Tanssi unessa Tanssin merkitys unessa

 Tanssi unessa Tanssin merkitys unessa

Arthur Williams

Sisällysluettelo

Mitä merkitsee nähdä unta tanssimisesta? Miksi se saa minut tuntemaan itseni niin onnelliseksi? Näitä kysymyksiä kysyvät ne, jotka näkevät unta tanssimisesta. Onnellisuus ja täyttymyksen tunne ovat tunteita, jotka nousevat esiin useimmissa näistä unista, mutta näin ei aina ole, ja tässä artikkelissa selvitetään tämän symbolisen kuvan yhteyksiä ihmisen psyykeen ja kokemukseen. .

unelmoimassa tanssivista pareista

Uneksia tanssimisesta liittyy onnellisuuden ja euforian tunteisiin, joissa vapaasti liikkuva keho ilmaisee koko potentiaalinsa.

Tanssi (unissa ja todellisuudessa) on keino ilmaista tätä vapautta ja kokea eleiden sujuvuus, jolla on voima yhdistää uneksija uudelleen itseensä, saada hänet tuntemaan itsensä " koko "osa ryhmää, osa kokonaisuutta.

Hän, joka tanssii unissa o todellisuudessa hän mittaa jalkojensa ja käsiensä liikkeillä tilaa, tulee tietoiseksi siitä ja ymmärtää sen ominaispiirteet, hän määrittelee eleillään voimansa ja luovuutensa, ja rytminsä avulla hän luo uudelleen yhteyden maailmaan ja muihin.

Siksi tanssiminen on synnynnäistä ja liittyy syvällisesti ihmisluontoon, sen eleisiin ja jännitteeseen henkeä kohtaan, ja vaikka se syntyisikin rituaalina, todellisten tapahtumien jäljittelynä tai riemun ilmaisuna, se on aina tahdon ja järjen ylittävän tiedostamattoman kielen ja energian ilmentymä.

Tanssimisesta haaveileminen Symboliikka

Uneksia tanssimisesta liittyy yhteen vanhimmista ja syvimmälle juurtuneimmista symboleista; se on toimintaa, joka juontaa juurensa ajassa taaksepäin, luonnollinen liike ja luontainen tarve.

Tanssia on aina harjoitettu vaistomaisesti, yksinäisyydessä tai ryhmissä, huvin vuoksi tai rituaalisissa tarkoituksissa, ja sitä voidaan pitää fyysisen kehon symbolisena jatkeena, joka pyrkii liikkeen avulla yhdistymään jumalallisen kanssa.

Tästä symboliikasta on esimerkki dionyysisissä tansseissa, sufien rituaalitansseissa, dervissien pyörivissä liikkeissä, transsia edeltävissä hallusinatorisissa tansseissa, mutta myös eläimellisessä luonnossa, joissakin monimutkaisissa parittelurituaaleissa, jotka koostuvat rytmisistä askeleista, jotka ovat todellista balettia kahdelle.

Haaveilla tanssimisesta Merkitykset

Tanssista haaveilemisen merkitykset ovat pohjimmiltaan positiivisia ja liittyvät :

 • Vapaus
 • Harmony
 • Joy
 • Luottamus
 • Menestys
 • Terveyden parantaminen
 • Itsetunto
 • Sosiaalinen yhteenkuuluvuus
 • Hengellisyys
 • Katarsis
 • Eros, eroottinen energia
 • Luovuus
 • Ilmaisemattomien tunteiden käsittely
 • Tietoisuuden laajentaminen
 • Omien resurssien laajentaminen ja laajentaminen

Lainaan otteen aiemmasta tanssista haaveilemisesta kirjoittamastani artikkelista, jossa edellä mainittuja merkityksiä laajennetaan:

"Unissa voi tapahtua, että päästää itsensä täysin irti musiikin tai oman sisäisen rytminsä mukaan, tuntee koko kehonsa hengittävän tilan ja maailmankaikkeuden kanssa, liikkuu sujuvasti ja lähes eroottisella nautinnolla.

