دیدن آتشفشان در خواب تعبیر آتشفشان در خواب

 دیدن آتشفشان در خواب تعبیر آتشفشان در خواب

Arthur Williams

فهرست مطالب

دیدن آتشفشان در خواب نمادی است که رمزگشایی فوری و آسان است، زیرا نیروی طبیعت منعکس کننده نیروها و محرک های درون بیننده خواب است که می تواند به فوران های استعاری منجر شود. این مقاله به بررسی نماد آتشفشان، ارتباط آن با واقعیت و تصاویر مختلف رویایی که در تمام مراحل فعالیت خود در آن ظاهر می شود، می پردازد.

آتشفشان در رویاها Stromboli

رؤیای آتشفشان فعال یا نهفته نشانه ناخودآگاه است که بیانگر نیروهای تهدیدآمیزی است که در خواب بیننده دفن شده و آماده بیدار شدن و انفجار هستند.

فوران آتشفشان در خواب ، گدازه ها و لاپیلی هایی که با نیروی انفجاری بیرون می آیند، تمثیلی از این است که اگر احساسات و عواطف سرکوب شده ناگهان رها شوند، چه اتفاقی می تواند برای بیننده رخ دهد. اگر کنترل وجدان و خود اولیه فرار کرد.

همچنین ببینید: رنگ سفید در خواب دیدن رنگ سفید در خواب چه تعبیری دارد؟

آتشفشان در واقعیت بیانگر قدرت و خشونت طبیعت است و رویای یک آتشفشان فعال توجه را به همان اندازه خشن جلب می کند. احساس می کنند که می توانند آزاد شوند.

[bctt tweet="آتشفشان در رویاها معادل احساسات خشونت آمیزی است که می توانند آزاد شوند." username=”Marni”]

رویای آتشفشان  معنی

رؤیای آتشفشان فعال را می توان تصویری کاتارتیک در نظر گرفت که هدف آن بازگرداندن تعادل در روان است. 3>

اما این یک تعادل متزلزل است ،زیرا آتشفشان در رویاها با موقعیت‌های شدید مرتبط است: احساسات و نمایش‌هایی که در سکوت می‌جوشند، غرایز که کمتر و کمتر قابل کنترل هستند، انرژی‌هایی که به روشی مناسب هدایت نمی‌شوند و به دلیل نداشتن فضای شناخته‌شده در زندگی رویا بیننده، خطر می‌کنند. به شکلی مخرب ظهور می کند، بر ضد او می چرخد، باعث آسیب می شود.

پیام آتشفشان در خواب این است:

«مراقب نیرو و انرژی فشرده شده در درون خود باشید، مراقب شور و اشتیاق باشید که شما زندگی می کنید و تغذیه نمی کنید، مراقب خشم یا خشم سوزان باشید.»

رویای آتشفشان 3 خط تحقیق

برای درک معنای آتشفشان در خواب، باید انرژی سه گانه را ارزیابی کرد. بلوک هایی که می توانند رویا را به وجود آورند:

بلوکی از انرژی احساسی

شور و عشق زنده نشده سرکوب شده و تابع انرژی های بیش از حد معنوی یا عقلانی می تواند انرژی های انفجاری آتشفشانی جوشان را تغذیه کند.

مسدود شدن انرژی جنسی

محرک حیاتی میل جنسی، آمیزش فیزیکی یا میل جنسی که سرکوب می‌شود، زیرا گناه تلقی می‌شود، می‌تواند خود را به شکل آتشفشان در رویاها نشان دهد که در شرف انفجار است. 3>

بلوکی از انرژی پرخاشگرانه

خشم ابراز نشده که در خود نهفته و مسموم کننده است، کینه، نفرتی که هیچ راه حلی ندارد، احساساتی که نمی توان اعتراف کرد زیرا اغلب متوجه یکی از اعضای خانواده است.

