സ്വപ്നങ്ങളിൽ തീ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

 സ്വപ്നങ്ങളിൽ തീ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഭൂമി, ജലം, വായു എന്നിവയുടെ സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങൾ പോലെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ തീയും ഒരു പുരാതനവും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതുമായ പ്രതീകമാണ്, അത് സാഹചര്യങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാഥമികവും സഹജമായതുമായ വികാരങ്ങളുമായി, കുഴിച്ചിട്ടതും പ്രവർത്തിക്കാത്തതുമായ അഭിനിവേശങ്ങളെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒരു ഔട്ട്‌ലെറ്റ് തേടുന്ന കോപവും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ അവബോധത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെയോ അപകടസാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നു. തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനം ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്വപ്ന സാഹചര്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളിലെ അഗ്നിയെ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ദ്വൈതവാദവും പരിശോധിക്കുന്നു.

>

അഗ്നി-സ്വപ്നങ്ങൾ

അർത്ഥം സ്വപ്നങ്ങളിലെ അഗ്നി സഹജമായ ഡ്രൈവുകളുടെ ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: പ്രണയ അഭിനിവേശം, ലൈംഗിക ആകർഷണം, കോപം, ആക്രമണം, ചിഹ്നത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ ധ്രുവങ്ങൾ: ആത്മാവിന്റെയും നരകാഗ്നിയുടെയും അഗ്നി, ചൂടാക്കുന്ന തീ നശിപ്പിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിപരമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഫുൾക്രം തീയും ചാരമാക്കുന്ന തീയും, സ്നേഹത്തിന്റെ തീയും വിദ്വേഷത്തിന്റെ അഗ്നിയും.

ഒരു ദ്വൈതവാദം, അഗ്നിചിഹ്നമായ വിശകലനത്തിൽ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് പ്രകാശം, ചൂട്, പരിവർത്തനം എന്നിവയുടെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്കും പുക, നാശം, മരണം എന്നിവയുടെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

ഇവിടെ നരകാഗ്നിയുടെ നിഴൽ ഉയർന്നുവരുന്നു, അതോടൊപ്പം തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാരീരിക വികാരങ്ങൾ: സഹജാവബോധം, ലൈംഗികത, കോപം,ആക്രമണം. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക: “p തീ ഉണ്ടാക്കുക”, ബേൺ “, “ അകത്ത് ഒരു തീ അനുഭവപ്പെടുക” ഇവ കത്തുന്നതിന്റെ നിരവധി രൂപകങ്ങളാണ്. കാമവും ലൈംഗികവുമായ അഭിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷത്തിന്റെ "കത്തുന്ന" വികാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കുക.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ ചുവന്ന നിറം അർത്ഥം

ഫ്രോയിഡിന് സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ തീ ലിബിഡോയുടെ ഉണർവിനോടും അതിന്റെ ശാരീരിക പ്രകടനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ജംഗ്, സ്വപ്നങ്ങളിലെ തീ എന്നത് ആദിരൂപമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. ആത്മാവിലേക്കോ സ്നേഹത്തിലേക്കോ.

ഇതും കാണുക: പിരിച്ചുവിടൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വെടിവയ്ക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഗസ്‌റ്റോൺ  ബാച്ചിലാർഡ് തന്റെ "അഗ്നിയുടെ മനശ്ശാസ്ത്ര വിശകലനം" തീയും പ്രണയവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമാന്തരതയെ തിരിച്ചറിയുന്നു, കൂടാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രമായ തീ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തിരുമ്മൽ വിദ്യകളിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ സ്വപ്ന ചിത്രത്തെയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സംവേദനങ്ങളുമായും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നവയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സംവേദനങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ അഗ്നിയുടെ പ്രതീകം

അഗ്നിയുടെ പ്രതീകം സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് എല്ലാ പ്രായത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടായ അബോധാവസ്ഥയിൽ പ്രാഥമികമാണ്, കൂടാതെ നാല് പ്രകൃതി ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അതിന്റെ കണ്ടെത്തലും അത് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവും നാഗരികതയുടെ പിറവിയെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു. തീ അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് അത് തരുന്ന പ്രകാശവും താപവും കാരണം അതിനെ സമാനമാക്കുന്നുസൂര്യൻ, ഭക്ഷണത്തിന്റെയും അതുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മൂലകങ്ങളുടെയും പരിവർത്തനത്തിന്, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജീവനും സമൃദ്ധിക്കും.

എല്ലാ പുറജാതീയ ആചാരങ്ങളിലും എല്ലാ മതപരമായ പ്രതീകങ്ങളിലും തീയുടെ പങ്ക് കേന്ദ്രമാണ്. അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകളിലും അത് ആത്മീയ പരിശുദ്ധിയേയും ശക്തിയേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ശാശ്വതതയും മൃഗങ്ങളേക്കാൾ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ശകുനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ഊർജ്ജം.

അഗ്നി സ്നാനം ക്രിസ്തുമതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മതങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ളത് ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ദീക്ഷയായിരുന്നു.

മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞ ഈ വാചകം നാം വായിക്കുന്നു: “ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്താൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ എനിക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ വരുന്നു“. >

ത്യാഗവും ശുദ്ധീകരണവുമായി പ്രതീകാത്മകമായി അഗ്നി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് sacrum facere അതായത് ഒരു പവിത്രമായ പ്രവൃത്തി) കൂടാതെ വിവേചനത്തിന്റെയും യോഗ്യമായവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഒരു ഘടകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതല്ല, വിചാരണയുടെ സമയത്തെ ഭയാനകമായ മനുഷ്യ ചിതകളെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ശവശരീരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും പ്ലേഗ് സമയത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഉപയോഗിച്ച അഗ്നിയെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ അഗ്നി പ്രതീകാത്മകതയിൽ ജീവൻ, പ്രകാശം, സമൃദ്ധി എന്നിവയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ മൂലകത്തോടുള്ള ആദരവിന്റെയും അതിന് കഴിയുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിന്റെയും വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു.കൊണ്ടുവരിക.

