آتش در خواب دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

 آتش در خواب دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

Arthur Williams

فهرست مطالب

آتش در رویاها، مانند عناصر طبیعی زمین، آب و هوا، نمادی باستانی و ریشه‌دار است که شرایط، هیجان‌انگیز و به یاد ماندنی است. و دقیقاً به عواطف اولیه و غریزی متصل می شود، احساسات مدفون و عمل نشده را به سطح می آورد، خشمی که در جستجوی خروجی است و خطر روی آوردن به رویاپرداز یا ظهور آگاهی جدید را دارد، شعله ای که روشن و روشن می شود. ادراک از خودش مقاله زیر متداول ترین موقعیت های رویا و دوگانه گرایی را که آتش را در رویاها متمایز می کند، بررسی می کند>

آتش در رویاها

معنا آتش در رویاها با قدرت انگیزه های غریزی مرتبط است: اشتیاق عشقی، کشش جنسی، خشم، پرخاشگری و به قطب هایی که بخشی از خود نماد هستند: آتش روح و آتش جهنم، آتشی که گرم می کند و آتشی که نابود می کند، آتش تکیه گاه انرژی خلاق و آتشی که به خاکستر تبدیل می شود، آتش عشق و آتش نفرت.

همچنین ببینید: مو در خواب دیدن مو در خواب چه تعبیری دارد؟

دوگانگی که همیشه باید در تحلیل نماد آتش در نظر گرفته شود. در رویاها و به جنبه‌های مثبت نور، گرما و دگرگونی و جنبه‌های منفی دود، نابودی و مرگ ترجمه می‌شود.

در اینجا سایه آتش جهنم در حال ظهور است، و همراه با آن احساسات جسمانی که آتش با آنها مرتبط است: غرایز، تمایلات جنسی، خشم،پرخاشگری به عبارات پرکاربرد فکر کنید: "p آتش بساز"، " سوزاندن "، " احساس آتش در درون" که به همان اندازه استعاره برای سوزاندن اشتیاق عاشقانه و جنسی یا رها کردن خود به احساس «سوزان» لحظه.

برای فروید آتش در رویاها با بیداری میل جنسی و تظاهرات فیزیکی آن مرتبط است در حالی که برای یونگ، آتش در رویاها بیانی از انرژی کهن الگوی مرتبط است. به روح یا عشق.

گاستون  باشلار در متن خود «روانکاوی آتش» یک موازی بین آتش و عشق را مشخص می‌کند و در تکنیک‌های مالیدن لازم برای به دست آوردن آتش، تصویر نمادین آمیزش جنسی را می‌بیند.

این به ما کمک می‌کند یک بار دیگر بفهمیم که چقدر ضروری است که هر تصویر رویایی را به احساساتی که بیننده رویا احساس می‌کند و به آنهایی که پس از بیدار شدن باقی می‌مانند متصل کنیم. به ویژه از احساسات بدن فیزیکی نباید غافل شد.

نماد آتش در رویا

نماد آتش در رویاها در ناخودآگاه جمعی انسان در هر عصر و فرهنگی اولیه است و به چهار عنصر طبیعی متصل است.

کشف و توانایی حفظ آن عمیقاً بر تولد تمدن تأثیر گذاشت. آتش به دلیل نور و گرمایی که از خود ساطع می‌کند و آن را شبیه به آن می‌کند، اساسی استخورشید، برای دگرگونی غذا و عناصری که با آن در تماس هستند، برای زندگی و فراوانی ناشی از آن.

نقش آتش در هر مراسم بت پرستی و هر نماد مذهبی مرکزی است. در تشریفات گذر و آغاز، بیانگر خلوص و قدرت معنوی بود، انرژی برتر که نویدهای مثبت را به تداوم گونه انسانی و برتری آن نسبت به نوع حیوانی می رساند.

تعمید با آتش موجود در مناسک بسیاری از ادیان از جمله مسیحیت، شکل برتر آغازی بود که آغاز یک دولت جدید را نشان داد.

در انجیل متی، این جمله را می خوانیم که توسط یحیی تعمید دهنده بیان شده است: "من شما را با آب تعمید می دهم، اما پس از من شخصی می آید که شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد".

آتش به طور نمادین با قربانی کردن و تطهیر (از کلمه لاتین sacrum facere یعنی انجام یک عمل مقدس) مرتبط است و به عنوان عنصری برای تبعیض و تخریب آنچه شایسته است از آنچه که هست استفاده می شود. اینطور نیست، به آتش سوزی های وحشتناک انسانی در زمان تفتیش عقاید فکر کنید، بلکه به آتشی که برای از بین بردن اجساد و تطهیر در هنگام طاعون استفاده می شود، فکر کنید.

در نمادگرایی آتش در رویاها جنبه‌های احترام به این عنصر که زندگی، نور و فراوانی را به یاد می‌آورد و ترس از تخریبی که می‌تواند در کنار هم وجود داشته باشد.به ارمغان بیاورد.

