Korujen unelmointi Korujen merkitys unissa

 Korujen unelmointi Korujen merkitys unissa

Arthur Williams

Sisällysluettelo

Mitä tarkoittaa nähdä unta koruista, löytää ne, kadottaa ne, löytää ne kuin kätketyn aarteen? Artikkelissa tarkastellaan tätä kiehtovaa symbolia, joka jättää miellyttäviä tunteita ja avaa uusia näköaloja itsensä löytämiseen. Artikkelin lopussa on 38 unikuvaa, joissa korut esiintyvät eri merkityksissä.

korut unissa

Unelma koruista viittaa asioihin "arvokas " ja tärkeitä, jotka uneksijan on tunnistettava itsessään tai itsensä ulkopuolella: ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, suhteita, joita hänen elämäntavoissaan pidetään itsestäänselvyyksinä, joita ei enää nähdä ja arvosteta, tai sisäisiä voimavaroja, joita ei ole vielä tutkittu ja jotka on löydettävä itsetutkiskelun avulla tai testaamalla itseään elämän eri vaiheissa.

Unelma jalokiven löytämisestä kadulta tai piilossa omassa kodissa voi viitata tähän löytöön ja huomion kiinnittämiseen itseensä.

Unelma koruista liittyy myös jalokivien symboliikkaan unissa, jota on jo käsitelty Unelmaoppaassa ja jota on tutkittu myös sormuksia, kaulakoruja, korvakoruja ja rannekoruja koskevissa artikkeleissa.

Usein unien koruilla on kuitenkin outo ja epätavallinen muoto, eikä uneksija voi ymmärtää, mille kehon osalle ne on tarkoitettu, minkä vuoksi symbolista on tehtävä yleinen analyysi, jotta ymmärretään, mihin sisäisen ja ulkoisen todellisuuden osa-alueisiin se liittyy.

Korujen unelmointi Merkitys

Korujen merkitys unissa liittyy koristeluun, kaunistamiseen ja viittaa " arvo" ja varallisuus rooli ja valta: ajattele kuninkaan kruunua, paavin ristiä tai paavin sormusta.

Korujen merkitykset unissa voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Ainutlaatuiset ja arvokkaat näkökohdat
 • Arvo
 • Henkilökohtainen valta, arvo, asema
 • Kauneus, vauraus
 • Selkeät tunteet ja ajatukset
 • Itsetunto
 • Moraalinen koskemattomuus
 • Henkinen tutkimus
 • Seksuaalinen kiinnostus

Tämä tarkoittaa, että tarvitaan:

 • yhteyden luominen vielä tuntemattomiin osiin itseä,
 • tiettyjen ominaisuuksien tai läheisten ihmisten "arvokkaan" roolin tunnustaminen.
 • sen tunnistaminen, mikä on itselle todella "arvokasta".
 • pääsy omaan tiedostamattomaan rikkauteen
 • omien ajatusten ilmaiseminen ilman ehdollistamista
 • tuntea, että heillä on paikkansa maailmassa
 • turvallisuuden ja itseluottamuksen tunne
 • valloittaa se, mikä on houkuttelevaa ja arvokasta itselle.

Miksi ihmiset unelmoivat koruista?

 • Mikä on yksilön alitajunnan tarkoitus, kun luodaan unia korujen avulla?
 • Miksi hän ei käytä rahaa tai kultaa ehdottaa " arvo' ?

Vastaus näihin kysymyksiin on yksinkertainen: oneirinen kerrontakangas on runollinen ja metaforinen, mikä tahansa kuva, joka voi vihjata ja tehdä vaikutuksen pikemminkin kuin osoittaa, on suuri " menestys ja hyvä ote symbolien monipuoliseen repertuaariin.

Näin on myös korujen kohdalla, jotka ovat kaikissa paikoissa ja kulttuureissa vetovoiman ja halun lähde.

Katso myös: Kyyhkysen ja kyyhkysen merkitys unissa unessa

Ja niin on myös koruunelmien kohdalla, että ne jäävät helposti mieleen, ne herättävät uteliaisuutta ja tunteita, ja enemmän kuin raha ne koskettavat uneksijan mielikuvitusta, enemmän kuin kulta tai rikkaus ne vangitsevat huomion, mutta ennen kaikkea ne voivat palauttaa tunteen " onnea". positiivisen, hyvän, tulevaisuuden toivon ja luottamuksen äärettömään ja " rikas " elämän mahdollisuudet.

