Marzyć o całowaniu Całowanie we śnie Znaczenie

 Marzyć o całowaniu Całowanie we śnie Znaczenie

Arthur Williams

Spis treści

Co to znaczy śnić o pocałunku? Czy pocałunek we śnie jest demonstracją miłości i przywiązania, czy też ma inne, mniej oczywiste znaczenia? Ten artykuł przedstawia jeden z najczęstszych gestów w relacjach międzyludzkich i bada jego symbolikę oraz związek z uczuciami, niedociągnięciami, poczuciem straty lub potrzebą integracji i transformacji śniącego.

Zobacz też: Marzyć o wymiotach Znaczenie wymiotów we śnie

pocałunek w snach

Marzyć o całowaniu skupia uwagę na emocjach, których śniący doświadcza intensywnie lub które tłumi, ale może również reprezentować sytuacje, które nie zostały zrozumiane lub które jeszcze nie ujawniły się na poziomie świadomości.

Pocałunek w snach a w rzeczywistości pieczętuje związek między dwojgiem ludzi z szeregiem uczuć i sytuacji o różnym stopniu i intensywności: miłość, namiętność, przywiązanie, przyjaźń, związek, pojednanie, zgoda, szacunek, dwuznaczność, zdrada.

Pocałunek jest równoznaczny z pragnieniem drugiego, pragnieniem bycia jego częścią, potrzebą otwarcia się na drugiego, uznania go za ukochaną istotę, uznania jego mocy, uznania jego intencji, zintegrowania jego cech.

Marzyć o całowaniu Symbolika całowania

Pocałunek jest instynktownym ruchem, wyrazem bliskości i żywego uczucia.

Zbliżenie ust do innych ust jest jednym z najbardziej intymnych i znaczących gestów, ponieważ usta są świętymi drzwiami ciała, powietrze wchodzi przez usta, oddech się porusza, pneuma, oddech wszechświata i dusza człowieka manifestuje się.

Boski oddech, który napełnia materię szlachetnością i który, dzielony w pocałunku, pieczętuje pakt, sojusz, miłość.

"Niech pocałuje mnie pocałunkami swoich ust". jest recytowany w Pieśni nad Pieśniami, symbolu miłości między mężczyzną i kobietą, która realizuje się w ciele i duchu, archetypie pragnienia jedności, które napędza istoty ludzkie.

Marzyć o całowaniu Znaczenie

 • przyjaźń
 • miłość
 • połączenie
 • pragnienie
 • związek
 • pojednanie
 • przypieczętować pakt
 • przypieczętowanie obietnicy
 • integracja cech innych osób
 • zdrada

Znaczenie pocałunku we śnie a w wyobraźni współczesnego człowieka zachowuje starożytne i głębokie dziedzictwo, ale wiąże się przede wszystkim z miłością, seksem i uczuciami namiętności lub czułości.

Seksualny wymiar pocałunku, podniecenie, które następuje, są wyrazem pragnienia posiadania i asymilacji, które ma głębokie powiązania z jedzeniem, karmieniem, objadaniem się, myślimy o słownych wyrażeniach: " Zjadłbym cię całusami ", które w pełni zdają sobie sprawę z jego fikcyjnego znaczenia.

Tak więc, marząc o całowaniu W zależności od sytuacji, w jakich się pojawia i emocji, jakie wzbudza, wyraża również potrzebę "integracja "cech, które należą do obiektu, dla którego zarezerwowany jest dar pocałunku.

Na przykład: marzenie o całowaniu starszej osoby dla którego nie odczuwa się pociągu, może wskazywać na potrzebę nawiązania kontaktu z mądrością i dojrzałością, z opanowaniem i doświadczeniem, których symbolem jest starzec we śnie.

Lub śniąc o całowaniu kogoś, kogo nienawidzisz. lub który w rzeczywistości wywołuje wstręt, może podkreślać potrzebę śniącego, aby zintegrować cechy, które dana osoba uosabia w jego oczach, cechy, których być może potrzebuje, aby rosnąć i dojrzewać lub radzić sobie z chwilą trudności.