یک دلیل دیگر برای ادغام آن در نمادگرایی آیین های تلافی جویانه. به عنوان مثال می توان به آتش بازی سنت جان اشاره کرد که کوتاه ترین شب سال و انقلاب تابستانی، نوسازی زمین و نوید جدید را نشان می دهد.

یک نماد کهن الگویی مرگ-تولد دوباره در بسیاری از فرهنگ ها به این شکل وجود دارد.

معنای آتش در رویاها

معنی آتش در رویاها هنگامی که زیر خاکستر یا در اعماق زمین می سوزد، با احساساتی که باید آشکار شوند، به احساسات حیاتی که باید فضا پیدا کنند و رها شوند، به خشم یا به یک ارتباط دارد. اشتیاق پنهان

نادرترین تصویر افروختن آتش در رویاها می‌تواند نشان دهنده روشن شدن نور وجدان، آگاهی از احساسات و مسئولیت پذیری در قبال آنها باشد، همانطور که در رویای زیر رخ می‌دهد. زن جوان پس از چندین جلسه تجزیه و تحلیل:

«دیگر آتشی روی زمین نیست، می خواهم دوباره آن را ایجاد کنم: برای انجام این کار، دستانم را به پشت می مالم، به طوری که آنقدر سخت باشد که باعث ایجاد آن شود. یک جرقه… سپس جرقه زده می شود و آتش می رسد. ( *)

آتش در رویاها پرتکرارترین تصاویر

1. دیدن آتشی که در زیر خانه

یا پشت دیوار می سوزد، به خشم سرکوب شده متصل می شود. به احساساتی که از بیننده رؤیا حذف می شود که نهفته و مدفون می مانند، اماکه می تواند منجر به اعمال خشم یا نفرت شود. این خواب پیامی از خطر است، توصیه ای است که احساسات منفی را بررسی کنید و آنها را از خود دور نکنید. سوختن از اشتیاق (شور عاشقانه، شور سیاسی، شور هنری)، یا خشم شدیدی که بر زندگی بیننده خواب مسلط است.

3. خواب روشن کردن آتش

علاوه بر معانی ذکر شده در بالا، همچنین می تواند نشان دهنده آغاز یک شور عشق یا نوع دیگری باشد: شروع یک تجارت یا پروژه ای که خواب بیننده را به هیجان می آورد.

4. رویای به پایان رساندن آتش

ممکن است به چشم پوشی از جنبه ای از واقعیت مربوط باشد. این می‌تواند نشان‌دهنده نیاز به سرکوب یا کنترل تکانه‌های غریزی باشد، می‌تواند نمادی از پایان یک جاذبه عشقی یا فرسودگی اشتیاق جنسی باشد، یا نیاز به دربرداشتن احساساتی که توسط بخش‌های اصلی بیننده خواب خطرناک یا بی‌ثبات‌کننده درک می‌شوند. 3>

توجه به آنچه برای خاموش کردن آتش در خواب استفاده می شود جالب خواهد بود: آب یا مواد دیگر.

5. خواب دیدن خاموش کردن آتش با آب رودخانه

نیاز به رها کردن خود برای زندگی است، اجازه دهید همه چیز از بدنش خارج شود تا احساسات و موقعیت هایی را که می تواند مخرب باشد، آرام کند.برعکس، می‌تواند نشان‌دهنده رقیق شدن احساسات خشونت‌آمیز به احساسات قابل کنترل‌تر باشد.

6. رویای خاموش کردن آتش با آب دریا

می‌تواند به درون‌بینی عمیقی مرتبط باشد که بیننده رویا باید آن را انجام دهد. انجام دهید تا انگیزه های غریزی را تغییر دهید: به درون خود شیرجه بزنید، معنای اعمال خود را بازیابی کنید، نیازهای خود را بشناسید.

7. رویای خاموش کردن آتش با زمین با پتو یا لباس یا چیز دیگری

باید روی جنبه‌های مادی زندگی که می‌تواند به "خاموش کردن" احساسات مخرب کمک کند یا بر آنها غالب است، فکر کند.

8. رویای آتش در اجاق گاز

که با آرامش و آرامش می سوزد، نشان دهنده احساس اتحاد خانوادگی، گرما و امنیت است که می تواند از صمیمی ترین و قابل اعتمادترین روابط ناشی شود. برعکس، رویای آتش خاموش شده در شومینه اغلب به پیوندی که از بین رفته، اشتیاق خاموش شده، عشقی تمام شده اشاره دارد.

قبل از اینکه ما را ترک کنید

خواننده عزیز، اگر این مقاله را مفید و جالب دانسته اید، از شما می خواهم که تعهد خود را با احترامی کوچک متقابلاً جبران کنید:

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را

قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.