Korujen merkitys unissa voi myös viitata uneksijan töihin ja ajatuksiin, niiden kauneuteen ja korostuneisuuteen sekä siihen, että hänen on oltava niistä tietoinen.

[bctt tweet="Korut unissa tuovat positiivisia tunteita: onnea, toivoa tulevaisuudesta ja luottamusta elämään" username="Marni"]

Jalokivistä haaveileminen Symboliikka

Korujen symboliikka unissa liittyy raaka-aineen (kullan ja jalokivien) valmistukseen ja muuntamiseen valmiiksi ja eksklusiiviseksi tuotteeksi.

Tämä muutos Neljän elementin - maan, tulen, ilman ja veden - käyttäminen on eräänlainen alkemistinen matka: aineen valtakunnasta - maasta, josta kulta ja raakakivet louhitaan, tulen valtakuntaan, jossa kultaa ja hopeaa työstetään ja sulatetaan, veden valtakuntaan, joka on välttämätön jäähdytyksen ja puhdistuksen kannalta, ja ilman valtakuntaan, joka on välttämätön kivien väreille, heijastuksille ja kirkkaudelle.

Symbolisella tasolla korujen valmistusprosessi on eräänlainen materian sublimaatio, joka johtaa logoksen, ideoiden ja hengen maailmaan, joka johtaa sielun ominaisuuksiin.

[bctt tweet="Unien korut viittaavat sielun ominaisuuksiin." username="Marni"]

Korujen symboliikka antiikissa

Artemidoros Daldilainen antoi koruille suotuisan merkityksen vain naisten unissa (raskaudet ja synnytykset, avioliitot, uutuudet), kun taas miesten korut ennustivat rahan menetystä ja huolia.

Se, mihin kehon osaan koru oli tarkoitettu, vaikutti sen merkitykseen.

Niinpä korvakorut viittasivat ongelmiin lasten kanssa, rannekorut ongelmiin sisarusten kanssa ja sormukset ja kaulakorut aviosuhteisiin.

Nämä epäsuotuisat tulkinnat ovat säilyneet pitkään populaarikulttuurissa, jossa on edelleen vallalla sääntö, jonka mukaan esillä olevalle asialle annetaan vastakkainen merkitys niin, että korujen kauneus ja rikkaus ennakoivat päinvastaista.

Muinaisessa islamilaisessa kulttuurissa jalokivi oli älykkyyden ja ihmisen katoamattoman ja alkukantaisen olemuksen ominaisuus, kun taas Koraanissa siihen viitattiin runollisesti nimellä "...". Jalokivi " e " koristeellisuus". naisen sukuelin.

Freudille koruista haaveileminen

Nykyaikaiset tulkitsijat ovat tunnistaneet tämän symbolin roolissa intiimimpiä merkityksiä, jotka liittyvät uneksijan tarpeisiin ja voimavaroihin.

Mutta Freud, kenties Koraanin muinaisen näkemyksen ja ajatuksen, että kaikki arvokas on himoitsevaa, vaikutuksesta, katsoo, että unelmien jalokivi naisen sukupuolielimen, halutun naisen ja uneksijan tunteman seksuaalisen vetovoiman symboli.

Jalokiven näkeminen unissa on siis kyse omistamisen halun, valloittamispyrkimyksen ilmentämisestä.

Unelma koruista Jungille

Jungin näkemys liittyy korujen luomiseen liittyvään muuntautumiseen ja alkemiaan.

Korujen merkitys unissa viittaa samankaltaiseen muutokseen uneksijassa, hänen yksilöitymispolkuunsa, merkkeihin, jotka on otettava vastaan, henkisiin ehdotuksiin, tarpeeseen voimaantua, puolustaa koskemattomuuttaan ja tunnistaa sisäinen rikkautensa.

Koruista haaveileminen Yleisimmät kuvat

Unelma koruista tuo esiin onnellisuuden ja euforian tunteita, aivan kuin ensimmäistä kertaa tuntisi " rikkaus". " onnea". saavutettavissa ja saada yhteyttä omaan 'arvokas' laatu.

1. Unelma korujen löytämisestä kotoa Unelma perheen koruista Unelma perheen koruista

Unissa esiintyvät korut, jotka kuuluvat uneksijalle ja antavat hänelle miellyttäviä mielihyvän, turvallisuuden ja ihmetyksen tunteita, liittyvät itsetunnon rakentamiseen ja ovat tärkeä signaali, koska niillä on kyky jättää jälki ja luoda kanava tiedostamattoman ja tietoisen välille.