Sen o całowaniu przywołuje uznanie cech innych osób i czyni go funkcjonalnym, reprezentując szacunek, honor, współudział, braterstwo.

Pomyśl o pocałunku mafiosa, pocałunku na pierścieniu papieża i biskupa, pocałunku na obrazach lub relikwiach świętych lub pocałunku wymienianym podczas rytuału.

Nie zapominając o pocałunku Judasza złożonym na Jezusie Chrystusie, symbolizującym " wyłączenie "zdrady i oszustwa.

Marzyć o całowaniu 38 Wyśnione obrazy

Obrazy senne, w których pojawia się całowanie, są niezliczone, niezliczone i różne są znane lub nieznane osoby, które całują lub są całowane, niezliczone są uczucia i konteksty, w których się całuje, z tego powodu niemożliwe jest przeanalizowanie wszystkich obrazów, które mogą pojawić się w snach i udzielenie precyzyjnych odpowiedzi.

Chociaż wskazane jest, aby kontynuować, zadając pytania dotyczące struktury i postaci zaangażowanych w sen:

 • Czy osoba, którą całuję, jest mi znana czy nieznana?
 • Podoba mi się to czy nie?
 • Kocham ją czy tylko lubię?
 • Co to dla mnie oznacza?
 • Co o niej myślę?
 • Jak mógłbym to opisać?
 • Co czuję, gdy ktoś mnie całuje?
 • Przyjemne uczucie? Podekscytowanie? Miłość? Irytacja? Obrzydzenie?

Następnie można skonsultować i zintegrować odpowiedzi, które pojawiły się z wyjaśnieniami obrazów sennych wymienionych poniżej, aby znaleźć najbardziej wyśrodkowane wskazanie i zastanowić się nad swoim snem.

Marzyć o całowaniu ukochanej osoby Marzyć o całowaniu ukochanej osoby

jest symbolem emocji, uczuć i potrzeby ich wyrażania, może wskazywać na chwile dystansu lub nieodwzajemnione uczucie i fizyczne pragnienie śniącego, które objawia się obrazami pocałunku.

Z drugiej strony, gdy miłość jest odwzajemniona, całowanie ukochanej osoby we śnie może być związane z potrzebą większej bliskości fizycznej i emocjonalnej, potrzebą większej intymności.

2. śnić o całowaniu kogoś znajomego

wydobywa dynamikę relacji, dobre zrozumienie, pragnienie tej osoby lub nieświadomą potrzebę posiadania cech, które do niej należą.

Może być symbolem pojednania, gdy nastąpiło wyobcowanie lub kłótnia, a tym samym reprezentować pragnienie części siebie, która chce " makijaż "kto cierpi z powodu dystansu do tej osoby.

W niektórych snach może to wskazywać na poczucie winy za sposób, w jaki związek był traktowany, reprezentować " zdrada w kierunku związku.

3) Marzenie o pocałowaniu nieznajomego

Nieznana osoba całowana we śnie może być symbolem Duszy lub Animusa śniącego, z którym śniący musi się skontaktować, którego musi być świadomy.

Pocałunek dany nieznajomemu w snach może wskazywać na potrzebę rozwinięcia cechy, która należy do tej osoby

4. śnienie o byciu zaręczonym i całowaniu kogoś innego

może być oznaką niezadowolenia i braku w obecnym związku, podkreślając potrzeby, które nie są zaspokajane.

Jeśli całowana osoba jest znana, sen może odzwierciedlać prawdziwy sentymentalny lub seksualny pociąg lub nieświadomą potrzebę zintegrowania pewnych aspektów charakteru.

Całowanie we śnie kogoś, kogo NIE lubimy Śnienie o całowaniu kogoś, kogo nienawidzisz

Nieświadomość podkreśla odrzucone aspekty danej osoby i znaczenie zbliżenia się i zrozumienia, a nie tłumienia i odpychania.

Całowanie znienawidzonej osoby we śnie może być również przesłaniem pojednania, pokoju, przebaczenia.

