Marzyć o biżuterii Znaczenie biżuterii w snach

 Marzyć o biżuterii Znaczenie biżuterii w snach

Arthur Williams

Spis treści

Co to znaczy śnić o biżuterii? Znaleźć ją, zgubić, odkryć jak ukryty skarb? Artykuł analizuje ten fascynujący symbol, który pozostawia przyjemne uczucia i otwiera nowe horyzonty do odkrywania siebie. Na końcu artykułu znajduje się 38 obrazów sennych, w których biżuteria pojawia się z różnymi znaczeniami.

biżuteria w snach

Marzenie o biżuterii nawiązuje do rzeczy "wartościowy " i ważne, które śniący musi rozpoznać w sobie lub poza sobą: cechy, aspekty charakteru, relacje, które w jego modus vivendi są uważane za oczywiste, które nie są już dostrzegane i doceniane, lub wewnętrzne zasoby, które nie zostały jeszcze zbadane i które należy odkryć poprzez pracę introspekcyjną lub testowanie siebie w różnych fazach życia.

Marzenie o znalezieniu klejnotu na ulicy lub w ukrytym miejscu w domu może odnosić się do tego odkrycia i uwagi, jaką należy zwrócić na siebie.

Marzenie o biżuterii jest również związany z symboliką kamieni szlachetnych w snach, tematem poruszonym już w Przewodniku po snach, a także omówionym w artykułach na temat pierścionków, naszyjników, kolczyków, bransoletek.

Często jednak biżuteria we śnie ma dziwny i nietypowy kształt, a śniący nie może zrozumieć, do której części ciała jest przeznaczona, dlatego konieczne jest przeprowadzenie ogólnej analizy symbolu, aby zrozumieć, do których aspektów rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej się odnosi.

Znaczenie snu biżuteria

Znaczenie biżuterii we śnie jest związany z funkcją ozdabiania, upiększania i sugeruje " wartość" i bogactwo rola i władza: pomyśl o koronie króla, krzyżu pasterskim lub pierścieniu papieża.

Znaczenie biżuterii we śnie można podsumować następująco:

 • Unikalne i cenne aspekty
 • Wartość
 • Osobista władza, ranga, status
 • Piękno, bogactwo
 • Jasne uczucia i pomysły
 • Poczucie własnej wartości
 • Moralna uczciwość
 • Badania duchowe
 • Zainteresowanie seksualne

Przekłada się to na potrzebę:

 • łącząc się z wciąż nieznanymi częściami siebie,
 • uznanie "wartościowej" roli pewnych cech lub bliskich osób
 • rozpoznawanie tego, co jest dla nas naprawdę "wartościowe
 • dostęp do nieświadomego bogactwa
 • wyrażanie swoich pomysłów bez uwarunkowań
 • poczucie, że mają swoje miejsce na świecie
 • poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie
 • zdobywać to, co atrakcyjne i wartościowe dla samego siebie

Dlaczego ludzie marzą o biżuterii?

 • Jaki jest cel indywidualnej nieświadomości podczas tworzenia snów z biżuterią?
 • Dlaczego nie używa pieniędzy lub złota, aby zasugerować " wartość ?

Odpowiedź na te pytania jest prosta: oniryczna tkanina narracyjna jest poetycka i metaforyczna, każdy obraz, który może aluzyjnie i raczej imponować niż wskazywać, ma wielką " sukces i świetny chwyt w zróżnicowanym repertuarze symboli.

I tak jest w przypadku biżuterii, która w każdym miejscu i kulturze jest źródłem przyciągania i pożądania.

Jest tak również w przypadku marzeń o biżuterii, które łatwo zapadają w pamięć, wzbudzają ciekawość i emocje i bardziej niż pieniądze poruszają wyobraźnię marzyciela, bardziej niż złoto czy bogactwo przykuwają uwagę, ale przede wszystkim potrafią przywrócić poczucie " szczęście". pozytywnego, dobrego, nadziei w przyszłość i zaufania w nieskończoność i " bogaty " możliwości życia.