Perheen korut unissa viittaavat perhearvoihin, turvallisuuden, lämmön ja tunteiden symboliseen perintöön, joka on peräisin perhetaustasta ja joka on tunnustettava.

2. Unelma antiikkikoruista Unelma korujen perimisestä

nämä kuvat voivat myös yhdistää ihmisen juuriin, menneisyydestä periytyneiden, mutta oman elämän kannalta arvokkaiden seikkojen löytämiseen, menneisyyden muistojen tutkimiseen sekä oman perheen ja ympäristön kulttuuriperintöön.

Kun perityt korut unissa tulevat tutulta ja tuntemattomalta henkilöltä, tulisi keskittyä niihin ominaisuuksiin, joita hänelle liitetään (joita hän ehkä tarvitsee ja jotka voivat olla voimaannuttavia).

Unelma piilotettujen korujen löytämisestä Unelma koruista laatikossa Unelma koruista laatikossa

löytää koruja salaisesta laatikosta tai unelmiensa talon nurkasta. liittyy siihen, mitä edellä kirjoitettiin, itsensä löytämiseen, omien sisäisten ominaisuuksien ja rikkauksien löytämiseen, mutta ennen kaikkea tarpeeseen nähdä ne, tunnistaa ne ja integroida ne tietoisuuden tasolla, jotta niistä voi tulla perintöä " kulutettavat "arkipäivässä eivätkä jää hautautuneina tiedostamattomaan.

Haaveilla korujen löytämisestä kadulta Haaveilla koruista maassa

merkitykset ovat hyvin samankaltaisia kuin edellisissä, sillä erotuksella, että tässä hahmotellaan jo kuljettua polkua ja tarvetta löytää vahvistusta sille, mitä ollaan tekemässä.

Korujen löytäminen lattialta unissa voi myös viitata tarpeeseen saada takaisin materian lahjat, pysyä maassa, olla luovuttamatta elämän ja oman polun vastoinkäymisten edessä, mutta tuntea aina ihmeellisyyttä ja kiehtovuutta.

Katso myös: Omenan symboliikka ja merkitys omena unissa unelmissa

Unelma korujen löytämisestä hiekasta Unelma korujen löytämisestä merestä Unelma korujen löytämisestä merestä

koruja hiekassa unissa kiinnittää huomiota puskurivyöhykkeeseen, jota unien ranta symboloi, ja mahdollisuuksiin löytää sieltä "arvokkaita" asioita oman elämän ja itsetuntemuksen kannalta.

Vaikka jalokiven löytäminen merestä unissa liittyy tiedostamattomaan, itsensä löytämiseen, haudattuihin ja tuntemattomiin puoliin, jotka ovat arvokas lahja.

Tämä kuva voi korostaa fantasiaa ja unelmia, jotka liittyvät Puer aeternus -osaan persoonallisuudessa ja kaikkiin niihin fantastisiin mielikuviin, joita satujen ja lapsuuden maailma on herättänyt mielikuvituksessa.

6. Unelma korujen piilottamisesta

merkitykset voivat olla erilaisia ja vastakkaisia, vaan koetut tunteet ja asiayhteys paljastavat suunnan, johon on mentävä. Tämä unikuva voi liittyä pelkoon siitä, että muut hyökkäävät, tai itsetunnon puutteeseen, itsetuntemuksen ja omien voimavarojen puutteeseen.

Tai päinvastoin, tietoisuuteen omasta arvosta, vaatimattomuuteen ja taipumukseen pitää itseään 'näkymätön' olla paljastamatta itseään, olla neutraali.

Mutta se voi myös ilmaista pelkoa "menettämisestä" (tavoitteet, asiat tai rakkaat ihmiset), pyrkimystä kätkeä' maailman silmiltä heidän ' loisto". ( arvo ja merkitys, joka niillä on uneksijalle) suojellakseen heitä maailmalta.

7. Unelma koruista lahjaksi Unelma korujen saamisesta lahjaksi Unelma korujen saamisesta lahjaksi

monille kirjoittajille liittyy sentimentaalisiin suhteisiin, unissa annettu jalokivi edustaa vuorovaikutusta. 'arvokas' joka tapahtuu kahden ihmisen välillä, mutta voi myös edustaa valloitettua rakkautta ja tyydytettyä seksuaalista halua.

