ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ. ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ?

 ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ. ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ?

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੁਂਗੀਅਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਡਰਾਈਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ

ਬਿੱਲੀ, ਬਿੱਲੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਫਰਵਰੀ 2017)।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰ ਹੈ। ਹਰਕਤਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜਿਓਵਨੀ ਪਾਸਕੋਲੀ ਦੋ ਸੂਤਰਧਾਰ

ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਖਾਣਾ, ਸੌਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਗਲੇ ਲੱਗਣਾ, ਰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ "ਖੇਤਰ" ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਸੋਚਿਆ), ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੋਜ।

ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ (ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਤੀ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<3

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਡ੍ਰਾਈਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਡਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ।

13. ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ।

ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।

14. ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹੈ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।

15. ਘਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਸਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਡਰ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਡਰ, ਸੰਜਮ, ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਗੁਣ।

16. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲਸ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

17. ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ( 'ਸਹਿਜਤਾ ਤੋਂ ਸਭਿਅਤਾ ਤੱਕ), ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18. ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮੇਅਓ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ; ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਮੀਓਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੇਅ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖਾਸ " ਗਨੋਲੀਓ " ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ (ਬੇਰੋਕ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਿਨਸੀ ਆਦਤਾਂ ਲਈ।

19. ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਇਨਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਚਾਨਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ " ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ” ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

20. ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ), ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ " ਫੀਡ " ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

21. ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੂਪਿੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ

ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

22. ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

<0 ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ

ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੱਤਰ ਹੈ: ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ) ਹਨ ਜੋ ਚਿੜਚਿੜੇ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

24. ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਜੋ "ਮਾਰਨਾ" ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ, ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ।

ਹਮਲਾਵਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਅਨੰਦ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਢਾਂਚੇ।

25. ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਠੋਰਤਾ, ਨਿਯਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ " ਪਰਛਾਵੇਂ" ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ।

26. ਇੱਕ ਖੁਰਚਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ WHO ਕੋਲ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਸੁਆਰਥ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ) ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। <3

27. ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ (ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ) ਭੜਕਾਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।

ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

28. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ

ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

29. ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਮਨ ਵਾਲਾ ਸਵੈ।

ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਕਠੋਰ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਸਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ।

ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ “ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ “, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਤਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਬਿੱਲੀ:

 • ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਅਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋ ਹੇਡੋਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਸਹਿਜ ਡਰਾਈਵ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ

30. ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕੱਟਦਾ ਹੈ

ਹਮਲਾਵਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

31. ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

32. ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।

33. ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਇੱਛਾਵਾਂ।

ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

34. ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ    ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਖੁਰਚਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ "ਪਰਛਾਵੇਂ" ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ , ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ " strong " ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

35. ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਭੋਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨਾ, ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ), ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਭਰਮ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

36. ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ।

ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਬਿੱਲੀਆਂ

ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਫਿਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ:

37. ਲਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਿੱਲੀ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਜਾਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

38. ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੰਤਰੀ ਬਿੱਲੀ

ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ, ਚੰਚਲਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

39. ਸਲੇਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

40. ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇਪਨ ਲਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇਰੁਟੀਨ।

41. ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

42. ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਝਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

43. ਇੱਕ ਹਰੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ।

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ।

44. ਜਾਮਨੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਊਟਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

45. ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਇੱਕ ਟੈਬੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ (ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਧਰੁਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਕਰਾਅ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਬੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੂਖਮਤਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ , ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੂਚਕਾਂਕ

 • ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਬਿੱਲੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਨੇਹੀ, ਨਰਮ, ਚੰਚਲ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਖਿਸਕਣ ਲਈ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਮਿਠਾਸ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਅਚੇਤ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਨਾਰੀਤਾ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਲਿਆਏਗਾ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਲਿੰਗਕਤਾ“ ਵਾਜਬ” ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ।

46. ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ, ਉਦਾਸੀ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ-ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

47. ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਵਨਾ।

48. ਜ਼ਖਮੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ " ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਅ " (ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

49. ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਲਗ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਪਰੀਤ ਪਹਿਲੂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

50. ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ “ਬਿੱਲੀ ” ਵਰਗਾ ਹੈ(ਮਾਪਿਆ, ਸੁਆਰਥੀ, ਆਦਿ) ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

51. ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ।

52 ਇੱਕ ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਖਾਣ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ, ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ।

53. ਬਿਨਾਂ ਪੂਛ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਣ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ।

54. ਬਿਨਾਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੀ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂਬਿੱਲੀ ਦੇ

ਅਨੇਕ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਵੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਰੰਗਦਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ .

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ "ਜਾਦੂ" ਅਰਥ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਰਹੱਸ, ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।

55. ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ " ਲਾਲ ਦੇਖਣਾ", ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਜਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਦਿੱਖ.

56. ਨੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ।

ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹਨ।

57. ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

58. ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਹੋਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ (ਸਮਝਣ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

59. ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀ ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਸੋਚਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਦੇਖਣ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ

60. ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ: ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, " ਪਾਲਤੂ ", ਮਾਵਾਂ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਵਫ਼ਾਈ .

61. ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਦਾ ਸਮਰਥਕ, ਚਲਾਕ, ਲਾਭ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਨਕਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰੀਤਵ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ।

62. ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਚ ਰਹੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੂ, ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਔਰਤ (ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ), ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਨਾਰੀਤਾ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ ਦੀ ਕੋਝਾ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

63. ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਮਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨਿੱਘ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

64. ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਬਿੱਲੀ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮਦਦ, ਪੋਸ਼ਣ (ਪ੍ਰਤੀਕ), ਉਪਲਬਧਤਾ, ਧੀਰਜ।

65. ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਗਰਭਵਤੀ

ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਡਰ)।

66. ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

67. ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਨਿਰਣੇ ਪ੍ਰਤੀਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੂ “ ਬੇਸ਼ਰਮ “, ਸੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ।

ਮੌਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨ “ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

68. ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, "ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ" ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ।

69. ਨਵਜੰਮੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਨਵਜੰਮੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ " ਨਵੇਂ" ਪਹਿਲੂ । <3

70. ਚਿੱਟੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ।

71. ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਾਲ, ਭੋਲੇ, ਮਾਸੂਮ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਮਾਰਿਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

72. ਡੁੱਬੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸਵੈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ।

73. ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

74. ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰ ਦਾ ਉਭਰਨਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

75. ਖੁਰਕਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਡਰ, ਅਸੰਗਤਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰਾਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

76. ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਲੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਾਲੂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

77. ਬਿਮਾਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਘਾਟ .

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Rubrica dei Sogno ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
 • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਹੋਰ 1400 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ Supereva ਗਾਈਡ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰੀਮ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
 • ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ
 • ਸੁਤੰਤਰਤਾ
 • ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
 • ਸਹਿਜਤਾ ਜੋ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਸਵੈ-ਸੰਦਰਭ ਜੋ ਨਰਸਿਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ <11
 • ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜੋ ਸਵਾਰਥ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਚਲਾਕੀ ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਅਰਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

  <2

  ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

  ਪਵਿੱਤਰ ਬਿੱਲੀ

  ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਵੀ ਬਾਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ (ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ)। <3

  ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

  ਪਵਿੱਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲੀ ਜਾਨਵਰ

  ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਛਾਂਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਡੈਣ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਾਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ: ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੂਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕਾਲਾ ਬਿੱਲੀ

  ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅ।

  ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸ

  ਬਿੱਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼, ਜਾਦੂਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, "ਪਰਛਾਵੇਂ" ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਫਰਾਇਡ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ

  ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆਲਿਬਿਡੀਨਲ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਵੇਦਨਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਜੰਗ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ <7 ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।> ਅਨੀਮਾ , ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ।

  ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਅਚੇਤ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ

  ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ (ਜਾਂ ਮਾਦਾ) ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਰੋਜ਼, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਆਰਥੀ, ਮਨਘੜਤ, ਅਸੰਗਤ ਜਾਂ ਬੇਵਫ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। <3

  ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ

  ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ (ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਮਾਦਾ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ   77  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸਹਿਜ ਡਰਾਈਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਬੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਲੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।<2

  ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੀੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ (ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ।

  1. ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  2. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਮੋਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਸਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਭਰਮ (ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ)।

  3. ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਬਿੱਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  4. ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  5. ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀ

  ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

  ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ"

  “crocerossina” ਦਾ ਰਵੱਈਆਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ “ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ” ਇੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।

  6. ਗਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਲੋੜਵੰਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਬਚਾਅ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਧਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

  7. ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  8. ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਡੀ “ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੱਲੀ” (ਸ਼ਾਂਤ, ਆਰਾਮ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।

  ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ .

  9.ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ “ ਸਾਬਤ ” ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ: “ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ।

  10. ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

  11. ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ। .

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ. ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਨੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  12. ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਤਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਕੈਦ) ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦੀਆਂ

  Arthur Williams

  ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।