Ne ovat maagisia hetkiä, jotka voivat heijastaa näkökulmien laajenemista uneksijan elämässä ja saada hänet kosketuksiin hänen mahdollisuutensa ja kykynsä kanssa " tanssi elämää, elää harmoniassa ja löytää sama harmonia ympäriltään.

Voimakkaat kuvat, jotka osoittavat elävöittävien energioiden ja tiedostamattomien sisältöjen ilmaantumisen, jotka tarkentuvat ja tarkentuvat, kun koet ohjatun paluun uneen ja pääset takaisin kosketukseen unessa herätettyjen tunteiden ja eleiden kanssa.

Uneksia tanssimisesta voi ennakoida persoonallisuuden tähän asti estyneiden tai tukahdutettujen puolien heräämistä, voi olla pelkkä ilmentymä hetkestä, jolloin " triumph ", jota unen ego juhlii tanssilla tai esittämällä eroottista energiaa, nautintoa ja halua, joka tunkeutuu uneksijan todellisuuteen.

Jos kaksi ihmistä tanssii unissaan , jos pyöritään paritanssissa, jos liikkeet noudattavat valssin tai tangon harmonista virtausta, silloin eroottiset konnotaatiot nousevat esiin voimakkaammin, osoittaen todellista osallisuutta, todellista vetovoimaa tai rakastumista, todellista " tanssi eleistä, katseista ja tilanteista.

Sama kuva voi kuitenkin myös ennakoida sisäisen ristiriidan ratkaisua, eräänlaista tasapainoa, joka saavutetaan vastakohtien symbolisessa liitossa.

Aivan kuten se voi tapahtua Jos ihminen liikkuu suuren tuskan, puristettujen tunteiden tai sellaisten tunteiden sävyissä, jotka eivät ole löytäneet riittävää purkautumispaikkaa, unella voi olla katarttinen vaikutus, ja siitä voi tulla käsittely- ja parantumistila.

Uneksia tanssimisesta voidaan katsoa myös sen kirjaimellisen merkityksen ". olla tilanteen tasalla "Se tarkoittaa sitä, että on uppoutunut tilanteeseen ja joutuu selviytymään siitä, mitä todellisuus esittää.

Mutta ei aina tanssia unissa on miellyttäviä ja iloisia piirteitä... voi käydä niin, että tunnet itsesi estyneeksi, et pysty liikkumaan ja tanssimaan, et pysy rytmissä muiden kanssa, tunnet itsesi tarkkailtavaksi tai pelko siitä, että sinua kritisoidaan liikkeistäsi, kumoaa kaiken ilon."

Kun uneksija tuntee vetoa tanssiin vastoin hänen tahtoaan, kun hän tuntee, että hän ei " tanssin hyvin " tai tanssimalla ei-toivotun henkilön kanssa merkitykset heijastavat hänen tunteitaan:

 • Lohko
 • Epävarmuus
 • Kieltäytyminen
 • Pelko muiden tuomiosta
 • Pelko siitä, että ei olla ajan tasalla
 • Mustasukkaisuus

Tämän jälkeen on tärkeää pohtia mahdollisista samankaltaisista vaikeuksista, joita itse kohtaa, kysymällä itseltään:

 • KUN tuntee itsensä syrjäytetyksi ja estetyksi
 • WHERE et voi osallistua
 • KENELLE tuntee itsensä tarkkailluksi ja arvostelluksi
 • KENELLE tuntee hylkäämistä tai mustasukkaisuutta

Koska se kaikki heijastaa ihmisen puutetta " rauha". ja irrottautuminen omasta luonnollisesta " rytmi' sisätilat.

Dreaming of dancing 50 Unelma kuvia

Seuraavassa luettelen tähän teemaan liittyvät yleisimmät kuvat ja muistutan, että jokaisen merkityksen on synnyttävä koetuista tunteista ja vuorovaikutuksesta muiden unisymbolien kanssa.

Jokaista merkitystä on pidettävä "lähtö- eikä saapumispiste" pohtia unelmaansa.

