دیدن نوزاد در خواب تعبیر نوزادان و کودکان در خواب

 دیدن نوزاد در خواب تعبیر نوزادان و کودکان در خواب

Arthur Williams

فهرست مطالب

رؤیا دیدن نوزاد آنچه را که در " جنین " در بیننده رویا وجود دارد، آشکار می کند و باید از آن محافظت و تغذیه شود تا رشد کند و به چیزی "بزرگسال" تبدیل شود (بتن). ، تعریف شده است). این می تواند یک پروژه، یک خواسته یا بخشی از خود باشد که با تصویر نوزاد، بار حیاتی و انرژی خلاقانه و شکنندگی و حساسیت شدید را بیان می کند.

نوزادی در خواب

خواب دیدن نوزاد به معنای برخورد با چیزی است «جدید " که به تازگی از سطح میل به سطح تجلی با پتانسیل بالا برای رشد و تکامل نزول کرده است. مادیت بخشیدن به نیروهای خلاق و حیاتی که حمایت و تحقق یافته اند و اکنون باید " تغذیه" و محافظت شوند.

نوزاد فرد است "در ابتدا"، انگیزه حیاتی است، آن چیزی است که قبل از هر رشد و تغییری وجود دارد. می توان آن را با اولین ماده کیمیاگری مقایسه کرد که باید تحت فرآیند پالایش قرار گیرد تا خود را به "lapis philosophorum" تبدیل کند ( سنگ فلسفی ) .

همچنین ببینید: رنگ آبی در خواب دیدن رنگ آبی

رویا دیدن نوزاد به همان فرآیند تغییر در زندگی بیننده خواب اشاره دارد.

رویا دیدن نوزاد معنی

خواب دیدن نوزادان می تواند توجه را به جهات مختلف جلب کند.دندان ها

همچنین این تصویر می تواند نشان دهنده تکامل اولیه یک پروژه، یک ایده، بخشی از خود باشد، اما همچنین توانایی خاصی برای " حمله به واقعیت"، یعنی واکنش نشان دهید، با واقعیت روبرو شوید، بدانید چگونه آن را مدیریت کنید.

16. دیدن یک نوزاد بیمار در خواب

نماینده جنبه ای از خود یا پروژه ای است که انرژی کافی دریافت نمی کند، چیزی که قدرت کافی برای برآورده شدن و ریشه دواندن ندارد، بلکه چیزی است که فرد زمان، توجه، توجه کافی را در خود اختصاص نمی دهد.

17. رویای نوزادان ناقص     رویای نوزاد ناقص در خواب

تصاویری دراماتیک و تأثیرگذار هستند که اغلب با خشونت سرکوبگرانه داخلی، ناتوانی در پذیرش شکننده ترین و نیازمندترین بخش خود، احساس آن به عنوان یک نقص، «آسیب» مرتبط هستند.

در سطح ذهنی، آنها پروژه‌ای را نشان می‌دهند « بد به دنیا آمده‌اند » که منابع و ویژگی‌های لازم برای تحقق خود را ندارد.

18. رویای یک نوزاد مرده   خواب دیدن یک نوزاد تازه متولد شده

نماینده چیزی است که شروع شده و در جوانی به پایان رسیده است، یا ایده هایی برای تجدید که در مواجهه با ترس و بی اعتمادی متوقف شده است. همچنین می تواند پایان یک مشکل و یک مسئولیت باشد.

غالباً ناخودآگاه این تصویر را به کودک درونی نادیده گرفته و ناشناخته خود نشان می دهد.

19. خواب نوزاد غرق شده   خواب دیدنیک نوزاد تازه متولد شده خفه شده

"خفه شده در جوانه " یک عبارت کلامی بسیار صریح و واضح است که نشان می دهد چیزی که فرصت تجلی و بلوغ را نداشته است. تعبیری که به ما کمک می کند تا این رویاهای مربوط به سرکوب را درک کنیم.

آنها می توانند چیزهای مادی (پروژه ها، روابط، سخنرانی ها، اعتماد به نفس) یا جنبه هایی از خود باشند که وجدان آنها را به اعماق ناخودآگاه بازگردانده است.<5

20. خواب نوزاد مرده ای که زنده می شود    خواب نوزاد مرده ای که از خواب بیدار می شود

شاید متداول ترین تصویر مرتبط با این نماد باشد و نشان دهنده نشاط و قدرتی است که در پشت آسیب پذیری ظاهری پنهان شده است. .

