ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੰਬਰ ਅੱਠਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੰਬਰ ਅੱਠਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

Arthur Williams

ਅੱਠ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, 18 ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਮੇਸ ਜਾਂ ਕੈਬਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ.

0> ਅੰਕ 17 <2 ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਅੱਠਵੀਂ, ਇਸਦੇ ਖੁੱਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੂੜ੍ਹੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਯਾਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਲਈ ਅੱਠਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 18 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਇਕਾਂਤ
 • ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ
 • ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ, ਸਮਕਾਲੀਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਇੰਦਰਾਜ਼।

ਮੰਦੀ, ਵਿਸਤਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆEIGHTEEN ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਹੋਵੇਗੀ
 • ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਰਕਹੀਣ, ਡਰਾਮੇ, ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਠਵੀਂ ਫਿਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਧੋਖਾ, ਅਸੰਤੁਲਨ।

ਅੰਕ ਅਠਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਕਾਬਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਮੇਸ ਇਸਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 18- 18 ਮੋੜਨਾ

ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ 18 ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 88 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ।

ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਲਈ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 1+8=9 ਜਿੱਥੇ

 • ਨੰਬਰ ਵਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ;
 • ਅੰਕ ਅੱਠ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਗਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ;
 • ਜਦਕਿ ਜੋੜ ਜੋ NINE ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖਿਆ 18 ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਠਵੀਂ  ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰੋਟ n ਦਾ ਆਰਕੇਨਮ. XVIII: ਚੰਦਰਮਾ।

ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਗਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਅਚੇਤ ਦੀ, ਰਹੱਸ ਦੀ।

ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਭੇਦ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਦੂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ, ਇਸਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਵਧੀਕੀਆਂ, ਤਰਕਹੀਣਤਾ, ਫਾਲਤੂਤਾ, ਪਾਗਲਪਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ (ਪਾਗਲ) ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੰਬਰ 18 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਅਤਿਕਥਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)।

ਸਕਾਰਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੰਖਿਆ ਅੱਠਵਾਂ

 • ਮੰਦੀ
 • ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਡੂੰਘਾਈ
 • ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ
 • ਪਰਿਪੱਕਤਾ
 • ਚੇਤਨਾ
 • ਸਥਿਰਤਾ
 • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
 • 8>ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ
 • ਅਨੁਭਵ
 • ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅੰਤ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੰਖਿਆ ਅੱਠਵਾਂ

 • ਵਧੀਕੀਆਂ<9
 • ਧੋਖੇ
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਟਣਾ
 • ਪਛਤਾਵਾ
 • ਪੀੜਤ
 • ਅਵੇਸਲਾਪਨ
 • ਭੇਦ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਅੱਠ ਨੰਬਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕ
 • ਅੰਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
 • ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ
 • ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰੀਆਂ
 • ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
 • ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲ
 • 18- ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗੌਨ (ਓਕਟੇਡੈਕਗਨ)
 • ਟੈਰੋ ਦਾ ਅਠਾਰਵਾਂ ਕਾਰਡ

ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੰਬਰ EIGHTEEN

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Iਕਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ, ਜੋ ਜੀਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਨੰਬਰ 180 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

18 (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤੱਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 9 ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਵਾਪਸੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੰਬਰ 181 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੰਖਿਆ ONE ਜੋ, ਦੋ ਸੈਂਟੀਨਲ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਠ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ 10 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੌਤ-ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੰਬਰ 182

ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇਇਸ ਦੇ ਅਣਜਾਣ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ।

ਸੰਖਿਆ 183

ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ “ ਕਰੋ ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੰਬਰ 184

ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ।

ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਅਨੁਭਵ, ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। <3

ਨੰਬਰ 185

ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ 14 ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 186

ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੰਬਰ 187

ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ (ਸੋਗ ਦਾ ਵੀ) ਜੋ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖਿਆ 188

ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

ਅੰਕ 8 ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 17 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੰਬਰ 189 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। , ਅੰਤਰ-ਨਿਰੀਖਣ , ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ।

ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ NINE ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ (1+8=9/ 1+8+9= 18/ 1+8=9)।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਠਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।