Śnić o noworodku Znaczenie niemowląt i dzieci w snach

 Śnić o noworodku Znaczenie niemowląt i dzieci w snach

Arthur Williams

Sen o nowonarodzonym dziecku wydobywa na powierzchnię to, co jest obecne w " zarodek "Może to być projekt, pragnienie lub część jaźni, która wyraża, wraz z wizerunkiem noworodka, zarówno ładunek witalny, jak i energię twórczą, a także kruchość i skrajną wrażliwość.

dziecko w snach

Śnić o noworodku oznacza konfrontację z czymś 'nowy ", który właśnie zszedł z płaszczyzny pragnienia na płaszczyznę manifestacji z wysokim potencjałem wzrostu i ewolucji.

Nowonarodzone dziecko w snach reprezentuje tę nowość i potencjał ewolucyjny w śniącym, ponieważ jest materializacją twórczych i witalnych sił, które zostały pobłażane i zrealizowane, a które teraz muszą być " fed' i chronione.

Nowonarodzone dziecko jest jednostką "in nuce", jest impulsem życiowym, jest tym, co istnieje przed jakimkolwiek wzrostem i zmianą; można go porównać do pierwszej materii alchemicznej, która musi przejść proces rafinacji, aby przekształcić się w "lapis philosophorum". ( kamień filozoficzny ) .

Sen o nowonarodzonym dziecku nawiązuje do tego samego procesu transformacji w życiu śniącego.

Śnić o noworodku Znaczenie

Śnienie o noworodkach może zwrócić uwagę w różnych kierunkach: na obiektywny i subiektywny świat śniącego, na pragnienie i spełnienie, na naturalną i biologiczną ekspresję.

⇒ Śnienie o noworodku jako forma kreatywności

wskazuje sytuacje i projekty, które przeszły już etap wstępnego opracowania (inkubacja, ciąża), które zostały zrealizowane i wymagają kontynuacji i opieki (zwyczajowo mówi się " nowo narodzony projekt ").

⇒ Śnienie o noworodku jako wyraz rodzicielstwa

jest obrazem prawdziwego pragnienia macierzyństwa lub ojcostwa oraz potrzeby przekazania miłości i potomstwa.

Ale sen o noworodku może wskazywać na prawdziwe dzieci (nawet te już dorosłe), które podświadomość pokazuje jako bezbronne i potrzebujące ochrony lub wciąż zbyt zależne i niezdolne do samodzielnego radzenia sobie, tak słabe jak niemowlę.

⇒ Śnienie o nowonarodzonym dziecku jako części siebie

może odnosić się do czyjegoś wewnętrznego świata, wskazując na aspekty samego siebie " noworodek " tj. nowe sposoby bycia, nowe etapy życia, nowy wiek, który wymaga nowych nawyków i nowej energii.

⇒ Śnienie o nowonarodzonym dziecku jako Puer aeternus - wiecznym dziecku

Nowonarodzone dziecko jest aspektem archetypu Puer Aeternus i ucieleśnia wszystkie aspekty witalności, które kontrastują z "Senex", archetypem starca.

Nowo narodzone dziecko wyraża energię Pana i Apolla w obliczu Saturna: przynosi świeżą, otwartą, żywą, porywczą, impulsywną i wiecznie poruszającą się energię, w przeciwieństwie do wszystkich form zamknięcia, introwersji, ciężkości, ponurości i melancholii typowych dla Saturna.

Nowonarodzone dziecko w tych snach ma precyzyjne cechy, które uderzają i pozostają w pamięci śniącego oraz ujawniają jego istotę i archetypowy ładunek: wieczne dziecko posiada promienne piękno i ikoniczną obecność przypominającą Dzieciątko Jezus z kręconymi blond włosami, otoczone złotą luminescencją.

Nowonarodzone dziecko w snach z jego ładunkiem kruchości i potrzebą ochrony jest symbolem wszystkich sytuacji, które mogą ewoluować i które śniący musi " towarzyszyć "projekty, pomysły, prace, relacje, pragnienia, części siebie.

