ഭാഷയുടെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ ഭാഷയുടെയും ഭാഷയുടെയും അർത്ഥം

 ഭാഷയുടെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ ഭാഷയുടെയും ഭാഷയുടെയും അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ചുണ്ടുകളിലും പല്ലുകളിലും ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾക്കൊപ്പം നാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളിലെ വായയുടെ പ്രതീകാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ആശയവിനിമയം, സാമൂഹികത, ഭാഷയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ നാവിനെ രുചിയുടെയും ലൈംഗിക ആനന്ദത്തിന്റെയും അവയവമാക്കുന്ന തികച്ചും ശാരീരികവും ഇന്ദ്രിയപരവുമായ വശങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

4>

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാഷ -ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

ഭാഷയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, സ്വപ്നങ്ങളിലെ വായും ചുണ്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മെ നയിക്കുന്നു, അതിന്റെ വേഗത്തിലുള്ളതും ചലിക്കുന്നതുമായ ചലനം വാക്കുകളും ഭാഷയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഉപരിതലം, നാഡി അവസാനങ്ങളാൽ (രുചിമുകുളങ്ങൾ) സമ്പന്നമാണ്, രുചിയും വ്യത്യസ്ത രുചികളും തുറക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൻറെയും (ജീവിതത്തിൻറെയും).

ആശയവിനിമയം, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം, സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കൽ, വികാരങ്ങൾ, അഭിരുചികൾ, ഇവയാണ് സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാഷയുടെ ചിഹ്നം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അർത്ഥം പറയാനുള്ള സാധ്യതയെയും അവസരത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്നു.

ഭാഷയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ, പ്രശംസിക്കാനോ, വിധിക്കാനോ, അപലപിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളിലെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും സംസാരത്തിന്റെ തെറ്റായ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനോഭാവങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വിവേചനം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നവയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിപരമായ രൂപം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

അതായത്, ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വ്യക്തവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായ രീതിയിൽ വാക്കാലുള്ള (നാവ് കൊണ്ട്) പ്രകടിപ്പിക്കുക.

<8

ഭാഷയെ സ്വപ്നം കാണുന്നുമറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

അവസാനത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തോടുള്ള സ്വപ്നക്കാരന്റെ പരാധീനതയെ ഇത് കാണിക്കുന്നു, അതിൽ അയാൾക്ക് മേലിൽ സ്വാധീനമില്ല: അവസാനിച്ച പ്രണയബന്ധം, മാറ്റാനാവാത്ത തീരുമാനം, ബലഹീനതയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് .

19. ചോരയൊലിക്കുന്ന നാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപറയുന്നതിലും അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചോരയൊലിക്കുന്ന നാവ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രതീകമാണ് ഭയം, അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റബോധം.

20. നാവിൽ സൂചികളും കുറ്റികളും സ്വപ്നം കാണുന്നത്     നാവിൽ ഗ്ലാസ് ഉള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന മൂർച്ചയുള്ളതും കുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം. വാക്കിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തി വിനാശകരമായിത്തീരുന്നു. വേദനാജനകമായ സംവേദനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം.

ഭാഷയും ആശയവിനിമയ കോഡും ആയി ഭാഷ

21. മറ്റൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക    മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സ്വപ്നം കാണുക

എന്നതിനർത്ഥം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്കാരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, സ്വപ്നത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ (ഉദാ. ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വപ്നം കാണുക) , അതിനർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ്. ആ പ്രത്യേക സംസ്കാരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ, സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

പലപ്പോഴും ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ പരിശ്രമമോ ഉത്കണ്ഠയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഫലങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് അബോധാവസ്ഥയുടെ ഭാഗം.

എന്നാൽ ഈ സ്വപ്നം ഒരു സ്ഥിരീകരണവും വിദേശ ആശയവിനിമയ കോഡ് സംയോജിപ്പിച്ച നിമിഷത്തിന്റെ സൂചനയും ആകാം. അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങളും സംഗീതവും, പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ, പ്രാഥമികവും പൂർണ്ണമായും ഉപദേശാത്മകവുമായ ഘട്ടത്തെ മറികടക്കുന്നു.