6. marzenie o całowaniu się

w lustrze lub na zdjęciu oznacza poszukiwanie punktu kontaktu i połączenia, wskazuje na potrzebę pokochania siebie, pogodzenia się ze sobą, poznania i zaakceptowania swoich potrzeb i ograniczeń, przyjęcia ich z hojnością i uwagą.

Kiedy pojawiają się niejednoznaczne, sprzeczne i nieprzyjemne uczucia, obraz ten może wskazywać na zdradę samego siebie (zdradę swoich ideałów, marzeń, potrzeb).

Bycie mężczyzną i marzenie o pocałowaniu innego mężczyzny Marzenie o pocałowaniu kobiety, gdy jest się kobietą

W rzeczywistości obrazy te zwracają uwagę na potrzebę pełnego miłości dostosowania się do części osobowości związanych z wewnętrzną męskością lub kobiecością.

Na przykład: Mężczyzna, który całuje nieznanego mężczyznę, może mieć większą potrzebę wyrażenia swojej męskości.

Gdy mężczyzna (lub kobieta) jest znany, należy zastanowić się nad cechami tej osoby: jakie są jej cechy postrzegane przez śniącego?

I jak by to było, gdyby posiadał, przynajmniej częściowo, te cechy?

Oczywiście sen ten może odzwierciedlać prawdziwy homoseksualny pociąg do konkretnej osoby.

8. śnić o całowaniu dziecka śnić o całowaniu dzieci

wskazuje na nadzieję i wiarę w przyszłość, pragnienie nowości, akceptację zmian i, w niektórych snach, prawdziwe pragnienie macierzyństwa.

Całowanie dzieci w snach wydobywa również na powierzchnię prawdziwą miłość do nich (jeśli są to własne lub znane dzieci) i potrzebę posiadania ich blisko, stworzenia głębokiej więzi, chronienia ich.

Kiedy pocałunki są wzajemne, jest to pozytywny symbol czułości i połączenia z Puer Aeternus, częścią siebie, która niesie energię wewnętrznego dziecka.

9. śnić o całowaniu starego mężczyzny (lub starej kobiety)

jak napisano powyżej, wskazuje na potrzebę wzmocnienia cech Senex: mądrości i dojrzałości, doświadczenia, zdolności do mediacji.

Kiedy starzec całował w snach jest znaną osobą, krewnym lub ojcem, należy zbadać rzeczywiste relacje z nim, ponieważ sen może wskazywać na nieświadomą potrzebę pojednania, porozumienia, większej bliskości.

Marzyć o całowaniu psychologa Marzyć o całowaniu lekarza we śnie Marzyć o całowaniu księdza

to role, które mają wielką władzę nad zbiorową wyobraźnią, ponieważ są powiązane z dobrobytem i " uzdrawianie "(fizyczne, mentalne, duchowe) są w konsekwencji bardzo obecnymi symbolami w snach zachodniego człowieka.

Marzenie o całowaniu tych postaci oznacza pojawienie się prawdziwego przyciągania (które może być oznaką przeniesienia), pragnienie bycia " wizy " i uznanie, bycie interesującym w ich oczach, lub może podkreślać relację terapeutyczną lub duchową, potrzebę bycia jej aktywną częścią lub formę uznania tego, co się dzieje, zrozumienia i wdzięczności za otrzymaną pomoc.

W niektórych snach psycholog, lekarz lub ksiądz pojawiają się tylko jako znane istoty ludzkie o pewnych cechach, a całowanie ich może jedynie wskazywać na potrzebę rozwinięcia niektórych z tych cech w sobie.

11. śnić o całowaniu kolegi z pracy

może pokazywać prawdziwe przyciąganie i pragnienie romantycznego lub bliższego związku.

Pokazuje pragnienie pojednania po konflikcie, ale jeśli pocałunek jest składany w policzek, może być oznaką czujności, nieufności wobec dwuznaczności.