Znaczenie noworodka we śnie jest związane z:

 • kruchość
 • wrażliwość
 • podatność
 • niewinność
 • duchowość
 • empatia
 • kreatywność
 • entuzjazm
 • wiadomości
 • planowanie
 • nowe" aspekty siebie
 • aspekty regresywne
 • dziecinne aspekty
 • niedojrzałość
 • nieodpowiedzialność
 • wewnętrzne dziecko
 • początek ciąży

Marzyć o noworodku Symbolika

Symbolika noworodka w snach jest ściśle związana z uczuciami, jakie odczuwamy wobec wszystkich szczeniąt: czułością i poczuciem ochrony.

Ale wiąże się również z emocjami zachwytu nad jego pięknem i doskonałością oraz poczuciem odpowiedzialności i strachu w obliczu jego bezbronności i zależności.

Być może z powodu tego przesadnego poczucia odpowiedzialności w starożytności, dzieci w snach były na ogół niepomyślnymi obecnościami, których symbolika była uwarunkowana ich wyglądem: piękne, zdrowe dziecko (prawdopodobnie płci męskiej) zapewniało dobre rzeczy, niemowlę płci żeńskiej przynosiło zmartwienia i kłopoty.

Tradycja ludowa do dnia dzisiejszego częściowo obejmuje ten pozytywny pogląd na piękne i zdrowe nowonarodzone dziecko, ale także postrzega je jako pragnienie lub zapowiedź macierzyństwa lub ojcostwa.

Dla Freuda niemowlę w snach jest niczym innym jak reprezentacją genitaliów i popędu seksualnego, dotykanie go, pieszczenie, bawienie się nim może nawiązywać do masturbacji.

Jung uważa, że niemowlę najczystszy i najbardziej archetypowy wyraz wewnętrzne dziecko, część jaźni zakotwiczona w świecie dzieciństwa, aspekty jaźni, które nie zostały jeszcze zdefiniowane lub reprezentacja regresywnych i jawnie infantylnych elementów śniącego.

Marzenie o noworodku Wymarzone obrazy

Wszystko, co dotyczy niemowlęcia we śnie: jego wygląd, stan umysłu, kontekst, w którym się pojawia, emocje, które wywołuje, będą przydatnymi elementami do zrozumienia kierunku, w którym prowadzi sen i do połączenia go z rzeczywistością.

Marzenie o byciu noworodkiem

oznacza poczucie kruchości i potrzeby opieki, uwagi, ochrony lub poczucie, że jest się w rękach innych, że trzeba na nich polegać, ponieważ nie jest się w stanie samemu zapewnić sobie środków do życia.

W tym obrazie podświadomość przedstawia sytuację dramatycznej niedojrzałości, która powinna skłonić śniącego do refleksji nad własnym życiem i prawdziwą niedojrzałością i niedociągnięciami.

Może też pokazywać moment regresji, tęsknotę i wspomnienie nieskazitelnego i szczęśliwego okresu istnienia, rodzaj złotego wieku, kiedy ktoś był całkowicie nieodpowiedzialny, ale także całkowicie niewinny i kochany.

Zobacz też: Co to znaczy śnić o czarnych kotach

Podobnie jak może wskazywać na to, że czujesz się jak nowonarodzone dziecko: zdumiony, zaskoczony czymś nowym, z czym masz do czynienia, ale gotowy do rozwoju i nauki, lub czując " odrodzić się ", aby poczuć potrzebę całkowitej odnowy i spełnienia poprzez podążanie w nowych kierunkach.

Śnić o cudzym noworodku Śnić o noworodku należącym do kogoś innego

Dzięki temu obrazowi nieświadomość podkreśla bezbronność innych, ich wrażliwość, a także aspekty niewinności i dobrej wiary.

W popularnej interpretacji reprezentuje zmartwienia, trudności, zmęczenie, niechciane i nieprzyjęte obowiązki.