അസാധാരണമായ ഭാഷകളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

22. നാവിൽ രോമം സ്വപ്നം കാണുന്നു    നാവിൽ രോമം സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരാളുടെ ഭാഷ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, "എനിക്ക് നാവിൽ രോമമില്ല" ഇത് ഫിൽട്ടറുകളില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടാനുള്ള ഇച്ഛയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ തടയുക, ഒരുപക്ഷേ അമിതമായ ആത്മാർത്ഥത, ക്രൂരതയോടെ പുറത്തുപോകാൻ.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ നാവിലെ രോമങ്ങൾ ചിന്തയും യുക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ (സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്).

23. നാൽക്കവലയുള്ള നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

അപവാദത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്, ഒരു ഇരട്ട സന്ദേശമാണ്: ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിരുപദ്രവകരവുമാണ്, മറ്റൊന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ അതിന്റെ ദ്രോഹപരമായ പ്രാധാന്യം അസ്വസ്ഥതയുടെ ഒരു വികാരമായി ഉയർന്നുവരുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ " നാവുള്ള നാവ്" കൊണ്ട് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വാക്കുകൾ മറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രം അവന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാംഉച്ചരിച്ചു.

നാവുള്ള ഒരാളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരനെ താക്കീത് ചെയ്യുകയും അവന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകരുതെന്നും അവന്റെ നുണകളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ തുറക്കരുതെന്നും അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

24. ഒരു കൂർത്ത നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ചിന്തയുടെയും ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും വേഗത, ഒരാളുടെ സംസാരം എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്ന് അറിയുക, നേടാനുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അർത്ഥം

മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക

ഈ ചിത്രങ്ങൾ മൃഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷെ, സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകാരപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളായി അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ, മറിച്ച്, " എന്നതിനായുള്ള അനുചിതമായ ഉപയോഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ" ധാരണ.

25. നായയുടെ നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നിങ്ങളുടെ നായയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ബന്ധവും ആശയവിനിമയവും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും സ്വപ്നത്തിലെ നായ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ പ്രതീകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നായയെപ്പോലെ അടുത്ത വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഈ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു രൂപവും ഒരാളുടെ പങ്കാളിയിലെ ലൈംഗികവും ഫാലിക് വശങ്ങളും സ്വപ്നം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

26. പൂച്ചയുടെ നാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുക

എന്നാൽ പൂച്ചയുടെ പ്രതീകാത്മക ഗുണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്: ആനന്ദം, സുഖം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇന്ദ്രിയത.

27. ഒരു പശുവിന്റെ നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പശു ആരാണ്, ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും.“ പശു “, മാതൃത്വവും കടപ്പാടും ഉള്ളവൻ, ശാന്തതയോടും രാജിയോടും കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. ഈ വ്യക്തിയുമായി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഒരാളുടെ സംസാരരീതിയിലെ രാജിയുടെയും അമിതമായ മന്ദതയുടെയും വശങ്ങളും ഈ സ്വപ്നത്തിന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

28. പാമ്പിന്റെ നാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഭാഷയുടെ നിഷേധാത്മക ശക്തിയുമായും, സത്യത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ മറച്ചുവെക്കുന്നതോ ആയ വാക്കുകളുമായി, കാപട്യത്തോട്, നിഗൂഢമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

നിറമുള്ള നാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളെപ്പോലെ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാഷ പോലും വിചിത്രവും അസംഭവ്യവുമായ നിറങ്ങളാൽ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അത് പലപ്പോഴും അസ്വാസ്ഥ്യവും ആശയവിനിമയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: നൃത്തത്തിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ നൃത്തത്തിന്റെ അർത്ഥം

29. വൃത്തികെട്ടതും കുഴച്ചതുമായ നാവ് പോലെ വെളുത്ത നാവ്

സ്വപ്നം കാണുന്നത്, നാവിൽ വെളുത്ത പാറ്റീന കാണുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്‌നത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.

ഒരു പ്രതീകാത്മക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് അതിന് കഴിയും. നിഷ്കളങ്കവും ബാലിശവുമായ, നിഷ്കളങ്കമായ, ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ പ്രകടനമായിരിക്കണം.