این نماد حضور و مقاومت کودک درون در پویایی روانی بیننده خواب، عدم امکان حذف این بخش از خود است.

برای بسیاری از رویاپردازان این نشان دهنده اولین لحظه آگاهی و کشف وجود این جنبه روانی، لحظه ای که در آن احساس شفقت و میل به مراقبت از آن دارند، لحظه مکاشفه و پذیرش.

21. رویای کشتن نوزاد در خواب.

نشان دهنده پایان بیگناهی و احساس گناه ناشی از انجام عملی است که " توهین کرده" و حس درستکاری را در خود از بین برده است. سرکوب آسیب پذیری و شکنندگی درونی، بیان قدرتی است کههر تازگی و هر جنبه ای از خود را که از عادات و ارزش های اکتسابی برمی خیزد مجازات می کند. این انرژی Senex است که روح را متورم می کند و به آن حمله می کند.

در سطح ذهنی، نشان دهنده کنار گذاشتن ایده های جدید است: کاهش هرگونه انگیزه برای تغییر، قطع کردن یک پروژه.

22. خواب دیدن نوزادی در آغوش او

منعکس کننده تماسی است که با شکننده ترین و نابالغ ترین قسمت خود رخ داده است (یا باید رخ دهد). هر احساس، هر تکامل این تصویر، برای مثال نوزاد شادی در آغوش شما که می‌خندد، یا خواب نوزادی که گریه می‌کند و می‌چرخد، سهولت یا دشواری این تماس را نشان می‌دهد.

آنها رویا هستند. که همیشه یک تغییر و تحول را در خواب بیننده پیش بینی می کنند و به طور کلی، خودآگاهی بیشتری را نشان می دهند. خواب می تواند نشان دهنده تمایل به مراقبت از این شخص باشد: دیدن و مراقبت از شکننده ترین و نیازمندترین قسمت او.

23. خواب دیدن شیر دادن به نوزاد

یعنی “ تغذیه" یک پروژه یا یک ایده، انجام آنچه برای تحقق آن بدون از دست دادن ایمان و امید است، اما همچنین نشان دهنده تماس محبت آمیز و توجه با آسیب پذیرترین بخش خود و کشف " کودک درونی<3 است>" .

24. رویای جنین   رویای یک نوزاد تازه متولد شدهدر مایع آمنیوتیک

نشان دهنده یک پتانسیل درونی است، چیزی که می تواند توسعه یابد و تحقق یابد، اما هنوز نیاز به "انکوبه شدن"، یعنی محافظت و تغذیه در درون خود دارد. . چیزی که هنوز خیلی ناقص و ضعیف است و دستیابی به آن پرخطر است، زیرا ساختار و قدرت کافی برای مقاومت در برابر ناملایمات و تأثیر واقعیت را ندارد.

قبل از اینکه ما را ترک کنید

خواننده عزیز، این مقاله طولانی است که به مطالب زیادی نیاز دارد. کار، اما با خوشحالی نوشتم و به نوزادان بی شماری که در رویاها ظاهر می شوند فکر می کنم. امیدوارم از آن لذت برده باشید.

اگر برایتان مفید و جالب بود، از شما می‌خواهم که تعهد من را با یک ادب کوچک متقابلاً جبران کنید:

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

متفاوت: در دنیای عینی و ذهنی رویاپرداز، در مورد میل و تحقق، در مورد بیان طبیعی و بیولوژیکی.

⇒ رویا دیدن نوزاد به عنوان شکلی از خلاقیت

نشان دهنده موقعیت ها و پروژه هایی است که قبلاً مرحله توسعه اولیه (انکوباسیون، بارداری) را گذرانده اند که اجرا شده اند و باید دنبال شوند و از آنها مراقبت شود (آنها می گویند " یک پروژه نوزادی ").

⇒ دیدن یک نوزاد در خواب به عنوان بیان والدین بودن

تصویر یک میل واقعی برای مادری یا پدر شدن و نیاز به انتقال عشق و فرزندانش است.

