ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ (ਪੈਸਾ, ਦੌੜ, ਆਦਿ)

 ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ (ਪੈਸਾ, ਦੌੜ, ਆਦਿ)

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣਾ, ਟਕਰਾਅ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਟੀਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ " ਖੁਸ਼ " ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ

<0 ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ (ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ) ਸੰਤੁਲਨ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਰਥ ਹੈ (ਪਰ ਅਰਥ ਖੋਜੇ ਜਾਣਗੇ)।

ਲਈ।ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ , ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ।

ਹੇਠਾਂ "ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ (ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ) ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:

 • ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਲਪਨਾ?

  (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੋਟੋ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ)

ਜਵਾਬ: ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਚਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ…ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ

 • ਕੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ (ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ)

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਰਥ
 • ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ?

ਜਵਾਬ: ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

 • ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? 11>

ਜਵਾਬ: ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਲਾਭ ਲਈ।

 • ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਣਾ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣਾ।

 • ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਜਿੱਤ?

ਜਵਾਬ: ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ।

 • ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ।

 • ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ. ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। .

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ।

ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ, ਸ਼ਾਇਦ ,ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਤਰੱਕੀ) , ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ), ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ " ਜਿੱਤ " ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰੇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਦਇਆ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਲਈ।

ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ " ਜਿੱਤਾਂ" 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਛਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਗਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, "ਸਹੀ ਹੋਣਾ "।

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ

 • ਨਿਰਾਸ਼ਾ
 • ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਉਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • 10>ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਮੁਕਾਬਲਾ
 • ਪੁਸ਼ਟੀ
 • ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੌੜ ਦੀ ਦੌੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ:

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੱਟੜ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

1. ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਜੋ "ਜਿੱਤਣਾ" (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

2. ਸਲਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣਾ

ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਅਪਰਿਪੱਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਲਪਨਾ, ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ।

3. ਲੋਟੋ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਟੋ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ. ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਪਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਗੇਟਵੇ) ਜੋ ਕਿ " ਜਿੱਤਣ " ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਹਨ।

4. ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਾਰਡ

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਾਟ (ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਸਾ, ਸਵੈ-ਮਾਣ) ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6. ਪੈਸਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।

ਪਰ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।

7. ਤਾਸ਼ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

8. ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ) , ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

9. ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ “ ਜਿੱਤ ” ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

10. ਇੱਕ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ " ਦੌੜ ਵਿੱਚ" ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11. ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।

12. ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਲਾਲਸਾ ਈਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ।

ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ (ਅੰਦਰੂਨੀ) ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

13. ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ us

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।