Marzyć o stracie czegoś Znaczenie snów o stracie

 Marzyć o stracie czegoś Znaczenie snów o stracie

Arthur Williams

Co to znaczy śnić o utracie czegoś? Przedmioty, możliwości, ludzie utraceni w snach pozostawiają poczucie pustki i oszołomienia, a także bardzo silne uczucie niepokoju, a czasem rozpaczy. W artykule przeanalizowano 4 główne kategorie utraty wraz z najczęstszymi obrazami i ich znaczeniami.

Marzenie o zgubieniu kluczy

Marzyć o utracie czegoś jest jednym z najczęstszych obrazów w krajobrazie marzeń aktywisty, perfekcjonisty i zestresowanego zachodniego człowieka i zasługuje na osobną analizę.

Śnimy o utracie przedmiotów: torebki, portfela, biżuterii, pieniędzy, telefonu komórkowego, śnimy o utracie pociągu lub innego środka transportu, o utracie ukochanej osoby, o utracie krwi, zębów, włosów z uczuciami od niepokoju, przez rozpacz, po ulgę, gdy budzimy się i zdajemy sobie sprawę, że to był tylko sen.

Ale marzenia o utracie czegoś często wywołują ambiwalentne uczucia: Można czuć się winnym z powodu utraty czegoś cennego, można odczuwać udrękę z powodu sfrustrowanego poczucia posiadania lub odczuwać ulgę z powodu pozbycia się czegoś, czego już nie chcemy lub czego obecność stała się niepotrzebna i uciążliwa (do czego nigdy byśmy się nie przyznali).

Tematy

  Marzyć o utracie czegoś Znaczenie

  Marzyć o utracie czegoś ponieważ śnienie o zgubieniu drogi prowadzi śniącego do kontaktu z brakiem kontroli, poczuciem pustki, poczuciem straty i z " nicość co się z tym wiąże.

  Poczucie pustki e nic które w naszej kulturze nie są akceptowane i kojarzą się z NIE-obecnością, NIE-istnieniem, śmiercią, nieznanym.

  Więc marzenie o utracie czegoś Na głębokim poziomie konfrontuje się z poczuciem najbardziej drastycznej i ostatecznej straty, jaką jest śmierć, i poczuciem, że nie ma już więcej czasu, nie ma więcej możliwości, nie ma WIĘCEJ.

  Stąd udręka, która pojawia się nawet wtedy, gdy utracony przedmiot ma niewielką wartość.

  Sny te można podzielić na cztery szerokie kategorie:

  • Śnić o utracie przedmiotów
  • Śnić o utracie części ciała
  • Marzenie o utraconych możliwościach
  • Śnić o utracie ludzi

  Śnić o utracie przedmiotów

  Są to sny związane ze stresem, pośpiechem i strachem przed brakiem kontroli nad rzeczywistością i mają moc wywoływania wielkiego strachu i niepokoju.

  Ponieważ utracone przedmioty są głównie symbolami przynależności społecznej, która definiuje śniącego i sprawia, że czuje się bezpiecznie, jest częścią grupy i jest w stanie odnosić się do jej członków.

  Są to zatem przedmioty, które przywracają mu wartość siebie jako istoty społecznej i cywilizowanej oraz pomagają tworzyć jego tożsamość. Utrata jednego z poniższych przedmiotów jest destabilizująca, jest źródłem niepewności i strachu.

  1. śnić o utracie portfela

  Portfel reprezentuje możliwość spędzania czasu w społeczeństwie, posiadania takich samych możliwości jak inni i władzy nad tym, co inni mogą, reprezentuje własną wartość, kredyt, który myślimy, że mamy w swoim środowisku.

  Utrata portfela w snach jest równoznaczna z utratą ubezpieczenia społecznego.

  2) Marzenie o utracie dokumentów

  oznacza utratę tożsamości, zbiorowo uznawanego i akceptowanego obrazu siebie, reprezentuje strach przed staniem się 'niewidoczny' że nie odgrywają już żadnej roli w swoim środowisku społecznym.

  3. marzyć o zgubieniu kluczy

  Klucze są powiązane z kontrolą, z udanymi działaniami, z wpływaniem na sytuacje; ich utrata oznacza utratę mocy robienia tego, co chcesz robić. Oznacza to porażkę.

  Klucze mają również symbolikę falliczną, a ich utrata może być związana ze strachem przed brakiem "mocy" w sferze seksualnej.

  5) Marzenie o utracie pieniędzy

  Pieniądze reprezentują zarówno materialną, jak i fizyczną rezerwę, a ich utrata oznacza utratę bogactwa, wyczerpanie tej rezerwy, znalezienie się w trudnej sytuacji finansowej lub utratę zasobów wewnętrznych, energii fizycznej i psychicznej, siły, możliwości.

