خواب خیانت خواب دیدن خیانت و خیانت

 خواب خیانت خواب دیدن خیانت و خیانت

Arthur Williams

فهرست مطالب

تعبیر خواب خیانت چیست؟ آیا خواب دیدن خیانت یا خیانت را می توان یک رؤیای مقدماتی تلقی کرد؟ اینها سوالاتی هستند که مقاله و همچنین بررسی تأثیر خیانت در زندگی به آنها پاسخ می دهد. شوم، ناشایست، از نظر اخلاقی مذموم، این حکم یکپارچه در مورد خیانت است، اما انسان همچنان به خیانت و خیانت ادامه می دهد.

>>>>>>>>

خیانت در رویا

خواب خیانت ما را به تفکر در یکی از ظریف ترین و دردناک ترین مسائل مربوط به روابط بین فردی سوق می دهد، موضوعی که ما را مجبور می کند خودمان را زیر سوال ببریم. زخم سوزانی ایجاد می کند که باعث احساس خشم، ناامیدی، غرور جریحه دار می شود.

زیرا کسی که در رویاها مانند واقعیت خیانت می کند، همیشه یک فرد نزدیک است، یک فرد محبوب و محترم، کسی است که شما به او می دهید. عشق، توجه، نزدیکی، کمک، و خیانت او ویرانگر و بی ثبات کننده است:

«در صمیمانه ترین روابط به ما خیانت می شود، آنهایی که اعتماد اصلی به آنها امکان پذیر است. ما فقط در جایی که واقعاً به آن اعتماد داریم واقعاً می‌توانیم خیانت کنیم: برادران، عاشقان، همسران، شوهران، نه توسط دشمنان، نه توسط غریبه‌ها.

هر چه عشق، وفاداری، مشارکت و تعهد بیشتر باشد، خیانت بزرگ‌تر است. اعتماد حاوی بذر خیانت است» (J.Hillman «Puer aeternus», Adelphi, p. 19)

اما اگردر صورت فلکی روانی، جنبه های مرتد وجود دارد (به ویژه در زنان) که تک همسری را دوست ندارند، جنبه هایی که دارای ویژگی های آفرودیتی هستند که به ارضای ناب لذت مرتبط است.

چه کسی در خواب به خود خیانت می کند؟

10. من رویای خیانت به دوست پسرم را در خواب می بینم خواب خیانت به همسر / همسرم

شریک ها، شرکای زندگی، دوست پسر و دوست دخترم در این خواب ها یکسان هستند که نارضایتی را آشکار می کند که تمایل به کنترل آن دارید، که شاید نه اینکه در تمام عمق آن احساس شود یا اینکه شخص جرات برقراری ارتباط را نداشته باشد.

آنها همچنین می توانند نشان دهنده نیاز به فرار، سبکباری و خواسته های ارضا نشده باشند.

11. خواب دیدن خیانت قبل از ازدواج

باید باعث شود که فرد در مورد تردیدها و ترس های احتمالی فکر کند، در مورد جنبه هایی از ترس از روابط رسمی که ادعای آزادی، لذت و عدم مسئولیت دارد.

12. خواب دیدن خیانت به یک دوست

این تصویر همچنین نشان دهنده ضعف در رابطه است که با کلمات بیان نمی شود یا با تسلیم شدن و قربانی شدن تجربه می شود.

خیانت در رویاها اجازه می دهد تا از آنها انتقام بگیرید. جنبه‌های ناخوشایند، ظالمانه یا محدودکننده این دوستی، ادعای نقش رهبری.

همان رویا می‌تواند نگرش‌ها یا حرکاتی را آشکار کند که ممکن است به دوست آسیب رسانده باشد یا مخالف (ناگفته، اما پذیرفته شده عمومی) باشد. قوانینآن دوستی.

در خواب به چه کسی خیانت می کنید؟

13. خواب دیدن خیانت به دوست پسر خود با یک دوست خواب دیدن خیانت با بهترین دوست خود

در این خواب ها نقش دوست مهم است، شاید نمادی از فرار از قوانین زوج یا نیاز به درک و توجه بیشتر. .

خیانت با بهترین دوست در رویا همچنین می تواند نشان دهنده تمایلات و کنجکاوی های واقعی جنسی نسبت به او باشد که فقط در فکر به آن توجه می شود و سپس به نام دوستی کنار گذاشته می شود.

