Śnienie o dzieciach Jakie jest znaczenie syna lub córki we śnie?

 Śnienie o dzieciach Jakie jest znaczenie syna lub córki we śnie?

Arthur Williams

Co to znaczy śnić o dzieciach? Czy to lęki i obawy o swoje dzieci tworzą te sny, czy też istnieją inne znaczenia? Ten artykuł analizuje subiektywne i obiektywne poziomy symboliki dzieci, których obecność jest zawsze bardzo powszechna w snach rodziców. Na końcu artykułu znajduje się seria obrazów sennych z różnymi znaczeniami synów i córek w snach.marzenia.

dzieci w snach

Śnienie o własnych lub cudzych dzieciach wiąże się z symboliką członków rodziny i krewnych, a także dzieci lub niemowląt (w zależności od wieku, w jakim dzieci pojawiają się we śnie).

Znaczenie dzieci w snach można zatem znaleźć w relacjach rodzicielskich i intymnych, w życiu codziennym, ale przede wszystkim w uczuciach, które pojawiają się w tych relacjach: miłość i duma, troska, niepokój, rozczarowanie lub złość.

Celem będzie skonfrontowanie śniącego z takimi uczuciami, które być może są odkładane na bok i tłumione w codziennej rzeczywistości, lub porównanie ich z rzeczywistymi (często zawiedzionymi) oczekiwaniami wobec ich dzieci.

Śnienie o dzieciach Obiektywny poziom snu

Nawet najbardziej wrażliwi i oświeceni rodzice wpadają w pułapkę utożsamiania się ze swoimi dziećmi lub czują w sobie wibracje części siebie, które pragnęły określonego typu dziecka, które wychowały i wykształciły je z myślą o tym ideale, że duch-syn która od czasu ciąży wciąż żyje i ucieleśnia to (często dziecinne) pragnienie.

Zdarza się, że rodzice postrzegają swoje dzieci jako przedłużenie samych siebie a ci muszą sprostać środowisku społecznemu, w którym dorastają, roli społecznej swoich rodziców, przekazanym im wartościom rodzinnym i nieuniknionym oczekiwaniom, jakie są wobec nich stawiane, i mają za zadanie zrealizować swoje złamane marzenia, osiągnąć sukces, którego nie osiągnęli, zrealizować siebie, aby poczuć się spełnionymi i spełnionymi.

Śnienie o dzieciach może wydobyć na powierzchnię wszystkie te potrzeby wynikające z nieświadomej identyfikacji, sny, które zamiast wskazywać na dziecko, mówią o śniącym-rodzicu, o jego nadziejach, porażkach, lękach i frustracjach.

Oczywiście sny o dzieciach będą również wskazywać na rzeczywiste obawy o ich zdrowie i dobre samopoczucie lub odnosić się do rzeczywistych epizodów, konfliktów, obaw, nadziei, a zwłaszcza gdy dzieci są bardzo małe, będą wywoływać strach przed niemożnością ich ochrony w świecie, strach i niepewność (sny o porwaniu, niebezpieczeństwie lub zniknięciu dzieci są bardzo powszechne wśród dzieci).rodzice).

Śnienie o dzieciach Subiektywny poziom śnienia

W rzeczywistości dzieci są wyrazem płodności i zdolności do prokreacji, a to w snach przekłada się na kreatywność, zrealizowane dzieła i osiągnięcia.

Marzenie o własnych dzieciach lub dzieciach innych osób na różnych etapach rozwoju może zatem wskazywać na owoc kreatywności śniącego, coś, nad czym pracował, myślał, inkubował w sobie, dbał i pielęgnował, wkładając w to całą swoją energię i miłość. Mogą to być projekty, dzieła sztuki, relacje.

A te dzieci w snach, z ich wyglądem, wiekiem i uczuciami, które wywołują w śniącym, będą najwyraźniejszym znakiem odczuwanej satysfakcji lub tego, co nie poszło zgodnie z planem, walki o opuszczenie tego, co było. "stworzenie odciąć pępowinę (często zdarza się to artystom z ich dziełami), zostawić je światu, tak jak z trudem puszcza się swoje dzieci, pozwalając im opuścić rodzinny krąg i wyjść w świat.

Czasami te śniące dzieci, które są owocem wysiłków i kreatywności śniącego, mają na celu pokazanie mu, co zostało osiągnięte, a nie jest brane pod uwagę, co jest owocem pomysłowości i kreatywności, ale jest niedoceniane, co jest doskonale udane, ale jest krytykowane i ukrywane.

