നൃത്തത്തിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ നൃത്തത്തിന്റെ അർത്ഥം

 നൃത്തത്തിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ നൃത്തത്തിന്റെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം തോന്നുന്നത്? നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുന്നവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിത്. ഈ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉയർന്നുവരുന്ന വികാരങ്ങളാണ് സന്തോഷവും പൂർണ്ണതയുടെ ബോധവും, എന്നാൽ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല, ഈ പ്രതീകാത്മക ചിത്രത്തിന്റെ മനസ്സും മനുഷ്യാനുഭവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ലേഖനം വ്യക്തമാക്കുന്നു .

ദമ്പതികളായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നം നൃത്തം സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉന്മേഷത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ ശരീരം സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു, അതിന്റെ മുഴുവൻ കഴിവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

നൃത്തം (സ്വപ്നങ്ങളിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും) ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ തന്നോട് തന്നെ വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും " മുഴുവൻ ", ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗം, മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ശക്തിയുള്ള ആംഗ്യങ്ങളുടെ ഈ ദ്രവ്യത അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. .

സ്വപ്നത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ കാലുകളുടെയും കൈകളുടെയും ചലനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലം അളക്കുന്നു, അവബോധം നേടുന്നു, അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ അവൻ തന്റെ ശക്തിയും അവന്റെ ശക്തിയും നിർവചിക്കുന്നു. സർഗ്ഗാത്മകത, അവന്റെ താളം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ലോകവുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും സമ്പർക്കം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ, നൃത്തം സഹജമാണ് കൂടാതെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുമായും അവന്റെ ആംഗ്യങ്ങളുമായും പിരിമുറുക്കവുമായും ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചൈതന്യത്തിലേക്ക്, അത് ഒരു ആചാരമായി ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ പോലും, യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ അനുകരണമായോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ പ്രകടനമായോ, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രകടനമാണ്.ദമ്പതികളായി നൃത്തം

രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും സമന്വയവും ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് പങ്കാളിത്തം, ഐക്യത്തിനും സംയോജനത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹം, പ്രണയത്തിലും ലൈംഗികതയിലും വീഴുന്നു ഒപ്പം അനുഭവവും.

18. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ

ആലിംഗനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു, എന്നാൽ വികാരങ്ങളുടെയും എറോസിന്റെയും ആധിപത്യം. സ്വപ്നങ്ങളിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന നൃത്തം പരസ്പര സ്നേഹത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും, ചിലപ്പോൾ, രണ്ട് പേരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അൽപ്പം മനോഹര ദർശനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

19. സ്വപ്നങ്ങളിൽ അപരിചിതനോടൊപ്പം നൃത്തം

അനിമ (ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആനിമസ്) എന്നതിനായുള്ള തിരയലിലേക്കും പൂർണ്ണമായി അനുഭവപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായും, എതിർ ലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആദർശവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലേക്കും, സ്വയം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

അതുപോലെതന്നെ, സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയോടോ പെൺകുട്ടിയോടോ മന്ദഗതിയിലുള്ള നൃത്തം ആഴം, ക്ഷമ, ആത്മബന്ധം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹവും.

20 പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ചില രചയിതാക്കൾക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വവർഗരതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യ സമ്പർക്കങ്ങൾ പങ്കിടേണ്ടതിന്റെയും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത ഇത് വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

പുരുഷത്തിന്റെ ആദിരൂപവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരാളുടെ വൈരാഗ്യ സ്വഭാവം അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും അംഗീകരിക്കേണ്ടതിന്റെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

21. കൂടെ നൃത്തംസ്വപ്നത്തിലെ ഒരു സുഹൃത്ത്

അഭിമാനത്തിന്റെയും പങ്കുവയ്ക്കലിന്റെയും പേരിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സന്തോഷകരവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ബന്ധം കാണിക്കുന്നു.

അവനുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ അല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം , ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ (എന്തെങ്കിലും സൃഷ്‌ടിക്കുക, ഒരു പ്രോജക്‌റ്റ് പങ്കിടുക, ആശയങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും പങ്കിടുക).

