Znaczenie snu burza

 Znaczenie snu burza

Arthur Williams

Co to znaczy śnić o burzach i sztormach? Czy istnieje różnica w symbolicznej jakości tych dwóch przejawów złej pogody, czy też mają one tendencję do zbieżności? W tym artykule analizujemy sny z burzami i sztormami, zestawiając je z grzmotami, błyskawicami i gradem, które różnią się ich znaczeniem.

Marząc o burzy z piorunami

Burze i sztormy w snach uczestniczyć w symbolice "gwałtowne wody sygnalizują powszechny gniew i przeciwności losu i są częścią szerokiego symbolicznego repertuaru gwałtownych zaburzeń atmosferycznych, w tym błyskawic i piorunów, wiatru i gradu, zamieci, tajfunów, tornad i cyklonów.

Wszystkie przejawy siły natury manifestujące się w nagły, wybuchowy i destrukcyjny sposób.

Śnić o burzach i sztormach nawiązuje do przemocy w skompresowanych ludzkich energiach, odrzuconych i zdegradowanych do nieświadomości, gdy udaje im się wymknąć spod kontroli świadomości i zostają uwolnione.

Symboliczne znaczenie Marząc o burzy Na pierwszy rzut oka wydaje się to zbieżne, ale w zbiorowej wyobraźni ma inny czas i intensywność: burza w snach zapowiada się, pojawia się na horyzoncie niemal jako rodzaj ostrzeżenia, podczas gdy burza nadciąga, szaleje i nie daje wytchnienia.

W starożytności śniąc o burzach i sztormach był znakiem pecha, który przytłoczyłby śniącego, dla współczesnych reprezentuje coś zbliżającego się i potencjalnie szkodliwego, ale także naładowanego energią i regenerującą mocą.

[bctt tweet="Burza i nawałnica w snach nawiązują do przemocy w skompresowanych i odrzuconych ludzkich energiach " username="Marni"]

Marzyć o burzy co to znaczy

Śnić o burzach Ze wszystkimi wspomnianymi elementami deszczu, błyskawicy, grzmotu, błyskawica jest symboliczną reprezentacją rzeczywistej lub wewnętrznej trudności i strachu przed stawieniem czoła temu, co wydaje się nieproporcjonalne do naszych mocnych stron i doświadczane jako nieuniknione i nie do pokonania.

Obraz burzy w snach z czarnymi, fioletowymi chmurami spuchniętymi deszczem, wyładowaniami atmosferycznymi i grzmotami może reprezentować:

 • niezadowolenie i smutek
 • zmartwienia i udręka
 • wewnętrzny ciężar
 • dezorientacja
 • cierpienie, które ostatecznie ustąpi
 • nieprzyjemne wieści
 • problemy
 • nieufność i strach przed przyszłością
 • odnowienie

Pozytywny aspekt snu o burzach jest związany z oczyszczeniem związanym z burzą, pomyśl o wyrażeniu w powszechnym użyciu: Po burzy pogoda powraca.

Marzyć o burzy co to znaczy

Znaczenie burza w snach Jest symbolem siły, która pochodzi z góry: Boga, natury, przeznaczenia. Siły, której nie można się oprzeć, przed którą nie można się obronić.

Można to również powiązać z fazą przejścia z jednego wieku do drugiego, która prowadzi do odwrócenia idei i wartości, do zmiany, która ogłasza się chaosem i odrzuceniem (zniszczeniem) własnej rzeczywistości, własnych nawyków, własnego środowiska.

Burza w snach może być destrukcyjny i raniący, nawiązując do gwałtownych kłótni (pomyśl o wyrażeniach " burzowa atmosfera "," burzliwy charakter ", " burzliwa kłótnia ") i namiętność w miłości (" burza namiętności", "burza uczuć ) do porzucenia, radykalnej zmiany, ale także do twórczego i transformacyjnego aspektu związanego z chaosem (archetyp śmierci-odrodzenia, końca i nowego początku). Oprócz znaczeń przypisywanych burzy w snach Marząc o burzy może odnosić się do:

 • radykalna zmiana nawyków
 • wstrząs psychiczny
 • zmiana i transformacja
 • wina (kara, karanie)
 • Przeciwności i walka
 • konflikty, gwałtowne kłótnie
 • miłość pasja
 • porzucenie
 • gwałtowne, agresywne emocje
 • uczucie gniewu, wściekłości
 • chaos i kreatywność

Aby zrozumieć znaczenie Marząc o burzy z piorunami i śnić o burzach Konieczne będzie, jak zawsze, uwzględnienie kontekstu snu, innych symboli i emocji śniącego.

