Śnić o grobie Znaczenie grobów i nagrobków we śnie

 Śnić o grobie Znaczenie grobów i nagrobków we śnie

Arthur Williams

Co oznacza sen o grobie? Czy jest to symbol, który przywołuje fizyczną śmierć i ciemność jej niewiadomych, czy też ma szersze znaczenie? W tym nowym artykule zagłębiamy się w archetypowe terytoria związane z pochówkiem i jego rytuałami, odkrywając symbolikę i znaczenia różnych obrazów sennych.

grób w snach

Sen o grobie łączy się z symboliką cmentarza, pogrzebu i trumny oraz wszystkimi tematami śmierci, transformacji i odnowy.

Marzenie o grobie wskazuje na potrzebę opuszczenia i przezwyciężenia tego, co zakończyło swój cykl, żałobę, oderwanie się od tego, co było, aby pogodzić się z wieloma rzeczami. "martwy "rzeczywiste lub symboliczne", które przerywają życie.

Grób w snach jest symbolem receptywnym, ponieważ zawiera, chroni, ukrywa, przekształca to, co jest teraz martwe i wyczerpane i musi zostać porzucone lub przekształcone.

Jest to symbol, który zachęca do powolności i refleksji: nie zamyka się po prostu i nie zakopuje, ale jest poszukiwaniem "wartość, "Jest to sposób na uhonorowanie tego, co było i podążanie naprzód własną ścieżką rozwoju.

Symbolika marzeń o grobowcu

Symbolika grobu jest głęboko zakorzeniona w ludzkiej naturze i wiąże się z nadawaniem wartości i świętości 'w porządku' koniec życia biologicznego, koniec fazy życia, sytuacji, związku, wspomnienia.

Grobowiec obejmuje aspekty opieki, ochrony, przetwarzania i transformacji, nawiązując do nowego początku i śmierci-odrodzenia.

Dla Junga grób jest aspektem archetypu kobiecości: wykopany z gołej ziemi lub marmurowego kopca, jest przestrzenią, która otacza i chroni, w której światło i cień łączą się między dwoma biegunami: zamknięciem, ciepłem, ochroną i po przeciwnej stronie samotnością, nieznanym, nieuchronnością.

Symbol grobu jest pełen kontrastów: jest to rodzaj podziemnego łona lub ciemnej otchłani, kochającej matki lub strasznej matki. Dualizm, który zawsze należy brać pod uwagę w analizie snów.

Śnić o grobie Znaczenie

Znaczenie grobu we śnie jest najlepiej zdefiniowane przez uczucia doświadczane przez śniącego podczas snu i po przebudzeniu.

Ciemność i fizyczne ograniczenia grobu z pewnością nie są przyjemne i często odzwierciedlają strach przed poczuciem uwięzienia, zamknięcia i uwarunkowania przez przeszłość lub tendencję do kontynuowania konfrontacji z tą przeszłością, z aspektami, które są tak samo ograniczone i pozbawione zasobów, które nie mają już żadnego zastosowania.

Ale sen o grobie przywołuje również myśli o śmierci, strach przed śmiercią fizyczną i nadmierne refleksje na temat końca.

Grób w snach jest obrazem zaproponowanym przez nieświadomość, aby pokazać śniącemu, że tak naprawdę nic nie istnieje. 'zakończony' że nic nie znika ani nie znika, ale że istnieją rzeczywistości " dobrze zachowany " lub prawdziwe " praca w toku które ukrywają intensywne, mniej lub bardziej świadome opracowywanie kwestii związanych z przeszłością lub sytuacjami, których doświadczamy, które muszą znaleźć akceptowalną, akceptowalną formę, zgodną z naszymi potrzebami.