  6) Marzenie o zgubieniu torby

  Torebka jest symbolem kobiecości i uroku, poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa, a jej utrata oznacza utratę tego bezpieczeństwa, brak poczucia własnej wartości, poczucie poniżenia.

  Jest to sen, który z łatwością odzwierciedla momenty braku poczucia własnej wartości, cierpienia z powodu rozpadu związku lub dlatego, że nie czuje się już uznania ze strony partnera.

  7) Marzenie o utracie telefonu komórkowego

  to bardzo częsty sen, który wskazuje na brak zaufania do własnej siły komunikacji lub niepowodzenie w nawiązaniu kontaktu z kimś.

  8) Marzenie o zgubieniu butów (lub buta)

  jest snem związanym z poczuciem utraty kobiecej mocy (dla kobiet), brakiem poczucia bycia pożądaną, docenianą, podziwianą. Uczucie "anonimowy".

  Pomyśl o zgubionym pantofelku Kopciuszka, symbolu jej kobiecości i uroku, który pozwala księciu wyśledzić ją w sytuacji ubóstwa i samotności, w której się znajduje.

  Dla mężczyzn może to oznaczać utratę prestiżu.

  Dla każdego może to odnosić się do zdolności do awansu w życiu i możliwości obrony.

  Lub do problemu samotności i strachu przed ubóstwem, pomyśl o wyrażeniu ". być boso ", co jest równoznaczne z poczuciem braku środków materialnych i bezsilności w obliczu okoliczności.

  Pomyśl o bajce o Kopciuszku, w której utrata pantofelka

  9) Marzenie o utracie pierścienia

  Pierścionek w snach reprezentuje więź, obietnicę związku, wierność, wspólne ideały. Utrata go symbolizuje problemy w związku, brak tych samych uczuć, brak tych samych pomysłów.

  10) Marzenie o utracie samochodu

  oznacza niezdolność do realizacji projektów zawodowych, niezdolność do sprostania standardom wymaganym w świecie pracy lub w środowisku społecznym.

  11. marzenie o utracie motocykla

  Poczucie pozbawienia własnej autonomii, wymiaru, który się pokonało, składającego się z niezależności, przyjemności i odwagi w stawianiu czoła nowym rzeczom. To sen, który może pojawić się, gdy nowy związek i poczucie odpowiedzialności zagrażają wolności śniącego.

  Śnić o utracie części ciała

  Marzenie o utracie czegoś, co jest częścią ciała, odnosi się do obrazu samego siebie i wszystkich obaw związanych z byciem niewystarczającym, nieakceptowanym lub niemile widzianym przez innych.

  Są to sny, które ujawniają najgłębsze lęki, brak poczucia własnej wartości lub dają głos krytycznym aspektom w sobie, odzwierciedlając osądy odczuwane w środowisku lub rodzinie, ale pod wieloma względami stanowią introspektywny akt pokazujący najgłębsze i niewysłuchane potrzeby ciała.

  12. śnić o utracie zębów

  Jeden z najczęstszych obrazów, który popularna interpretacja wiąże z zapowiedzią śmierci, w rzeczywistości wskazuje i wzmacnia temat straty i strachu, jaki wywołuje u śniącego.

  Strata w tym przypadku dotyczy najróżniejszych obszarów: od utraty piękna, młodości, uroku, uśmiechu, po utratę zdolności do obrony, ponieważ zęby służą do gryzienia, są dziedzictwem zwierzęcym i są związane z naturalną agresją.

  Ale tracąc zęby w snach mogą być również związane z obawami przed utratą bezpieczeństwa życia: nawyków i dóbr materialnych, ale także bliskich i członków rodziny. Są to zatem sny, które należy uważnie oceniać indywidualnie i bez uogólniania.

  13. marzenie o utracie włosów

  Podobnie jak w przypadku utraty zębów, wypadanie włosów w snach jest również związane z lękiem przed starzeniem się, utratą atrakcyjności i uroku, ale częściej wskazuje na upodmiotowienie, poczucie bycia uciskanym i poniżanym przez kogoś, pozbawionym osobistej mocy.

  14. śnić o utracie krwi

  odzwierciedla utratę siły życiowej, cierpienie, depresję, brak radości i przyjemności.

  15. sen o utracie krwi z części intymnych

  wiąże się z cierpieniem doświadczanym w sferze seksualnej, brakiem przyjemności w związkach, bólem, strachem przed utratą ciąży lub przewidywaniem rzeczywistych problemów fizycznych z układem rozrodczym.

  Marzenie o utraconych możliwościach

  Sny te są również związane z potrzebą wyróżnienia się w społeczeństwie i spełnienia się poprzez uznane i zatwierdzone działania, ale często wskazują również na potrzebę ucieczki od rutyny lub dania przestrzeni odrzuconym i nonkonformistycznym aspektom siebie.