1. Unelma tanssimaan lähtemisestä

liittyy uneksijan aktiivinen ja ennakoiva asenne, joka etsii todellisuudestaan sitä, mikä voi tehdä hänestä " hyvin "jossa hän voi parhaiten ilmaista itseään.

Se on unen kuva, joka liittyy optimismiin, luottamukseen ja iloisten ihmissuhteiden haluun.

Katso myös: Unelmointi numerosta OTTO Merkitys 8 unissa

2. Unelma siitä, että näkee muiden tanssivan

Tunteista riippuen se voi osoittaa rauhallisuutta, rauhaa, kykyä nähdä ja nauttia kauneudesta ja harmoniasta ympärillään tai päinvastoin korostaa eristyneisyyden tai syrjäytyneisyyden tunnetta.

Näen muiden tanssivan unissani voi edustaa vapaata, estotonta, sääntöjen ulkopuolista, joskus virheellistä (muiden mielestä) käyttäytymistä, josta tiedostamaton siis viestittää ja josta uneksijan on tultava tietoiseksi.

Tanssi yksin

Unelma tanssimisesta yksin Unelma tanssimisesta onnellisesti

on positiivinen uni, joka osoittaa syvää yhteyttä itseensä, tarvetta vapauteen ja laajentumiseen, fyysiseen, henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin.

Se voi tulla vahvistuksena saavutetusta menestyksestä tai tarpeena ilmaista ilon tunteita, joita todellisuudessa ehkä pidätellään.

Sitä voidaan pitää korvaavana unena, jossa liikkeen ja onnen kuvat korvaavat levottoman ja surullisen todellisuuden ja korostavat unen ja todellisuuden välisen kontrastin avulla sitä, jotta uneksija voi käsitellä sitä.

Tanssi punaisessa mekossa unissa

on kuva, joka liittyy eroksen ilmaisuun, aistillisuuteen, joka on tunnustettava ja ilmaistava, tunteeseen, joka vetää puoleensa jotakuta, haluun tulla huomatuksi ja arvostetuksi.

5. Unelma siitä, että EI pysty tanssimaan

viittaa tukkeutuneeseen ja surulliseen tilanteeseen jollakin uneksijan elämän osa-alueella, ehkä tunteisiin, mutta myös osallistumiseen kollektiivisiin tilanteisiin.

Se tarkoittaa sitä, ettei tunne pystyvänsä seuraamaan muiden rytmiä, ettei tunne olevansa yhteydessä elämän rytmiin.

6. Unelma tanssimisesta huonosti

liittyy usein itsetuntoon, siihen, ettei tunne olevansa tilanteiden tai muiden odotusten tasalla, tai liialliseen perfektionismiin, joka pitää haaveilijan jatkuvasti hermostuneena eikä anna hänen nauttia onnistumisistaan (olivatpa ne pieniä tai suuria).

Se on uni, joka liittyy liioiteltuun sisäiseen kritiikkiin.

7. Unelma tanssimisesta ja putoamisesta

voi samaistua johonkin tosielämän tapaukseen, jossa oli pakko " maksaa " vapauden ja ilon ilmaisu, jota seuraa syyllisyyden tai surun tunne tai muiden paheksunta.

Se voi myös muistuttaa varovaisuuden tarpeesta... olla huumaantumatta onnellisista tilanteista (sentimentaalisella alueella), jotta ei joudu ikäviin " tippaa "(Haavoittuneet harhaluulot).

Putoaminen unissa voi myös osoittaa " syksy " tyylin ja muiden hyväksynnän vuoksi, joten on myös pohdittava niitä osia itsestään, jotka pelkäävät, etteivät ole täydellisiä, tyylikkäitä ja virheettömiä.

8. Unelma tanssimisesta lentäen

liittyy paitsi harmonian tarpeeseen myös tarpeeseen vapautua kaikkein epämiellyttävimmästä tai tylsimmästä todellisuudesta.

Se voi myös esiintyä selvänä unena ja ilmaista uneksijan tahtoa, onnea ja iloa.