Znaczenia snów związane z grobem są powiązane z:

 • rzeczy skończone, a teraz zakopane
 • smutek, żal
 • zginąć w czymś
 • emocjonalne oderwanie
 • części siebie, które są teraz bezużyteczne, przestarzałe, dziecinne
 • potrzeba uwolnienia się od przeszłości
 • "Zakopywanie" tego, co jest teraz bezużyteczne
 • konflikty egzystencjalne
 • uczucie bez wyjścia
 • przeglądanie i przetwarzanie przeszłości
 • nadawanie wartości temu, co zostało
 • rytualizacja przejścia przez życie

Śniąc o grobowcu 24 Obrazy marzeń

Śnić o grobach na cmentarzu

zobaczyć groby, zbliżyć się do jednego z nich to stanąć twarzą w twarz z 'w porządku' Być może odczuwamy smutek i frustrację, patrząc wstecz na to, co już się skończyło, być może musimy przetworzyć swoje uczucia na ten temat.

2) Śniąc o białych grobach

Jak wyżej, ale białe groby w snach często sugerują rozjaśnienie uczuć, mogą nawiązywać do dziecinnych cech i naiwnych postaw, które należy porzucić. Jak zawsze, to emocje odczuwane przez śniącego będą kierować analizą.

3. śniąc o pustym grobie

Nawiązuje do tego, co musi zostać pogrzebane i do potrzeby uwolnienia się od przeszłości, do wewnętrznej przestrzeni potrzebnej do przetworzenia uczuć, emocji, wspomnień. Być może śniący nie znalazł jeszcze odwagi, by stawić czoła temu, co go przeraża lub porzucić aspekty swojego życia, które są teraz bezużyteczne.

4. śniąc o otwartym grobie

jak powyżej, ale jest to jeszcze bardziej wyraźny obraz, rodzaj zaproszenia do "wejście do grobu "To znaczy, nie uciekać od przeglądu przeszłości, od zmian i transformacji.

Może to wskazywać na tematy związane ze śmiercią fizyczną.

5) Marzenie o rodzinnym grobowcu

zwraca uwagę na relacje rodzinne i dynamikę lub konflikty, które muszą być " pochowany ".

Często jest to obraz pocieszenia, który sprawia, że śniący czuje się chroniony przez swoich zmarłych bliskich, pokazując mu prawdziwe i psychiczne miejsce, w którym może być w kontakcie ze swoimi korzeniami.

Marzenie o zniszczonym grobie Marzenie o zniszczonym grobie Marzenie o zniszczonym nagrobku

Pokazuje śniącemu zachwiane pewniki, inne, być może bolesne i destabilizujące spojrzenie na rzeczy teraz odległe i pozornie zakończone.

Oznacza to konieczność zrewidowania swoich opinii i przekonań na temat czegoś lub kogoś.

W popularnych interpretacjach jest symbolem choroby i pecha.

Śnić o grobie ze zdjęciem zmarłego Śnić o nagrobku z datą

Zdjęcie i data śmierci na nagrobku we śnie mogą być postrzegane jako precyzyjna wskazówka i wiadomość związana z osobą na zdjęciu (jeśli istnieje) lub z rocznicą. Możliwe, że istnieją sytuacje związane z tą osobą i datą, które należy rozpoznać przed znalezieniem odpowiedniego miejsca w pamięci.

Może to wskazywać na potrzebę emocjonalnego oderwania się od osoby na zdjęciu. Aby zrozumieć ten sen, konieczne będzie zatem rozpoczęcie od relacji śniącego i zbadanie daty.

8. marząc o grobie bez kwiatów

Śniący może nadal potrzebować zrozumieć znaczenie uhonorowania tego, co było, odzyskania jego pozytywnych aspektów, uznania tego, co otrzymał od ludzi, sytuacji lub aspektów siebie, które są teraz częścią jego przeszłości.

9. śnić o grobie w domu

może wskazywać na poczucie duszenia się w środowisku domowym, izolację, dystans między członkami rodziny lub pogrzebany sekret rodzinny.

10. sen o grobie przeniesionym w inne miejsce

oznacza odczuwanie potrzeby ponownego uporządkowania, zrewidowania, skonfrontowania się z postawami, uczuciami i sytuacjami z przeszłości, które mogą służyć nowym potrzebom, lub uświadomienie sobie, że to, co zostało pogrzebane, może mieć nowe znaczenie, nowe miejsce w sobie, że nie ma już tej samej wartości i wywołuje inne uczucia i emocje.