Znaczenie biżuterii we śnie może również wskazywać na prace i pomysły śniącego, piękno i znaczenie, z jakim są wyrażane, oraz potrzebę, aby był ich świadomy.

[bctt tweet="Biżuteria w snach przynosi pozytywne uczucia: szczęście, nadzieję na przyszłość i pewność siebie w życiu" username="Marni"]

Marzyć o biżuterii - symbolika

Symbolika biżuterii w snach wiąże się z produkcją i przekształcaniem surowca (złota i kamieni szlachetnych) w coś gotowego i ekskluzywnego.

Ta transformacja Zaangażowanie 4 żywiołów: ziemi, ognia, powietrza i wody jest rodzajem alchemicznej podróży: od sfery materii: ziemi, gdzie wydobywa się złoto i surowe kamienie, do sfery ognia, gdzie złoto i srebro są obrabiane i topione, do sfery wody, niezbędnej do chłodzenia i czyszczenia, do sfery powietrza, dla kolorów, odbić i świetlistości kamieni.

Na poziomie symbolicznym Proces tworzenia biżuterii jest formą sublimacji materii, która prowadzi do królestwa logosu, idei, ducha. To prowadzi do cech duszy.

[bctt tweet="Biżuteria w snach nawiązuje do cech duszy." username="Marni"]

Symbolika biżuterii w starożytności

Artemidorus z Daldi przypisywał korzystne znaczenie tylko biżuterii w snach dla kobiet (ciąże i porody, małżeństwa, nowości), podczas gdy męska biżuteria zapowiadała utratę pieniędzy i zmartwienia.

Część ciała, dla której przeznaczony był klejnot, miała wpływ na jego znaczenie.

I tak kolczyki nawiązywały do problemów z dziećmi, bransoletki do problemów z rodzeństwem, a pierścionki i naszyjniki do relacji małżeńskich.

Te niekorzystne interpretacje przetrwały przez długi czas w kulturze popularnej, gdzie nadal obowiązuje zasada przypisywania przeciwnego znaczenia temu, co jest pokazywane, tak aby piękno i bogactwo biżuterii zapowiadały coś przeciwnego.

W starożytnej kulturze islamskiej klejnot był atrybutem inteligencji oraz niezniszczalnej i pierwotnej istoty człowieka, podczas gdy w Koranie był poetycko określany jako klejnot " e " ozdoby". żeński narząd płciowy.

Marzenie o biżuterii dla Freuda

Współcześni interpretatorzy dostrzegli w roli tego symbolu bardziej intymne znaczenia związane z potrzebami i zasobami śniącego.

Ale Freud, być może pod wpływem starożytnego poglądu Koranu i idei, że wszystko, co cenne, jest pożądane, uważa, że klejnot w snach symbol kobiecego organu płciowego, pożądanej kobiety i pociągu seksualnego odczuwanego przez śniącego.

Widzenie klejnotu w snach w ten sposób manifestuje pragnienie posiadania, próbę podboju.

Marzenie o biżuterii dla Junga

Wizja Junga wiąże się z transformacyjnym i alchemicznym aspektem związanym z tworzeniem biżuterii.

Znaczenie biżuterii we śnie nawiązuje do podobnej transformacji w śniącym, do jego ścieżki indywiduacji, do znaków, które należy odebrać, do duchowych sugestii, do potrzeby wzmocnienia, obrony własnej integralności i uznania wewnętrznego bogactwa.

Marzyć o biżuterii Najczęstsze obrazy

Marzenie o biżuterii wywołuje uczucie szczęścia i euforii, jakbyśmy po raz pierwszy poczuli " bogactwo". " szczęście". dostępne i nawiązać kontakt z własnymi 'cenny' jakość.

1. śnić o znalezieniu biżuterii w domu śnić o biżuterii rodzinnej

Biżuteria w snach, która należy do śniącego i daje mu przyjemne uczucie przyjemności, bezpieczeństwa i zachwytu, wiąże się z budowaniem poczucia własnej wartości i jest ważnym sygnałem, ponieważ ma zdolność pozostawiania śladu i tworzenia kanału między nieświadomością a świadomością.