14. خواب دیدن خیانت به دوست پسر خود با همسر سابق خود

ممکن است یک میل جنسی ظاهر شود که با وجود زمان و درگیری های احتمالی جدایی هنوز زنده است، به طوری که دوست پسر سابق به عنوان نمادی از تجاوز، آزادی و فرار از گزارش فعلی.

15. خواب دیدن خیانت با برادرشوهرتان دیدن خیانت با همکارتان

خیانت با افرادی که در خواب می شناسید می تواند نشان دهنده تمایل واقعی به آنها باشد و عشق پنهانی را که در تنهایی پرورش یافته است آشکار کند. .

اگر احساساتی از این دست وجود نداشته باشد، خیانت با همکار یا اعضای خانواده (برادر شوهر، پدرشوهر، پسرعمو) به نیاز به ادغام ویژگی های نسبت داده شده به آن افراد پاسخ می دهد و که شخص برای رشد و بلوغ نیاز دارد.

16. رویای خیانت با یک فرد مشهور

همانطور که در بالا ذکر شد، فرد مشهور می توانددارای ویژگی ها و ویژگی هایی است که بیننده خواب به آن نیاز دارد، اما این تصویر به راحتی به نیاز به ماجراجویی، تخلیه تخیل، فرار از ابتذال زندگی زناشویی پاسخ می دهد.

17. خواب دیدن همیشه خیانت با یک شخص

به این معنی است که این شخص نماد مهمی برای بیننده خواب است، شاید نشان دهنده عشق ایده آل (آنیما یا آنیموس) یا یک رابطه واقعی و مخفیانه است که در خواب ظاهر می شود به طوری که خواب بیننده مسئولیت آنچه را که تجربه می کنید و انتخاب های احتمالی را بپذیرید.

احساسات خیانت

18. خواب دیدن تقلب و احساس گناه دیدن خیانت و توبه یا گریه

رویاهایی است که مربوط به تضاد بین میل و کنترل یا سرکوب غریزه است.

آنها نشان دهنده تسلط خودهای اولیه و قواعد آنها در رابطه رسمی (وفاداری، درستی، عشق ابدی و غیره) بنابراین، هر فکری که هدفش ارضای لذت، اروس، آزادی با ترک این مسیر از قبل تعیین شده باشد، باعث ایجاد احساسات ناخوشایند ذکر شده در بالا می شود.

19 . رویای مقاومت در برابر خیانت

در مقایسه با معانی تصویر قبلی، این خواب نشان دهنده پیروزی قوانین و اخلاق رایج بر میل به تجاوز است.

همچنین می تواند به عنوان واکنشی به وجود بیاید. یک خیانت واقعی، به عنوان یک تصویر جبرانی که منعکس کننده عکس آن چیزی است که هستاتفاق افتاده است، هدف آن آرام کردن احساس گناه است.

20. خواب دیدن در حال خیانت

می تواند منعکس کننده واقعیت باشد، یعنی ترس از اینکه رابطه مخفیانه ای که تجربه می کنید یا موقعیتی به همان اندازه پنهان کشف شود.

21. رویای خیانت و عدم احساس گناه

می تواند رویای جبرانی باشد که با نیاز فرد به فرار مرتبط است که با تصاویر لذت بخشی از خود را که احتمالاً موقعیت محدود یا نامناسبی را تجربه می کند ارضا می کند.

<. 7>قبل از ترک ما

خواننده عزیز، اگر شما هم خواب خیانت دیده اید، امیدوارم این مقاله برای شما جامع و جالب بوده باشد. اگر بتوانید تعهد من را با کمی ادب متقابلا پاسخ دهید از شما متشکرم:

مقاله را به اشتراک بگذارید

خیانت در زندگی و در رویاها بسیار رایج است انسان تعجب می کند که معنای آن چیست، به کدام انگیزه غریزی پاسخ می دهد و چرا ریشه در رفتار انسان دارد.

خواب خیانت نمادگرایی

رؤیای خیانت و احساسات مرتبط (که اغلب همان شدت احساسات واقعی را دارند) به شما کمک می کند تا بفهمید که چقدر جذاب و ویرانگر هستند و چه زمانی احساس امنیت و اعتماد را عمیقاً تضعیف می کنند.