اما دیدن یک نوزاد تازه متولد شده در خواب می تواند نشان دهنده کودکان واقعی باشد (حتی آنهایی که قبلاً بزرگ شده اند) که ناخودآگاه آنها را آسیب پذیر نشان می دهد و نیاز به محافظت دارند یا هنوز خیلی وابسته هستند و نمی توانند از عهده خودشان برآیند. به اندازه یک نوزاد ضعیف است.

⇒ دیدن یک نوزاد در خواب به عنوان بخشی از خود

می تواند با نشان دادن جنبه هایی از خود به دنیای درونی فرد اشاره کند " نوزاد " یعنی شیوه های جدید بودن، مراحل جدید زندگی، عصرهای جدید که نیاز به عادات جدید و انرژی های جدید دارد

⇒ رویای نوزادی مانند Puer aeternus - کودک ابدی

نوزاد وجهی از کهن الگوی Puer Aeternus است و تمام جنبه های سرزندگی را که با "Senex"، کهن الگوی کهن الگوی قدیمی مخالفت می کند، مجسم می کند.

کودک تازه متولد شده بیان می کند.انرژی پان و آپولو در مقابل زحل: انرژی تازه، باز، پر جنب و جوش، پرشور، تکانشی و دائماً متحرک را در برابر تمام اشکال نوعاً کیوانی بسته شدن، درونگرایی، سنگینی، تاریکی و مالیخولیا به ارمغان می آورد.

نوزاد در این رویاها دارای ویژگی های دقیقی است که در حافظه بیننده خواب تثبیت و تثبیت می شود و جوهر و بار کهن الگوی آن را آشکار می کند: کودک ابدی دارای زیبایی درخشان و حضور نمادینی است که عیسی نوزاد با موهای مجعد و بلوند را به یاد می آورد که توسط یک موی مجعد احاطه شده است. درخشندگی طلایی.

نوزاد در رویاها با بار شکنندگی و نیازش به محافظت نماد همه موقعیت هایی است که می تواند تکامل یابد و رویا بیننده باید " همراهی کند ": پروژه ها ، ایده ها، کارها، روابط، خواسته ها، بخش هایی از خود.

معنای نوزاد در خواب با:

 • شکنندگی
 • <12 مرتبط است>حساسیت
 • آسیب پذیری
 • بی گناهی
 • معنویت
 • همدلی
 • خلاقیت
 • شوق
 • تازگی
 • برنامه ریزی
 • جنبه های "جدید" خود
 • جنبه های قهقرایی
 • جنبه های کودکانه
 • نابالغی
 • بی مسئولیتی
 • کودک درونی
 • آغاز بارداری

رویای یک نوزاد تازه متولد شده نمادگرایی

سمبلیسم نوزاد تازه متولد شده در رویاها ارتباط تنگاتنگی دارد. به احساساتی که فرد نسبت به همه داردتوله سگ ها: لطافت و احساس محافظت.

اما در مقابل زیبایی و کمال خود با احساسات شگفتی و در مقابل آسیب پذیری و وابستگی به احساس مسئولیت و ترس مرتبط است.

شاید به دلیل این احساس مسئولیت شدید، در زمان های قدیم، نوزادان تازه متولد شده در رویاها، عموماً حضورهای شومی داشتند، که نمادگرایی آنها مشروط به ظاهر آنها بود: یک نوزاد زیبا و سالم (احتمالاً مذکر) با اطمینان از چیزهای خوب، یک نوزاد دختر نگرانی و دردسر را به همراه داشت.

سنت رایج که تا به امروز رسیده است تا حدی این دیدگاه مثبت از نوزاد زیبا و سالم را در بر می گیرد، اما آن را نیز در نظر می گیرد. یک میل یا اعلام مادری یا پدری.

از نظر فروید، نوزاد در رویا چیزی نیست جز نمایشی از اندام تناسلی و میل جنسی، لمس کردن، نوازش کردن، بازی با آن می تواند اشاره ای داشته باشد. به خودارضایی

یونگ نوزاد را خالص ترین و کهن الگویی ترین بیان کودک درون، بخشی از خود را که در دنیای کودکی لنگر انداخته، می داند. جنبه‌هایی از خودش که هنوز باید عناصر واپس‌گرا و آشکارا کودکانه را در بیننده تعریف کند یا بازنمایی کند. : ظاهر آن، وضعیت ذهنی، زمینه ای که در آن ظاهر می شود، احساساتی که ایجاد می کندآنها عناصر مفیدی برای درک جهتی که رویا به آن منتهی می شود و برای پیوند آن با واقعیت خواهند بود.