3. śnić o niemowlęciu płci męskiej

nawiązuje do precyzji i determinacji, z jaką dąży się do realizacji projektu, który właśnie się rozpoczęło, projektu, który ma się w głowie i który może zostać zrealizowany w najbliższej przyszłości. Jak wszystkie dzieci w snach, może symbolizować odkrycie wieczne dziecko w sobie.

4. śnić o kobiecym niemowlęciu

wiąże się z myślami, pomysłami, fantazjami, które towarzyszą kiełkowaniu projektu, który wciąż pozostaje na etapie 'marzenie' i który nie został jeszcze dobrze zdefiniowany, ale właśnie z tego powodu ma szczególny zasięg i fascynację. Podobnie jak powyżej, może wskazywać na część jaźni związaną z wewnętrzne dziecko.

Marzenie o czarnym dziecku

może reprezentować mniej zbadane i zrozumiane aspekty pomysłu i projektu lub niewiadome, które nie zostały ocenione. Może również odnosić się do wewnętrznych aspektów, które są całkowicie " kilka " i z zainteresowaniami przeciwnymi (być może odrzuconymi) od tych akceptowanych na poziomie świadomości. Kiedy odczuwa się zażenowanie i dyskomfort, ten sen wskazuje na odrzucenie.

Czarne dziecko w snach powinno być również uważane za egzotyka co prowadzi do poczucia przygody i odwagi, które ożywiają marzyciela i popychają go do wyjścia poza nawyki i zabezpieczenia, aby się spełnić.

6. śniąc o dziecku w kołysce

jest pozytywnym i zachęcającym symbolem, reprezentuje idealny kontekst dla każdego projektu, ponieważ kołyska chroni i wita. Oznacza to, że każda nowa nowość, pomysł lub aspekt nowo narodzonego ja będzie miał szansę na obronę i rozwój w najlepszy możliwy sposób.

7. śniąc o dziecku śpiącym spokojnie

Reprezentuje momenty opracowania, które poprzedzają manifestację i rozwój czegoś. Jest to obraz związany z nabyciem siły i energii potrzebnej do zwiększenia projektu lub wydobycia nowego aspektu siebie. W niektórych snach może wskazywać na spokój i pogodę ducha, ale także na oderwanie się od sytuacji i zrzeczenie się odpowiedzialności.

8) Marzenie o śmiejącym się dziecku

jest pozytywnym symbolem sukcesu, łatwej i szczęśliwej ewolucji siebie i swoich celów, akceptacji najbardziej kruchej części siebie.

Zobacz też: Śnić o tygrysie Symbolika i znaczenie tygrysa w snach

9. śniąc o płaczącym dziecku

Ma przeciwne znaczenie do poprzedniego. Istnieją bardziej wrażliwe aspekty siebie, które nie są akceptowane, lub istnieje podstawowa niedojrzałość, która wpływa na sposób bycia i nie pozwala na reaktywność i zmianę. Ale może również wskazywać na projekt. "nieszczęśliwy" która nie znajduje warunków niezbędnych do rozwoju i samorealizacji.

10. śnić o kupie noworodka śnić o siusiającym noworodku

jest symbolem (istotnych i koniecznych) konsekwencji czegoś nowego, przed czym stoimy lub pragnienia lub marzenia, które chcemy zrealizować. Jest to równoznaczne z refleksją, opracowaniem, dokonaniem wyboru, utrzymaniem lub wyeliminowaniem, będąc w stanie odróżnić to, co jest konieczne, od tego, co nie jest już konieczne.

Kupa dziecka we śnie lub sikanie może również wskazywać na wpływy z przeszłości, które docierają do teraźniejszości, warunkowanie bardziej niedojrzałych i delikatnych aspektów jaźni, które wyrażają się w rzeczywistości śniącego jako nieodpowiednie, nieprzyjemne, niewłaściwe zachowanie (takie jak kupa i sikanie w miejscach publicznych).