22. നിങ്ങളുടെ കാമുകിക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം    നിങ്ങളുടെ കാമുകനോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

അത് വികാരങ്ങളുടെ ആഴം നൽകുന്നു. , ലൈംഗികാഭിലാഷവും ഉപരിതലത്തോടുള്ള യോജിപ്പും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണകളും യഥാർത്ഥ സംഘർഷങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, അത് സ്വപ്നം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും സന്തോഷകരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് " നഷ്ടപരിഹാരം " നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

23. ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ആന്തരിക കുട്ടിയായ പ്യൂർ എറ്റേണസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം സന്തോഷകരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു സമ്പർക്കത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും. നേരെമറിച്ച്, ഈ ഭാഗവുമായി വ്യത്യസ്‌തമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത (അത് മനസ്സിലാക്കുക, അംഗീകരിക്കുക, ഇടം നൽകുക).

24. ഒരാളുടെ പിതാവിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ഒരുവന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും, പിതാവ് കൈമാറിയ മൂല്യങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ തലത്തിൽ അത് ആവശ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും പഴയ മുറിവുകൾ, സംഘർഷങ്ങൾ, ഭയം എന്നിവ സുഖപ്പെടുത്താൻ.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്അവന്റെ " ആന്തരിക പിതാവ് " (സുരക്ഷ, സംരക്ഷണം, അധികാരം, സ്നേഹം, വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗം) പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ ജനിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ ഇതിനകം ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുമ്പോഴോ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്.<3

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവളുടെ പിതാവിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് സംരക്ഷണവും ഊഷ്മളതയും നൽകുന്നു, സമയത്തിന് അതീതമായ ഒരു ബന്ധം, ഒരുപക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

25. അമ്മയോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

അച്ഛന്റെ അർത്ഥത്തിന് സമാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വഷളായ ബന്ധങ്ങളോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സംരക്ഷകവും ഊഷ്മളവും നിർബന്ധിതവുമായ മാതൃ energy ർജ്ജത്തെ ഒരു ആവശ്യമായോ സംയോജനമായോ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയായോ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

26. സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന്റെ

അർത്ഥം " ശമനം" വിയോജിപ്പുകളും ഇഷ്ടക്കേടുകളും, ബന്ധത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കാനും, അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയും സുഖവും വീണ്ടും കണ്ടെത്താനുമുള്ള ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം.

0> എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിലെ സഹോദരൻ പലപ്പോഴും പങ്കാളിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വൈകാരികമായി ഇടപെടുന്ന മറ്റ് അടുത്ത ആളുകളുടെയോ പ്രതീകമായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നത് മറക്കരുത്.

വിലയിരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ സാധ്യതയും, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോടൊപ്പം സ്വപ്നങ്ങളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇന്ദ്രിയപരവും അടുപ്പമുള്ളതുമായ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്, കാരണം സ്വപ്ന സെൻസർഷിപ്പിന് " ചലിക്കുന്ന " എന്ന പ്രവർത്തനം നടത്താനും മറ്റൊരാളെ സൂചിപ്പിക്കാനും കഴിയും (അത് ഉദാഹരണത്തിന് സംഭവിക്കാംവിവാഹേതര ആകർഷണങ്ങൾ).

27. മുത്തശ്ശി/മുത്തച്ഛനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

കുടുംബ സംരക്ഷണവും ദൃഢതയും അവലോകനം ചെയ്യാനും വീണ്ടെടുക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും ബഹുമാനിക്കാനും ഉള്ള ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ തോന്നുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവം ആസ്വദിക്കുക, സ്വയം നയിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുക, പോകാൻ അനുവദിക്കുക, വിശ്വസിക്കുക.

പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമാധാനം.

28. ഒരു മുൻ

നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുന്നു, ഒരുപക്ഷേ ബന്ധം പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഇനിയും തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കാം പകൽ സമയത്ത് അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയോ വിധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവനുള്ള വികാരം, സ്വപ്നത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ ഈ സ്വപ്നത്തിന് " ഉള്ളതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള " രൂപക നൃത്തം " സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചെയ്യാൻ ” ആഗ്രഹിക്കാതെ പോലും, എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകുക.

അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങളായിരിക്കും വിശകലനത്തെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും.

<17

മരിച്ചവരോടൊപ്പമുള്ള നൃത്തം

അവ വേർപിരിയലിന്റെ ബോധത്തെ മറികടക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ്, കൂടാതെ " പറയാത്ത ", സ്വപ്നം കാണുന്നയാളും അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ടയാളും.

അത് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംഘർഷങ്ങളും ആയിരിക്കാം. 1>കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നംസ്വന്തം മരണപ്പെട്ടവൻ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അവയെ സുഖപ്പെടുത്താനും യോജിപ്പുള്ളതാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന് തുല്യമാണ്, സ്വയം ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അറിയാവുന്ന "നല്ല" ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ, മരിച്ചയാളോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മിക്കവാറും രക്തബന്ധുക്കളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

29. മരിച്ചുപോയ പിതാവിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം മരിച്ച അമ്മയോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ തലത്തിൽ അത് ഈ അടിസ്ഥാന ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവത്തെയും വിഷാദത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ പഴയ മുറിവുകൾ പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

0> ഒരു ആത്മനിഷ്ഠയിൽ " തന്റെ പിതാവിന്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഭാഗം " തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും സ്വാധീനവും മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ സന്തോഷിക്കാനും.

30. മരിച്ച മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു  മരിച്ച മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

കുടുംബ നിയമങ്ങൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഒരുപക്ഷേ അവ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ അയവുള്ളവരായിരിക്കുക, മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ വേരുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും വേണം. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് അത് സ്വന്തം തിരിച്ചറിവ് നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

31. മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

നഷ്‌ടപ്പെട്ട ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തോടുള്ള സ്‌നേഹത്തെയും പശ്ചാത്താപത്തെയും വിഷാദത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

നൃത്തത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് (സന്തോഷമെങ്കിൽ) ദിനചര്യയുടെ കുറവ് നികത്തുക: സ്വീകരിക്കുകയും വാത്സല്യം നൽകുകയും ചെയ്യുക, അതിലേക്കുള്ള ചുവടുകൾമറ്റൊന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ, ചലനങ്ങളുടെ ഭാഷ, ആംഗ്യങ്ങൾ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ സന്തോഷകരമായ ഭാവങ്ങൾ.

32. സാധ്യമായ വേദനയ്‌ക്കപ്പുറം

മരിച്ച ഒരു ബന്ധുവിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം അവന്റെ തിരോധാനത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നു, ബന്ധത്തിലെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളും കുറ്റബോധവും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ഒരുപക്ഷേ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അടുപ്പം സൃഷ്ടിച്ചില്ല.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ നൃത്തം. .എവിടെ?

33. പൊതുസ്ഥലത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്റ്റേജിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്കും ലജ്ജയ്ക്കും ഒപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമായി ഉണ്ടാകാം.

34. ഒരു പാർട്ടിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു    ഒരു ഡിസ്കോയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

അത് പാർട്ടിയിൽ പങ്കാളിത്തം കാണിക്കുകയും രസകരമായ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് യോജിപ്പും എളുപ്പമുള്ള കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. സ്വീകാര്യവും ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗവും ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ഡിസ്കോയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക എന്നതിന് സമാന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ, ചെയ്യാതിരിക്കുമോ എന്ന ഭയം അത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വീകരിക്കേണ്ട ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ.

ഒരാളുടെ “ആയിരിക്കുന്ന “.

35. ഒരു കൂട്ടായ ആചാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഒരു വിവാഹത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്

അനായാസം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അത് ആചാരാനുഷ്ഠാനവും വ്യവസ്ഥിതിയും അംഗീകരിക്കുന്നുസ്വപ്നം കാണുന്നവന്റെ മാനസികാവസ്ഥ നിരുത്സാഹപ്പെടാതെ, വികാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു.