Joissakin unissa sillä voi olla hengellinen merkitys ja se voi osoittaa taipumusta tai halua luoda yhteys ulottuvuuksiin " korkea' hengellisen olemassaolon tason kanssa.

9. Unelma tanssimisesta keihästenkengillä

osoittaa itseluottamusta ja luottamusta omiin kykyihin, tyylikkyyttä ja mittasuhteita, mutta myös tarkkuutta ja rauhallisuutta ja joissain tapauksissa myös paljon vaativuutta itseltä.

10. Unelma tanssimisesta ilman musiikkia

osoittaa joissakin unissa turvallisuutta ja tietoisuutta itsestä ja omista tarpeista, sisäistä harmoniaa, joka ei tarvitse ilmaista mitään muuta.

Muissa unissa sillä voi olla negatiivinen merkitys korostetaan toiminnan ja todellisuuden vaatimusten välisen synkronoinnin puutetta, " disharmonia "jollakin alalla.

11. Unelma raskaudesta ja tanssimisesta

voi olla ilmaus saavutetusta tavoitteesta, ilosta ja loppuunsaattamisen tunteesta, tai se voi olla osoitus tarpeesta seurata tapahtumien kulkua ja päästää irti siitä, mitä ei voi enää hallita.

Tanssi muiden kanssa

12. Ryhmätanssista haaveileminen

osoittaa ryhmäyhteyttä, vallitsevaa harmoniaa ja, jos unessa esiintyy työtovereita, kykyä työskennellä tiiminä.

Se on kuva, joka liittyy yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja tarpeeseen tuntea olevansa osa jotakin.

Se voi viitata henkiseen joustavuuteen ja yhteiseen projektiin, jota toteutetaan innostuneesti ja toisten ideoita kunnioittaen.

13. Unelma ympyrässä tanssimisesta

kuten edellä, lisääntynyt tarve vuorovaikutukseen muiden kanssa, tarve peilata itseään ja tuntea itsensä tuetuksi, " viisumit " arvostettu.

Kun kuoron liike seuraa ympyrän jatkuvaa linjaa kuin liikenneympyrässä, unessa korostuu tunne siitä, että on täydellinen ja hyväksytty ympäristössään, toiminnan luonnollisuus ja yksinkertaisuus, joka voi heijastua tapahtumiin.

14. Unelma siitä, että sinut kutsutaan tanssimaan

voidaan nähdä eräänlaisena tiedostamattoman rohkaisuna, kannustimena tulla esiin ja osallistua elämään.

Se edustaa pyyntöä olla mukana jossakin, mutta myös aktiivista osallistumista, henkilökohtaisten ominaisuuksiensa asettamista käyttöön.

15. Unelma tanssimisesta ystävien kanssa

edustaa yhtenäisyyttä ja iloa ja korostaa ekstroversiota ja yhteisiä arvoja.

16. Unelma tanssimisesta ja laulamisesta

on täydellisin ilon ja tyytyväisyyden ilmaisu, joka voi liittyä todellisesta onnellisesta tilanteesta vastavuoroiseen tunteeseen ja henkiseen etsintään, joka saa ihmisen tuntemaan itsensä täydelliseksi.

Tanssi unissa ... kenen kanssa?

17. Unelma tanssimisesta pariskuntana

Se tuo esiin läheisyyttä ja synkronisuutta kahden ihmisen välillä, osoittaa osallisuutta, halua yhdistyä ja sulautua, rakastumista ja eroottisuutta.

Se voi olla symboli seksuaalisesta suhteesta tai tarpeesta peilata itseään toiseen, oppia häneltä, omaksua hänen ominaisuutensa ja kokemuksensa.

18. Unelma tanssimisesta syleilyssä

kuten edellä, mutta tunteet ja eros ovat hallitsevia. Tanssi syleilee unissa osoittaa toiveen vastavuoroisesta rakkaudesta ja toisinaan hieman idyllisen näkemyksen kahden ihmisen välisestä suhteesta.