Śnienie o dzieciach Symbol części siebie

Łatwo jest, aby śnione dzieci reprezentowały psychiczny aspekt śniącego i łatwo jest, aby ta identyfikacja snu i dwumian aspektu dziecka śniącego utrzymywały się z czasem, tak że zwracając uwagę i zapisując swoje sny, łatwiej jest rozpoznać ten dwumian, a co za tym idzie, energię psychiczną stojącą za obrazem dziecka.

Na przykład: może się zdarzyć, że jedno z dzieci jest symbolem Puer aeternus (zwłaszcza gdy jest małe), podczas gdy inne wskazuje na młodzieńczą energię (nastolatek, którym był śniący), a jeszcze inne (nawet dziecko przyjaciela lub wnuka) na wolną i buntowniczą energię w sobie.

Wyjaśnia to, dlaczego dzieci w snach pojawiają się w innym wieku niż w rzeczywistości: oprócz zwrócenia uwagi na ten okres życia, w którym być może wciąż są rzeczy do poprawienia, mogą one wskazywać na różne aspekty osobowości śniącego.

Śnić o dzieciach Znaczenie

 • niedojrzałość
 • coś, co musi rosnąć i rozwijać się
 • coś wartościowego
 • coś, co wymaga opieki i uwagi
 • wyrażanie siebie
 • chwila młodości
 • moment z dzieciństwa
 • odpowiedzialność i troska
 • kreatywność
 • potencjał do wyrażenia
 • ambicje
 • nadzieje, pragnienia, złudzenia
 • cele
 • frustracja, rozczarowanie
 • psychiczny aspekt śniącego

Marzyć o dzieciach 22 Obrazy marzeń

Śnić o małych dzieciach

odzwierciedla niepokoje i zmartwienia, gdy dzieci są naprawdę małe, momenty z przeszłości, kiedy dzieci były małe lub aspekty siebie, które dzieci symbolizują.

Śnić o dzieciach w niebezpieczeństwie Śnić o utracie dzieci Śnić o uprowadzonych dzieciach

to bardzo częste sytuacje, gdy dzieci są małe i żyjemy w strachu, że coś im się stanie, oczywiście są to sny, które mogą pojawić się również później i reprezentują poczucie niepewności i bezradności w obliczu życiowych przeciwności, strach przed niemożnością ochrony najbliższych sercu osób.

Sny te mogą również nawiązywać do utraty marzeń, projektów, nadziei i kontekstu, który wpływa na ich sukces lub udaje się je zablokować.

Śniąc o męskim dziecku

W starożytnych interpretacjach dziecko płci męskiej reprezentowało dobrobyt i szczęście, podczas gdy dziś, oprócz odniesienia do rzeczywistych epizodów doświadczanych z własnym dzieckiem, może wskazywać na pochodzenie, linię, a tym samym przyszłość rodziny, dumę, poczucie ciągłości i znaczenia.

Oczywiście to kontekst snu i odczuwane emocje powiedzą więcej.

4. śnić o ślubie dziecka płci męskiej

może mieć podobne znaczenie do powyższego obrazu, wskazując na ciągłość rodziny, lub może podkreślać sens 'strata' własnego dziecka (zwłaszcza jeśli to matka ma ten sen) myśl, że przestaje ono należeć do własnego gospodarstwa domowego, że staje się niezależne od samego siebie, że staje się "dorosły .

W innych snach może to być związane z własnymi projektami, które skutkują nowymi i zmieniającymi życie przedsięwzięciami.

5. śnić o płaczącym dorosłym dziecku

często nawiązuje do prawdziwego cierpienia dziecka, które być może jest odczuwane na głębokim poziomie i nie przejawia się w rzeczywistości lub do rodzicielskich lęków i obaw, że dziecko nie będzie szczęśliwe w swoim życiu jako dorosły i oddzielony (od rodzica).

6. śnić o opętanym dziecku

Reprezentuje wszystkie niezrozumiałe i niemożliwe do opanowania aspekty, które śniący postrzega w dziecku i z którymi nie może się odnieść, których nie wie, jak zmienić, na które czuje, że nie ma już żadnego wpływu.