8. Unelma korujen antamisesta lahjaksi

Freudilaiset tulkitsijat näkevät tässä kuvassa seksuaalisen halun symbolin, joka tehdään selväksi, ja kun unien jalokivi hyväksytään, se merkitsee saavutettua päämäärää.

Yleisemmin voidaan ajatella onnellista ilmaisua parisuhteessa, kiintymystä ja tunteita, jotka ilmenevät.

Jos henkilö, jolle unissa annetaan jalokivi, on olemassa ja tunnettu, merkitys on vieläkin selvempi: tämän henkilön ja uneksijan välillä on todellinen vetovoima ja kiintymyssuhde.

9. Unelma korun menettämisestä

liittyy epävarmuuteen ja pelkoon siitä, ettei ole voimaa ja valtaa selviytyä tilanteesta. Se voi myös viitata todellisuuden objektiiviseen puoleen: tilaisuuden menettämiseen " arvokas "Menetetty tilaisuus, läheisen menettäminen.

10. Unelma uudelleen löydetyistä koruista Unelma uudelleen löydetyistä koruista

voidaan nähdä alitajunnan antamana rauhoituksena, vahvistuksena kuljetulle tielle sekä epäilyjen ja pelkojen ratkaisuna. Se on myönteinen ja rohkaiseva kuva, joka voi myös viitata tunnustettuihin ja kunnioitettuihin puoliin itsessä.

11. Unelma korurasiasta Unelma korurasiasta

viittaa omaan rikkauteen, intiimiin ja kodikkaaseen keskukseen, johon voi palata luottamuksen ja toivon palauttamiseksi. Se voi myös viitata uneksijan kotiin ja perheeseen.

12. Unelma väärennetyistä koruista Unelma pukukoruista

väärennetyt korut unissa liittyvät pettymykseen tai tilanteen tai henkilön yliarvioimiseen, tai siihen, että banaalius ja yksinkertaisuus löytyvät sieltä, mistä haettiin juhlallisuutta ja jaloa henkeä.

Nämä kaksi kuvaa on myös yhdistettävä asiayhteyteen ja koettuihin tunteisiin, jotta niiden merkitys voidaan ilmaista parhaiten.

13. Unelma väärennettyjen korujen saamisesta lahjaksi

kuten edellä, mutta se liittyy suhteeseen, joka osoittautui epätyydyttäväksi, joka ei vastannut odotuksia, jossa tunsi " huijattu' tai on ollut hämmentynyt ja häikäistynyt ulkonäöstä.

14. Rikkinäisistä koruista haaveileminen Rikkinäisistä koruista haaveileminen

Korujen rikkoutuminen unissa viittaa riittämättömyyden tunteeseen, jota uneksija ehkä kokee jollakin alalla, vaikka hän on tietoinen ansioista ja hänellä on selkeitä pyrkimyksiä.

Rikkinäiset korut unissa voidaan pitää ensisijaisen minän vastakohtina, osina, jotka ovat "he soutavat ' uneksijan tavoitteisiin tai ongelmiin ja esteisiin, joita ei ole otettu huomioon, innostuksen ja voimien väheneminen, aineellisten resurssien äkillinen puute, projektin pysähtyminen.

15. Unelma korujen varastamisesta

on mahdollista, että uneksija tuntee jäävänsä vaille jotakin: tärkeyttä, turvallisuutta, aineellista vaurautta, ideoita. Tästä johtuvat tunteet voivat vaihdella epävarmuudesta kateuteen, kaunaan ja liioiteltuun epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen.

16. Varastetuista koruista uneksiminen Varastetuista koruista uneksiminen

Koruvarkaudesta haaveileminen liittyy puutteen tunteeseen. 'puute' jostakin, epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen.

Kun varastetut korut unissa jotka kuuluvat uneksijalle, kohtaavat hänet sen kanssa, mikä on mennyt pois ja jättänyt tyhjiön, sekä mahdollisen syytöksen, joka voi johtua olosuhteista, kohtalosta tai tietyistä henkilöistä. Tilanne on tunnistettava ja käsiteltävä sekä siitä johtuvat tunteet on käsiteltävä.

17. Koruliikkeestä haaveileminen Koruista näyteikkunassa haaveileminen

voi ilmaista halua runsauteen, rikkauteen ja kauneuteen, mutta myös tunnetta siitä, että niitä on vaikea saavuttaa tai että ne ovat saavuttamattomissa.