Biżuteria rodzinna w snach odnoszą się do przekazywanych wartości rodzinnych, do symbolicznego dziedziczenia bezpieczeństwa, ciepła i uczuć, które pochodzą z rodziny i które należy uznać.

2. marzenie o antycznej biżuterii marzenie o odziedziczeniu biżuterii

Obrazy te mogą również łączyć się z korzeniami, z odkrywaniem aspektów przekazanych z przeszłości, ale cennych dla własnego życia, ze wspomnieniami z przeszłości do zbadania, a także mogą wskazywać na dziedzictwo kulturowe własnej rodziny i środowiska.

Kiedy odziedziczona biżuteria w snach od znanej i nieznanej osoby, należy skupić się na cechach, które jej przypisujemy (których być może potrzebujemy i które mogą być wzmacniające).

Marzenie o znalezieniu ukrytej biżuterii Marzenie o biżuterii w szufladzie

odkryć biżuterię w sekretnej szufladzie lub w kącie wymarzonego domu wiąże się z tym, co napisano powyżej, z odkrywaniem siebie, własnych wewnętrznych cech i bogactw, ale przede wszystkim z potrzebą ich dostrzeżenia, rozpoznania i zintegrowania na poziomie świadomości, aby mogły stać się dziedzictwem ". zbędny "w codzienności i nie pozostają zakopane w nieświadomości.

Marzyć o znalezieniu biżuterii na ulicy Marzyć o biżuterii na ziemi

Znaczenia są bardzo podobne do poprzednich, z tą różnicą, że tutaj nakreśla się już obraną ścieżkę i potrzebę znalezienia potwierdzenia tego, co się robi.

Znajdowanie biżuterii na podłodze w snach może również wskazywać na potrzebę odzyskania darów materii, pozostania uziemionym, nie poddawania się w obliczu trudów życia i własnej ścieżki, ale zawsze odczuwać cud i fascynację.

Marzenie o znalezieniu biżuterii w piasku Marzenie o znalezieniu biżuterii w morzu

Biżuteria w piasku w snach zwrócić uwagę na strefę buforową symbolizowaną przez plażę w snach i możliwości odkrycia tam "cennych" rzeczy dla własnego życia i samoświadomości.

Podczas gdy znalezienie klejnotu w morzu w snach jest związana z nieświadomością, z odkrywaniem siebie, z zakopanymi i nieznanymi aspektami, które prezentują się jako cenny dar.

Ten obraz może podkreślać fantazję i marzenia związane z częścią osobowości Puer aeternus i wszystkimi fantastycznymi obrazami sugerowanymi przez świat bajek i dzieciństwa, które uderzyły w wyobraźnię.

6) Marzenie o ukryciu biżuterii

Znaczenia mogą być różne i przeciwstawne, to odczuwane emocje i kontekst ujawnią kierunek, w którym należy podążać. Ten senny obraz może być powiązany ze strachem przed inwazją innych lub brakiem poczucia własnej wartości, brakiem samoświadomości i własnych zasobów.

Lub wręcz przeciwnie, do świadomości własnej wartości, skromności i tendencji do trzymania się na uboczu. 'niewidoczny' nie narażać się, być neutralnym.

Ale może również wskazywać na strach przed "utratą" (celów, rzeczy lub bliskich), próbę ' ukryć" przed oczami świata ich ' splendor". (wartość i znaczenie, jakie mają dla śniącego), aby chronić je przed światem.

7. śnić o biżuterii w prezencie śnić o otrzymaniu biżuterii w prezencie

dla wielu autorów wiąże się z sentymentalnymi relacjami, klejnot podany w snach reprezentuje interakcję 'cenny' która ma miejsce między dwojgiem ludzi, ale może również reprezentować zdobytą miłość i zaspokojone pożądanie seksualne.

8. marzenie o dawaniu biżuterii w prezencie

Freudowscy interpretatorzy widzą w tym obrazie symbol seksualnego pożądania, a gdy klejnot w snach zostanie zaakceptowany, osiągniętego celu.