19. Tanssi vieraan kanssa unissa

voi liittyä animan (naisen animuksen) etsimiseen ja tarpeeseen tuntea itsensä täydelliseksi, yhteyteen vastakkaiseen sukupuoleen liittyvän tiedostamattoman ihanteen kanssa ja tarpeeseen löytää itsestään kyky ihmissuhteisiin.

Samalla tavalla hidasta tanssia pojan tai tytön kanssa unissa - viittaa syvyyteen, kärsivällisyyteen ja läheisyyteen itsensä kanssa sekä aitoon haluun olla läheinen toisen kanssa.

20. Unelma tanssimisesta miesten keskuudessa

Joillekin kirjoittajille sillä on merkityksiä, jotka liittyvät piilevään homoseksuaalisuuteen. Se tuo esiin ihmiskontaktin tarpeen jakaa, tuntea ja tulla ymmärretyksi syvällä sisimmässään.

Sillä on yhteyksiä maskuliiniseen arkkityyppiin, ja se voi viitata tarpeeseen etsiä, hyväksyä ja kunnioittaa omaa maskuliinista luonnettaan.

21. Tanssi ystävän kanssa unissa

osoittaa onnellista ja syvää suhdetta, joka elää arvostuksen ja jakamisen merkeissä.

Se voi viitata tarpeeseen integroida tiettyjä hänelle kuuluvia ominaisuuksia tai peilata häntä, tehdä jotakin yhdessä (luoda jotakin, jakaa projekti, jakaa ideoita ja tilanteita).

22. Unelma tanssimisesta tyttöystävän/poikaystävän kanssa Unelma tanssimisesta poikaystävän/poikaystävän kanssa

tuo pintaan tunteiden syvyydet, seksuaalisen halun ja toveruuden, mutta useammin tuo esiin väärinkäsityksiä ja todellisia ristiriitoja, jotka uni muuttaa ja " korvaa "iloisilla mielikuvilla.

23. Unelma tanssimisesta tytön/pojan kanssa

viittaa yhteyteen Puer Aeternuksen, sisäisen lapsen, kanssa, ja se voi korostaa sekä onnellisen ja harmonisen yhteyden läsnäoloa että toisaalta tarvetta suhtautua eri tavalla tähän osaan itsestä (ymmärtää sitä, hyväksyä se, antaa sille tilaa).

24. Unelma tanssimisesta oman isän kanssa

ilmaisee tarvetta pitää itsessään elossa isähahmon tarjoama suojelun ja turvallisuuden tunne, jotta voi iloita ja ilmaista isän välittämiä arvoja.

Objektiivisella tasolla voi edustaa tarvetta parantaa vanhoja haavoja, ristiriitoja ja pelkoja.

Jos uneksija on mies tanssiminen isän kanssa unissa voi viitata tarpeeseen tuoda esiin hänen " sisäinen isä "(se osa hänen persoonallisuudestaan, joka kykenee kasvattamaan ja tarjoamaan turvaa, suojelua, auktoriteettia, rakkautta) erityisesti silloin, kun hänen on määrä syntyä tai hänellä on jo lapsi.

Jos uneksija on nainen Tanssi isän kanssa voi saada hänet tuntemaan suojelua ja lämpöä, siteen, joka ylittää ajan ja ehkä tukee häntä vaikeina aikoina.

25. Unelma tanssimisesta äidin kanssa

merkitykset ovat samanlaisia kuin isän kohdalla. Tässä tapauksessa korostuu kuitenkin suojeleva, lämmin ja unohduttava äidillinen energia, joka on tarve, täydennys tai mahdollisuus suhtautua äitiin, kun suhteet ovat huonontuneet tai kun on ristiriitoja.

26. Unelma tanssimisesta veljen kanssa

merkitys voidaan liittää tarpeeseen " paranna'. erimielisyyksiä ja vastenmielisyyksiä, harmonisoida suhdetta, palauttaa sen luonnollisuus ja miellyttävyys.

Mutta ei pidä unohtaa, että veli unissa - esiintyy usein kumppanin tai muiden läheisten henkilöiden symbolina, joiden kanssa ihminen on tunnesuhteessa.

