എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു, നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം

 എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു, നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സ്വപ്നങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ, അവസരങ്ങൾ, ആളുകൾ ശൂന്യത, അമ്പരപ്പ് എന്നിവയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും ചിലപ്പോൾ നിരാശയുടെയും ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചോർച്ചയുടെ 4 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളെ ലേഖനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക വിശകലനം അർഹിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു: ഒരു പേഴ്‌സ്, ഒരു വാലറ്റ്, ആഭരണങ്ങൾ, പണം, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, ഒരാൾ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, രക്തം, പല്ലുകൾ, മുടി കൊഴിയുന്നത് ഉത്കണ്ഠ, നിരാശ, ആശ്വാസം, ഉറക്കമുണർന്ന് അത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു 2> അമൂല്യമായ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നിയേക്കാം, നിരാശാജനകമായ സ്വത്ത് എന്ന ബോധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവലാതി തോന്നിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉപയോഗശൂന്യവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതുമായി മാറിയേക്കാം (ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല ).

വിഷയങ്ങൾ

ഇതും കാണുക: ഒളിച്ചോടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു, എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

എന്തെങ്കിലും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു അർത്ഥം

എന്തെങ്കിലും നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ഉചിതമായ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഒരാളുടെ സുഹൃത്ത് സുരക്ഷിതനായിരിക്കും.

എന്തെങ്കിലും നഷ്‌ടപ്പെടുകയും അത് വീണ്ടും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

എന്തെങ്കിലും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതും നഷ്ടത്തിനും ശൂന്യതയ്ക്കും ശേഷം സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രതീകാത്മക പുനർജന്മത്തിന്റെയും പുതിയ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ഘട്ടവുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഭയവും വേദനയും മൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത സ്വപ്നക്കാരന്റെ വിഭവങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പോസിറ്റീവും പ്രോത്സാഹജനകവുമായ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവ. നഷ്‌ടമാണ്, എന്നാൽ താൻ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ പുതിയ ശക്തിയും പുതിയ അർത്ഥവും കണ്ടെത്താനും പ്രതികരിക്കാനും ആർക്കാണ് കഴിഞ്ഞത്.

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരാ, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ ഒപ്പം രസകരമാണ്, എന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ നൽകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു:

ആർട്ടിക്കിൾ പങ്കിടുക

നിങ്ങളുടെ വഴി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരനെ നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ, ശൂന്യതയുടെ ബോധം, നഷ്ടബോധം എന്നിവയുമായും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന " ഒന്നുമില്ല"

എന്നിവയുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. ശൂന്യതയുടെ ബോധം , ഒന്നും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതും സാന്നിദ്ധ്യം അല്ല, അസ്തിത്വമല്ല, മരണം, അജ്ഞാതമായത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ. ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് മരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും കഠിനവും നിർണ്ണായകവുമായ നഷ്ടത്തിന്റെ ബോധവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, ഇനി സമയമില്ല, കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഇല്ല, ഇനിയൊന്നുമില്ല എന്ന തോന്നൽ.

അതിനാൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട വസ്‌തുവിന് മൂല്യം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഉയർന്നുവരുന്ന വേദന.

ഈ സ്വപ്നങ്ങളെ 4 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:

  • നഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വപ്‌നം കാണുക
  • ശരീരഭാഗങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് സ്വപ്‌നം
  • നഷ്‌ടമായ അവസരങ്ങൾ
  • നഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരെ സ്വപ്‌നം കാണുക

നഷ്‌ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ

സമ്മർദം, തിടുക്കം, ഒരാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണമില്ലെന്ന ഭയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവ, വലിയ ഭയവും വലിയ ഉത്കണ്ഠയും ഉളവാക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട്.

നഷ്‌ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കൂടുതലും സാമൂഹികമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ നിർവചിക്കുകയും അവനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗവും അതിലെ അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവനുമായി സുരക്ഷിതനാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ അവ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയും പരിഷ്കൃതവും എന്ന നിലയിലും സ്വയം മൂല്യം വീണ്ടെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്.അത് സംയോജിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന വസ്‌തുക്കളിൽ ഒന്ന് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് അസ്ഥിരപ്പെടുത്തലാണ്, അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും ഉറവിടം.

1. നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് സാമൂഹിക മേഖലയിൽ സ്വയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ അതേ സാധ്യതകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്ന ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൂല്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ക്രെഡിറ്റ്.

സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

15> 2. രേഖകൾ

നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നഷ്‌ടപ്പെടുക, കൂട്ടായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്വയം പ്രതിച്ഛായ, "അദൃശ്യ" ആയിത്തീരുമെന്ന ഭയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട്.

3. താക്കോലുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

കീകൾ നിയന്ത്രണം, വിജയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വാധീനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അവ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അതിനർത്ഥം പരാജയപ്പെടുക എന്നാണ്.

കീകൾക്ക് ഒരു ഫാലിക് പ്രതീകാത്മകതയും ഉണ്ട്, അവ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈംഗിക മേഖലയിൽ "ശക്തനല്ല" എന്ന ഭയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം.

5. പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

പണം ഒരു ഭൗതികവും ഭൗതികവുമായ കരുതൽ ശേഖരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുക, ഈ കരുതൽ ധനം ദരിദ്രമാക്കുക, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ അവസ്ഥയിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക വിഭവങ്ങൾ, ശാരീരിക ഊർജ്ജം എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുകമാനസികം, ശക്തി, സാധ്യത.

6. ബാഗ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഹാൻഡ്ബാഗ് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും ആകർഷണീയതയുടെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്, അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ നഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു , ഇനി ഒരാളുടെ മൂല്യം തോന്നുകയോ താഴ്ത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത്.

ആത്മാഭിമാനമില്ലായ്മ, ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ തകർച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പങ്കാളിയുടെ വിലമതിപ്പ് അനുഭവപ്പെടാത്തത് എന്നിവയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണിത്.

7. നിങ്ങളുടെ സെൽ ഫോൺ നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ ശേഷിയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനെയോ ആരെങ്കിലുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയാത്തതിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

15> 8. നിങ്ങളുടെ ഷൂസ് (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷൂ) നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീശക്തി (സ്ത്രീകൾക്ക്) നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന തോന്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ്, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. "അജ്ഞാതൻ" എന്ന തോന്നൽ.

സിൻഡ്രെല്ലയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ലിപ്പറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അത് അവളുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും ആകർഷകത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്, ഇത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ഏകാന്തതയുടെയും അവസ്ഥയിൽ അവളെ പിന്തുടരാൻ രാജകുമാരനെ അനുവദിക്കുന്നു. അതിൽ കണ്ടെത്തുന്നു.

പുരുഷന്മാർക്ക് അത് ഒരാളുടെ അന്തസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാം.

എല്ലാവർക്കും അത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള കഴിവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തതയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിന്റെയും പ്രശ്‌നത്തിൽ, " നഗ്നപാദരായിരിക്കുക " എന്ന പദപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അത് ഭൗതിക മാർഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ്.സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശക്തിയില്ലാത്തവൻ.

സ്ലിപ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ട സിൻഡ്രെല്ലയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക

9. മോതിരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്നത്തിലെ മോതിരം ബോണ്ട്, യൂണിയൻ, വിശ്വസ്തത, പങ്കിട്ട ആശയങ്ങൾ. അത് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്, ഇനി ഒരേ വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടില്ല, ഒരേ ആശയങ്ങൾ ഇല്ല.

10. നിങ്ങളുടെ കാർ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക

എന്നതിനർത്ഥം പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കിലൂടെ, ജോലിയുടെ ലോകത്തിലോ ഒരാളുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിലോ ആവശ്യമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു.

ഇതും കാണുക: പറക്കുന്ന സ്വപ്നം സിംബോളിസവും സ്വപ്നങ്ങളിൽ പറക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും

11. മോട്ടോർബൈക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വന്തം സ്വയംഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നൽ, സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും പുതിയ കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും കൊണ്ട് അവൾ കീഴടക്കിയ ഒരു മാനം. ഒരു പുതിയ ബന്ധവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ വരാവുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണിത്.

ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നം. ഒരാളുടെ ശരീരം അത് ഒരാളുടെ പ്രതിച്ഛായയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, പോരാ, അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭയങ്ങളുമായും ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കുള്ളിലെ നിർണായക വശങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്നവർ, ഒരാളുടെ പരിസ്ഥിതിയിലോ കുടുംബത്തിലോ അനുഭവപ്പെടുന്ന ന്യായവിധികളുടെ പ്രതിഫലനം, എന്നാൽ അത് പല തരത്തിൽ,ശരീരത്തിന്റെ ആഴമേറിയതും കേൾക്കാത്തതുമായ ആവശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആത്മപരിശോധനാ പ്രവർത്തനം യാഥാർത്ഥ്യം അത് നഷ്ടത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെയും അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ കേസിലെ നഷ്ടം ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: സൗന്ദര്യം, യുവത്വം, ചാരുത, പുഞ്ചിരി, നഷ്ടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പല്ലുകൾ കടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, അവ മൃഗങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും സ്വാഭാവിക ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന ഭയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു: ശീലങ്ങളും ഭൗതിക വസ്‌തുക്കളും മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളും കുടുംബാംഗങ്ങളും. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നിനും അടിസ്ഥാനത്തിലും സാമാന്യവൽക്കരിക്കാതെയും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തേണ്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ്.