خیانت بسیار دردناک و بی ثبات کننده است، زیرا امنیت را تحت تأثیر قرار می دهد و کار مخرب خود را دقیقاً روی امنیت انجام می دهد.

امنیتی که هر انسانی به آن نیاز دارد و مربوط به یک باستانی و مدفون است. مرجع: نوستالژی عدن، حس اتحاد با خلقت، با خدا، با مادر، دلتنگی برای " وحدت " که در درون می لرزد، اما در بیرون جستجو می شود و خود را فرافکنی می کند. انتظارات و نیازهای خود برای عشق، اعتماد و ثبات نسبت به دیگران.

انسان می‌خواهد « احساس امنیت کند »، او می‌خواهد بتواند به کسی اعتماد کند و تمام زندگی از این انگیزه درونی پیروی می‌کند. که از دوران طفولیت به بعد (از رسوایی « گناه اصلی »، از بهشت ​​زمینی تا اخراج از عدن) به طور غیرقابل توجهی نادیده گرفته خواهد شد. ماجراجویی کهن الگویی، "جستجوی جام" نمادین که هر انسانی در آن سرمایه گذاری می کندمنبع.

خیانت در واقعیت

خیانت در رویاها و در واقعیت انسان را در ناامیدی از جدایی، در هرج و مرج عدم اطمینان فرو می برد، انسان را از تنهایی آگاه می کند و رها شدن.

هر کس حداقل یک بار در زندگی خود خیانت را روی پوست خود تجربه می کند: خیانت شده توسط والدینی که با تمام انسانیت پیش پا افتاده خود را نشان می دهند، توسط برادران، توسط نزدیکترین دوستان عزیزان، از محبوب ترین شریک زندگی. خیانت هم در زندگی و هم در رویاها غافلگیر می شود و ضربه سختی می زند.

معنای آن چیست؟

احتمال دارد که خیانت معنای نمادینی داشته باشد که از خشم و انزجار یکپارچه جلوگیری می کند؟

آیا ممکن است خیانت یک کهن الگوی حیاتی باشد و کارکرد تکاملی داشته باشد؟

کارکرد خیانت

"وضعیت اولیه اعتماد و امنیت به نفع زندگی نیست... به این معنی که خیانت لازم است." (J.Hillman " Puer aeternus "، Adelphi، صفحه 18)> اگر کارکرد خیانت " زندگی " باشد که با خروج از فضای معلق باغ عدن ایجاد می شود، می فهمیم که تنها انگیزه بی ثبات کننده اوست که مرد را وادار می کند. برای برداشتن " عینک" تک رنگ، اطمینان بخش و استریل که با آن به زندگی نگاه می کند، که به او دیدگاهی متفاوت و امکانات جدیدی برای واکنش به حس او ارائه می دهد.بی عدالتی و قربانی شدن.

خیانت ما را وادار می کند تا یک محرک خلاقانه پیدا کنیم ، راهی برای " احیای احساس" ، با درد، اما واضح است که دیگری " غیر از خود " و اینکه تجربه اتحاد و یکپارچگی قبل از هر چیز با خود لازم است.

خواب خیانت معنی

معنای خیانت در رویاها با نیاز به رویارویی با بیننده مرتبط است:

 • ناامنی که در او وجود دارد
 • ترس از اینکه خیانت منعکس کننده واقعیت است
 • ترس از اینکه خیانت رخ خواهد داد
 • اضطراب مالکیت
 • حسادت
 • فقدان عزت نفس
 • بی تفاوتی بیش از حد
 • گرایش رابطه را بدیهی تلقی کنید
 • ناامیدی
 • اختلاف

اما در صورتی که خواب بیننده باشد که خیانت کند، رویا احساسات سرکوب شده را آشکار می کند. :

 • خشم
 • میل به انتقام
 • نارضایتی
 • نیاز به توجه
 • نیاز به عشق
 • میل جنسی
 • نیاز به ادغام ویژگی های فردی که با او خیانت می کنید

خواب خیانت پیش بینی؟

رؤیای خیانت مکرر می تواند نشان دهنده یک فریب واقعی باشد که به زودی مانند پیچ ​​و مهره ای از آبی به زندگی ضربه می زند.

آیا می توانیم از رویای پیشاپیش صحبت کنیم؟

اصطلاح درست استرویای پیش‌بینی، رویایی که در آن ناخودآگاه سیگنال‌ها و موقعیت‌هایی را که رویا بیننده قادر به دیدن آنها نیست یا نمی‌خواهد آنها را آشکار می‌سازد، در نتیجه او را در برابر یک احتمال دراماتیک (خیانت) قرار می‌دهد.