12. śnić o całowaniu aktora całowanie sławnej osoby we śnie

często wiąże się z prawdziwym podziwem dla sławnej osoby, która we śnie staje się symbolem zarówno nieosiągalnego męskiego lub żeńskiego ideału i, być może z tego powodu, tym bardziej fascynującego i cennego, jak i konkretnych cech, których potrzebuje śniący.

13) Marzenie o pocałowaniu wampira

Ogólnie rzecz biorąc, jest to obraz związany z nowymi trendami w opowieściach fantasy (np. Zmierzch), w których przystojne i fascynujące wampiry stają się obiektami pożądania w zbiorowych fantazjach nastolatków.

Sny te są związane z koncepcją dziecięcej, wyimaginowanej romantycznej miłości, a także z pojawieniem się pożądania seksualnego.

14. śnić o całowaniu psa (kota lub innego zwierzęcia)

Kiedy pies lub kot należy do śniącego, sen podkreśla prawdziwe uczucie, ale częściej te sny pokazują potrzebę integracji symbolicznych cech, które należą do tego zwierzęcia.

Na przykład: Kot może reprezentować niezależność, zmysłowość, zaspokojenie własnych potrzeb, pies wierność, bezwarunkową akceptację, poświęcenie. Każdy z nich należy oceniać w jego kontekście.

15. marzenie o całowaniu ziemi

jest gestem wdzięczności i przynależności, wskazuje na potrzebę poczucia bezpieczeństwa i zwraca uwagę na znaczenie korzeni.

Marzyć o całowaniu ciała

16. śnić o całowaniu w usta

jest związany z potrzebą zjednoczenia lub integracji, pragnieniem posiadania, a nawet impulsem seksualnym. Jest symbolem miłości i pożądania.

17. śnić o pocałunku w czoło

Podkreśla chęć ochrony i wzięcia odpowiedzialności w związku, szacunek do drugiej osoby, czułość.

Może mieć wartość duchową, reprezentując uznanie inności i rodzaj błogosławieństwa.

18) Marzenie o pocałunku w policzek

jest wyrazem zarówno więzi uczuciowej i przyjaźni, jak i przywiązania do ideału reprezentowanego przez drugą osobę, ale może również wskazywać na niezdolność do okazania tego, co naprawdę się czuje.

Jest to najbardziej klasyczny znak zdrady, kłamstwa, oszustwa.

19. śniąc o całowaniu w szyję

symbol atrakcyjności, pożądania seksualnego, pragnienia posiadania, władzy i wpływu na osobę.

20. śnić o całowaniu czyichś rąk

wskazuje na szacunek i waleczność, uznanie władzy innych, ale także uległość.

Przychodzi na myśl sycylijskie wyrażenie: "B połączmy ręce". formalna służalczość, która wskazuje na akceptację własnej niższości, podporządkowanie się hierarchii (w tym przypadku mafijnej).

Podczas całowania rąk papieża, biskupa, księdza w snach pojawia się szacunek dla roli, którą uosabiają, a być może także potrzeba oddania się w ich ręce, zaufania, wiary w to, co reprezentują.

Marzyć o całowaniu przyjaciół

21. Marzenie o pocałowaniu przyjaciela Marzenie o pocałowaniu najlepszego przyjaciela

może odnosić się do potrzeby pojednania po konflikcie, potrzeby zintegrowania cech przyjaciela, potrzeby większej bliskości i połączenia, ale może również wydobyć ukryte i nieujawnione przyciąganie, uczucie miłości mylone z przyjaźnią.

Pocałunek w policzek może oznaczać dwuznaczność uczuć, poczucie winy lub zdradę.

22. marzenie o pocałowaniu przyjaciela swojego chłopaka

Ten sen może również przywoływać prawdziwą atrakcję i część siebie, która buntuje się przeciwko ustalonej sytuacji w oficjalnym związku, która chce wyrwać się z formy, która chce przekroczyć.

Marzenie o całowaniu członków rodziny

są bardzo powszechnymi obrazami, w których mogą pojawić się wszyscy członkowie rodziny (mniej lub bardziej bliscy): rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, kuzyni, szwagrowie, i które powinny być analizowane jeden po drugim, ponieważ są powiązane z kontekstem rodzinnym i relacją z członkiem rodziny snu.