30. നീല അല്ലെങ്കിൽ ധൂമ്രനൂൽ നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

അഗാധമായ ബോധ്യത്തോടും വികാരത്തോടും കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരിയോ വാക്കുകളോ സൂചിപ്പിക്കാം.

31. കറുത്ത നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരു നെഗറ്റീവ് സിഗ്നലാണ്, അത് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ലഹരി, വിഷബാധ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് " വിഷ ", സമൂലമായ വാക്കുകൾ എന്നിവ ഒരേപോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

32. സ്വപ്ന ചുവന്ന നാവ്

ശാരീരിക വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനിവേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുഅത് നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയരീതിയിൽ തിളങ്ങുന്നു

ഉപസംഹരിക്കാൻ

പ്രിയ വായനക്കാരാ, ഈ ദൈർഘ്യമേറിയ ലേഖനത്തിന് വളരെയധികം അധ്വാനം ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്രദവും രസകരവുമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രതിബദ്ധത തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നന്ദി:

ആർട്ടിക്കിൾ പങ്കിടുക

പ്രതീകാത്മകത

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാഷ ജ്വാലയുടെയും തീയുടെയും പ്രതീകാത്മകതയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, " അഗ്നിയുടെ ഭാഷകൾ " എന്ന പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഇത് സമാന ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു: വേഗത, ചലനശേഷി, “ ചൂട് ” (സാമൂഹിക വശങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുകയും കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുക) അല്ലെങ്കിൽ “ചുട്ടുകളയുക ” (ആക്രമണാത്മകവും തിടുക്കത്തിലുള്ളതുമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, എല്ലാ സമ്പർക്കങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നശിപ്പിക്കുക).

0> ക്രിസ്ത്യൻ മതപാരമ്പര്യത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കത്തിക്കുന്നതും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ജ്വാലയായി ഭാഷ ഉയർന്നുവരുന്നു, അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ തലയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അഗ്നിജ്വാലകളുടെ രൂപത്തിൽ ഭാഷാ വരവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക.

ഇവിടെയാണ്, ഭാഷയുടെ പ്രതീകം, ജ്വാലയുടെ ചലനാത്മകതയുമായി ചേർന്ന്, ഭാഷയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും അസ്തിത്വത്തിന്റെ സാമൂഹിക വശങ്ങളിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും പുരാതനവും ശക്തവുമായ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നിയമങ്ങളും സാമൂഹിക വേഷങ്ങളും സ്വാധീനിക്കാത്ത തമാശയും ലജ്ജാകരവും അസുഖകരമായ സത്യങ്ങളുമാണ് കുട്ടികൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നത്. മനസ്സാക്ഷിയുടെ വെളിച്ചം, യുക്തിയുടെ ശക്തി എന്നിവയിൽ നിന്ന്, അത് നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയിലേക്കും (ഭാഷയുടെ) അനുചിതമായ ഉപയോഗത്തിലേക്കും മാറുന്നു.

“ഭാഷയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് അറിയുന്നത് ” അതിനെ സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കൂടെ എന്നതിലുപരി തലയും ചിന്തയും യുക്തിയും കൊണ്ട്വികാരവും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വശങ്ങളും മുതിർന്നവരുടെ ഗുണമാണ്. ബാലിശമായ ഭാഷ മാത്രമേ തമാശയും ലജ്ജാകരമായ പദപ്രയോഗങ്ങളും സാമൂഹിക നിയമങ്ങളും വേഷങ്ങളും സ്വാധീനിക്കാത്ത അസുഖകരമായ സത്യങ്ങളും ക്ഷമിക്കൂ

ഒരു ഉദാഹരണം ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സന്റെ " ചക്രവർത്തിയുടെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ " എന്ന യക്ഷിക്കഥയിൽ കാണാം. , കപട സാമൂഹിക മുഖസ്തുതിയിൽ നിന്ന് നാവിന്റെ "ജ്വാല" ആവേശത്തോടെ കുട്ടി മാത്രം ഉയർന്നുവരുന്നു, പ്രസിദ്ധമായ വാചകം ഉച്ചരിക്കുന്നു:  " രാജാവ് നഗ്നനാണ്! ".

