ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ

 ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਗਿਆਤ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਹਨ? ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ

ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਬੂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮੌਤ , ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ।

ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ। "ਮੁਰਦਾ " ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ

ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ "ਮੁੱਲ, " ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ।

ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਕਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਅੰਤ”<ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8>: ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੰਤ,ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਤੱਵਪੂਰਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ।

23.  ਇੱਕ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੀਤਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

24. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਕੈਟਾਕੌਂਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਅਚੇਤਨ, ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ-ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਨਾਹੀ ਟੈਕਸਟ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਮੈਂ ਹਾਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਭਵ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗਾਹਕ ਬਣੋ 1500 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾਂਗਾ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ।

ਕਬਰ ਹਿਰਾਸਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੌਤ-ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਲਈ ਕਬਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ: ਨੰਗੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਲੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਦਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿੱਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕਾਂਤ, ਅਣਜਾਣ, ਅਯੋਗਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਕਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਕੁੱਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਦਵੈਤਵਾਦ ਜਿਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ।

ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਤੀਤ ਦੁਆਰਾ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਮੁਕੰਮਲ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੋਪ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜੋ " ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ " ਜਾਂ ਅਸਲ " >ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ” ਜੋ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ, ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੂਪ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ:

 • ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਬੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
 • ਉਦਾਸੀ, ਪਛਤਾਵਾ
 • ਮਰਨਾ ਕੁਝ
 • ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਲੇਪਤਾ
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ, ਬਾਲ ਅੰਗ
 • ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
 • "ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ" ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ
 • ਮੌਜੂਦ ਟਕਰਾਅ
 • ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਅਤੀਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ
 • ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ
 • ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਓ

ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   24 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਅੰਤ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

2. ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਪਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਏਸ਼ਾਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਬਚਕਾਨਾ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

3. ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ. ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

4. ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ, “ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ” ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਥੀਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।

5. ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ ਦਫ਼ਨਾਇਆ “.

ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

7 ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਲਈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੋਟੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

8. ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਉਦਾਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

9 . ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਇੱਕ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਨਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਰਵੱਈਏ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

11. ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ, ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

12. ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ।

13. ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ: ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਣ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:" ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣਾ" )।

14. ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਕਬਰ

ਜੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕਬਰ " ਹਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ (" ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਬਰ" ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ), ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ।

ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15. ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਲਤਾ, ਡਰ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ( ਅਣਜਾਣਤਾ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਅਣਜਾਣ) ਦਾ ਰੂਪਕ), ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ- ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।

16. ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ " ਹਨੇਰੇ " ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।

17. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ

ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

18 ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੂਪ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

19. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ “ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ “।

ਜੇਕਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਦਬਾਉਣ, ਮੁੜ-ਧੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ।

20. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

21. ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੰਭਾਵੀ " ਬੰਦ ", ਦੂਰੀਆਂ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ) ਜੋ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।

22. ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।