W popularnej tradycji są to sny " szczęście "Nadal mówi się, że przynosi szczęście, gdy dziecko (płci męskiej) spryska siusiakiem osobę, która je przebiera.

11. śnić o wymiotach noworodka śnić o niedomykalności noworodka

Wymioty wskazują na ekspresję długo tłumionych emocji i uczuć, w tym przypadku reprezentujących wszystkie słabości i słabości nieakceptowane i być może oceniane przez podstawowe części osobowości, które objawiają się złym samopoczuciem i nagłym wybuchem.

Są to sny, które podkreślają potrzebę nadania innej przestrzeni tym aspektom siebie, potrzebę " odżywiać w odpowiedni sposób ich Puer, znajdując równowagę z częściami, które zarządzają rzeczywistością.

12. śnić o nowo narodzonych bliźniakach śnić o nowo narodzonych bliźniakach płci męskiej i żeńskiej

W przypadku bliźniąt męskich i żeńskich nieświadomość wydobywa na powierzchnię kontrast, coś zupełnie przeciwnego, wewnątrz lub na zewnątrz siebie, czego trzeba sobie uświadomić.

13. marzenie o 3 nowonarodzonych bliźniakach

Podobnie jak powyżej, z dodatkowym elementem wyboru lub jako kolejna możliwość do naśladowania. Może również wskazywać na pojawienie się trzech różnych aspektów wewnętrznych, trzech różnych nowych potrzeb. Liczba trzy w snach jest symbolem działania i nowych możliwości, więc trojaczki w snach również zwrócą uwagę na fazę nowej kreatywności.

14. śnienie o mówiących dzieciach

pokazuje szybką i nieoczekiwaną ewolucję projektu, coś, co przejawia się wyraźnie i udaje się w pełni wyrazić wolę i duszę twórcy (marzyciela).

Na poziomie subiektywnym sam sen odnosi się do bardziej wrażliwych i delikatnych części jaźni, które mają przestrzeń do wyrażania siebie i wyrażania siebie we własnej dynamice psychicznej. To właśnie doświadczane uczucia, poczucie przyjemności, irytacji lub zamieszania wywołanego tą rozmową, pogłębią znaczenie snu.

15. śnić o noworodku z zębami

Ten obraz może również wskazywać na wczesną ewolucję projektu, pomysłu, części siebie, ale także na pewną zdolność do " atakując rzeczywistość" tj. reagować, konfrontować się z rzeczywistością, wiedzieć, jak sobie z nią radzić.

Śnić o chorym dziecku

Reprezentuje aspekt siebie lub projektu, który nie otrzymuje wystarczającej energii, coś, co nie ma wystarczającej siły, aby się zrealizować i zakorzenić, ale także coś, czemu nie poświęca się wystarczająco dużo czasu, uwagi, uwagi.

17. śnić o zdeformowanych dzieciach śnić o zdeformowanym dziecku

Są to dramatyczne i uderzające obrazy, często związane z wewnętrzną represyjną przemocą, z niezdolnością do zaakceptowania najbardziej kruchej i potrzebującej części siebie, z odczuwaniem jej jako wady, wady i wady. "utrata wartości .

Na poziomie subiektywnym wskazują na kilka projektów " urodzony zły "która nie posiada niezbędnych zasobów i cech wymaganych do samorealizacji.

18. Śniąc o martwym dziecku Śniąc o martwym dziecku

Oznacza rozpoczęcie czegoś, co zostało zduszone w zarodku, lub odnowienie pomysłów, które osiadły na mieliźnie w obliczu strachu i nieufności. Może to być również koniec problemu i odpowiedzialności.

Często nieświadomość przedstawia swoje własne zaniedbane i nierozpoznane wewnętrzne dziecko za pomocą tego obrazu.

19. śniąc o utopionym niemowlęciu śniąc o uduszonym martwym niemowlęciu

"zduszony w zarodku "to bardzo wyraźne i jasne wyrażenie werbalne wskazujące na to, co nie miało szansy się zamanifestować i dojrzeć. Wyrażenie, które pomaga nam zrozumieć te sny związane z represjami.