നാവിനു കഴിയും. അത് ഏത് അവസരവാദത്തിനും ഭരണത്തിനും പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ശക്തമായ ആന്തരിക അഭ്യർത്ഥന അനുസരിക്കുമ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ വാഹകനാകുക.

എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാഷയുടെ പ്രതീകാത്മകതയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിന്റെ കേവല ഭൗതിക വശം മറക്കാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വായിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന നാവിന്റെ അനുബന്ധത്തിന്റെ ദൃശ്യപരവും വൈകാരികവുമായ ആഘാതം.

നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ, നാവ് കാണിക്കുന്നത് അവഹേളനത്തിന്റെയോ പരിഹാസത്തിന്റെയോ അടയാളമാണ്, മിതമായ രീതിയിൽ, കുട്ടികളോട് മാത്രം .

ഈ ആംഗ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരുപക്ഷേ നാവിന്റെ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പരദൂഷണമോ ഗോസിപ്പോ ദുഷ്ടമോ അതിനെ ആയുധമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് " മോശമായ ഭാഷ " ആയി മാറിയേക്കാം. " സത്യം പറയാൻ, നിങ്ങളുടെ നാവ് ധൈര്യമുള്ളതായിരിക്കട്ടെ " (സെനേക), " നാവില്ലാത്ത ഒരു മുതലാളി വിലമതിക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്ട്രിംഗ് "(ടസ്കൻ പഴഞ്ചൊല്ല്).

ഒരുപക്ഷേ, ഇക്കാരണത്താൽ, നാവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായ ബ്രെട്ടൻ യോദ്ധാക്കൾ അതിനെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശത്രുക്കളെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഒരു ട്രോഫിയായി കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഫ്രോയിഡിനുള്ള നാവിന്റെ

നാവിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും പോലെ, ഫ്രോയിഡിന് ലൈംഗികതയിലെ വശങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാലിക് പ്രതീകാത്മകതയുണ്ട്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ആനന്ദത്തിനായുള്ള ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം.

ജംഗ്

ജംഗ്, നേരെമറിച്ച്, സാംസ്കാരിക വശങ്ങളിലേക്കും ഭാഷയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും ഒരാളുടെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഭാഷയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങളെയോ ആവശ്യങ്ങളെയോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചലനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. , സത്യം അല്ലെങ്കിൽ അപവാദം, ഭൗതിക വശങ്ങളുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം. വാസ്തവത്തിൽ, അതിന്റെ സ്ഥാനം തന്നെ, വായയുടെ അറയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ശാരീരിക സംതൃപ്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, സ്പർശന സംവേദനക്ഷമതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒരു വ്യക്തിയെ ആനന്ദമോ വെറുപ്പോ അനുഭവിക്കാനും ഇന്ദ്രിയതയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും അനുവദിക്കുന്നു: നക്കുക. , രുചി, ചുംബനം .

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിക്കാം:

  • ആശയവിനിമയം ആവശ്യമാണ്
  • ആവശ്യമുണ്ട്സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുക
  • അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ
  • നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്
  • സത്യത്തിന്റെ ആവശ്യം
  • ദൂഷണം, കുശുകുശുപ്പ്
  • ഇന്ദ്രിയത, ആനന്ദം
  • 12>വേഗത, ആവേശം

ഭാഷയെ സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ

സ്വന്തം ഭാഷ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷ സ്വപ്നം കാണുക വികാരങ്ങളും ശാരീരിക സംവേദനങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടു, കാരണം ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ, ഈ സ്വപ്നം ശരീരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ സൂചകമാകാം.

1. സ്വന്തം ഭാഷ

സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരാളുടെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുമായോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുചിതമായി ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതോ, വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വപ്നങ്ങളിൽ കണ്ണാടിയിൽ ഒരാളുടെ ഭാഷ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ആ ചിത്രത്തിന് ഒരാൾ അനുഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് ഒരുപക്ഷേ ആശങ്കയ്ക്കും പുനർവിചിന്തനത്തിനും കാരണമാകാം.