Zobacz też: Śnić o kolorze zielonym Znaczenie koloru zielonego we śnie

Może się to zdarzyć, gdy dziecko przyjmuje idee, które bardzo różnią się od tych wyznawanych w rodzinie (np. polityka, religia), gdy dochodzi do dyskusji, w których wszyscy trzymają się swoich stanowisk lub gdy dziecko podejmuje działania, które mogą być ścigane.

7. śnić o kłótni z synem

często odzwierciedlają prawdziwe nieporozumienia, rodzicielską lub wzajemną dezaprobatę, która nie jest manifestowana i której krytyczna energia znajduje ujście w snach.

na poziomie subiektywnym pokazuje wewnętrzny konflikt między bardziej transgresyjnymi i wolnymi częściami siebie a tymi bardziej konserwatywnymi.

Marzenie o córce

W starożytnych interpretacjach był to symbol troski i szkód materialnych (być może z powodu potrzeby zdobycia posagu). W teraźniejszości może odzwierciedlać troskę i poczucie ochrony z powodu jej bezbronności.

Ale nawet to jest obrazem, który musi być oceniany w kontekście snu i rzeczywistych relacji.

Marzenie o posiadaniu córki, gdy w rzeczywistości tak nie jest, może wskazywać na bardziej kreatywną, pomysłową część siebie, która musi rosnąć i dojrzewać, której należy zaoferować wsparcie i opiekę.

9. śniąc o płaczącej córce

Podobnie jak w przypadku dziecka płci męskiej, obraz ten może również wskazywać na prawdziwe cierpienie własnego dziecka, ale w niektórych snach odzwierciedla część siebie, która wciąż jest " córka która nadal odczuwa silne poczucie zależności od swoich rodziców lub która nadal żałuje za to, czego nie otrzymała w dzieciństwie, za ewentualne nadużycia i przemoc lub za nagłą śmierć rodzica.

10. śnić o córce wychodzącej za mąż Śnić o córce ubranej jak panna młoda

może być obrazem radości, która wieńczy pragnienie " zobaczyć to naprawione", odzwierciedlają patriarchalną energię, która czuje ulgę, powierzając ją innemu autorytetowi (autorytetowi męża) lub, przeciwnie, odzwierciedlają rozczarowanie i cierpienie z powodu " dziecko "która dorosła i nie potrzebuje już ochrony, która przywiązuje się do innego mężczyzny (to we śnie ojca), który oddziela się od jednostki rodzinnej.

Również w tym przypadku to uczucia i kontekst snu będą kierowały analizą.

11. Marzenie o małej córeczce Marzenie o małej córeczce

pokazuje najbardziej kruche i potrzebujące aspekty własnej córki, zwłaszcza jeśli nie jest ona w stanie poradzić sobie z rzeczywistością i kontekstem społecznym swojego wieku (np. szkoła, praca), jeśli nie może być niezależna.

Kiedy dziecko jest bardzo małe, sen podkreśla również potrzeby i wymagania równie kruchej i potrzebującej części siebie.

12. śnić o rodzącej córce

jest związana z rzeczywistymi pragnieniami (gdy ciąża jest już w toku, gdy córka jest zamężna i w odpowiednim wieku do prokreacji) lub z obawami przed niechcianą ciążą pojawiającą się w niewłaściwym czasie.

Gdy powyższe warunki nie są spełnione, córka rodząca we śnie może wskazywać na jej kreatywność, zdolność do rodzenia projektów, do " dawać życie "do nowych rzeczy.

W niektórych snach może odzwierciedlać część siebie, która jest bardziej " młody "i kreatywność, która musi się wyrazić.

Zobacz też: Śnić o aniele Znaczenie i symbolika aniołów w snach

13. śnienie o dzieciach innych ludzi

Szczególnie, gdy w grę wchodzą bardzo silne emocje związane z konfliktami lub niehonorowym zachowaniem własnych dzieci, łatwo jest podświadomości przedstawić je za pomocą obrazu dzieci innych ludzi, przenosząc w ten sposób aspekty, które martwią śniącego, na osoby, z którymi nie jest emocjonalnie związany i które nie powodują u niego takiego samego niepokoju.powszechne i zgłaszane już przez Freuda.

Ale dzieci innych ludzi w snach mogą również reprezentować części nas samych ". młodzi ludzie i beztroski lub rodzic innej osoby w młodym wieku (gdy zna się ją od dawna).