Mogą być symbolem prawdziwego uczucia, bliskości, pragnienia większej intymności, pożądania i atrakcyjności (w niektórych przypadkach), poczucia winy.

23. marzenie o pocałowaniu matki/ojca w usta

Pocałunek ten wywołuje wielki niepokój, ponieważ jest uważany za nienormalny i nienaturalny. Jego znaczenie wiąże się z potrzebą połączenia się z matczynymi aspektami psychicznymi, rozpoznania ich w prawdziwej matce, ale także znalezienia i rozwinięcia ich w sobie.

24. śnić o całowaniu szwagra/szwagierki

sen często związany z prawdziwymi konfliktami, które mogą dręczyć śniącego i mogą być destabilizujące dla relacji rodzinnych.

Całowanie szwagra w snach oznacza poszukiwanie rozwiązania dla dobra pokoju, bycie dyplomatycznym, rozwiązywanie, czynienie pokoju.

W innych snach może wskazywać na nieufność wobec szwagra, a gdy to szwagier całuje nas w policzek, niejasne rzeczy, hipokryzję.

Oczywiście ten sen może również wywołać prawdziwy pociąg seksualny i pożądanie, to właśnie uczucia odczuwane we śnie będą działać jako szpieg głębszych uczuć.

25. śnić o całowaniu brata/siostry

Może wskazywać na potrzebę zawarcia pokoju, potrzebę bliskości, uczucia. Należy pamiętać, że brat lub siostra w snach często pojawiają się jako symbol ukochanej osoby, w takim przypadku pocałunek może być bardziej intensywny i namiętny oraz wskazywać na związek z partnerem.

Całowanie byłych

Jest to również bardzo powszechny obraz, ponieważ byli zajmują dużo miejsca we wspomnieniach, dynamice psychicznej i snach.

26. śnić o byłym mężu, byłej żonie, byłym chłopaku, byłym kochanku

to sny, które ponownie przedstawiają zerwane relacje, ale nie emocjonalnie zamknięte, pragnienia, które tlą się pod popiołem wyostrzonym przez dystans, ból lub gniew separacji.

Czasami pojawiają się jako sny kompensacyjne, gdy rozstanie było szczególnie bolesne, nie było żałoby, a część śniącego nadal jest zakochana w byłym.

Zobacz też: Śnienie o spadających lub chwiejących się kłach

W niektórych snach całowanie byłego chłopaka może pojawić się jako wiadomość z nieświadomości mająca na celu pojednanie lub pragnienie pokoju, które pozwoliłoby odwrócić stronę.

W jeszcze innych snach były może być symbolem obecnego partnera, a sen o całowaniu go może zwracać uwagę na intymność z obecnym partnerem.

Wrażenia podczas całowania

Jak zawsze, należy wziąć pod uwagę uczucia odczuwane przez śniącego, ponieważ mogą one radykalnie zmienić znaczenie snu lub nadać różne niuanse bardzo podobnym obrazom.

27. marzenie o delikatnym pocałunku

wywołuje uczucia czułości, przywiązania, przyjaźni, miłości.

28. marzenie o namiętnym pocałunku

Odczucia są związane z erosem, pasją, pożądaniem seksualnym i potrzebą spełnienia. Ogólnie odzwierciedlają rzeczywistość.

29. śniąc o pocałunku i byciu odrzuconym

jest związany z prawdziwym pożądaniem, ale także z własną niepewnością i strachem przed brakiem wzajemności, ale może również zapowiadać konflikt, niewierność lub zdradę.

30. śnić o całowaniu i odczuwać obrzydzenie śnić o całowaniu i wymiotować

Wyciąga na powierzchnię problem w związku, który być może nie jest rozwiązywany, ale powoduje wewnętrzny konflikt; obrzydzenie, które odczuwa się podczas całowania, jest oznaką odrzucenia osoby lub tego, co ona reprezentuje.