Możliwe, że te sny, zamiast przerażać lub zasmucać, wywyższają śniącego, sprawiają, że czuje się żywy i uczestniczący, i wydobywają aspekty połączenia z naturą i życiem, zaufania do uczestnictwa, którego być może nie odczuwają w rzeczywistości dziennej.

Możliwe, że te sny stają się formą zachęty dla " pozwalanie się "nieść przez wydarzenia życiowe bez przytłoczenia, a raczej do przytłoczenia bez rozpaczy.

Wszystko to ma na celu potwierdzenie ambiwalentnej mocy symboli, w których koncentrują się energie polarne i mogą być odczytywane zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, jak ma to miejsce w przypadku gwałtownego ruchu żywiołów i elektryczności w powietrzu marzeń o burzach i burzach.

[bctt tweet="Burza w snach może być związana z fazą przejścia z jednego wieku do drugiego w życiu " username="Marni"]

Temporalne śnienie Obrazy senne

Śnić o zbliżającej się burzy z piorunami

wiąże się z trudnościami i problemami, z obawą, że powiększą się i staną się nie do pokonania, pochłaniając codzienne życie, nawyki, pewność siebie i nadzieję. Reprezentuje świadomość niebezpieczeństwa i potrzebę uświadomienia sobie rozmiaru pojawiających się trudności i przeszkód. Jest to równoznaczne z uświadomieniem sobie trudnej i problematycznej rzeczywistości.

2. śnić o gwałtownej burzy z piorunami

wskazuje na podobną przemoc: przemoc emocji, które były kontrolowane i nie zostały wyrażone i eksplodują, przemoc energii odrzuconych jaźni, które, skompresowane i wzmocnione, zamanifestowały się w agresywnej formie, powodując szkody i wstyd w systemie psychicznym. Przemoc w destrukcyjnej sile wydarzeń, które przytłaczają śniącego.

3. śnić o nagłej burzy z piorunami

konfrontuje śniącego z szybkością, z jaką sytuacje mogą się zmieniać i wywracać do góry nogami, może być oznaką prawdziwej zmiany jego bezpieczeństwa i nawyków, niepokoju i obaw, które odczuwa, lub może wskazywać na coś nagłego i nieoczekiwanego pochodzącego z zewnątrz.

Marzenie o burzowych chmurach Marzenie o odległej burzy z piorunami

może odnosić się do myśli i lęków związanych z własnymi zmartwieniami i problemami. Może wskazywać na tendencję do przytłoczenia bardziej strachem przed trudnościami niż rzeczywistymi trudnościami. Może być postrzegany jako wiadomość, która wybiega w przyszłość i wskazuje trudności i problemy śniącemu, gdy nie jest on jeszcze ich świadomy.

Śnić o burzach i wietrze

Wiatr w połączeniu z burzą w snach może wskazywać na następstwo plotek, myśli, obmowy, uwarunkowań, które wstrząsają niepokojącą i zmieniającą sytuację śniącego.

6. śnić o burzach i deszczu

Ulewny deszcz burzy w snach nawiązuje do trudności wpływających na emocje śniącego, do smutku, którego należy doświadczyć i zaakceptować, ale także do rychłego przezwyciężenia tego stanu, tej fazy: burza z deszczem wkrótce dobiegnie końca.

7. śnić o burzy z gradem

śniący znajduje się w środku trudności i " pociągnięcia losu "To może mu zaszkodzić, jeśli nie nauczy się bronić przed trudną sytuacją, próbując się chronić i znaleźć alternatywy.

8. śnić o burzy z piorunami i błyskawicami śnić o burzach z piorunami

odnosi się do świadomości trudności, przed którymi stoimy, do nieprzewidzianych i nagłych wydarzeń, do poczucia bycia ofiarą losu, ale także do możliwych "oświeceń", do wyjaśnień związanych z naszą sytuacją, do prawd, których musimy być świadomi.

9. śnić o burzach i grzmotach

Grzmoty w snach są echem wszystkich lęków, które pozostają w środku, które nie zostały wyrażone i które z tego powodu zyskują siłę i moc, zjednoczone z burzą sygnalizują immanencję trudności i wagę, jaką mogą one mieć, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania: ogłaszają i wstrząsają świadomością i świadomością śniącego.