സ്വപ്നക്കാരൻ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഈ ഭാഷ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിശ്ചലമോ ചലിക്കുന്നതോ? പിങ്ക്, സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായ നിറങ്ങൾ? അവളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇത് നീക്കാനോ എന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ?

ഈ ചെറിയ വിശകലനം ഇതിനകം തന്നെ ചില മേഖലകളിലേക്ക് (ശാരീരികമോ ആശയവിനിമയപരമോ) ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കും.

2. വലുതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു നാവ് സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് വാക്ചാതുര്യം, സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനുമുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള യാന്ത്രിക പ്രവണത എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാം, അത് ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായേക്കാം.

ജനപ്രിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഈചിത്രം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവും മനസ്സിന്റെ ഔദാര്യവും നന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

3. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതും മെലിഞ്ഞതുമായ ഒരു നാവ് ഉണ്ടെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ വിപരീതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്.

ജനപ്രിയമായ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ച് അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കാപട്യവും ദ്രോഹപരമായ കുതന്ത്രവും.

4. നിങ്ങളുടെ നാവ് ചലിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമാണ്, അത് വളരെയധികം ക്രോധത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും ട്രാഫിക് ജാമിനെ സൂചിപ്പിക്കാം

അയഞ്ഞ നാവ് സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ അത് എളുപ്പവും സുഗമവുമായ വാക്ചാതുര്യത്തെയും ഒരാളുടെ കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെ വാദിക്കാമെന്നും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരാളുടെ വാദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അറിയാനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ കറങ്ങുന്നതും വളരെ ചലനാത്മകവുമായ നാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് ആനന്ദത്തിന്റെ സംവേദനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

5. നിങ്ങളുടെ നാവ് നീട്ടുന്നത് സ്വപ്‌നം കാണുക നിങ്ങളുടെ നാവ് നീട്ടുന്നത് സ്വപ്‌നം

ഒരു വ്യക്തിയോടോ സാഹചര്യത്തിലോ ഉള്ള വെറുപ്പിന്റെയും പ്രകോപനത്തിന്റെയും ആംഗ്യമാകാം, അത് യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകാം. ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ഒരാളുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം കണ്ടെത്താനുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് " അനുഭവിക്കുക" ഒരു അടുത്ത ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ, സ്വയം അറിയാൻ.

6. നീളമുള്ള നാവ് സ്വപ്നം കാണുക    നീളമുള്ള നാവ്

ന് " നീണ്ട നാവ്" എന്ന പദപ്രയോഗവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്, അത് അമിതവും അനുചിതവും സംസാരിക്കുന്ന, രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു . ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിലോ അടുത്ത ആളിലോ ഉള്ള ഈ പ്രവണതകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ നാവ് വളരെ നീളമുള്ളതാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം, ഗോസിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനങ്ങൾ എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്‌നത്തിൽ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തൂവലും നീളമേറിയതുമായ നാവ് ഫാലിക് ചിഹ്നമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

7. നിങ്ങളുടെ നാവ് കടിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്

അശ്രദ്ധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം, വളരെയധികം പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കിംവദന്തികളെക്കുറിച്ചും ഗോസിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ ആകാം.

8. നിങ്ങളുടെ നാവ് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു   നിങ്ങളുടെ നാവ് ഇല്ലെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

, ആശയവിനിമയമില്ലായ്മ, ഒരാളുടെ ചിന്തകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, സംസാര തടസ്സം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. വാചകം ചിന്തിക്കുക: " നിന്റെ നാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ? " ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുകയോ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ.

സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

9. നാവുകൊണ്ട് ഒരു ചുംബനം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പലപ്പോഴും ചുംബിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹവുമായി ലൈംഗിക മൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അറിയാൻ ആഴത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം.അടുത്തറിയുന്നു.

