ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

 ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ, ਛੋਟੇ, ਕੱਟੇ, ਰੰਗੀਨ ਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਨਤਕ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ.

ਇਹ, ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ, ਲੇਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

8>

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ " ਪਛਾਣਿਆ" ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ।

ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਅਰਥ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਵਾਲਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ।

ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੰਸ), ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਅਰਥ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

13. ਲਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੀਬਰ, ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

14. ਸਲੇਟੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਸਲੇਟੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਲੇਟੀ ਵਾਲ ਹਨ ਮਨਮੋਹਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਧੀ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਹਜ, ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਵਾਲ (ਕਲਪਿਤ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ, ਗੁਮਨਾਮਤਾ, ਬੋਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

15. ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀਤਾ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ)।

ਰੰਗਦਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

16. ਅਣਕੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

17. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਹਨ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਗੰਢਾਂ) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

18. ਸੜਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਸੜਦੇ ਵਾਲ

ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਸੁਹਜ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਵਿਚਾਰ)।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

19. ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾਲ    ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਬਰੇਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੋਨੀਟੇਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਾਲੇ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਤਸੁਕਤਾ) ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

20. ਪੋਨੀਟੇਲ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਫੈਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਾਲ ਹਨ ਕਾਲਾ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਨੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ।

21. ਇੱਕ ਬਰੇਡ (ਜਾਂ ਬਰੇਡਜ਼) ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵੈ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਹਿਵਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22. ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

23. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

24. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

25. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ।

26. ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ। ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

27. ਸਾਫ਼ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ " ਸਾਫ਼ " ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ।

28. ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਗੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਡੈਂਡਰਫ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ, ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ “ਦੁਖੀ” ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ)।

ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਵਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ ਗੰਦੇ” ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ), ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

29. ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

30. ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। , ਉਸ ਪਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮੌਤ-ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿਰ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਖੰਭ ਰਹਿਤ।

31. ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।    ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

32. ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਣ।

33. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ    ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ

ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ " ਘੁੰਮਣ " ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ " ਘੁੰਮਣ " ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

34. ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

35. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਅਸਪਸ਼ਟ ” ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੀਬਰ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

36. ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਚਿੱਤਰ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਭਾਵੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ , ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ।

37. ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। , ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ " ਮੁੱਲ " ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ।

ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,

38. ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਵਧਣਾ

ਇੱਕ ਸਮਾਨ " ਵਿਕਾਸ " ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ " ਵਧਦੀਆਂ " ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

39. ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਧੋਦਾ ਹੈ, ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੰਘੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ (ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਾਂ ਕੋਝਾ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਅਧਿਕਾਰ।

ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਤਿਆਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕੁਲੀਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੈਮਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਡੈਲੀਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ: ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ, ਕਿਸਮਤ, ਚਿੱਤਰ ਦੀ।

ਕੁਝ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਔਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿਨਹੈੱਡਸ ਜਾਂ ਪੰਕਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ।

ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ 'ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ“ ਜਾਣਕਾਰੀ ” ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵਨਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ

  • ਸ਼ਕਤੀ
  • ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ
  • ਵੀਰਤਾ, ਸੈਕਸ ਦੀ ਅਪੀਲ
  • ਨੌਜਵਾਨ
  • ਲਿੰਗਕਤਾ
  • ਵਿਚਾਰ ਕਲਪਨਾ
  • ਤਰਕ

ਦ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ, ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰੰਗਦਾਰ, ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤੱਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵਾਲ ਸਿਹਤ, ਜਵਾਨੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ, ਸੈਕਸ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੁਹਜ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕੱਟੋ ਜਾਂ ਗੁਆਓ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਵੀਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਵਾਨੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੀਕ, ਅਧਿਕਾਰਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ, “ ਸੁੰਦਰ” ਚਿੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ ਵੇਖਣਾ “।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪਯੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾਸਵੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ 39 ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੰਗ, ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ. , ਸੁਪਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ।

1. ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਅਕਸਰ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਫੀਅਤ: ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ:

ਹੈਲੋ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ (ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹਨ)। ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ… ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਸੋਨੀਆ- ਅਰੇਜ਼ੋ)

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੁਆਰਾ “ ਕਮਜ਼ੋਰ” ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਮੌਖਿਕ ਜਾਂਸਰੀਰਕ) ਸੱਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨਾਰੀਤਾ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ.

2. ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਮੋੜਨਾ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

3. ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ; ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਲ।

4. ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਹੈਰਾਨੀ, ਅਨੰਦ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।

5. ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਵਾਲ

ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ: ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਦਿਖਾਉਣ (ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ) ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, "ਨਜ਼ਰ " ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

6. ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਡਰ ਲਈ: ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਉਦੇਸ਼), ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਧਾਰਿਤ) , ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7. ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆਉਣ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੈਚੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ:

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੰਘੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. (ਜਿਓਰਜੀਓ- ਟਾਰਾਂਟੋ)

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਜਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਖਾਲੀਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਾਂ “ ਖਾਲੀ “ਵੈਧ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਉਪਯੋਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਚਾਰ।

8. ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ " ਸ਼ਕਤੀ " ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ?), ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?).

9. ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਡਰ।

10. ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਥਕਾਵਟ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

<0 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਨੇਕਸ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਸੁਸਤੀ, ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ।

ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

11. ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੇ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ) ਵੀਰਤਾ, ਤਾਕਤ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਉਸ ਵਿਲਾਸਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12. ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੌਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ (ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ) ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਿਊਰ ਈਟਰਨਮਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।