13. പല്ല് കൊഴിയുന്നത് പോലെ മുടി കൊഴിയുന്നതും മുടി കൊഴിയുന്നതും പോലെ

സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നത് വാർദ്ധക്യം, ആകർഷണങ്ങളും ആകർഷണീയതയും ഇല്ലെന്ന ഭയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടുകയും ആരെയെങ്കിലും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യുക, ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

14. രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു ജീവശക്തിയുടെ നഷ്ടം, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, വിഷാദം, സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും അഭാവം എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

15. രക്തസ്രാവം സ്വപ്നം കാണുന്നുസ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ

ലൈംഗിക മേഖലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ബന്ധങ്ങളിലെ ആനന്ദമില്ലായ്മ, വേദന, ഗർഭം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വപ്നം അവസരങ്ങൾ

ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നുവരേണ്ടതിന്റെയും അംഗീകൃതവും അംഗീകൃതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്വയം നിറവേറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവ ദിനചര്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിരാകരിക്കുന്നവരുടെ വശങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നു അനുരൂപമല്ലാത്തവരും.

16. ട്രെയിൻ കാണാതെ പോകുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

മിക്ക സ്വപ്നങ്ങളിലും അതിനർത്ഥം ഒരു അവസരം, ഒരു അവസരം (ജോലി, വികാരങ്ങൾ മുതലായവ) നഷ്ടപ്പെടുക എന്നാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ പ്രതീകാത്മക വശത്തിന് വിശ്വാസ്യത നൽകുകയും അതിന്റെ അർത്ഥം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി വാക്കാലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്: “ ഒരു ട്രെയിൻ നഷ്‌ടമായി” അല്ലെങ്കിൽ “ തെറ്റായ ട്രെയിൻ എടുക്കൽ ".

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ, ട്രെയിൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ പ്രവണത വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു, എപ്പോഴും വൈകിയെത്തുക, അത് മാറ്റിവയ്ക്കുക, തയ്യാറാകാതിരിക്കുക, തയ്യാറാകുക, പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, അവനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഭാവിയിൽ, ജീവിതം അവനു നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും മുതലെടുക്കാമെന്നും അറിയില്ല.

17. വിമാനം കാണാതെ പോകുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

നിങ്ങളുടെ അപ്പുറം കാണുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന രാജിക്കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ദൃഢതയും ന്യായയുക്തതയും സൂചിപ്പിക്കാം. ചെറുത്യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അനുഭവം. ഇത് നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു. ഒരാളുടെ ഭാവനയിലും സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലും വിശ്വാസമില്ലായ്മയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

18. നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന സ്വപ്നം

സാധാരണയായി അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന യഥാർത്ഥ ഭയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 'പ്രോത്സാഹജനകമായ ചിത്രം ആകാം.

19. ഒരു ഗെയിമിലോ ഓട്ടത്തിലോ തോൽക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ജനപ്രിയ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപകടകരമായ ഒരു ഗെയിമിൽ (ഉദാ. ചൂതാട്ടം) എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അബോധാവസ്ഥ മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്നു, മറ്റ് ഗെയിമുകളിൽ, ഉദാ. ബോർഡ് ഗെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്‌പോർട്‌സ് മത്സരങ്ങൾ, തോൽക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഉത്കണ്ഠ, മറ്റുള്ളവരുമായി സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാനുമുള്ള ഭയം, ആവശ്യമായ പ്രകടനത്തിന് എത്താത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുമായും വികാരങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തവും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതുമായ ഭയങ്ങളെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകാത്തതിന്റെ കുറ്റബോധം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ദുർബലരും നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് കീഴിലുമാണെങ്കിൽ. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ

കൂടാതെ, ഈ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിർണായകമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാം, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ അശ്രദ്ധ, വ്യതിചലനം, കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയെ അടിവരയിടുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ അയാളുടെ മരണം മൂലം സ്വപ്നത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എ സൂചിപ്പിക്കുകപരിവർത്തനം, അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, വേദനാജനകമോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതോ നിരാശയും നീരസവും അവനെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്നതോ ആയ ഒരു മാറ്റം.

20. ഒരു കുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന സ്വപ്നം

മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു , പൊതു സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ബീച്ച്, അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്ക്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്) ഒരാളുടെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന യഥാർത്ഥ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഓർമ്മയും ഭീതിയും പുതുക്കുന്നു, ഭയാനകമായ വാർത്തകളാൽ അവനെ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാകുമോ എന്ന ഭയം.

ഒരുവന്റെ ഭയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശ്രദ്ധയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവ, ശ്രദ്ധയുടെയും ജാഗ്രതയുടെയും അഭാവത്തിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ്.

എന്നിരുന്നാലും, സ്വപ്നത്തിലെ മകന് ഒരു പ്രതീകമാകുമെന്ന് ആരും മറക്കരുത്. ഒരാളുടെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഭാഗം, സെൽഫ് പ്യൂർ എറ്റെർനസ്  (നിത്യ ശിശു) എന്ന വശം, ഈ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സ്വയം ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാണിക്കാൻ കഴിയും.

21. ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ആൾക്കൂട്ടത്തിലോ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലോ ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെയോ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെയോ നേരിടുമ്പോൾ തനിച്ചായിരിക്കുമോ എന്ന ഭയം വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

22. നായയെയോ മറ്റ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഇവിടെയും, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിന് പുറമേ, പണം നൽകാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തബോധവും കുറ്റബോധവും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.