1. رویای نوزاد بودن

به معنای احساس شکننده بودن و نیاز به مراقبت و توجه است. ، محافظت یا احساس در دستان دیگران بودن، به دلیل ناتوانی در تأمین معاش و زندگی خود، مجبور به سپردن خود به دیگران که باید خواب بیننده را به تأمل در زندگی و ناپختگی و کمبودهای واقعی خود وادار کند.

یا می تواند لحظه ای از پسرفت، میل و خاطره یک دوره وجودی بی آلایش و شاد را نشان دهد. عصر طلایی که در آن فرد کاملاً غیرمسئول بود، اما همچنین کاملاً بی گناه و دوست داشتنی بود.

همانطور که می تواند نشان دهنده احساس نوزادی باشد: شگفت زده، شگفت زده در مقابل چیز جدیدی که با آن روبرو است، اما آماده رشد است. و یادگیری، یا احساس " تولد دوباره "، احساس نیاز به تجدید کامل خود و تحقق خود با رفتن به مسیرهای جدید. متعلق به دیگران است <16

با این تصویر ناخودآگاه آسیب پذیری دیگران، حساسیت و همچنین جنبه های معصومیت و حسن نیت خود را برجسته می کند.مشکلات، خستگی، مسئولیت های ناخواسته و پذیرفته نشده.

3. دیدن یک پسر تازه متولد شده در خواب

اشاره به دقت و اراده ای دارد که شخص با آن پروژه ای را که به تازگی شروع شده دنبال می کند، پروژه ای که خوب است. در ذهن درک می شود و می تواند بلافاصله تحقق یابد. مانند همه نوزادان تازه متولد شده در رویا، می تواند نمادی از کشف کودک ابدی در درون خود باشد.

4. دیدن یک نوزاد دختر در خواب

با افکار، ایده ها ارتباط دارد. به فانتزی هایی که با جوانه زدن پروژه ای همراه است که هنوز در مرحله «رویا» باقی مانده و هنوز به خوبی تعریف نشده است، اما دقیقاً به همین دلیل، وسعت و جذابیت خاصی دارد. همانطور که در بالا، می تواند بخشی از خود را نشان دهد که به کودک درونی مرتبط است.

5. رویای یک نوزاد سیاه پوست

می تواند نشان دهنده جنبه های کمتر کشف شده و درک شده باشد. یک ایده و یک پروژه، یا مجهولاتی که ارزیابی نشده اند. همچنین می‌تواند به جنبه‌های درونی اشاره کند که کاملاً « متفاوت » و با علایق مخالف (شاید نادیده گرفته شده) با آنچه در سطح آگاهی پذیرفته شده‌اند. هنگامی که احساس خجالت و ضعف است، این خواب نشان دهنده طرد شدن است.

غیر گرایی نوزاد سیاه پوست در رویاها نیز باید در نظر گرفته شود، که منجر به حس ماجراجویی و شجاعت می شود که به آنها روحیه می بخشد. رویاپرداز و او را به فراتر رفتن از عادات و امنیت سوق دهیدبه حقیقت می پیوندد.

6. خواب دیدن نوزادی در گهواره

یک نماد مثبت و دلگرم کننده است، این نشان دهنده زمینه ایده آل برای هر پروژه ای است، زیرا گهواره محافظت و استقبال می کند. این بدان معنی است که هر چیز جدید، ایده یا جنبه ای از خود به عنوان یک نوزاد فرصت دفاع و توسعه را به بهترین شکل خواهد داشت.

7. خواب دیدن نوزادی که در خواب آرام

نماینده است. لحظاتی از تفصیل که مقدم بر تجلی و رشد چیزی است. این تصویری است که به کسب قدرت و انرژی لازم برای افزایش یک پروژه یا نشان دادن جنبه جدیدی از خود مرتبط است. در برخی از رویاها می تواند نشان دهنده آرامش و آرامش باشد، اما همچنین می تواند نشان دهنده دوری از موقعیت ها و کنار گذاشتن همه مسئولیت ها باشد.