നേരെമറിച്ച്, സംവേദനങ്ങൾ ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയും ആണെങ്കിൽ, സ്വപ്നത്തിന് ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ മറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിയും, എപ്പോഴും ചുമതല സ്വയം കാണിക്കുകയും " നൃത്തം " (ഒരു രൂപക അർത്ഥത്തിൽ) അതായത്, കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വേദനാജനകവും ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുക.

37. വെള്ളത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം വെള്ളത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

വൈകാരിക ലോകത്തെ ഒരു ഒഴുക്കിന് തുല്യമാണ്, വികാരങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ " നീങ്ങുക" എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നതിന്, " നീന്തൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും" (സ്വന്തം പാതയിൽ മുന്നേറുന്നു), എന്നാൽ " നൃത്തം ", അതായത് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും ഉയർന്നതും വിശാലവുമായ അർത്ഥം നൽകുന്നു, ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിച്ച് അത് വിലപ്പെട്ടതാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തോടെ.<3

38. പള്ളിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരാളുടെ വിശ്വാസവും വിശ്വാസങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, സുരക്ഷിതത്വബോധം, സമാധാനം, സ്വീകാര്യത എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

38. നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുക ഒരു സെമിത്തേരി

ഭൂതകാലത്തെ ആഘാതങ്ങളെയും തെറ്റുകളെയും തരണം ചെയ്യാനും വർത്തമാനകാലത്തെ ശക്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കാനുമുള്ള അബോധാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഊന്നിപ്പറയുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

40. കടൽത്തീരത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം   കുളത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

അവധിക്കാലം, വിശ്രമം, പാർട്ടി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ്, ഒപ്പം വിനോദത്തിന്റെ ആവശ്യകത വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നു , മാത്രമല്ല ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, കളിയായ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, സന്തോഷം, പ്രണയത്തിലാകൽ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ എന്നിവയും.

ഇതും കാണുക: ഒരു ലേഡിബഗിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ലേഡിബഗ്ഗുകളെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്

41. സ്വപ്നങ്ങളിൽ മഞ്ഞിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക

അനുഭവിച്ച വികാരങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ പോസിറ്റീവാണ്, പ്രതികൂലവും അസുഖകരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ കാണാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

പകരം നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പും കഠിനതയും അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്‌നോവിലെ മഞ്ഞിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക ഒരുപോലെയുള്ള കാഠിന്യത്തെയും പൊരുത്തപ്പെടുത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും സൂചിപ്പിക്കും.

42. തെരുവിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

പുതിയ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ്. ബന്ധങ്ങൾ, യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം, ഒരുപക്ഷേ അൽപ്പം 'മധുരം, എന്നാൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ എളുപ്പത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ചായ്‌വ്.

സ്വന്തം സന്തോഷം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അതിന് ഒരു രൂപം നൽകാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഏത് നൃത്തമാണ് ?

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ഓരോ നൃത്തത്തിനും നർത്തകരുടെ ചുവടുകളും അവരുടെ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഊർജ്ജമുണ്ട്.

സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ പോലും ഓരോ നൃത്തരൂപങ്ങളും രൂപങ്ങളും ദമ്പതികൾ വ്യത്യസ്ത സംവേദനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും, സ്വപ്നക്കാരന് സ്വന്തമായി അനുഭവിച്ച യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങൾനൃത്തം, അത് അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കും.

അതിനാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും വ്യത്യസ്ത ധാരണകൾക്കും വിധേയമാണ്. ഇത് ഓർക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

43. പതുക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

അടുപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുമായും ഒരുപക്ഷേ ഉയർന്നുവരുന്ന വികാരങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'മറ്റുള്ളവയുമായി ലയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ മഞ്ഞ്. മഞ്ഞും ഹിമവും സ്വപ്നം കാണുന്നു

44. ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം

മറ്റുള്ളവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അനുയോജ്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും തത്വങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും വഴി നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

ഒരു ബാലെയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി അവളുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുക, ഫലങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുക, ഒരാളുടെ അച്ചടക്കവും കാഠിന്യവും പരിപൂർണ്ണതയും ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്ക് മാറ്റുക.