همچنین ببینید: دیدن عدد سیزده در خواب نماد و معنی 13 در خواب <5 THEمعانی آتشفشان در خواب به این موارد مربوط می شود:
  • شور بیان نشده، عشق نافرجام و زندگی نشده
  • احساسات بی ارزش
  • جنسی زندگی نشده
  • احساساتی که بیدار کننده است
  • احساسات منفی معطوف به افراد نزدیک (پیوندهای خونی)

رویای آتشفشانی پیامی از بدن

من خواب می بینم دیدی جامع دارم فرد و اغلب وضعیت بدن فیزیکی را با برجسته کردن بیماری ها یا نیازهای نادیده گرفته شده نشان می دهد.

رویای آتشفشانی که فوران می کند، می تواند به التهاب های احتمالی داخلی یا راش های پوستی توجه کند. که در حال ظاهر شدن هستند.

<[bctt tweet=”آیا شما خواب یک آتشفشان را دیده اید؟ مراقب التهاب یا بثورات پوستی باشید.» username=”Marni”]

خواب آتشفشان رایج ترین تصاویر

1. خواب آتشفشانی که گدازه و لاپیلی را فوران می کند

همانطور که در بالا نوشته شد به هر چیزی که در خواب بیننده فشرده و سرکوب می شود، احساسات و تکانه ها اشاره دارد، اما همچنین به ایده هایی اشاره دارد که باید نور یا احساساتی را که باید بیان شوند، ببینند. 3

2. دیدن یک آتشفشان فعال در خواب

همیشه معانی نمایشی یا منفی ندارد: هنگامی که رویا بیننده شاهد فعالیت آتشفشانی بدون تحت تأثیر قرار گرفتن، با تحسین و احترام به نیرویی است که توسط طبیعت آزاد می شود، تصویر می تواند نشان دهنده اشتیاق باشد. حواس و یک فعالیت جنسیمنظم و پر از شادی، یا لذت بدن، حرارتی که آزاد می کند، تکانه های غریزی با رضایت زندگی می کنند.

3. خواب آتشفشانی که فوران خشمگین و ویرانگر را با آتش، شعله ها و گدازه ای که باعث آسیب می شود را از بین می برد، می توان نمادی از خشم طولانی مدتی دانست که به صورت خشونت آمیز یا رفتارهای خشم آلود و غم انگیز بیان می شود. ، موقعیت های خارجی که نمی توانید کنترل کنید.

4. رؤیای فرار از آتشفشانی در حال فوران

می تواند به درگیری و نیاز به دور شدن از کسانی که مانند " آتشفشان در حال فوران" هستند، برای فرار از منبع خشم و رنجش مرتبط باشد.

5. دیدن آتشفشانی در حال دود کردن

به رویا بیننده نیرویی را یادآوری می کند که در درونش دفن شده است. توده دود را می توان یک خروجی نمادین در نظر گرفت که وضعیت را تحت کنترل نگه می دارد، یا یک سیگنال خطر، هشداری برای آنچه در اعماق بیننده خواب می اندیشد و می تواند منفجر شود.

6. خواب آتشفشانی در شرف فوران

شنیدن صدای غرش آتشفشان در شرف فوران، احساس تکان های زلزله قبل از آن، همه نشانه هایی هستند که تصویر قبلی را تقویت می کنند و وضعیتی را نشان می دهند که به آن رسیده است. نقطه شکست.

ممکن است این صحنه منعکس کننده میل ناخودآگاه برای تغییر باشد، نیاز به تخریب برای بازسازیپایه های جدید، یا اینکه فقط یک خروجی است که هدف آن برقراری مجدد تعادل داخلی است.

7. رویای انفجار آتشفشان در خواب دیدن انفجار یک آتشفشان

تصویری رویایی است که درگیری های مداوم و عدم کنترل، احساسات سرکوب شده طولانی مدت که به شدت ظهور کرده اند، روابطی که به طور چشمگیری از هم پاشیده اند را نشان می دهد. یا حاکی از سختی ها و درگیری هایی است که با نشان دادن وضعیت سختی از قبل وجود دارد.