  16. marzenie o spóźnieniu się na pociąg

  w większości snów oznacza utratę okazji, możliwości (pracy, uczuć itp.) W naszej kulturze istnieje kilka powszechnie używanych wyrażeń słownych, które uwiarygodniają ten symboliczny aspekt i wzmacniają jego znaczenie, np. spóźnić się na pociąg o " wsiąść do niewłaściwego pociągu ".

  W niektórych snach przegapienie pociągu ujawnia tendencję śniącego do ciągłego spóźniania się, odkładania rzeczy na później, nie bycia gotowym, przygotowanym, niedziałania, nie robienia tego, co powinno być zrobione dla jego przyszłości, nie bycia w stanie rozpoznać i wykorzystać możliwości, jakie daje mu życie.

  17) Marzenie o przegapieniu samolotu

  może wskazywać na rezygnację lub nadmierną konkretność i racjonalność, które uniemożliwiają spojrzenie poza własne wąskie doświadczenie rzeczywistości. Uniemożliwia to odważenie się i zaryzykowanie nowych doświadczeń. Wskazuje na brak zaufania do własnej wyobraźni i możliwości realizacji marzeń.

  18) Marzenie o utracie pracy

  Zwykle odzwierciedla rzeczywiste obawy o jego utratę, ale w niektórych snach może być zachęcającym obrazem wskazującym na potrzebę zmiany w tym obszarze.

  19. marzenie o przegranej w grze lub zawodach

  w popularnej interpretacji wskazuje na uniknięcie niebezpieczeństwa, być może dlatego, że podświadomość z wyprzedzeniem przedstawia, co może się wydarzyć w niebezpiecznej grze (np. hazard), w innych grach, np. grach planszowych lub zawodach sportowych śnienie o przegranej może odzwierciedlać niepokój, strach przed porównywaniem się z innymi i byciem gorszym od innych, strach przed nieosiągnięciem wynikówżądań, czując się niezdolnym.

  Śnić o utracie ludzi

  Odzwierciedla najsilniejsze i najgłębiej zakorzenione lęki związane z relacjami rodzinnymi i uczuciami, ale także łatwo wywołuje poczucie winy za niewystarczającą uwagę, zwłaszcza gdy przegrany jest bezbronny i podlega bezpośredniej odpowiedzialności śniącego.

  Sny te mogą również prowokować krytyczny atak, który podkreśla zaniedbanie, roztargnienie i niezdolność śniącego.

  Podczas gdy utrata ukochanej osoby w snach z powodu jej śmierci może wskazywać na transformację, zmianę w niej, która w zależności od odczuwanych uczuć może być bolesna lub destabilizująca lub wywołać rozczarowanie i urazę do niej.

  20. śnić o utracie dziecka

  Odzwierciedla wszystkie rodzicielskie lęki, prawdziwy strach przed utratą dziecka w kontekście publicznym (plaża, wesołe miasteczko, supermarket) lub odnowienie pamięci i przerażenie czymś, co naprawdę się wydarzyło, strach przed tym, że już nigdy go nie odnajdzie, wzmocniony przez straszne wydarzenia.

  Są to sny, które nie mają innego znaczenia niż pokazanie swoich lęków lub podkreślenie zaniedbania, epizodu braku uwagi i czujności.

  Nie można jednak zapominać, że dziecko w snach może być symbolem najbardziej wrażliwej części, aspektu Puer aeternus (wiecznego dziecka), więc sny te mogą wskazywać na brak uwagi na siebie.

  Zobacz też: Marzyć o numerze SIX Znaczenie 6 w snach

  21. śnić o utracie męża lub żony

  Utrata męża lub żony w tłumie lub w innym kontekście wywołuje strach przed samotnym stawieniem czoła światu lub trudnym sytuacjom.

  22. śnić o utracie psa lub innych zwierząt domowych

  Tutaj również, oprócz strachu przed utratą ukochanego zwierzęcia, może pojawić się poczucie odpowiedzialności i winy za to, że nie zwróciło się większej uwagi i nie podjęło odpowiednich środków ostrożności, aby przyjaciel był bezpieczny.

  Marzyć o zgubieniu czegoś i odnalezieniu tego ponownie

  Jest to obraz tak częsty, jak marzenie o utracie czegoś i odnosi się do fazy symbolicznego odrodzenia i nowej kreatywności, która może nastąpić po poczuciu straty i pustki.

  Są to pozytywne i zachęcające sny, które wydobywają zasoby śniącego, który nie został unicestwiony przez strach i udrękę straty, ale był w stanie zareagować i znaleźć nową siłę i znaczenie w tym, czego doświadcza.

  Zobacz też: Śnić o kradzieży pary butów od przyjaciela

  Przed opuszczeniem nas

  Drogi czytelniku, jeśli uważasz ten artykuł za przydatny i interesujący, proszę o odwzajemnienie moich wysiłków drobną uprzejmością:

  UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

  Arthur Williams

  Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.