<0. ഇത് സർഗ്ഗാത്മകതയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്നമാണ്.

45. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം   സൽസ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ആനന്ദവും ഇന്ദ്രിയതയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ്. എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോടുള്ള ആകർഷണം.

46. ടാംഗോ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ന് വലിയ ഇന്ദ്രിയതയുടെയും ലൈംഗികതയുടെയും അർത്ഥമുണ്ട്, അത് ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ഐക്യത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്ന് ആർക്കറിയാം.

47. ഫ്ലെമെൻകോ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ഒരു വികാരാധീനമായ കോർട്ട്ഷിപ്പിന് തുല്യമാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയുടെയും പ്രഖ്യാപനം.

അതെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾഅവൻ അത് നേരിട്ട് കാണുന്നു ഒരു ബന്ധത്തിൽ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം നൽകാനും സ്വീകരിക്കാനും അവൻ തയ്യാറാണെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടിവരും.

48. വാൾട്ട്സ് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

കൊണ്ടുവരുന്നു ലൈറ്റ് റൊമാന്റിസിസവും ആദർശ സ്നേഹവും, ഒരാളുടെ പ്രണയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം.

49. ബെല്ലി ഡാൻസ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്നക്കാരനെ അവളുടെ സ്ത്രീത്വത്തോടും ഇന്ദ്രിയതയോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം. അതിന്റെ ശക്തിയെ അംഗീകരിക്കാൻ.

സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ സ്‌ത്രൈണത അൽപ്പം കീഴടക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ശാസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ, അത് ഒരു ധിക്കാര ഭാവമായി ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് .

50. ടരന്റല്ല നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം    ഗോത്ര നൃത്തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം

രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ജീവൽ താളത്തിന്റെയും മനുഷ്യനെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെയും പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അവയ്ക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നീരാവി ഒഴിവാക്കുക, കംപ്രസ് ചെയ്‌ത ഊർജം പുറത്തുവിടുക, ഭൂതകാലവും ഭാരമേറിയതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപരിഘടനകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം ഒന്നാകാനും.

നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരേ, നിങ്ങൾ ഈ ലേഖനം ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ അത് എഴുതുന്നത് ആസ്വദിച്ചു. 🙂

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സ്വപ്നം പറയാമെന്നും ഓർക്കുക.

എന്റെ പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്താൽ നന്ദി

പങ്കിടൽ ആർട്ടിക്കിൾ

അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഷയും ഇച്ഛയ്ക്കും യുക്തിക്കും അതീതമായ ഒരു ഊർജ്ജം.

നൃത്തം സിംബലിസം സ്വപ്നം കാണുക

നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുക ഏറ്റവും പഴയതും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതുമായ പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ; ഇത് കാലത്തിന്റെ മൂടൽമഞ്ഞ്, സ്വാഭാവിക ചലനം, സഹജമായ ആവശ്യം എന്നിവ മുതലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്.

നൃത്തം എല്ലായ്പ്പോഴും സഹജമായോ, ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായോ, വിനോദത്തിനോ ആചാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​വേണ്ടി പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു, അത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ചലനത്തിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം തേടുന്ന ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ വികാസം ഡെർവിഷുകളുടെ കറങ്ങുന്ന ചലനങ്ങൾ, ട്രാൻസിന് മുമ്പുള്ള ഭ്രമാത്മക നൃത്തങ്ങളിൽ, മാത്രമല്ല മൃഗപ്രകൃതിയിലും, താളാത്മകമായ ചുവടുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ചില സങ്കീർണ്ണമായ ഇണചേരൽ ആചാരങ്ങളിൽ, ഇത് രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ബാലെയാണ്.