این این بدان معنا نیست که هر رویای خیانت که تکرار می شود نشان دهنده یک خیانت واقعی به شریک زندگی است، بلکه به این معنا نیست که خواب بیننده باید در مورد رابطه خود فکر کند و به اطرافیانش که احتمالا نادیده گرفته می شوند توجه بیشتری داشته باشد>"، در کیفیت ها، در شایستگی هایش قدردانی نمی شود.

یا اینکه توافق اولیه و نزدیکی به شدت تغییر کرده و منجر به سرخوردگی شده است که می تواند به عنوان "خیانت " تجربه شود.

خیانت به خود

خواب خیانت همچنین می تواند نشان دهنده خیانت به خود باشد: آرزوهایی که برآورده نشده اند، ایده ها پذیرفته نشده اند، انتظارات برآورده نشده توسط ناخودآگاه به تصویر تبدیل می شوند. خیانت خالص و ساده.

هدف این رویاها این است که خواب بیننده را به شناخت، تشریح، حل و فصل یا بخشش خیانتی که نسبت به خودش، ایده ها یا آرزوهایش مرتکب شده است، سوق دهد.

رویای وجود بودن خیانت کرده

1. دیدن یک خائن در خواب

تجسم خیانت به ارزش های فرد است، می تواند به یک شخص واقعی اشاره داشته باشد که بیننده خواب را ناامید کرده است یا نشان دهنده ابهام شخص است.جنبه ای از خود " خائن " که بر خلاف ایده ها و ارزش های اظهار شده در زندگی آگاهانه کار می کند، که به آنها خیانت می کند.

خائن مطلق، یهودا است که عیسی را به 30 دینار می فروشد (نماد) از آنچه که به آن اعتقاد دارد و از خالص ترین و مطلق ترین ارزش ها).

رویا بیننده باید از خود بپرسد که آیا برای یک منفعت مادی یا عاطفی فوری به خود، رویاها، آرزوها و ارزش هایش خیانت کرده است. .

2. خواب دیدن خیانت به عزیزتان

همه موقعیت هایی که شامل

 • خیانت همسر یا شریک زندگی تان،
 • خواب خیانت دوست پسرتان می شود. یا دوست دختر،
 • خواب خیانت دوست پسر
 • خواب خیانت زن یا شوهر
 • خواب خیانت عاشق

می‌تواند با ترس از رها شدن و عدم اعتماد و امنیت مرتبط باشد، اما می‌تواند نشان دهنده خیانت استعاری به انتظارات و توهمات فرد باشد. نه لزوماً در ) هنگامی که اعمال یا عشق او با آنچه مورد انتظار بود مطابقت ندارد، در اینجا امکان " خیانت" در خواب وجود دارد.

همچنین ببینید: خواب آواز خواندن معنی آواز خواندن و آواز در خواب

3. خواب دیدن خیانت دوستی

معانی شبیه به موارد بالا دارد: شاید شما احساس می کنید که رها شده اید (نه در مرکز توجه او)، شاید شما به طور کامل این کار را نکرده اید.به او اعتماد کنید یا مواردی وجود داشته است که نشان داده است او غیرقابل اعتماد است یا مفهومی متفاوت از دوستی دارد.

این رویا ممکن است منعکس کننده یک قسمت واقعی باشد که در آن فرد احساس "خیانت" کرده است (توهین شده توسط کلمه، از یک نگرش، از فقدان همبستگی).

اگر دوستی واقعاً به اعتماد بیننده رویا خیانت کرده باشد، ممکن است هدف رویا این باشد که او را به تأمل در حقایق، تشریح دامنه آنها، و جنبه های مختلف را نشان می دهد.

4. خواب دیدن خیانت والدین

برای مثال دیدن پدری که به مادر خیانت می کند، یا خواب دیدن خیانت به مادر می تواند به عنوان یک سوء ظن در مواجهه با نگرش های مبهم جمع آوری شده در سطح ناخودآگاه ایجاد شود، یا به عنوان ترس از دست دادن زوج والدینی که وجودشان تضمین کننده رفاه و امنیت است.