18. Unelma korujen ostamisesta Unelma korujen valitsemisesta

Toisin kuin edellä, tämä on positiivinen kuva, joka osoittaa tehtyä valintaa, valittua suuntaa, tietoisuutta itsestä, omista kyvyistä ja tilanteista, joissa voi olla 'kuluttaa' ja toteuttaa käytännössä.

19. Unelma koruliikkeen ryöstämisestä

kuten varastaminen unissa, liittyy täyttymättömään haluun, kyvyttömyyteen tyydyttää tarpeitaan, täyttymättömään tyhjyyteen, puutteeseen ja voimattomuuden tunteeseen.

20. Unelma korujen myynnistä

Se osoittaa itseluottamusta, itsekunnioitusta, joka voi johtaa itsekeskeisyyteen ja ylimielisyyteen. Se on kuitenkin myönteinen kuva, joka osoittaa, että ihmisellä on runsaasti varoja ja resursseja ja että hän pystyy suhtautumaan muihin näyttämällä parhaat puolet itsestään.

Korutyypit unissa

Tässä osassa luetellaan kuvat, joissa korujen symboli unissa rinnastetaan toiseen oneiriseen elementtiin, joka laajentaa ja rikastuttaa sen merkitystä ja voi joissakin tapauksissa muuttaa sitä radikaalisti.

21. Kultaisista koruista haaveileminen

liittyy symboliikkaan kullan kultakorujen merkitys unissa ilmenee kaikki sen arvo, ei saa olla epäilystäkään sen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta, siihen liittyvästä voimasta, sen ilmaisemasta maskuliinisesta energiasta, joka on sama kuin keltainen väri, sama kuin aurinko, joka joissakin unissa voi sublimoitua kohti eteerisiä ja hengellisiä puolia.

22. Hopeakoruista haaveileminen

tuo esiin yhteyden " laiha olemassaolon ja varjon näkökohtien kanssa.

Se on kuva, joka liittyy kuuhun ja feminiiniseen arkkityyppiin, kaikkeen kätkettyyn, sekavaan ja salaperäiseen.

Hopeakorut unelmissa heijastavat ihmisen sisäistä minää ja ominaisuuksia, joita on valaistava (otettava huomioon, käytettävä arvokkaasti), sekä salaperäistä, fantastista "kuun" maailmaa, johon ihminen helposti hakeutuu.

23. Koruista ja jalokivistä uneksiminen Koruista ja rahasta uneksiminen

ensimmäinen kuva viittaa vaurauteen ja sisäiseen etsintään, todelliseen " kultaseni'. Uneksija on ehkä tietämätön hyvästä onnestaan ja suhteistaan, jotka ovat voimavara, tai hänellä on tarve kompensoida näillä yltäkylläisyyden mielikuvilla turvattomuuden tunnetta ja puutetta tunne-elämän tai aineellisen tason tasolla.

24. Korallikoruista haaveileminen

meren symboliikka ja korallien väri otetaan huomioon.

 • Punainen koralli osoittaa elinvoimaa, intohimoa ja rakkautta.
 • Vaaleanpunainen ja valkoinen koralli hellyyttä, haavoittuvuutta, suloisuutta.

25. Helmikoruista haaveileminen

Valkoisen helmen iriseva väri symboloi puhtautta ja viattomuutta, kun taas muunvärisiä helmiä sisältäviä koruja on arvioitava tapauskohtaisesti sen unen yhteydessä, jossa ne esiintyvät.

26. Unelma koruista, joissa on vihreitä kiviä

Smaragdeilla, jadella ja muilla vihreillä kivillä oli antiikin aikana parantavia ja konflikteja ratkaisevia voimia.

Korut, joissa on vihreitä kiviä unelmissa liittyvät kullan ja vihreän symboliikkaan, ja niillä voi olla elvyttävä merkitys, joka liittyy uuteen elinkaareen tai uuteen rakkauteen, parantumiseen ja uudelleensyntymiseen haastavan elämänvaiheen jälkeen.

27. Unelma jalokivestä, jossa on rubiini

Rubiinin verenpunainen väri viittaa elinvoimaan ja tarpeeseen nostaa kehon energiakynnystä ja vähentää stressiä.

Unissa lahjoitettu rubiinikoru voi osoittaa vastaanottajaan kohdistuvaa vetovoimaa ja rakkautta.