Mówiąc bardziej ogólnie, można myśleć o szczęśliwej ekspresji w związku, o uczuciach i uczuciach, które są manifestowane.

Jeśli osoba, której daje się klejnot we śnie, istnieje i jest znana, znaczenie staje się jeszcze jaśniejsze: istnieje prawdziwe przyciąganie i czuła komunikacja między tą osobą a śniącym.

9. śnić o utracie biżuterii

wiąże się z niepewnością i strachem przed brakiem siły i mocy, aby poradzić sobie z sytuacją. Może również wskazywać na obiektywny aspekt rzeczywistości: utratę szansy " cenny "Zmarnowana szansa, utrata ukochanej osoby.

10. Marzenie o ponownym odkryciu biżuterii Marzenie o ponownym odkryciu biżuterii

może być postrzegany jako zapewnienie od nieświadomości, potwierdzenie obranej ścieżki oraz rozwiązanie wątpliwości i obaw. Jest to pozytywny i zachęcający obraz, który może również nawiązywać do uznanych i honorowanych aspektów siebie.

11. Marzenie o pudełku z biżuterią Marzenie o pudełku z biżuterią

odnosi się do bogactwa w sobie, do intymnego i przytulnego centrum, do którego można uzyskać dostęp, aby odzyskać zaufanie i nadzieję. Może również wskazywać na dom i rodzinę śniącego.

12. Marzenie o sztucznej biżuterii Marzenie o biżuterii kostiumowej

sztuczna biżuteria w snach są związane z rozczarowaniem lub przecenieniem sytuacji lub osoby, lub z odkryciem banalności i prostoty tam, gdzie poszukiwano powagi i szlachetności ducha.

Te dwa obrazy muszą być również połączone z kontekstem i odczuwanymi uczuciami, aby jak najlepiej wyrazić ich znaczenie.

13. śnić o otrzymaniu sztucznej biżuterii w prezencie

jak powyżej, ale w związku z relacją, która okazała się niesatysfakcjonująca, niespełniająca oczekiwań, w której ktoś czuł się " oszukany albo ktoś został zmylony i oszołomiony pozorami.

14. Marzenie o zepsutej biżuterii Marzenie o zepsutej biżuterii

Psucie się biżuterii we śnie odnosi się do poczucia nieadekwatności, którego być może śniący doświadcza w jakiejś sferze, mimo że jest świadomy swoich zalet i ma wyraźne aspiracje.

Zepsuta biżuteria w snach można uznać za aspekty przeciwstawne do pierwotnej jaźni, części, które "Wiosłują przeciwko "do celów śniącego, lub problemy i przeszkody nie brane pod uwagę, spadek entuzjazmu i siły, nagły brak zasobów materialnych, zatrzymanie projektu.

15. śnić o kradzieży biżuterii

Możliwe, że śniący czuje się czegoś pozbawiony: znaczenia, bezpieczeństwa, bogactwa materialnego, pomysłów. Wynikające z tego uczucia mogą wahać się od niepewności, przez zazdrość, urazę, aż po przesadne poczucie niesprawiedliwości.

16. śnić o skradzionej biżuterii śnić o skradzionej biżuterii

Marzenie o kradzieży biżuterii wiąże się z poczuciem niedostatku. 'brak' czegoś, do poczucia niesprawiedliwości.

Kiedy skradziona biżuteria w snach należą do śniącego, konfrontują go z tym, co odeszło i pozostawiło pustkę oraz możliwą winą przypisywaną okolicznościom, losowi lub konkretnym osobom. Należy rozpoznać i przetworzyć tę sytuację, a także poradzić sobie z wynikającymi z niej emocjami.

17. śnić o sklepie jubilerskim śnić o biżuterii w witrynie sklepowej

może pokazywać pragnienie obfitości, bogactwa, piękna, ale także poczucie, że jest to trudne do osiągnięcia lub że jest to dla nas niedostępne.