همچنین ببینید: خواب دیدن دندان های بد. دندان های بد در خواب

اما والدینی که در خواب به یکدیگر خیانت می کنند به یکدیگر نیز می توانند ناهماهنگی را که بیننده رویا نمی‌خواهد ببیند، اختلاف بین آن دو یا حتی احساسات بسیار قوی‌تر و تهاجمی‌تر از طرد شدن و « عشق نبودن » که به صورت شفاهی بیان نمی‌شود را برجسته کنید.

در حالی که دیدن والدینی که به خواب بیننده خیانت می کنند (او را طرد می کنند، او را از ارث می برند و غیره) مورد دیگری است که نشان دهنده زخم باز، احساس عدم پذیرش، اختلاف نظر و شاید درگیری زیرزمینی است. .

همچنین می تواند نشان دهنده الف باشدمعکوس کردن دیدگاه ها، یک انقلاب واقعی در زندگی فرد است که در آن ارزش ها، قوانین و باورهای بنیادینی که فرد با آنها بزرگ شده به نظر می رسد نقش خود را کنار گذاشته و دیگر اهمیتی ندارد: " خیانت" .

5 . رویای کشف یک خیانت

هدفش این است که چشمان بیننده را باز کند، تا او را وادار کند تا به چیزی توجه کند که ممکن است او را آزار داده یا ناامید کند، اما تأثیر آن (شاید خیلی قوی) کنار گذاشته شده است (دفن، سرکوب شده) .

و همانطور که در بالا نوشته شد، باید به خاطر داشت که خیانت می تواند علیه خود، رویاها و آرزوهای او نیز صورت گیرد.

6. خواب دیدن یک بوسه خیانت آمیز

اگر قبلاً درک بوسه خیانت را در خواب داشته باشید، این تصویر بی اعتمادی را نسبت به کسانی که می بوسند و نشانه می دهد، احتمالاً نیاز به توجه بیشتر و توجه بیشتر را آشکار می کند. خیلی باز و قابل اعتماد نباشید.

7. در خواب خیانت همجنسگرایانه

هیچ تفاوتی در معنی در مقایسه با خیانت دگرجنسگرا وجود ندارد. اما برای این رویا به ویژه احساساتی که بیننده رویا احساس می کند و قضاوت ها و تعصبات احتمالی در مورد همجنس گرایی ارزیابی می شود تا بفهمیم که آیا معنای آن به سمت نماد خیانت می رود یا به جنبه های مربوط به تمایلات جنسی.

8. خوابیدن مکرر خیانت

رویاهای تکراری که موضوع آنها این استخیانت به شریک زندگی، همانطور که قبلاً نوشته شده است، باید از دو جنبه روبرو شود:

 • از یک سو ممکن است فرد از شریک زندگی خود احساس ناامیدی و صدمه ببیند
 • از سوی دیگر. رویا را می توان به عنوان یک پیام هشدار دهنده از ناخودآگاه پیکربندی کرد که سیگنال های کلامی و غیرکلامی را جمع آوری می کند که در سطح خودآگاه قابل دسترسی نیست و به همین دلیل " خوب " بیشتر و واقعی تر است. ادراک واقعیت.

رویا می تواند ناراحتی زوجین و مشکلی را که نیاز به رفع آن دارد را آشکار کند.

9. خواب دیدن خیانت در دوران بارداری

بیان کسالتی است که اغلب با وضعیت فرد مرتبط است، شاید فرد به اندازه کافی احساس جذابیت و خواستن نداشته باشد و از از دست دادن توجه شریک زندگی خود می ترسد.

یکی احساس می کند " بدن خود به او خیانت کرده است" زمانی که تغییرات آن با اضطراب و ترس زندگی می شود.

خیانت به دیگران

و چه زمانی رویا بیننده باید خیانت کند؟ وقتی خواب می بینید که به کسی خیانت می کنید، احساسات و معانی بسیار متفاوت است، باید با احساساتی که تصاویر رویا را همراهی می کند (شاید عصبانیت، میل به انتقام، احساس گناه) کنار بیایید و از خود بپرسید:

 • از طرف چه کسی احساس ظلم می کنم؟
 • می خواهم خود را از چه کسی جدا کنم؟
 • چه کسی را می خواهم پشت سر بگذارم؟
 • چه وزن یا مسئولیتی را می خواهم برای فرار از؟

این را نیز باید در نظر گرفت که در

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.