On hyvä arvioida myös tätä mahdollisuutta, erityisesti kun tanssia unelmien veljen kanssa on hyvin aistillinen ja intiimi luonne, koska oneirinen sensuuri voi suorittaa " shift ' ja osoittaa jotakuta toista (näin voi käydä esimerkiksi avioliiton ulkopuolisten vetovoimatekijöiden tapauksessa).

27. Unelma tanssimisesta mummon/isoisän kanssa

viittaa tarpeeseen tarkistaa, palauttaa, tunnustaa ja kunnioittaa perheen suojelua ja lujuutta.

Tarve tuntea itsensä taas lapseksi, nauttia toisten kokemuksista, saada ohjausta, päästää irti, luottaa.

Jos kyseessä on konflikti, uni osoittaa, että on tarpeen ratkaista ja tehdä rauha.

28. Unelma tanssimisesta exän kanssa

ehkä suhdetta ei ole vielä täysin suljettu ja asioita on vielä ratkaisematta.

Ehkä unessa on vielä elävä tunne, joka tulee esiin unessa, kun taas päivällä sitä kontrolloidaan tai tuomitaan.

Mutta tämä uni voi myös osoittaa " metaforinen tanssi "liittyy " tehdä "vaikka ei haluaisi, altistaa itsensä epämiellyttäville tilanteille, joita ei voi vastustaa.

Tunteet johtavat analyysin suuntaan tai toiseen.

Tanssi kuolleiden kanssa

Ne ovat unia, jotka heijastavat tarvetta täyttää erillisyyden tunnetta ja " sanaton ", asioita, jotka jäivät kesken uneksijan ja hänen rakkaasti menehtyneen välillä.

Kyse voi olla pitkään jatkuneista väärinkäsityksistä ja konflikteista, joita ei ole ehditty sovittaa, tai suhteeseen liittyvistä vaikeuksista, jotka ovat leimanneet suhdetta vuosien varrella.

Uneksia tanssimisesta kuolleen kanssa... vastaa yritystä ratkaista asiat, parantaa ne, saada ne harmonisiksi, saada ne johtamaan johonkin... 'hyvä' joka voi lohduttaa ja tehdä onnelliseksi sen osan itsestään, joka on edelleen syvästi mukana suhteessa.

Tästä syystä unet, joissa tanssitaan kuolleiden kanssa, liittyvät lähes aina verisukulaisiin tai sukulaisiin.

29. Unelma tanssimisesta kuolleen isän kanssa Unelma tanssimisesta kuolleen äidin kanssa

objektiivisella tasolla se kuvastaa puutetta ja melankoliaa tämän perustavanlaatuisen suhteen menettämisestä, ja sen tarkoituksena voi olla ratkaista vanhoja haavoja suhteessa isään.

Subjektiivisella tasolla voi olla osoitus tarpeesta tunnistaa " isä tai äiti osa itseään "ymmärtämään sen ansiot ja vaikutuksen, iloitsemaan siitä.

30. Uneksit tanssimisesta kuolleen isoäitisi kanssa Uneksit tanssimisesta kuolleen isoisäsi kanssa

voi viitata tarpeeseen tarkistaa perhesääntöjä, ehkä soveltaa niitä joustavammin, mutta myös pohtia omia juuriaan, sitä, mitä on periytynyt ja mistä saa täyttymyksensä.

31. Unelma tanssimisesta edesmenneen aviomiehen kanssa

kuvastaa rakkautta, katumusta ja melankoliaa menetetyn aviosuhteen vuoksi.

Se kompensoi tanssikuvilla (jos onnellinen) puute päivittäinen suhde kahden: ottaen ja antaen hellyyttä, vaiheet otetaan toisiaan kohti, äkilliset lohkot, kieli liikkeet, eleet ja katseet enemmän tai vähemmän onnellinen, että on kudottu jokapäiväistä elämää.

32. Unelma tanssimisesta kuolleen sukulaisen kanssa

Mahdollisen surun ja katumuksen ohella voi tulla esiin ratkaisemattomia asioita suhteessa ja syyllisyyttä siitä, ettei ehkä luotu suurempaa läheisyyttä hänen eläessään.

