SCARS സ്വപ്നം കാണുന്നു, ഒരു വടു ഉള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്

 SCARS സ്വപ്നം കാണുന്നു, ഒരു വടു ഉള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

വടുക്കൾ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? മുറിവിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ മുറിവിനെയോ അതിന്റെ ഉണങ്ങലിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അനുഭവിച്ച വേദനയെ അതിജീവിക്കുന്നതിനെ വടു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ മുറിവിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയും അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

4>

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ പാടുകൾ

സ്വന്തം ശരീരത്തിലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലോ ഉള്ള പാടുകൾ മുറിവ് ഉണക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രോഗശാന്തിയും (മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്), മുറിവുകൾ, “റെസലൂഷൻ-ഹീലിംഗ്” ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ ഒരു അംശം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വടു രൂപം കൊള്ളുന്ന നാരുകളുള്ള കോശമാണ്. ഒരു മുറിവിന്റെ ഫലമായി, സ്വപ്നങ്ങളിൽ, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ ജീവിതം അവശേഷിപ്പിച്ച (രൂപകീയ) പാടുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: വേദനാജനകമായ ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടയാളം അവശേഷിപ്പിച്ച ആഘാതകരമായ എപ്പിസോഡുകൾ.

ഒരു പക്ഷെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു വടു കാണിക്കുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക:

 • ഭൂതകാലത്തിലെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത
 • ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ദുഷ്‌കരമായ ഘട്ടങ്ങളെ ഇതിനകം നേരിടുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്‌തു (ഒപ്പം വടു ഇതിന് തെളിവാണ്)
 • ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയതിന്റെ ഉറപ്പ്, അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാറ്റിവെക്കാം

വടുക്കൾ സ്വപ്നം കാണുക അവരുടെ അടയാളം (വടു) അവശേഷിപ്പിച്ച വേദനയുടെയും ശിക്ഷയുടെയും പ്രതീകമാണ്സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ, അവനെ കണ്ടീഷനുചെയ്‌തു, പക്ഷേ അവന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറയുന്നു, അവനു ഒരു അനുഭവം കൂടി സമ്മാനിച്ചു, അവനെ കൂടുതൽ ശക്തനും കൂടുതൽ പക്വതയുള്ളവനാക്കി.

എന്നാൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചിലതും അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയും (സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഓർമ്മയിൽ നിന്നും) ഒരാൾക്ക് അലിഞ്ഞുപോകാനും മറക്കാനും കഴിയാത്തതും അവനെ പ്രതികൂലമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതുമായ ഒന്ന്, അത് അവനെ മറക്കാനും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നില്ല.

വടുക്കൾ സ്വപ്നം കാണുക  പ്രതീകാത്മകത

ഇൻ നമ്മുടെ സംസ്കാരം പാടുകളുടെ പ്രതീകാത്മകത വേദനാജനകവും എന്നാൽ കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഓർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്ക് തുടക്കമോ അലങ്കാരമോ മതപരമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുത്തിയ ആചാരപരമായ പാടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക വംശീയ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടം.

സ്കാരിഫിക്കേഷൻ (ചെറിയ മുറിവുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ) ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്നാണ്, അതിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മക പ്രവർത്തനം മനുഷ്യശരീരത്തെ സ്വന്തം ആശയത്തിന് അനുസൃതമായി പരിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സൗന്ദര്യം. പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു രൂപം.

പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന പാടുകൾക്ക് സമൂഹത്തിന് (ഗോത്ര സംസ്കാരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല) വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കാരണം അവ യോദ്ധാവിന്റെ മൂല്യത്തെയും അതിന്റെ ശക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുവിന്റെ (മരണത്തിന്റെയും) പരാജയം.

സ്വപ്നം കാണുന്ന പാടുകൾ   അർത്ഥം

അർത്ഥംസ്വപ്നത്തിലെ വടുക്കൾ " രോഗശാന്തി ഘട്ടം" -മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ രോഗശാന്തി കഴിവുകളുമായി, ഇതിനർത്ഥം, ഓരോ ആഘാതകരമായ ഘട്ടവും ഓരോ വേദനയും വിശദീകരിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും ശേഷിക്കുന്നവ (വടു) ഇപ്പോൾ സമാപിച്ച ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ അടയാളമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു.

ഒരുതരം അനുഭവങ്ങളുടെയും ഓർമ്മകളുടെയും ലഗേജുകൾ അവനെ ശക്തനും കൂടുതൽ ധൈര്യവുമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരെമറിച്ച്, അവനെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഇരയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ മഞ്ഞ്. മഞ്ഞും ഹിമവും സ്വപ്നം കാണുന്നു

അതിനാൽ, സ്വപ്നക്കാരന്റെ സമീപനവും വടുക്കൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങളുമാണ് വിശകലനത്തെ നയിക്കുന്നത്.

വടുക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു :

 • ഭൂതകാലത്തിന്റെ വേദനാജനകമായ ഓർമ്മകൾ
 • ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്
 • ഇപ്പോൾ അതിജീവിച്ച ഒരു കഷ്ടപ്പാട്<11
 • ഒരു ആഘാതത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ
 • ഒരു കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടം
 • പൂർത്തിയായ പ്രണയം
 • ഒരു ഞെട്ടൽ
 • ഒരു കുറ്റം
 • ഒരു മുറിവ് ലഭിച്ചു

വടുക്കൾ സ്വപ്നം കാണുക   11  സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ

സ്വപ്നങ്ങളിൽ പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകത നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സ്വപ്നത്തിന്റെ അന്തിമ അർത്ഥം.