11. śnić o szukaniu grobu i nie znalezieniu go

jest równoznaczne z nieznalezieniem psychicznego miejsca, w którym można umieścić swoje wspomnienia z należytym szacunkiem i świadomością, że wciąż znajduje się w fazie ponownego opracowywania i być może braku akceptacji tego, co było.

12. śniąc o płaczu nad grobem

Odzwierciedla prawdziwy smutek z powodu części przeszłości lub zakończonego etapu życia. Może mieć obiektywną wartość, gdy ktoś ma członków rodziny lub krewnych, którzy są chorzy i obawia się o ich los.

W niektórych snach płacz nad grobem może wskazywać na potrzebę uzewnętrznienia swoich emocji, uwolnienia uczuć i bólu związanego ze stratą.

13. śnić o budowaniu grobu śnić o kopaniu grobu

wiąże się z potrzebą zamknięcia się na aspekt życia, który nie wykazuje możliwości rozwoju lub z potrzebą pogrzebania wspomnień, oddzielenia od teraźniejszości tego, co było ważne i cenne, ale teraz stanowi przeszkodę w rozwoju: miłości, relacji z dzieciństwa, pewnych cech charakteru.

Jednak kopanie i budowanie grobów w snach wskazuje na decyzję o osiągnięciu celu, ale w niektórych snach może mieć negatywne znaczenie związane z impulsywnością, pochopnymi działaniami, które ostatecznie szkodzą śniącemu (pomyśl o wyrażeniu: Wykop sobie grób własnymi rękami". ).

14. śnić o byciu w grobie śnić o byciu zamkniętym w grobie

Jeśli pojawia się uczucie duszenia się, jeśli czujemy się uwięzieni, musimy zastanowić się nad tym, co w rzeczywistości jest doświadczane jako blokada, jako sytuacja, w której czujemy się duszeni, np. "grób" wszelkiej energii i przyjemności (pomyśl o wyrażeniu " grób miłości". ) i trzeba zidentyfikować obszary, w których czujemy, że nie ma wyjścia, jak w więzieniu.

Ten sam obraz może wskazywać na strach i ból, które uciskają śniącego.

15. śnić o wpadnięciu do grobu

oznacza być ofiarą samotności, strachu, ciemności (metafora nieświadomości, chaosu, nieznanego), doświadczać sytuacji głębokiego bólu i niepewności, w której nie jest się w stanie zaakceptować porzucenia aspektów siebie lub swojej przeszłości.

Może mieć pozytywne znaczenie, pokazując potrzebę śmierci-odrodzenia i wejścia w nową fazę życia.

16. śnić o wejściu do grobowca

oznacza konfrontację z samym sobą i cienistymi aspektami własnego charakteru, stawienie czoła " ciemność "własne lęki.

17. marzenie o wyjściu z grobu

pokazuje zakończoną przemianę, moment chaosu i trudności, który dobiega końca, koniec dramatycznej fazy życia.

Może również wskazywać na potrzebę zdobycia nowych doświadczeń poprzez odejście od zabezpieczeń rodzinnych, które ograniczają dojrzałość i ewolucję śniącego.

W popularnych interpretacjach jest symbolem sukcesu i dobrobytu.

18) Sen o zmarłym mężczyźnie wychodzącym z grobu

Reprezentuje aspekt jaźni, który po wyłonieniu się z ciemności nieświadomości znajduje nową i akceptowalną formę, aby zamanifestować się w dziennej rzeczywistości śniącego. Ale może również odnosić się do czegoś starego i bezużytecznego, co powraca. Mogą to być wspomnienia, obiektywne sytuacje lub stare relacje, które dręczą śniącego.

19. śnić o wpychaniu kogoś do grobu

śniący będzie musiał zastanowić się nad uczuciami, być może sprzecznymi, być może otwarcie negatywnymi, które odczuwa wobec tej osoby i potrzebą radzenia sobie z nimi, a nie " zakopać ich ".