നൃത്തത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പോസിറ്റീവ് ആണ്, അവ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • സ്വാതന്ത്ര്യം
 • ഹാർമണി 13> 12> ആനന്ദം
 • ആത്മവിശ്വാസം
 • വിജയം
 • ആരോഗ്യ സൗഖ്യം
 • ആത്മാഭിമാനം
 • സാമൂഹിക ഐക്യം
 • ആത്മീയത
 • കാതർസിസ്
 • എറോസ്, ലൈംഗിക ഊർജം
 • സർഗ്ഗാത്മകത
 • പ്രകടമാക്കാത്ത വികാരങ്ങളുടെ വികസനം
 • വിപുലീകരണംബോധവൽക്കരണം
 • സ്വന്തം വിഭവങ്ങളുടെ വിപുലീകരണം

നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുക എന്ന എന്റെ മുൻ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, അതിൽ അർത്ഥങ്ങൾ മുകളിൽ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

“സ്വപ്നങ്ങളിൽ സംഗീതമോ സ്വന്തം ആന്തരിക താളമോ പിന്തുടരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, ശരീരം മുഴുവനും ബഹിരാകാശവും പ്രപഞ്ചവും ശ്വസിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു, ദ്രാവകമായും സന്തോഷത്തോടെയും നീങ്ങുന്നു ശൃംഗാരം.

സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വികാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാന്ത്രിക നിമിഷങ്ങളാണ് അവ. ഒപ്പം തനിക്കുചുറ്റും അതേ യോജിപ്പ് കണ്ടെത്താനും.

സ്വപ്‌നത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായ തിരിച്ചുവരവ് അനുഭവിച്ചും വികാരങ്ങളുമായി വീണ്ടും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെയും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്ന അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ, ഊർജ്ജസ്വലമായ ഊർജങ്ങളുടെ ഉദയം കാണിക്കുന്ന ശക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ. ഉണർത്തുകയും സ്വപ്നത്തിലെ ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഇതുവരെ തടയപ്പെട്ടതോ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതോ ആയ വശങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തെ മുൻകൂട്ടിക്കാണാൻ കഴിയും, അത് ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ശുദ്ധവും ലളിതവുമായ പ്രകടനമായിരിക്കാം. " ജയം " എന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ സ്വയം നൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈംഗിക ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനം, ഒരു സുഖം, സ്വപ്നക്കാരന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം എന്നിവയിലൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടിൽ , നിങ്ങൾ ഒരു നൃത്തത്തിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽദമ്പതികൾ, ചലനങ്ങൾ ഒരു വാൾട്ട്സിന്റെയോ ടാംഗോയുടെയോ സ്വരച്ചേർച്ചയെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ശൃംഗാരപരമായ അർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഉയർന്നുവരുന്നു, യഥാർത്ഥ പങ്കാളിത്തം, യഥാർത്ഥ ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം, യഥാർത്ഥ " നൃത്തം" ആംഗ്യങ്ങൾ , നോട്ടങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ.

എന്നാൽ അതേ ചിത്രത്തിന് ഒരു ആന്തരിക സംഘട്ടനത്തിന്റെ പരിഹാരത്തെയും മുൻനിർത്തിക്കാം, വിപരീതങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൽ കൈവരുന്ന ഒരുതരം സന്തുലിതാവസ്ഥ.

അത് പോലെ തന്നെ. സംഭവിക്കാം ഒരു വലിയ വേദനയുടെ, ഞെരുക്കപ്പെട്ട വികാരങ്ങളുടെ, മതിയായ ഔട്ട്‌ലെറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വികാരങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകളിൽ ഒരാൾ നീങ്ങുന്നു, ഇവിടെ സ്വപ്നത്തിന് ഒരു കാറ്റാർട്ടിക് പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുകയും വിശദീകരിക്കുന്നതിനും സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഇടമായി മാറുകയും ചെയ്യും.

നൃത്തം സ്വപ്‌നം കാണുക എന്നത് " പണയത്തിലായിരിക്കുക " എന്നതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്, അതായത്, ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയും യാഥാർത്ഥ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നവയുമായി ഇടപെടുകയും വേണം.

എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സുഖകരവും സന്തോഷകരവുമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവില്ല...ഒരാൾ തടഞ്ഞതായി തോന്നാം, അനങ്ങാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല, മറ്റുള്ളവരുമായി ഒത്തുപോകാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ചലനങ്ങളെ വിമർശിക്കുമെന്ന ഭയം എല്ലാ ആനന്ദത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു."