18. marzyć o zakupie biżuterii marzyć o wyborze biżuterii

W przeciwieństwie do powyższego, jest to pozytywny obraz, który wskazuje na dokonany wybór, obrany kierunek, świadomość siebie, swoich talentów i sytuacji, w których można się znaleźć. 'wydawać' i zastosować w praktyce.

19. śnić o obrabowaniu sklepu jubilerskiego

podobnie jak w przypadku kradzieży w snach, wiąże się z niespełnionym pragnieniem, niemożnością zaspokojenia swoich potrzeb, pustką, która nie jest wypełniona, poczuciem braku i bezsilności.

20. marzenie o sprzedaży biżuterii

Pokazuje pewność siebie, szacunek do samego siebie, który może prowadzić do egocentryzmu i zarozumiałości. Jest to jednak pozytywny wizerunek, który wskazuje na bogactwo środków, zasobów i zdolność do nawiązywania relacji z innymi poprzez pokazywanie tego, co najlepsze.

Rodzaje biżuterii w snach

Ta sekcja zawiera listę obrazów, w których symbol biżuterii w snach jest zestawiony z innym onirycznym elementem, który rozszerza i wzbogaca jego znaczenie, a w niektórych przypadkach może je radykalnie zmienić.

21. marzenie o złotej biżuterii

związane z symboliką złota Znaczenie złotej biżuterii w snach manifestuje całą swoją wartość, nie może być wątpliwości co do jego wyjątkowości i cenności, mocy z nim związanej, męskiej energii, którą wyraża, tak samo jak kolor żółty, tak samo jak słońce, które w niektórych snach może sublimować w kierunku aspektów eterycznych i duchowych.

22. marzenie o srebrnej biżuterii

podkreśla związek z " cienki' istnienia i z aspektami cienia.

Jest to obraz związany z księżycowym i kobiecym archetypem, ze wszystkim, co ukryte, zagmatwane i tajemnicze.

Zobacz też: Śnienie o złocie Symbole i znaczenia złota we śnie

Srebrna biżuteria w snach są odzwierciedleniem wewnętrznego ja i cech, które należy bardziej oświecić (wziąć pod uwagę, docenić) oraz tajemniczego, fantastycznego "księżycowego" świata, w którym łatwo się schronić.

23. śnić o biżuterii i kamieniach szlachetnych śnić o biżuterii i pieniądzach

Pierwszy obraz odnosi się do bogactwa i wewnętrznych poszukiwań, do prawdziwego " kochanie". Osoba śniąca może być nieświadoma swojego szczęścia i relacji, które są atutem, lub musi zrekompensować tymi obrazami obfitości poczucie niepewności i braku na poziomie afektywnym lub materialnym.

24. marzenie o koralowej biżuterii

Uwzględniono symbolikę morza i kolor koralowca.

 • Czerwony koral będzie wskazywać na energię życiową, pasję i miłość.
 • Różowy i biały koral czułość, wrażliwość, słodycz.

25. marzenie o biżuterii z pereł

W tym obrazie pojawia się również księżycowy i eteryczny aspekt sublimacji materii i koloru. Opalizująca biała perła symbolizuje aspekty czystości i niewinności, podczas gdy biżuteria z perłami w innych kolorach będzie musiała być oceniana indywidualnie w kontekście snu, w którym się pojawia.

26. śnić o biżuterii z zielonymi kamieniami

Szmaragdy, jadeity i inne zielone kamienie w starożytności miały właściwości lecznicze i rozwiązywały konflikty.

Biżuteria z zielonymi kamieniami w snach są powiązane z symboliką złota i zieleni i mogą mieć znaczenie rewitalizujące, związane z nowym cyklem życia lub związane z nową miłością, uzdrowieniem, ponownymi narodzinami po trudnym etapie życia.

27. śniąc o klejnocie z rubinem

Krwistoczerwony kolor rubinu nawiązuje do energii życiowej i potrzeby podniesienia progu energetycznego organizmu oraz zmniejszenia stresu.