14) Marzenie o dzieciach, gdy się ich nie ma

Prawie zawsze jest to obraz wewnętrznego dziecka lub kreatywności.

Śniąc o martwych dzieciach

Jeśli bardzo powszechne jest śnienie o swoich zmarłych rodzicach, to równie powszechne jest śnienie o swoich zmarłych dzieciach. Należy jednak dokonać rozróżnienia:

Śnienie o martwych dzieciach (gdy jeszcze żyją) jest związane z rodzicielskimi obawami o ich bezpieczeństwo, ale przede wszystkim z destabilizacją i żalem spowodowanym ich zmianą w miarę dorastania lub z częścią siebie. "córka" czyli "martwy" przekształcony.

Z drugiej strony, śnienie o dzieciach, które naprawdę nie żyją, jest częścią procesu żałoby, cierpienia, które nigdy nie ustaje i potrzeby bycia spokojnym o dobro dziecka w zaświatach, aby czuć je wciąż blisko i mieć jego ochronę.

15. śnić o zmarłej córce śnić o zmarłej córce śnić o zmarłym synu

Jak wspomniano powyżej, może to wskazywać zarówno na część siebie, która się zmienia lub nie ma już żadnego powodu, aby istnieć, jak i na prawdziwe dziecko/dzieci, które teraz nie żyją.

16. śniąc o płaczącej zmarłej córce

odzwierciedla rodzicielski niepokój, który wykracza poza fizyczną śmierć, strach, że córka nie zazna spokoju i będzie cierpieć.

W rzeczywistości sny te są wyrazem złego samopoczucia rodzica i często braku akceptacji zniknięcia dziecka.

17. śnienie o martwym dziecku mówiącym

Kiedy słowa są zrozumiałe i spójne, to, co zostało powiedziane, można uznać za wiadomość od nieświadomości do śniącego, która ma tym większą siłę i ważność, że pochodzi od syna.

Z drugiej strony, gdy ktoś nie rozumie, co się do niego mówi, sen podkreśla poczucie oddalenia śniącego, jego cierpienie z powodu odłączenia, jego strach przed tym, że nie będzie już w stanie usłyszeć swojego syna, że nie będzie już w stanie się z nim komunikować.

18. śniąc o śmiejącym się martwym dziecku

jest formą nieświadomego zapewnienia o stanie zmarłego dziecka. Widok śmiejącego się i szczęśliwego dziecka pomaga pocieszyć rodziców.

19. sen o synu, który zginął w wypadku

może odzwierciedlać prawdziwy strach, jaki odczuwają rodzice, gdy ich dzieci zaczynają prowadzić i wychodzą same z samochodu lub rzeczywisty wypadek, który zabrał ich dziecko, ponownie przedstawiając we śnie fatalny moment, cierpienie i bezradność wobec tego, co się stało.

20. sen o martwym dziecku w trumnie

Niezależnie od tego, czy śmierć nastąpiła niedawno, czy w przeszłości, obraz ten przywołuje smutek, żal, ale także potrzebę zaakceptowania tego, co się stało.

21. sen o martwym dziecku, które zmartwychwstało

Reprezentuje głębokie pragnienie, że to, co się stało, można zmienić, że rzeczywistość można zmienić. Jest to sen kompensacyjny, który oferuje ulgę w bólu śniącego i pozwala kontynuować sen (sen, który w przeciwnym razie byłby zakłócony przez niepokój).

Ale syn wskrzeszony we śnie może być również znakiem nowego projektu w toku lub odłożonego na półkę pragnienia, które teraz powraca do życia.

22. śnić o urodzeniu martwego dziecka

Jeśli sen ma miejsce w czasie ciąży, odzwierciedla typowe obawy tego okresu, innym razem odnosi się do osiągnięcia, które okazuje się inne niż sobie wyobrażano lub do znikniętego celu.

Czasami obraz ten odnosi się do części jaźni, która nie znajduje miejsca i jest przeciwna psychicznej dynamice śniącego.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

 • Jeśli chcesz skorzystać z mojej prywatnej porady, zaloguj się do Dream Directory
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1500 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, jeśli i Ty śniłeś o swoich dzieciach lub śniłeś o dzieciach, których nie masz, to mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci zrozumieć znaczenie tych snów. Pamiętaj jednak, że możesz napisać swój sen w komentarzach, chętnie na niego odpowiem. Teraz proszę Cię o odwzajemnienie moich starań drobną uprzejmością:

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.