Mogą to być rzeczy materialne (projekty, relacje, rozmowy, zwierzenia) lub aspekty jaźni, które świadomość zepchnęła z powrotem w głębiny nieświadomości.

20. śnienie o martwym niemowlęciu budzącym się śnienie o martwym niemowlęciu budzącym się

jest prawdopodobnie najczęstszym obrazem związanym z tym symbolem i reprezentuje witalność i siłę ukrytą za pozorną bezbronnością.

Jest to symbol obecności i oporu wewnętrznego dziecka w psychicznej dynamice śniącego, niemożności wyeliminowania tej części siebie.

Dla wielu śniących reprezentuje on pierwszy moment świadomości i odkrycia istnienia tego aspektu psychicznego, moment, w którym odczuwają współczucie i pragnienie opieki nad nim, moment objawienia i akceptacji.

21) Marzenie o zabiciu niemowlęcia

oznacza koniec niewinności i winy wynikającej z jakiegoś wykonanego działania, które " obrażony". Jest to tłumienie wrażliwości i wewnętrznej kruchości, wyraz siły, który karze każdą nowość i każdy aspekt siebie, który wyłamuje się z nabytych nawyków i wartości. Jest to energia Senex, która nadyma i atakuje ducha.

Na poziomie subiektywnym reprezentuje porzucenie nowych pomysłów: stłumienie impulsu do zmian, przerwanie projektu.

22. śnić o niemowlęciu w ramionach

Odzwierciedla kontakt, który miał miejsce (lub musi mieć miejsce) z najbardziej kruchą i niedojrzałą częścią jaźni. Każde odczucie, każda ewolucja tego obrazu, na przykład szczęśliwy noworodek w ramionach śmiejący się lub śniący o noworodku płaczącym i wijącym się, pokaże łatwość lub trudność, z jaką ten kontakt ma miejsce.

Są to sny, które zawsze przewidują zmianę i ewolucję w śniącym i ogólnie przynoszą większą samoświadomość.

Kiedy niemowlę trzymane w ramionach we śnie jest dzieckiem kogoś, kogo znamy, sen może wskazywać na tendencję do opiekowania się tą osobą: dostrzegania i dbania o jej najbardziej delikatną i potrzebującą stronę.

23. śnić o karmieniu piersią noworodka

oznacza 'pielęgnować' projekt lub ideę, robiąc to, co jest konieczne do jej realizacji, nie tracąc przy tym pewności siebie i nadziei, ale reprezentuje również pełen miłości i uważności kontakt z najwrażliwszą częścią siebie oraz odkrycie swojej " wewnętrzne dziecko ".

24. śnić o płodzie śnić o noworodku w płynie owodniowym

wskazuje na wewnętrzny potencjał, coś, co może się rozwinąć i zostać zrealizowane, ale nadal musi być "inkubowany", Coś, co jest jeszcze zbyt niekompletne i słabe, a czego realizacja jest ryzykowna, ponieważ nie ma odpowiedniej struktury i siły, aby wytrzymać przeciwności losu i wpływ rzeczywistości.

25. śnić o wieku noworodka

jest ważną wskazówką, gdy wiek niemowlęcia jest znany we śnie, ponieważ nieświadomość pokazuje w ten sposób początek czegoś, początek projektu lub początek emocji, które doprowadziły do czegoś nowego.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

 • Jeśli chcesz skorzystać z mojej prywatnej porady, zaloguj się do Dream Directory
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1400 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, jest to długi artykuł, który wymagał wiele pracy, ale który z przyjemnością napisałem z myślą o niezliczonych dzieciach, które pojawiają się w snach. Mam nadzieję, że ci się podobało.

Jeśli uznałeś go za przydatny i interesujący, proszę o odwzajemnienie moich wysiłków drobną uprzejmością:

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.