Rubinowy klejnot ofiarowany w snach może wskazywać na przyciąganie i miłość skierowaną do odbiorcy.

28. marzenie o klejnocie z topazem marzenie o klejnocie z bursztynem

znaczenie biżuterii z żółtymi kamieniami jest związany z symboliką koloru żółtego, szybką i euforyczną częstotliwością światła oraz energią 3. czakry i może wskazywać na potrzebę samorealizacji i wyrażenia osobistej mocy.

Osoba, która posiada biżuterię z topazem we śnie, posiada tę moc i bezpieczeństwo, których może być świadoma i z których może korzystać.

29. śnić o biżuterii z niebieskimi kamieniami

Biżuteria z szafirami i turkusami w snach są powiązane ze światem powietrza, myśli, idei, ducha.

Posiadanie klejnotu z niebieskimi kamieniami we śnie może wskazywać na potrzebę spokoju, wyciszenia.

Biżuteria z turkusami w snach Przywołują wizje spokoju, czystości i prostoty, mogą pokazywać napięcie w kierunku ducha, potrzebę opieki związaną z duchowymi lub ezoterycznymi poszukiwaniami.

30. śnić o biżuterii z ametystami lub fioletowymi kamieniami

są powiązane z aspektami intelektualnego i duchowego oświecenia, otwartości i badania tajemniczych aspektów świata, władzy zdobytej dzięki randze i wiedzy.

Powszechna biżuteria w snach

31. marzenie o pierścieniach

jest obrazem sennym związanym z paktem, sojuszem, oficjalną więzią. Więcej informacji na temat tego symbolu można znaleźć w artykule Obrączka w snach i przykładowych snach Śniąc o ciętej obrączce ślubnej.

32. marzenie o bransoletce

jest związany z istniejącą lub pożądaną więzią, więzią zaakceptowaną przez śniącego. Więcej informacji na temat tego symbolu można znaleźć w artykule Bransoletka w snach.

33. naszyjnik marzeń Łańcuszek marzeń

Zarówno naszyjnik w snach, jak i łańcuszek w snach są symbolami więzi emocjonalnych lub ideologicznych oraz przynależności do grupy, miłości, religii, rodziny.

34. śnić o wisiorku lub wisiorku

nawiązuje do jasnej idei, którą należy ocenić i rozważyć, lub może być symbolem idei, wyznania wiary, pamięci (np. krzyż chrześcijański, medale honorowe, medale ze świętymi wizerunkami lub z podobizną zmarłej osoby) lub uczucia lub potrzeby (wisiorki w kształcie serca).

35. marzenie o kolczykach

Kolczyki w snach są związane z uwodzeniem, seksualnością i mogą symbolizować deflorację i stosunek płciowy.

36. śnić o tiarze śnić o koronie

obrazy symbolizujące władzę i autorytet, wskazujące na inwestyturę władzy doczesnej lub duchowej.

37. marzenie o broszce

broszki w snach Należy wziąć pod uwagę kłujący aspekt szpilki, która mocuje ją do ubrania, element, który wraz z pięknem klejnotu nawiązuje do potrzeby ostrożności w relacjach (ostrożności wobec osoby dającej broszkę) i potrzeby nieulegania pozorom.

Zobacz też: Sny i grymasy w kulturze popularnej

Wygląd, który może być fascynujący, ale niebezpieczny. Może również wskazywać na poddanie się niebezpiecznej pokusie.

38. marząc o bransoletkach na kostkę

obraz związany z erotyzmem i zabawą, zmysłowością i satysfakcjonującą przyjemnością, sentymentalną niezależnością, wyborem partnera.

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, ten długi artykuł wymagał wiele pracy i mam nadzieję, że zainteresował cię i zaspokoił twoją ciekawość.

Możesz zostawić swoją opinię w komentarzach, ocenić swoją sympatię i, jeśli chcesz, możesz opowiedzieć sen, który Cię tu przywiódł.

Jeśli uznałeś ten artykuł za przydatny i interesujący, proszę o odwzajemnienie moich wysiłków drobną uprzejmością:

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.