10. നാവ് തുളയ്ക്കൽ സ്വപ്നം

ഒരു തുളയ്ക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹവുമായി, വിസ്മയിപ്പിക്കേണ്ടതും വേറിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (സ്വപ്നങ്ങളിലെ എല്ലാ കുത്തുകളും പോലെ), എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു പ്രതീകാത്മക മൂല്യമുണ്ട്, അത് അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരാളുടെ ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുക , ഇതരവും യഥാർത്ഥവുമായ ആവിഷ്കാര രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

മുറിവുള്ള നാവിനെ സ്വപ്നം കാണുക

രൂപകപരമായ അർത്ഥത്തിനപ്പുറം, മുറിവേറ്റ, വൃത്തികെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ള എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ പോലും, വൃത്തികെട്ടതോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോ ആയ നാവ് പലപ്പോഴും അസുഖത്തിന്റെയും ലഹരിയുടെയും അടയാളമാണ്. ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും (രൂപകീയവും ശാരീരികവും) പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

11. ഒരു "വൃത്തികെട്ട" നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നു   വൃത്തികെട്ട നാവ് ഉള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നം, ഒരുപക്ഷേ കരൾ അല്ലെങ്കിൽ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ, മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം, ഭക്ഷ്യവിഷബാധ, ദഹനക്കേട് എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം. ഒരാളുടെ സംസാരത്തിന്റെ അപര്യാപ്‌തവും അരോചകവുമായ പ്രകടനവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ വാചാലമായ സംസാരരീതിയുമായോ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം.

12. അസുഖമുള്ള നാവ് സ്വപ്നം കാണുക   ദ്രവിച്ച നാവ് സ്വപ്‌നം കാണുക

മുകളിൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രശ്‌നങ്ങളുടെയും കഴിവില്ലായ്മയുടെയും അസാധ്യതയുടെയും ബോധത്തോടെ.

സ്വപ്‌നത്തിലെ ചീഞ്ഞ നാവിന് ദ്രോഹകരമായ വാക്കുകൾ, അനാവശ്യമായ ദുരുദ്ദേശം, പരദൂഷണം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. .

13. സ്വപ്‌നത്തിൽ വീർത്ത നാവിനു

ആകണമെന്ന് അമർത്തുന്ന ചിന്തകളുടെ ട്രാഫിക് ജാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുംപ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതോ വളരെക്കാലമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതോ ആയ “വീർപ്പിക്കുന്ന “, ഒരു പ്രതീകാത്മക ചിത്രം, നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമായതും വാക്കുകളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും അക്രമാസക്തമായ പ്രകടനത്തിന് മുമ്പുള്ളതും (സമാനമായത് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ ഛർദ്ദിക്കുമ്പോൾ).

14. തളർവാതം ബാധിച്ച നാവിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

വളരെ വ്യക്തമായ രൂപകമായ ഒരു ചിത്രം: ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും കഴിയില്ല, ഒരാൾ സ്വയം തുറന്നുകാട്ടാനും സാഹചര്യത്തോടും മറ്റ് സംഭാഷണക്കാരോടും അപര്യാപ്തനായിരിക്കാനും ഭയപ്പെടുന്നു" പക്ഷാഘാതം “.

15. തുന്നിച്ചേർത്ത നാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നിശബ്ദതയുടെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്‌നത്തിൽ കാണുന്ന നാവ് കീറിപ്പോയത്

അനുചിതമായ വാക്കുകൾ, ആത്മവിശ്വാസം, രഹസ്യങ്ങൾ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

17. നാവ് വീഴുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക    നാവ് വീഴുന്നത്

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അനുസരിക്കാത്ത ആശയവിനിമയത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആശയ വിനിമയത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത, മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു ഫാലിക് ചിഹ്നമായിരിക്കാം ഇത് പുരുഷ ലിംഗത്തിന്റെ വൈകല്യത്തെയോ ബലഹീനതയുടെ എപ്പിസോഡുകളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

18 . മുറിഞ്ഞ നാവ് സ്വപ്നം കാണുക     ഛേദിക്കപ്പെട്ട നാവ്

എന്നത് സ്വപ്‌നം നിരോധനത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്, അത് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുക, ഒരാളുടെ കേസ് വാദിക്കുക, വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാകാത്തതും മനസ്സിലാക്കാത്തതുമായ വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.