പ്രാപ്പിറ്റേറ്ററി ആചാരങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയിലേക്ക് അതിനെ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി. വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാത്രിയും വേനൽക്കാല അറുതിയും, ഭൂമിയുടെ നവീകരണവും പുതിയതിന്റെ വാഗ്ദാനവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സെന്റ് ജോണിന്റെ പടക്കങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

പല സംസ്‌കാരങ്ങളിലും ഈ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പുരാതന മരണം-പുനർജന്മ ചിഹ്നം.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ അഗ്നി അർത്ഥം

അർത്ഥം സ്വപ്നങ്ങളിലെ തീ ചാരത്തിനടിയിലോ ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലോ കത്തുമ്പോൾ, അത് വെളിച്ചത്ത് വരേണ്ട വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഇടം കണ്ടെത്തി പുറത്തുവിടേണ്ട സുപ്രധാന വികാരങ്ങളുമായി, കോപവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിനിവേശം.

സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ തീ കൊളുത്തുക എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അപൂർവമായ ചിത്രത്തിന് മനസ്സാക്ഷിയുടെ വെളിച്ചം തെളിയുന്നതും ഒരാളുടെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും, ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നിരവധി വിശകലന സെഷനുകൾക്ക് ശേഷം യുവതി:

“ഇനി ഭൂമിയിൽ തീയില്ല, ഞാൻ അത് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു: ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ പുറകിൽ തടവുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരു തീപ്പൊരി...പിന്നെ തീപ്പൊരി അടിച്ചു തീ വരുന്നു”. ( *)

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ തീപിടിത്തം, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടതുമായ സ്വപ്നക്കാരിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത വികാരങ്ങളിലേക്ക്, പക്ഷേകോപത്തിന്റെയോ വെറുപ്പിന്റെയോ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഈ സ്വപ്നം അപകടത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ്, നിഷേധാത്മകമായി കരുതുന്ന വികാരങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കാനും അവയെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഉദ്ബോധനമാണ്. അഭിനിവേശം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നത് (സ്‌നേഹാസക്തി, രാഷ്ട്രീയ അഭിനിവേശം, കലാപരമായ അഭിനിവേശം), അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ശക്തമായ കോപം.

3. തീ കത്തിക്കുന്ന സ്വപ്നം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അർത്ഥങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പ്രണയത്തിന്റെയോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അഭിനിവേശത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം: ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്.

4. തീ

ഒരാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളിൽ ത്യജിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. സഹജമായ പ്രേരണകളെ അടിച്ചമർത്തുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും, അത് ഒരു പ്രണയ ആകർഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തെയോ ലൈംഗിക അഭിനിവേശത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തെയോ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നക്കാരന്റെ പ്രാഥമിക ഭാഗങ്ങൾ അപകടകരമോ അസ്ഥിരമോ ആയി കണക്കാക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ തീ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും: വെള്ളമോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ ആകട്ടെ.

5. നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീ കെടുത്തുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

സ്വയം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്, അങ്ങനെയിരിക്കട്ടെ, വികാരങ്ങളെയും വിനാശകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും ശാന്തമാക്കാൻ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ തെന്നിമാറട്ടെ.നേരെമറിച്ച്, അക്രമാസക്തമായ വികാരങ്ങളെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാവുന്ന വികാരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

6. കടൽവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീ കെടുത്തിക്കളയുന്നത്

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ആത്മപരിശോധനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം. സഹജമായ ഡ്രൈവുകളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നിർവ്വഹിക്കുക: തന്നിലേക്ക് ഊളിയിടുക, തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അർത്ഥം വീണ്ടെടുക്കുക, ഒരാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുക.

7. പുതപ്പുകളോ വസ്ത്രമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുക

വിനാശകരമായ വികാരങ്ങളെ "കെടുത്താൻ" സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം.

8. അടുപ്പിലെ തീയെ സ്വപ്നം കാണുക

അത് ശാന്തമായും ശാന്തമായും കത്തുന്നത്, കുടുംബ ഐക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഊഷ്മളതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്; നേരെമറിച്ച്, അടുപ്പിൽ അണഞ്ഞ തീയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പലപ്പോഴും അലിഞ്ഞുപോയ, അഭിനിവേശം കെടുത്തിയ, അവസാനിച്ച പ്രണയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

9. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ തീ സ്വപ്നം കാണുക

താപനിലയിലെ വർദ്ധനവ് (പനി), ഒരു ആന്തരിക വീക്കം, നമ്മൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രോഗം, നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം, അബോധാവസ്ഥ ഒരു പ്രത്യേക അടിയന്തിരാവസ്ഥ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാം.

ഒരു സുപ്രധാന ഉദാഹരണം തന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അഗ്നി ജനിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുകയും താൻ ഗുരുതരമായ രോഗബാധിതയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത സ്ത്രീയെ സംബന്ധിക്കുന്നു.അൾസർ. സ്വപ്നത്തിലെ അഗ്നിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശരീരവുമായോ അതിന്റെ ഭാഗവുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ അവഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

(*) J. d.l. Rocheterie, La natura neidreams, RED 1988 (pag.142)-ൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉദാഹരണം

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശ © പുനർനിർമ്മാണം text

  • നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വകാര്യ ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ, Rubrica dei dreams ആക്‌സസ് ചെയ്യുക
  • ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക 1400 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരേ, ഈ ലേഖനം ഉപയോഗപ്രദവും രസകരവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ തിരിച്ചുനൽകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു:

ലേഖനം പങ്കിടുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

ഇടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.