സ്വപ്നക്കാരന് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി നൃത്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുമ്പോൾ , അവൻ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ " നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു " അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളുമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നുഅർത്ഥങ്ങൾ അവന്റെ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും:

 • തടഞ്ഞു
 • അരക്ഷിതത്വം
 • നിരസിക്കുക
 • മറ്റുള്ളവരാൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം
 • അത്ര നല്ലവനല്ല എന്ന ഭയം
 • അസൂയ 13>

അപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമാനമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ് :

 • എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ
 • എവിടെ ഒരാൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല
 • WHO ഒരാൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • ആരിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് തിരസ്‌കരണമോ അസൂയയോ അനുഭവപ്പെടുന്നു

കാരണം ഇവയെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ “ സമാധാനം” കൂടാതെ ഒരാളുടെ സ്വാഭാവികമായ ആന്തരികമായ “ താളം” .

നൃത്തം സ്വപ്നം കാണുക    50 ഡ്രീം ഇമേജുകൾ

ഈ തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു, ഓരോ അർത്ഥവും അനുഭവപ്പെട്ട സംവേദനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു. സ്വപ്‌നത്തിന്റെ.

ഓരോ അർത്ഥവും ഒരു "ആരംഭ പോയിന്റായി കണക്കാക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു ആഗമന പോയിന്റല്ല" ഒരാളുടെ സ്വപ്നത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ.

1. നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നം

സ്വപ്നക്കാരന്റെ സജീവവും ക്രിയാത്മകവുമായ മനോഭാവത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവനെ " നല്ലത് " ആക്കാനാകുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു, അതിൽ അയാൾക്ക് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, വിശ്വാസം, സന്തോഷകരമായ ബന്ധങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ ചിത്രമാണിത്.

2. മറ്റുള്ളവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

അനുഭവപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, അത് ശാന്തത, സമാധാനം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൗന്ദര്യവും ഐക്യവും കാണാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാം  അല്ലെങ്കിൽ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയോ ഒഴിവാക്കലിന്റെയോ ഒരു ബോധം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

മറ്റുള്ളവർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് സ്വതന്ത്രവും തടസ്സമില്ലാത്തതും ചിലപ്പോൾ തെറ്റായതുമായ പെരുമാറ്റത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള (മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്) പ്രതിനിധീകരിക്കാം  അത് അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം.

ഒറ്റയ്ക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുക

3. ഒറ്റയ്ക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക   സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

എന്നത് ഒരു നല്ല സ്വപ്നമാണ്, അത് സ്വയം ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വികാസത്തിന്റെയും ആവശ്യകത , ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവും -being.

ഇത് കൈവരിച്ച ചില വിജയങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണമായോ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയായോ വരാം.

ഇത് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന സ്വപ്നമായി യോഗ്യത നേടാം. ചലനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ അസുഖകരവും ദുഃഖകരവുമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു, സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തിലൂടെ, അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് അത് പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും.

4. സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചുവന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു

ഇറോസിന്റെ ആവിഷ്‌കാരവുമായി, തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ഇന്ദ്രിയതയുമായും, ആരോടെങ്കിലും ആകർഷിക്കപ്പെടണമെന്നു തോന്നുന്നതിലേക്കും, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്.

5. സ്വപ്നം നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്

സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എസ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളിൽ തടസ്സവും സങ്കടവും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഒരുപക്ഷേ വികാരങ്ങളിൽ, മാത്രമല്ല കൂട്ടായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും.

അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരുടെ താളം പിന്തുടരാനുള്ള കഴിവില്ല, താളവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതായി തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ.

6. മോശമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

പലപ്പോഴും ആത്മാഭിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളോ പ്രതീക്ഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നക്കാരനെ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നിർത്തുന്ന അമിതമായ പൂർണതയോ ആണ് പിരിമുറുക്കം, അത് അവന്റെ വിജയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല (ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ).

ഇത് ഒരു ആവേശകരമായ ആന്തരിക വിമർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്നമാണ്.

