. śni mi się, że zdradzam swojego chłopaka / śni mi się, że zdradzam swoją żonę / męża

Partnerzy, towarzysze życia, chłopaki i dziewczyny zrównują się w tych snach, które wydobywają na powierzchnię niezadowolenie, które ktoś ma tendencję do kontrolowania, którego być może nie odczuwa w całej jego głębi lub że nie ma odwagi się komunikować.

Mogą również wskazywać na potrzebę eskapizmu, lekkości i niespełnionych pragnień.

11. śnić o zdradzie przed ślubem

musi skłonić do refleksji nad możliwymi wątpliwościami i lękami, nad aspektami siebie przerażonymi oficjalnymi więzami, które wymagają wolności, przyjemności i braku odpowiedzialności.

12. śnić o zdradzie przyjaciela

Obraz ten odzwierciedla również złe samopoczucie w związku, które nie jest wyrażane słowami lub jest doświadczane z rezygnacją i wiktymizacją.

Zdrada w snach pozwala zatem zemścić się na nieprzyjemnych, uciążliwych lub ograniczających aspektach tej przyjaźni, odgrywając wiodącą rolę.

Ten sam sen może przywoływać postawy lub gesty, które mogły zranić przyjaciela lub które są sprzeczne z (niewypowiedzianymi, ale powszechnie akceptowanymi) zasadami tej przyjaźni.

Kogo zdradzasz w swoich snach?

13. śnić o zdradzaniu chłopaka/dziewczyny z przyjacielem śnić o zdradzaniu z najlepszym przyjacielem

W tych snach rola przyjaciela jest ważna, być może symbolizując ucieczkę od zasad pary lub potrzebę większego zrozumienia i uwagi.

Zdrada z najlepszym przyjacielem w snach może również wskazywać na prawdziwe seksualne pragnienia i ciekawość wobec niego, które są poruszane tylko w myślach, a następnie odkładane na bok w imię przyjaźni.

14. śnić o zdradzaniu chłopaka z byłym chłopakiem

może pojawić się pożądanie seksualne, które jest wciąż żywe pomimo czasu i możliwych konfliktów związanych z separacją, tak że ex staje się symbolem transgresji, wolności i ucieczki od obecnego związku.

15. śnić o zdradzie ze szwagrem śnić o zdradzie z kolegą z pracy

Zdradzanie z osobami znanymi we śnie może wskazywać na prawdziwe pożądanie do nich, wydobywając na powierzchnię ukrytą, drzemiącą w samotności miłość.

Jeśli nie ma takich uczuć, zdrada z kolegą lub z członkami rodziny (szwagrem, teściem, kuzynami) odpowiada na potrzebę zintegrowania cech przypisywanych tym osobom i potrzebnych do rozwoju i dojrzewania.

16. śnić o zdradzie ze sławną osobą

Podobnie jak powyżej, sławna osoba może mieć cechy i cechy, których potrzebuje śniący, ale ten obraz łatwiej reaguje na potrzebę przygody, aby dać upust wyobraźni, uciec od banalności życia jako para.

17. marzenie o tym, by zawsze zdradzać tę samą osobę

oznacza, że ta osoba jest ważnym symbolem dla śniącego, być może reprezentującym idealną miłość (Anima lub Animus) lub prawdziwy, potajemny związek, który pojawia się w snach, aby śniący wziął odpowiedzialność za to, czego doświadcza i możliwe wybory, których należy dokonać.

Emocje związane ze zdradą

18. śnić o oszukiwaniu i poczuciu winy śnić o oszukiwaniu i żałować lub płakać

to sny związane z konfliktem między pożądaniem a kontrolą lub tłumieniem instynktu.

Pokazują dominację pierwotnej jaźni i jej zasad nad oficjalnym związkiem (wierność, uczciwość, wieczna miłość itp.), Dlatego każda myśl, która ma na celu zaspokojenie przyjemności, erosa, wolności poprzez zejście z tej już wytyczonej ścieżki, wywołuje nieprzyjemne emocje wspomniane powyżej.

19. śnić o opieraniu się zdradzie

W porównaniu ze znaczeniem poprzedniego obrazu, ten sen pokazuje zwycięstwo zasad i powszechnej moralności nad pragnieniem transgresji.

Może również powstać jako reakcja na prawdziwą zdradę, jako obraz kompensacyjny, który odzwierciedlając przeciwieństwo tego, co się stało, ma na celu złagodzenie poczucia winy.

20. śnić o byciu przyłapanym na oszustwie

może odzwierciedlać rzeczywistość, tj. strach przed odkryciem potajemnego związku lub innej równie ukrytej sytuacji.

21. marzenie o zdradzie i brak poczucia winy

może być snem kompensacyjnym związanym z potrzebą eskapizmu, który zaspokaja obrazami przyjemności tę część siebie, która być może doświadcza ograniczonej lub niezadowalającej sytuacji.

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, jeśli i ty marzyłeś o zdradzie, mam nadzieję, że ten artykuł był dla ciebie wyczerpujący i interesujący. DZIĘKUJĘ, jeśli możesz odwzajemnić moje wysiłki drobną uprzejmością:

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.