1. ഒരു വടു

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ താൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും താൻ ജയിച്ചതും ഇപ്പോൾ സമാപിച്ചതും ദൂരെയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം. കൃത്യസമയത്ത്: വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവം, എന്നിരുന്നാലും,അവൻ ധന്യമാക്കി. അവസാനിച്ച പ്രണയം.

2. നേർത്ത പാടുകൾ സ്വപ്നം കാണുക

ഇതും കാണുക: ഈസ്റ്റർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഈസ്റ്റർ മുട്ടകളുടെ പ്രതീകാത്മകതയാണ്

ഇവയാണ് ഏറ്റവും വേദനാജനകവും ആഘാതകരവുമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, എന്നിരുന്നാലും ഒരു അടയാളം, അസുഖകരമായ എപ്പിസോഡുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വേദനകൾ എന്നിവ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ മങ്ങിപ്പോകും

3.  രൂപഭേദം വരുത്തുന്ന പാടുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി, അവ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒന്നിന്റെ പ്രതീകമാണ്, ഒരുതരം ബ്രാൻഡിനെ ആകർഷിച്ച ഒന്ന് 8> സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ, അത് അവന്റെ ജീവിതത്തെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

4.  മറ്റുള്ളവരുടെ പാടുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും ആഘാതങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. യഥാർത്ഥവും അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ആളുകൾ).

പകരം സ്വപ്‌ന കഥാപാത്രം അജ്ഞാതമോ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകലെയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, മുറിവ് അനുഭവിച്ചതും ഇപ്പോഴും അടയാളങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

5. വീണ്ടും തുറക്കുന്ന ഒരു വടു

എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ രൂപകമായ ചിത്രമാണ്, അത് വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന വേദനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു മുറിവ് സുഖപ്പെട്ടതായി തോന്നിയെങ്കിലും അത് വീണ്ടും തുറക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും വേദനാജനകമാവുകയും ചെയ്യുന്നു (ഉദാ. . നിങ്ങളുടെ മുൻ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും കാണുക, പഴയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക, ആഘാതകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുക). നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമായി ഇത് കണക്കാക്കാംഒരാളുടെ വികാരങ്ങൾ കാണിക്കുക, എന്നാൽ പലപ്പോഴും വിപരീതമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു: അമിതവും അനുചിതവുമായ " തുറക്കൽ" , അല്ലെങ്കിൽ ഇരയാകാനുള്ള പ്രവണത.

സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങൾ പോസിറ്റീവും പാടുകളും ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത യോജിപ്പുള്ളതിനാലോ കൃത്യമായ രൂപരേഖ പിന്തുടരുന്നതിനാലോ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഖം, ഒരാളുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉയർന്നുവരാനുള്ള ആഗ്രഹം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സ്വപ്നത്തിന് കഴിയും.

മറ്റുള്ളവയിൽ സ്വപ്‌നങ്ങൾ പ്രാചീനവും വന്യവുമായ സ്വരൂപത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പൗരാണിക പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും.

7.  മുഖത്ത് ഒരു പാട് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്

മുമ്പത്തേതിന് സമാനമായ അർത്ഥമുണ്ടാകാം. ചിത്രം, എന്നാൽ മുഖത്തെ ഒരു പാട് പലപ്പോഴും അഹങ്കാരത്തിലോ നാർസിസിസ്റ്റിക് മുറിവിലോ ഉള്ള മുറിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നു, അത് അവനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനും ഒരുപക്ഷേ താഴ്ന്നവനുമായി തോന്നുന്നു.

8. ഒരു സ്വപ്നം അവന്റെ വയറിലെ വടു

ആന്തരിക മുറിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് മുറിവേറ്റ അപകടസാധ്യതയാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടതും മനസ്സിലാക്കാത്തതും ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഏറ്റവും ആർദ്രവും ദുർബലവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഭാഗം.

അത്. കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഘാതത്തിന്റെ പ്രതീകമാകാം.

9. സിസേറിയൻ വടു സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്‌നക്കാരിയെ അവളുടെ മാതൃസ്ഥാനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വേഷം സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഈ ചിത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള സംവേദനങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.അസ്വാസ്ഥ്യം, ശാരീരിക പരിവർത്തനം, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ.

10. നെഞ്ചിലെ ഒരു വടു സ്വപ്നം                                സ്തനത്തിലെ ഒരു വടുക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പലപ്പോഴും പ്രണയ വേദനകളെയോ പൂർത്തിയായ പ്രണയത്തിന്റെ ഓർമ്മയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ടും യഥാർത്ഥ ശസ്‌ത്രക്രിയ, അനുഭവിച്ച ശാരീരിക വേദന, വടുക്കാൽ മുറിവേറ്റ ശരീരത്തിന്റെ സമഗ്രത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം.

11. കൈയിലെ ഒരു വടു സ്വപ്നം

0>നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പരിണതഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങളെയും വ്യാകുലമാക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് അറിയണോ?

 • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് അർഹമായ അനുഭവവും ഗൗരവവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും.
 • എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക
 • ഇതിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ 1600 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ സ്വപ്നക്കാരേ, നിങ്ങൾക്കും ഒരു മുറിവുണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേഖനം അതിനുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാവുകയും നിങ്ങളുടെ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഞാൻ മറുപടി തരാം.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം.

ഇപ്പോൾ എന്റെ ജോലി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ നന്ദി

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

ഇടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.