Podczas gdy całowanie i wymioty w snach podkreśla tłumienie uczuć doświadczanych jako nieprzyjemne i niestosowne, uczuć, które kończą się na" odurzać się marzyciel, który musi je wyrazić i uwolnić się.

31. śniąc o całowaniu i płaczu

może być symbolem radości, emocji lub smutku i rozczarowania, kontekst snu poprowadzi znaczenie.

Śnić o całowaniu martwych ludzi

W popularnej interpretacji jest to znak szczęścia, rozwiązywania konfliktów i długiego życia.

W rzeczywistości analiza tych snów zawsze zwraca uwagę na związek, jaki istniał między śniącym a zmarłym.

Marzyć o całowaniu zmarłych dziadków Marzyć o całowaniu zmarłych rodziców Marzyć o zmarłych dzieciach

to sposób na znalezienie ulgi w bólu po stracie lub wypełnienie wciąż odczuwanej pustki.

Są to sny związane z potrzebą zjednoczenia i połączenia z ukochanymi osobami, których już z nami nie ma: czy to dziadkami, rodzicami, dziećmi czy krewnymi, całowanie ich w snach wskazuje na pragnienie kontaktu, które odzwierciedla rzeczywiste pragnienie, aby nadal mieć je w wymiarze ziemskim, aby wyrazić swoją miłość, naprawić i rozwiązać jakąś krzywdę, " leczyć " winy lub nieporozumień, które mogły mieć miejsce.

33. śniąc o całowaniu martwego nieznajomego

oznacza konfrontację z archetypem śmierci jako przejścia, zmiany, transformacji. Pocałunek oznacza akceptację symbolicznej śmierci, świadomość jej konieczności w życiu.

Pocałunek w snach i religii

34. śniąc o całowaniu krucyfiksu

Oprócz tego, że jest oznaką szacunku i wiary, może pokazywać niepewność śniącego, potrzebę ochrony, poleganie na wyższej mocy i sile.

Marzyć o całowaniu stóp papieża Marzyć o całowaniu papieża Marzyć o całowaniu pierścienia papieża

Tutaj również, oprócz aspektu religijnego oddania, szacunku, podziwu i zaufania, pojawia się potrzeba pocieszenia, pomocy, ochrony i nadziei.

36. marzenie o pocałunku Ojca Pio

Jak wyżej, ale sen może wywołać uczucie głębokiego duchowego związku ze świętym i tym, co reprezentuje on dla swoich wielbicieli: iluminacja, cud, potrzeba dostępu poprzez jego świętość do nadprzyrodzonej mocy, która oświetla banalność istnienia i potwierdza obecność boskości.

37. marzenie o pocałowaniu Madonny

wydobywa na powierzchnię duchowy aspekt kobiecego archetypu: bardziej macierzyński i dostępny wymiar wielkiej matki i jej darów. Śniący być może potrzebuje pocieszenia i pocieszenia, aby polegać na przyjaznej i rozumiejącej postaci rodzicielskiej.

Ten sen może również wskazywać na związek z eterycznym i aseksualnym aspektem kobiecości (mniej niepokojącym i mniej groźnym niż seksualny) oraz kontakt z nadmierną nieśmiałością, rezerwą i strachem.

38. marzenie o pocałowaniu diabła

Nawiązuje do nieświadomego pragnienia transgresji i odrzucenia wartości, które kierują (i kontrolują) życie śniącego. Jest to symbol związany z chaosem, który ma na celu zniszczenie porządku i ograniczeń, które śniący sam sobie narzucił.

Diabeł może być symbolem osoby posiadającej władzę, przebiegłej osoby, która wykracza poza zwykłe ramy lub która wzbudza nieodparty erotyczny pociąg do śniącego (przyciąganie). "diaboliczny ").

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, mam nadzieję, że ten długi artykuł był dla ciebie przydatny i interesujący i zapraszam do pozostawienia swojej opinii (lub krótkiego snu na ten temat) w komentarzach.

Pamiętaj, że możesz odwzajemnić moje zaangażowanie uprzejmością:

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.