10. śnić o burzy z piorunami i słońcu

to pozytywny obraz, który nawiązuje do końca trudności i nowego początku. Słońce jako męska zasada może również wskazywać na konkretną i zdecydowaną pomoc.

11. śniąc o burzy na morzu

Może odnosić się do wpływu zewnętrznych trudności i wydarzeń na system emocjonalny śniącego. Podkreślając wrażliwość śniącego na potrzebę dbania o siebie, pokazując rzeczywistość niepokojącej i nieprzyjemnej, potencjalnie szkodliwej sytuacji, która może wprowadzić zamieszanie, wprowadzić zamieszanie w świat emocjonalny i system wartości.

12. śnić o burzach w domu

Podobnie jak powyżej, ale obraz jest jeszcze wyraźniejszy i koncentruje się na systemie operacyjnym śniącego, na strukturze jego osobowości, która jest wstrząsana i atakowana przez burzę symbolizującą, że zewnętrzne problemy mają moc nadmiernego wpływania na śniącego. Może też wskazywać, że problem jest już wewnątrz, że burza jest obrazem wewnętrznych turbulencji, aspektów osobowości.które są w konflikcie i wprowadzają niepewność i chaos.

Śniąc o burzy Powtarzające się obrazy

Kolejne obrazy senne mają podobne znaczenie do poprzednich, ale mają większą moc i ton emocjonalny, mają tendencję do pozostawiania człowieka bardziej wstrząśniętego i pod wrażeniem po przebudzeniu, a także wskazują na trudności postrzegane z większą intensywnością i być może bardziej niebezpieczne dla stabilności śniącego. Są również symboliczne dla silniejszej wrażliwości i dramatycznej tendencji doskłonność do wzmacniania problemów i negatywnych aspektów rzeczywistości.

13. śniąc o zbliżającej się burzy

Wskazuje na poczucie zagrożenia i przeciwności losu, strach, że nie będziesz w stanie sobie poradzić. Uczucie przytłoczenia, poczucie, że jesteś na granicy swojej cierpliwości. Strach przed utratą kontroli.

14. śniąc o wichurze

Pokazuje wir pomysłów i myśli, które są męczące i powodują duże zakłócenia. Może to być związane z nagłą zmianą perspektywy, stawieniem czoła nieoczekiwanej rzeczywistości, z którą radzi się impulsywnie i bez refleksji. Jest to równoznaczne z byciem na łasce własnego umysłu.

15. Marzenie o burzy piaskowej

oznacza brak punktów odniesienia, poczucie całkowitego zagubienia i niewiedzy, w którym kierunku podążać. Poczucie, że wszystko sprzysięga się przeciwko tobie, poczucie bycia celem przez świat.

Zobacz też: Marzyć o numerze UNDICI Znaczenie 11 w snach

16) Marzenie o burzy śnieżnej

Podobnie jak powyżej, ale z większym bólem i cierpieniem. Może wskazywać na kryzysy depresyjne, strach przed światem, otępienie i niewrażliwość. Marzenie o zagubieniu się w burzy śnieżnej wskazuje na głęboką udrękę, która się pojawia, wewnętrzne trudności związane z tym, czego się doświadcza, o które śniący nie dba i które są wyrażane tylko w snach.

17) Marzenie o burzach śnieżnych w lecie

może wskazywać na zewnętrzne wydarzenie, które zakłóciło spokój i pogodę ducha śniącego. Pojawienie się długo ukrywanego złego samopoczucia.

Zobacz też: Sen o mojej postarzałej twarzy Sen Siryi

18. śnić o burzy gradowej śnić o burzy lodowej

Podobnie jak w przypadku burzy z gradem we śnie, znaczenia są związane z surowością zewnętrznych elementów, które wpływają na śniącego i które grożą wyrządzeniem szkody, spowodowaniem gwałtownej i bolesnej zmiany w jego rzeczywistości.

19. śnić o burzach z piorunami

Bardziej niż inne obrazy kojarzy się z prawdziwymi konfliktami, poczuciem narażenia na różne pomysły i żądania, które są wyrażane w burzliwy i agresywny sposób. Lub czując się odbiorcą niechęci i nienawiści ze strony innych lub cierpiąc z powodu gniewu osoby lub konsekwencji związku. Może również wskazywać na stan nadmiernego podniecenia, egzaltacji, zdenerwowania, które nie znajduje wyrazu.odpowiednie.