Tanssi unissa ..missä?

33. Unelma tanssimisesta julkisesti Unelma tanssimisesta näyttämöllä

voi syntyä reaktiona todelliseen epävarmuuteen ja ujouteen sekä haluun esiintyä, tulla arvostetuksi ja huomioiduksi.

34. Unelma tanssimisesta juhlissa Unelma tanssimisesta diskossa

jos se osoittaa osallistumista juhliin ja tuo esiin hauskuuden tunteita, uneksija tarvitsee ehkä todella harmonisia ja helppoja kollektiivisia tilanteita, joissa hän tuntee itsensä hyväksytyksi ja osaksi ryhmää.

Tanssi diskossa unelmissa on sama merkitys, mutta siinä korostuu pelko siitä, ettei ole vaatimusten mukainen, ettei tee oikeita asioita tullakseen hyväksytyksi.

Tarve kollektiiviselle rituaalille, jossa vahvistetaan oman tärkeyden merkitys "olla ".

35. Unelma tanssimisesta häissä

ratifioi sellaisen muutoksen hyväksymisen, joka tapahtuu helposti ja jonka uneksijan psyykkinen järjestelmä on ritualisoinut ja hyväksynyt.

36. Unelma sateessa tanssimisesta

jos tunteet ovat myönteisiä (nautinto, ilo), se voi osoittaa kykyä seurata elämän tapahtumia, jopa kaikkein surullisimpia, antamatta niiden masentaa itseään, hyväksyä tunteet ja muuttaa niitä.

Päinvastoin, jos tunteet ovat väsymyksen tunteita. ja epämukavuutta, unessa voi korostua taipumus piilottaa todelliset tunteet, näyttäytyä aina ja " tanssi "(kuvaannollisesti) eli aina eteenpäin, vaikka asiat ovat vaikeita ja kivuliaita." Tämä tarkoittaa, että on aina mentävä eteenpäin, vaikka asiat ovat vaikeita ja kivuliaita.

37. Unelma tanssimisesta veden päällä Unelma tanssimisesta veden päällä Unelma tanssimisesta veden päällä

vastaa tunnemaailmassa virtaamista, itsensä tuntemista " move tunteiden ja tunteiden välillä, etenemiseen elämässä ei ainoastaan " uinti ( etenee omalla polullaan), mutta " tanssivat ", toisin sanoen antaa omille toimille ja valinnoille korkeamman ja laajemman merkityksen ja tiedostaa, että on tärkeää nauttia jokaisesta hetkestä ja tehdä siitä arvokas.

38. Unelma tanssimisesta kirkossa

voi tuoda esiin tarpeen ilmaista uskoaan ja uskomuksiaan, turvallisuuden, rauhan ja hyväksynnän tunnetta.

38. Unelma tanssimisesta hautausmaalla

liittyy alitajuiseen haluun päästä yli menneisyyden traumoista ja virheistä, päästää irti nykyhetken voimasta ja korostaa ja kunnioittaa sitä, mitä on ollut.

40. Unelma tanssimisesta rannalla Unelma tanssimisesta uima-altaassa

ovat kuvia, jotka liittyvät lomiin, rentoutumiseen ja juhlimiseen, ja ne tuovat esiin hauskanpidon tarpeen, mutta myös muistoja menneisyydestä, leikkisiä ja iloisia tilanteita, iloisuutta, rakastumista ja ennen kaikkea vastuun puutetta.

41. Tanssi lumessa unissa

jos uneksijan kokemat tunteet ovat myönteisiä, se voi viitata kykyyn reagoida epäsuotuisissa ja epämiellyttävissä tilanteissa, kykyyn nähdä myönteiset näkökohdat.

Katso myös: Hissi unissa Mitä tarkoittaa unelmoida hissillä ajamisesta?

Jos taas tunnet olosi kylmäksi ja jäykäksi, - tanssia lumessa unissa viittaa samanlaiseen jäykkyyteen ja sopeutumisvaikeuksiin.