7. സ്വപ്നം നൃത്തവും വീഴ്ച്ചയും

ഒരു യഥാർത്ഥ എപ്പിസോഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം, അതിൽ ഒരാൾക്ക് " " നൽകേണ്ടി വന്ന ഒരു കുറ്റബോധം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപം എന്നിവയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ് മറ്റുള്ളവ.

അസുഖകരമായ " വീഴ്ചകളിൽ<പെടാതിരിക്കാൻ , സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ (വികാരപരമായ മണ്ഡലത്തിൽ) ലഹരി പിടിക്കാതെ, ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇതിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. 8> ” (മുറിവുള്ള നിരാശകൾ).

സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ വീഴുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശൈലിയുടെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും “ വീഴ്ച ” സൂചിപ്പിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണം. പരിപൂർണ്ണവും ഗംഭീരവും കുറ്റമറ്റതും അല്ലാത്തതിനെ ഭയപ്പെടുകഏറ്റവും അസുഖകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിരസമായ യാഥാർത്ഥ്യം.

ഇത് ഒരു വ്യക്തമായ സ്വപ്നമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ഇഷ്ടം, സന്തോഷം, സന്തോഷം എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അതിന് ആത്മീയ അർത്ഥവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ആത്മീയ തലം ഉപയോഗിച്ച് " ഉയർന്ന" അളവുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം കാണിക്കുക.

9. നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ആത്മവിശ്വാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആത്മവിശ്വാസം , ചാരുത, അളവുകോൽ, മാത്രമല്ല കൃത്യതയും ശാന്തതയും കൂടാതെ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

10. സംഗീതമില്ലാതെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് സ്വയം കാണിക്കുന്നു -ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മബോധവും ഒരാളുടെ ആവശ്യങ്ങളും, മറ്റൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ആന്തരിക ഐക്യം.

മറ്റ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ അതിന് നിഷേധാത്മകമായ അർത്ഥമുണ്ടാകാം തമ്മിലുള്ള സമന്വയത്തിന്റെ അഭാവം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ " അപമനി " , സന്തോഷവും പൂർത്തീകരണ ബോധവും, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മറ്റുള്ളവരുമായി നൃത്തം ചെയ്യുക

12. സ്വപ്നം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നൃത്തത്തിന്റെ

ഗ്രൂപ്പ് കണക്ഷൻ, വാഴുന്ന യോജിപ്പ്, ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത്ഒരുമയുടെ ബോധവും ഒന്നിന്റെ ഭാഗം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം.

അതിന് മാനസിക വഴക്കവും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളോടുള്ള ഉത്സാഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പൊതു പദ്ധതിയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

13 മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ

ഒരു സർക്കിളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം, മറ്റുള്ളവരുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, " കണ്ടു " അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

0>കോറൽ ചലനം ഒരു സർക്കിളിലെന്നപോലെ സർക്കിളിന്റെ തുടർച്ചയായ വരയെ പിന്തുടരുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പൂർണ്ണവും സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു വികാരം, സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കാവുന്ന സ്വാഭാവികത, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലാളിത്യം എന്നിവ സ്വപ്നം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

14 നൃത്തത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

അബോധാവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപമായി കണക്കാക്കാം, പുറത്തുവരാനും ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുമുള്ള ഉത്തേജനം.

ഇത് എന്തിലെങ്കിലും ഇടപെടാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിനും , ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും.

15. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

ഐക്യത്തെയും സന്തോഷത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒപ്പം പുറംതള്ളലും പങ്കിട്ട മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

16. നൃത്തവും പാട്ടും സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ആനന്ദത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും പൂർണ്ണമായ പ്രകടനമാണ്, അത് ഒരു യഥാർത്ഥ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പരസ്പരമുള്ള ഒരു വികാരത്തിലേക്കും ഒരാളെ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി തോന്നുന്ന ഒരു ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

നൃത്തം സ്വപ്നങ്ങളിൽ ... ആരുടെ കൂടെ?

17. സ്വപ്നം കാണുന്നു

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.