8. رویای آتشفشان خاموش خواب دیدن یک آتشفشان غیرفعال

می تواند به لحظه انسداد و خشکی احساسی مرتبط باشد. شاید احساسات خواب آلودگی، اشتیاق رها شده یا کینه توزی وجود داشته باشد که بعداً ظاهر شود.

آتشفشان خاموش در رویاها دوره ای از آرامش ظاهری را نشان می دهد که در آن احساسات و احساسات تحت کنترل قرار می گیرند. ، که در آن به نظر می رسد توانایی کنترل اثر ایستایی و عادی بودن ظاهری دارد. با این حال، این تصویر هشداری برای انرژی است که زیر خاکستر دود می کند و می تواند هر لحظه دوباره بیدار شود.

9. دیدن آتشفشانی که در حال فوران آب است

با نماد آب و به تجلی ناگهانی و خشونت آمیز احساسات و عواطف پنهان مرتبط است.

10. دیدن آتشفشان در دریا در خواب

نشان دهنده حباب انرژی های ناخودآگاه، شاید خودهای مرتد، شاید انگیزه های دیگری است که خود را نشان می دهند و بیننده خواب از آنها ظاهر می شود.باید مسئولیت را بر عهده بگیرد همچنین می تواند نشان دهنده ظهور دوباره چیزهای قدیمی و پنهان، نیاز به مواجهه با خاطرات باشد.

11. خواب دیدن گدازه از آتشفشان

تصویر مثبتی است که با جریان انرژی فیزیکی و ذهنی (از جمله جنسی) که هیچ مانعی پیدا نمی‌کند، به شوری درونی که فضای خاص خود را برای ابراز وجود دارد، مرتبط است.

همچنین می‌تواند به خلاقیت رویاپرداز مرتبط باشد. به این جمله فکر کنید: " مثل یک آتشفشان است" برای نشان دادن یک فرد خلاق که ایده‌ها و کارها را تولید می‌کند. , که هیچ گاه قاطع نیست که سرشار از انرژی و نشاط است.

12. دیدن خاکستر آتشفشان در خواب

معنای منفی دارد، نشان دهنده پنهان شدن احساسات و احساسات، انرژی های حیاتی است که پنهان، انکار شده، خاموش می شوند.

13. رویای بالا رفتن از یک آتشفشان

آتشفشان به نماد کوه مرتبط است و بسته به احساسات تجربه شده در بالا رفتن، می تواند هدفی را که باید به آن دست یافت یا تلاش و موانعی را نشان دهد. به ویژه بالا رفتن از آتشفشان در خواب انرژی حیاتی و ماجراجویانه، طعم کشف و شهامت رویارویی با انگیزه های قوی و پنهان را به ارمغان می آورد.

رویای آتشفشان: فوران اتنا

برای تکمیل مقاله، یک مثال رویایی را گزارش می‌دهم که در آن فوران آتشفشانی ظاهر می‌شود و پاسخ من است:

مارنی عزیز،

خواب دیدم که در همسایه هستم. خانه ای که واقعا آن را نداریداو سال ها در آن آپارتمان زندگی کرده است.

ابزارهای نجومی کنجکاو زیادی وجود داشت، اما همچنین بسیار پیشرفته. ابزاری وجود داشت که ستاره‌ها را با چشم غیرمسلح مشاهده می‌کرد و کاملاً خودکار کار می‌کرد.

می‌خواستم بفهمم چگونه برنامه‌ریزی شده بود و از تکنسین خواستم که مرد جوانی قد بلند و قوی بود. .

خلاصه به نظر می رسید که آپارتمان همسایه ام که معمولاً با فریاد و هرج و مرج فرزندان زیادش طنین انداز می شد، تبدیل به یک رصدخانه نجومی شده بود!

من از بالکن تماشا کردم و آن را تماشا کردم. شب بود ستاره هایی بودند که بی سر و صدا می درخشیدند.

سپس به خانه برگشتم، اما یکی فوراً مرا بیرون صدا کرد و فریاد زد که واقعاً اتفاقی باورنکردنی در حال رخ دادن است.