20. śniąc o burzy ogniowej

Może odnosić się do szalejących uczuć, do poczucia bycia uwikłanym w "burzę namiętności", do poczucia, że płonie się miłością lub pożądaniem, lub wskazywać na palący gniew śniącego, który nie może znaleźć ujścia lub, ponownie, odnosić się do konfliktowego środowiska i relacji pełnych potencjalnie destrukcyjnych emocji, przed którymi trzeba się bronić.

21. śniąc o burzy błotnej

to bardzo wyraźny obraz metaforyczny: śniący pada ofiarą dwuznacznej i niebezpiecznej sytuacji, w której może zostać przytłoczony i uszkodzony, a jego wizerunek może zostać narażony na szwank i " zabrudzony Może to być wiadomość ostrzegawcza od podświadomości, pokazująca drobną rzeczywistość, która obraca się przeciwko śniącemu i negatywnie na niego wpływa. Może wskazywać na wrogich ludzi i obmawianie.

22. śniąc o burzy liści

Dość nietypowy obraz, związany z wirem sytuacji, myśli, wspomnień. Jeśli liście są suche, znaczenie może wskazywać na potrzebę rozpoznania i porzucenia tego, co nie jest już potrzebne i grozi zatkaniem i utrudnieniem realizacji planów. Może też odnosić się do wspomnień z przeszłości, które tłoczą umysł, powodując niepokój. Jeśli liście są suche, znaczenie może wskazywać na potrzebę rozpoznania i porzucenia tego, co nie jest już potrzebne i grozi zatkaniem i utrudnieniem realizacji planów. Może też odnosić się do wspomnień z przeszłości, które tłoczą umysł, powodując niepokój.Świeże i zielone znaczenie może być związane z gwałtowną i nadmierną konfrontacją z pomysłami innych lub z pojawieniem się nagłych uczuć, które niepokoją spokojniejsze i bardziej nawykowe części siebie.

23. śniąc o wzburzonym morzu śniąc o wzburzonym morzu z wysokimi falami śniąc o burzy wodnej

Wzburzone morze w snach jest jednym z najczęstszych obrazów z symbolem burzy w snach i jest związane z emocjami i uczuciami wyrażonymi w gwałtownej formie oraz z wewnętrznym wstrząsem, którego nie można powstrzymać i przez który obawiamy się, że zostaniemy przytłoczeni.

24. śnić o burzy i fali pływowej śnić o burzy i tornadzie

wskazują na możliwe konsekwencje odczuwanych gwałtownych emocji, przelewanie się ich na rzeczywistość i relacje, inwazję, która może zniszczyć i uszkodzić relacje, radykalnie je zmienić lub zniszczyć ich fundamenty.

26. śnić o trzęsieniu ziemi i burzy

Obraz związany z wewnętrznymi wstrząsami i zmianami, ale częściej pochodzący z zewnątrz, który załamuje i zmienia rzeczywistość. Może również wskazywać na męczącą i burzliwą fazę przejściową.

26. śniąc o burzy w domu

Podobnie jak w przypadku burzy w domu w snach, obraz ten może być powiązany z wstrząsem osobowości: pierwotne ja jest wstrząśnięte, nawyki, wartości, sposoby bycia są kwestionowane. Może wskazywać na gwałtowne kłótnie rodzinne lub wydarzenie, które zachwiało stabilnością i bezpieczeństwem (w tym finansowym).

27. śniąc o burzy w schronieniu

można uznać za formę uspokojenia: śniący mógł być przewidujący, mógł działać, aby uchronić się przed trudnościami i może teraz obserwować zachodzące zmiany, nie będąc przez nie skrzywdzonym.

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, kończę ten długi artykuł, prosząc o twoją opinię.

Możesz napisać do mnie w komentarzach i, jeśli chcesz, możesz opowiedzieć mi o śnie, który cię tu sprowadził.

Jeśli uznałeś ten artykuł za przydatny i interesujący, proszę o odwzajemnienie moich wysiłków drobną uprzejmością:

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

To gest, który Tobie zajmie niewiele czasu, ale dla mnie jest bardzo ważny: przyczynia się do rozpowszechnienia tego, co piszę i daje mi ogromną satysfakcję 🙂

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

 • Jeśli masz wymarzony dostęp Interpretacja snów (*)
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide - kolejne 1200 osób już to zrobiło DOŁĄCZ TERAZ

Tekst zaczerpnięty i rozszerzony z artykułu, który opublikowałem w Supereva Dream Guide w sierpniu 2006 r.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.