ਦਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

 ਦਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਦਾਗ ਉਸ ਦਰਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ (ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ "ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ-ਹੀਲਿੰਗ" ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਾਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ (ਅਲੰਕਾਰਿਕ) ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ:

 • ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ (ਅਤੇ ਦਾਗ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ)
 • ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਦਾਗ਼) ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦਾਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ) ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਸਜਾਵਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਸਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ।

ਸਕਾਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਛੋਟੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਹਜ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ), ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਾਰ (ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ)।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ   ਮਤਲਬ

ਅਰਥਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦਾ ਸਬੰਧ " ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ" ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੜਾਅ, ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ (ਦਾਗ) ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਲੇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ
 • ਅਤੀਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ<11
 • ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
 • ਇੱਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ
 • ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿਆਰ
 • ਇੱਕ ਸਦਮਾ
 • ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ
 • ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਲਿਆ

ਦਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   11  ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਥ।

1.  ਦਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ: ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਜੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ,ਉਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿਆਰ।

2. ਪਤਲੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

3.  ਦਾਗ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ<ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 8> ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

4.  ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜੇ ਉਹ ਹਨ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ)।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

5. ਇੱਕ ਦਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾ. . ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ)।

6.  ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ " ਖੁੱਲਣਾ" , ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਛਾਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸਵੈ-ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ 7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

7. ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਿੱਤਰ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਦਾਗ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8. ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਦਾਗ਼

ਅੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਬੇਚੈਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

10. ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਕਸਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਦਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ

11. ਹੱਥ 'ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਗਾਈਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ 1600 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।