42. Unelma tanssimisesta kadulla

tarkoittaa sitä, että hän haluaa uusia kokemuksia ja uusia ihmissuhteita, että hänellä on ehkä hieman sokeroitu näkemys todellisuudesta, mutta että hän on optimistinen ja valmis kohtaamaan kaiken tulevan helposti.

Se osoittaa halua rakentaa omaa onnea, antaa sille muoto.

Mitä tansseja?

Jokainen tanssi unissa on erityinen energia, joka määrittää tanssijoiden askeleet ja heidän fyysisen ja emotionaalisen osallistumisensa.

Jopa unissa, jokainen parin koreografia tai hahmo - tuo esiin erilaisia tunteita, jotka riippuvat uneksijan todellisista kokemuksista hänen tanssimisessaan ja jotka vaikuttavat merkitykseen.

Seuraavat kuvat voivat siis muuttua suuresti ja ne voidaan nähdä eri tavoin unesta toiseen, ja tämä on hyvä muistaa.

43. Unelma hitaasta tanssista

liittyy läheisyyden tarpeeseen ja tunteisiin, jotka ovat ehkä nousemassa esiin ja jotka voivat viitata rakastumiseen ja haluun sulautua toiseen.

44. Unelma baletista

Se, että muut tanssivat sitä, merkitsee ihanteellista näkemystä elämästä ja periaatteiden ja arvojen ohjausta.

Unelma tanssimisesta baletissa tarkoittaa sitä, että rakennat elämäsi omien vakaumustesi ja toiveidesi mukaisesti, luotat tuloksiin ja käännät kurinalaisuutesi, kurinalaisuutesi ja perfektionismisi haluamasi tulevaisuuden suuntaan.

Se on luovuuteen ja itseluottamukseen liittyvä uni.

45. Unelma tanssimisesta Latinalaisen Amerikan unelma tanssimisesta salsan tanssimisesta

ovat unia, joille on ominaista iloisuus, aistillisuus ja vetovoima vastakkaista sukupuolta kohtaan.

46. Unelma tangon tanssimisesta

liittyy suuri aistillisuus ja eroottisuus, se osoittaa halua fyysiseen, henkiseen ja emotionaaliseen yhteyteen, yhteyteen, joka lähtee sydämestä ja pystyy ohjaamaan toimintaa.

47. Unelma flamencotanssista

on intohimoinen kosiskelu, rakkauden ja omistuksen julistus.

Uneksija, joka näkee itsensä tanssimassa sitä ulos on kysyttävä itseltään, kuinka paljon hän on valmis antamaan ja vastaanottamaan toiselta suhteessa.

48. Haaveena valssi

tuo mukanaan romantiikkaa ja ihanteellista rakkautta, halua toteuttaa unelma rakkaudesta.

49. Unelma vatsatanssista

yhdistää uneksijan naiseuteen ja aistillisuuteen, voi osoittaa tarvetta ilmaista sitä ja hyväksyä sen voima.

Se on unelma, joka voi syntyä luopioaspektiksi. kun uneksijan naisellisuus on jonkin verran hillitty, kurissa, ei ilmaistu.

50. Unelma tarantellan tanssimisesta Unelma heimotansseista

Molemmat kuvat liittyvät elämän rytmin ilmaisuun ja energiaan, joka yhdistää ihmisen ja maan.

Ne voivat viitata tarpeeseen päästää höyryjä ulos, vapauttaa puristettua energiaa, päästää irti menneisyydestä ja raskaista, vaikeista asioista, luopua vastuusta ja päällekkäisrakenteista ja olla yhtä elämän virran kanssa.

Ennen kuin jätät meidät

Hyvä lukija, toivottavasti pidit tästä artikkelista. Nautin sen kirjoittamisesta 🙂 .

Muista, että voit jättää kommenttisi ja halutessasi voit kertoa unen, joka toi sinut tänne.

Kiitos, jos vastaat sitoumukseeni.

ARTIKKELIN JAKAMINEN

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.