28. Unelma jalokivestä, jossa on topaasi Unelma jalokivestä, jossa on meripihkaa

keltaisia kiviä sisältävien korujen merkitys liittyy keltaisen värin symboliikkaan, valon nopeaan ja euforiseen taajuuteen ja kolmannen chakran energiaan, ja se voi viitata tarpeeseen toteuttaa itseään ja ilmaista henkilökohtaista voimaansa.

Henkilöllä, jolla on unessa koru, jossa on topaasi, on tämä voima ja turvallisuus, joka hänen on ehkä tiedostettava ja käytettävä.

29. Unelma koruista, joissa on sinisiä kiviä.

korut, joissa on safiireja ja turkooseja unelmissa ovat yhteydessä ilman, ajatusten, ideoiden ja hengen maailmaan.

Sinisiä kiviä sisältävä koru unissa voi viitata rauhallisuuden ja hiljaisuuden tarpeeseen.

Korut, joissa on turkooseja unelmissa Ne herättävät mielikuvia rauhallisuudesta, puhtaudesta ja yksinkertaisuudesta, ne voivat osoittaa jännitystä henkeä kohtaan, tarvetta tulla hoidetuksi, joka liittyy hengelliseen tai esoteeriseen etsintään.

30. Unelma koruista, joissa on ametisti- tai violetteja kiviä.

liittyvät älylliseen ja henkiseen valaistumiseen, avoimuuteen ja maailman salaperäisten puolien tutkimiseen sekä arvon ja tiedon kautta saavutettuun valtaan.

Yleiset korut unissa

31. Sormuksista haaveileminen

on unen kuva, joka liittyy sopimukseen, liittoon, viralliseen sidokseen. Lisätietoja tästä symbolista on artikkelissa Sormus unissa ja esimerkissä unet Unelma leikatusta vihkisormuksesta.

32. Rannekorusta haaveileminen

liittyy olemassa olevaan tai haluttuun sidokseen, jonka uneksija on hyväksynyt. Lisätietoja tästä symbolista on artikkelissa Rannekoru unissa.

33. Unelma kaulakoru Unelma ketju

Sekä unien kaulakoru että unien ketju ovat tunnesiteiden tai ideologisten siteiden ja ryhmään, rakkauteen, uskontoon tai perheeseen kuulumisen symboleja.

34. Unelma riipuksesta tai riipuksesta

viittaa selkeään ajatukseen, jota on arvioitava ja pohdittava, tai se voi olla symboli ajatukselle, uskontunnustukselle, muistolle (esim. kristillinen risti, kunniamitalit, mitalit, joissa on pyhiä kuvia tai kuolleen henkilön kuva) tai tunteelle tai tarpeelle (sydämenmuotoiset riipukset).

35. Unelma korvakoruista

Korvakorut unissa liittyvät viettelyyn, seksuaalisuuteen ja voivat symboloida sieppausta ja yhdyntää.

36. Tiarasta uneksiminen Kruunusta uneksiminen

voimaa ja auktoriteettia symboloivia kuvia, jotka viittaavat maalliseen tai hengelliseen valtaan.

37. Unelma rintakorusta

rintaneulasta unissa Olisi otettava huomioon neulan piikikkyys, jolla se kiinnitetään vaatteisiin, ja se viittaa korun kauneuden ohella varovaisuuteen ihmissuhteissa (varovaisuus rintaneulan antajaa kohtaan) ja siihen, ettei pidä antaa ulkonäön vietellä.

Ulkonäkö, joka voi olla kiehtova mutta vaarallinen. Se voi myös viitata vaaralliselle houkutukselle antautumiseen.

38. Nilkkureista haaveileminen

eroottisuuteen ja leikkiin, aistillisuuteen ja tyydytettyyn nautintoon, tunteelliseen riippumattomuuteen, kumppanin valintaan liittyvä kuva.

Ennen kuin jätät meidät

Hyvä lukija, tämä pitkä artikkeli on vaatinut paljon työtä, ja toivon, että se on kiinnostanut sinua ja tyydyttänyt uteliaisuutesi.

Voit jättää mielipiteesi kommentteihin, arvioida mieltymyksesi ja halutessasi voit kertoa unelmasta, joka toi sinut tänne.

Jos pidit tätä artikkelia hyödyllisenä ja mielenkiintoisena, pyydän sinua vastaamaan ponnisteluihini pienellä kohteliaisuudella:

JAKAA ARTIKKELI

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.