به محض اینکه بیرون آمدم، چیزی دیدم که نفسم را خالی کرد: یک جریان گدازه عظیم از شکاف جانبی اتنا به سمت شهر فرود آمد!

سرعت و برد آن واقعاً حیرت‌انگیز بود. من هرگز در زندگی ام چنین فوران شدیدی ندیده بودم!

ما باید برای فرار عجله می کردیم. در خیابان ها، زن ها به طرز هیستریکی فریاد می زدند، اما من می دانستم که همه متوجه این اتفاقات نشده بودند، زیرا نه سروصدا و نه غرشی شنیده می شد.

در همین حین به آپارتمانم (دو طبقه) رفتم. پایین تر از همسایه ام.) تا ببینم آیا امکان ذخیره چیزی وجود دارد یا خیرمهم است، همچنین به این دلیل که تا چند ساعت دیگر گروه بازیگری فرا می رسد.

من از بالکن خانه خود به بیرون نگاه کردم و با وحشت متوجه شدم که پیش بینی من خوش بینانه بوده است: پیشرفته ترین شاخه بازیگری در حال رسیدن بود. اولین خانه های محله.

تا الان کاملا وحشت زده بودم. اصلاً زمانی برای ذخیره چیزی وجود نداشت. در این لحظه از خواب بیدار شدم. (Giuseppe-Catania)

پاسخ فوران اتنا

این رویا به نظر تکامل منطقی رویاهای قبلی شماست که در آن فقط اتنا در دوردست و یک دهانه ظاهر شده است.

این بار بالاخره فوران رسید.

بسیار مهم است که توجه خود را بر روی این گدازه در حال فوران، روی تهدیدی که احساس می‌کنید و این که شما را وادار می‌کند، متمرکز کنید. وحشت. شما می گویید که قبلاً فورانی از این قدرت را ندیده اید. شاید برای اولین بار به احساسات خود نزدیک می شوید، حتی احساسات « قوی» و غریزی تر، بدون اینکه وانمود کنید که آنها را احساس نمی کنید.

احساسات می توانند شادی و درد باشند. ، عصبانیت، پرخاشگری، اما شاید شما همیشه آنها را کمی " خارج از خط" در نظر گرفته اید ، شاید ترجیح می دادید آنچه را که احساس می کردید نشان ندهید و منعکس نکنید، یا کنترل خوبی بر روی خود اعمال کردید. زیرا " قوی " بودن و برتر بودن، به شما امکان می دهد مستقل باشید و در فرهنگ ما بسیار مورد قدردانی قرار گرفته است.

رصدخانه نجومی کهپیدا شده در خانه همسایه شما می تواند گواه وضعیت و دگرگونی تدریجی شخصیت شما در طول سالیان باشد، از طریق این دنیای جذاب از دقت و دقت، عقلانیت و علم که " فریادهای کودکانه" را کنار گذاشته اید. 14>، یعنی غریزی ترین و خودانگیخته ترین قسمت های شما که نه به تصویری که از خود می توانند بسازند و نه به هیاهو (آشوب) اهمیت می دهند.

نتیجه این است. تکنسین جوان، احتمالاً بخش اصلی شخصیت شماست، که به شما اطمینان می دهد زیرا می تواند توضیح دهد (یعنی برای همه چیز دلیل و پاسخی بیابد).

به نظر من این است که عقلانیت با یک بار شعری و احساسی بزرگ در شما وجود دارد، و شاید این جنبه ها تنها جنبه هایی باشد که به خود اجازه می دهید نشان دهید، در حالی که شور و احساسات " قوی" محصور و دفن شده اند. در حالی که درست است  آنها فضایی در زندگی شما پیدا کنند.

رویا نشان می دهد که اتفاقی افتاده یا شاید باید اتفاق بیفتد. مطمئناً این فوران تصویری از چیزی عمیق است که وارد زندگی شما می شود.

قبل از اینکه ما را ترک کنید

خواننده عزیز، اگر این مقاله برای شما مفید و جالب بوده است، من از شما می خواهم که تعهد من را با یک ادب کوچک جبران کنید:

مقاله را به اشتراک بگذارید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.