ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਅਰਥ

 ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਅਰਥ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਸਟ੍ਰੋਂਬੋਲੀ

<0 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਫਟਣਾ , ਲਾਵਾ ਅਤੇ ਲੈਪਿਲੀ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਵੈ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੰਸਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

[bctt tweet=”ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹਿੰਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। username=”Marni”]

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਮਤਲਬ

ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਥਾਰਟਿਕ ਚਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਜੋ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਊਰਜਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਖਮ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ:

"ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਉਸ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਭੜਕਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।”

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ 3 ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਲਾਕ

ਅਨਜੀਵ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਭੋਗ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਡ੍ਰਾਈਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ   ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।<3

ਹਮਲਾਵਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਲਾਕ

ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Theਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ:

  • ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਨੂੰਨ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪਿਆਰ
  • ਬੇਮੁੱਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
  • ਅਣਜੀਵ ਕਾਮੁਕਤਾ
  • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
  • ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ)

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲੂਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

[bctt tweet=”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਜਲੂਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਧੱਫੜ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।" username=”Marni”]

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ  ਚਿੱਤਰ

1. ਇੱਕ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਲਾਵਾ ਅਤੇ ਲੈਪਿਲੀ ਫਟਦਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।<3

2. ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ

ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਟਕੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ: ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਇੱਕ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਅੱਗ, ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। , ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

4. ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ

ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, " ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ" ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। .

5. ਇੱਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਆਊਟਲੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

6. ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਫਟਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਫਟਣ ਬਾਰੇ ਸੁਸਤ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਰੇਕ ਦਾ ਬਿੰਦੂ।

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਚੇਤ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

7. ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

8. ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਬੁਧ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਸੀਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਧਾਰਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿੱਤਰ ਉਸ ਊਰਜਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9. ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਲੁਕੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

10. ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਅਚੇਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਡ੍ਰਾਈਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ, ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11. ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

<0 ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: “ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਵਰਗਾ ਹੈ” ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। , ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

12. ਇੱਕ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾਵਾਂ ਜੋ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁਝੀਆਂ ਹਨ।

13. ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਅਤੇ, ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਊਰਜਾ, ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸਲਿੱਪਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਲਿੱਪਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਅਰਥ

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ: 'ਏਟਨਾ' ਦਾ ਫਟਣਾ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ-ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ:

ਪਿਆਰੇ ਮਾਰਨੀ,

ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਘਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਖਗੋਲੀ ਯੰਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਸੀ ਜੋ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅਦਿੱਖ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। .

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ। ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ!

ਮੈਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਤਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੀਕਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਭੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ: ਲਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਹਾਅ ਏਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ!

ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ; ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਸਫੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ!

ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਚੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ।) ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ: ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸ਼ਾਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। (Giuseppe-Catania)

Etna ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਏਟਨਾ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਫਟਣ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾ, 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ “ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਭਾਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। , ਗੁੱਸਾ, ਗੁੱਸਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ “ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ “ ਮਜ਼ਬੂਤ ” ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਜੋਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ " ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ" , ਭਾਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ (ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ)।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਵਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ “ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਫਟਣਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।