Jeśli osoba wrzucona do grobu jest nieznana, trzeba pomyśleć o części siebie, o której woli się zapomnieć, wyprzeć, ponownie wcisnąć w głębiny nieświadomości.

Zobacz też: Sen o rozbitych czarnych jajkach - sen Chiary

20. śniąc o grobach dzieci

nawiązuje do wielu aspektów dzieciństwa, które zostały porzucone lub do części siebie związanych z wewnętrznym dzieckiem, które są stłumione i zakopane w świadomości.

Grób dziecka we śnie może również wskazywać na koniec projektu, życzenia, odłożenie na bok długo pielęgnowanego celu.

21. sny o znanych osobach wewnątrz grobu

Niezależnie od tego, czy są to członkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi, sen ten może odnosić się do potrzeby przemyślenia relacji z tymi osobami, do możliwego " blokady ", wyobcowania, nieporozumienia lub do aspektów siebie (reprezentowanych przez te osoby), które ulegają transformacji.

Oznacza to odczuwanie potrzeby oderwania się lub dążenie do oderwania się od tych ludzi.

22. śnić o grobie matki śnić o grobie zmarłego ojca

Zwraca uwagę na przeszłość rodziny i relacje z tamtych czasów, na żal i potrzebę poczucia korzeni, aby wiedzieć, że tam byli i że jest miejsce, aby ponownie się połączyć, poprosić o pomoc.

Śnienie o nagrobku matki, ojca, dziadka lub babci również odzwierciedla te potrzeby bezpieczeństwa, poczucia przynależności do systemu, ale może również wywoływać poczucie winy u śniącego: wyrzuty sumienia, że nie zrobił tyle, ile by chciał, a nawet za to, że nie poszedł na cmentarz lub nie utrzymał porządku na grobie.

W rzeczywistości często zdarza się, że bardziej obowiązkowe, odpowiedzialne i kontrolujące części siebie również sprawują tę kontrolę nad grobami rodzinnymi, uważając je za rodzaj dodatku do domu.

23. śnić o grobowcu

Zwraca uwagę na rytuały śmierci i rytuały przejścia z jednej fazy życia do następnej. Grobowce wzmacniają znaczenie pochówku, a tym samym potrzebę uhonorowania tego, co się wydarzyło we wszystkich jego pozytywnych i negatywnych aspektach. Są to obrazy, które mają na celu skłonienie nas do refleksji nad przemijalnością rzeczy, przemijaniem życia, ale także nad potrzebą pamiętania i nadawania wartości.

24. śniąc o starożytnych grobowcach śniąc o katakumbach

Wskazują na ukryte i niejasne nieświadome miejsca związane z nieświadomością, przeszłością i korzeniami. Są to archetypowe obrazy, które nawiązują do tajemnicy śmierci, która łączy całą ludzkość.

Powinny być analizowane wraz z emocjami odczuwanymi przez śniącego, które w niektórych snach mogą pojawić się jako poczucie odkrycia i entuzjazmu, wydobywając w ten sposób na powierzchnię zakopane, życiodajne energie.

Śnienie o nich oznacza konfrontację z tematami śmierci i odrodzenia.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

Masz sen, który cię intryguje i chcesz wiedzieć, czy niesie on dla ciebie jakieś przesłanie?

 • Mogę zaoferować ci doświadczenie, powagę i szacunek, na które zasługuje twoje marzenie.
 • Przeczytaj, jak poprosić o prywatną konsultację
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1500 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Drogi śniący, grób w snach jest bardzo powszechnym i interesującym elementem i mam nadzieję, że moje wyjaśnienia były dla ciebie pomocne.

Jeśli jednak nie znalazłeś tego, czego szukałeś, a masz konkretny sen z tym symbolem, pamiętaj, że możesz opublikować go tutaj w komentarzach, a ja odpowiem.

Zobacz też: Śnić o aniele Znaczenie i symbolika aniołów w snach

Możesz też napisać do mnie, jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę podczas prywatnej konsultacji.

Dziękuję, jeśli teraz pomożesz mi rozpowszechniać moją pracę

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.