8. دیدن نوزادی که می خندد

نماد مثبت موفقیت، آسودگی و شادی است. تکامل خود و اهداف خود، پذیرش شکننده ترین قسمت خود.

9. خواب نوزادی که گریه می کند

معنای متضادی با قبلی دارد. جنبه‌های آسیب‌پذیرتری از خود وجود دارد که پذیرفته نمی‌شوند، یا یک ناپختگی زیربنایی وجود دارد که بر نحوه‌ی بودن فرد تأثیر می‌گذارد و اجازه واکنش‌پذیری و تغییر را نمی‌دهد. اما همچنین می‌تواند نشان‌دهنده یک پروژه «ناراضی» باشد که شرایط لازم را برای توسعه و تحقق پیدا نمی‌کند.

نماد پیامدهای (حیاتی و ضروری) چیز جدیدی است که با آن روبرو می شود یا آرزو یا رویایی است که شخص می خواهد تحقق بخشد. این معادل انعکاس، تفصیل، انتخاب، حفظ یا حذف، دانستن چگونگی تشخیص آنچه ضروری است از آنچه دیگر ضروری نیست است.

مدفوع نوزاد در خواب یا ادرار کردن نیز می تواند نشان دهنده تأثیرات گذشته که به زمان حال می رسد، شرطی شدن ناپخته ترین و شکننده ترین جنبه های خود که در واقعیت بیننده خواب به صورت رفتارهای نامناسب، ناخوشایند، نامناسب (مانند مدفوع و ادرار کردن در ملاء عام) بیان می شود.

از نظر سنت رایج آنها " خوش شانس " و رویاهای فرخنده هستند. حتی امروزه نیز گفته می شود زمانی که یک نوزاد (مرد) ادرار خود را بر روی هر کسی که او را عوض می کند اسپری می کند، خوش شانسی می آورد.

11. دیدن نوزادی که در خواب استفراغ می کند    رویای یک نوزاد در حال بازگشت

استفراغ نشان می دهد. بیان احساسات و عواطف سرکوب شده برای مدت طولانی، در این مورد نشان دهنده تمام آسیب پذیری ها و ضعف های پذیرفته نشده است، و شاید بر اساس بخش های اولیه شخصیت قضاوت شود، که خود را به صورت کسالت و به صورت یک طغیان ناگهانی نشان می دهند.

آنها. رویاهایی هستند که نیاز به دادن فضای متفاوت به این جنبه‌های خود، نیاز به " تغذیه" به پوئر به اندازه کافی، یافتن تعادل با بخش‌هایی که واقعیت را مدیریت می‌کنند، برجسته می‌کنند.

12. .رویای نوزادان دوقلو    خواب دیدن نوزادان دوقلو نر و ماده

اغلب به یک جایگزین و انتخاب بین دو آرزو، دو پروژه، دو مسیر متفاوت اشاره دارد. در مورد نوزادان دوقلو نر و ماده، ناخودآگاه یک تضاد را به وجود می آورد، چیزی کاملاً متضاد، در درون یا بیرون خود، که آگاهی از آن ضروری است.

13. رویای دیدن 3 نوزاد دوقلو

همانطور که در بالا، با یک عنصر انتخاب بیشتر یا به عنوان یک امکان بیشتر برای دنبال کردن. همچنین می تواند نشان دهنده ظهور سه جنبه درونی مختلف، سه نیاز جدید متفاوت باشد. عدد سه در رویاها نماد عمل و امکانات جدید است و بنابراین سه قلوهای تازه متولد شده در رویاها نیز توجه را به مرحله ای از خلاقیت جدید جلب می کنند. تکامل سریع و غیرمنتظره یک پروژه، چیزی که خود را به وضوح نشان می دهد و می تواند اراده و روح خالق (رؤیاپرداز) را به طور کامل بیان کند.

در سطح ذهنی، همان رویا به بیشترین اشاره دارد. بخش‌های حساس و ظریفی از خود که اما فضایی برای ابراز وجود دارد و در پویایی روانی خود احساس می‌شود. سپس این احساسات تجربه شده، احساس لذت، مزاحمت یا سردرگمی ناشی از این صحبت خواهد بود که معنای رویا را عمیق تر می کند.

15. رویای دیدن نوزادی با

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.