Śnić o kluczu Symbolika i znaczenie kluczy we śnie

 Śnić o kluczu Symbolika i znaczenie kluczy we śnie

Arthur Williams

Co to znaczy śnić o kluczu? Powiązany z symboliką drzwi otwierających się lub zamykających na świat zewnętrzny, klucz jest równie starożytnym i ważnym symbolem, którego funkcja w rzeczywistości fizycznej jest wyraźną metaforą jego roli w nieświadomości i jego znaczenia.

klucze w snach

Sen o kluczu wiąże się z symboliką dostępu do nowej przestrzeni, pokonywania ograniczeń i otwierania lub zamykania drzwi. Innymi słowy, z mocą, która polega na posiadaniu odpowiedniego narzędzia do działania i zmiany stanu lub sytuacji.

Klucz w snach daje śniącemu ego SPOSÓB na wyjście poza przeszkodę i ograniczenie. "próg ", aby rozwikłać tajemnicę, ujawnić inną rzeczywistość.

Podobnie jak drzwi i brama w snach, klucz posiada cechę inicjacyjną, która wyraża się w przejściu ze snu do snu. 'przed' do " po" i w fazach, które sygnalizują proces, wzrost, dojrzewanie.

Marzyć o kluczu Symbolika

Symbolika klucza wiąże się z możliwością modyfikacji stanu istnienia, umożliwiając śniącemu dostęp do innego, wyższego poziomu egzystencji.

Klucz jest narzędziem władzy i autorytetu:

 • do klucza do Raju, który daje św. Piotrowi moc przyjmowania lub odrzucania dusz,
 • do klucza do królestwa niebieskiego, za pomocą którego można rozróżniać i wybierać
 • dwulicowy Janus zwany również Bóg drzwi który posiada klucze do otwierania wszystkich drzwi i który przewodniczy każdemu progowi i przejściu zarówno w domu, jak i w postępie życia, między przeszłością a przyszłością, między nowymi początkami, projektami i zmianami.
 • do herbów szlacheckich i papieskich, w których podwójnie skrzyżowane klucze, jeden złoty i jeden srebrny, reprezentują władzę doczesną i duchową.

Symbolika klucza jest również związana z tajemnicą, wiedzą i inicjacją. Tajemnica, która może zostać ujawniona, wiedza o tym, co ukryte i inicjacja w nowy etap życia dzięki mocy klucza.

Bajki są niewyczerpanym rezerwuarem przykładów, w których klucz jest centralnym elementem akcji: złoty klucz, który pozwala odkryć coś, co może przynieść bohaterowi fortunę, skradziony klucz, który odkrywa tajemnicę i ukrytą grozę (ale także zdradza bohatera, plamiąc go krwią), jak w Bluebeard.

Ale klucz, ze względu na swój wydłużony i penetrujący kształt, ma również falliczne konotacje, które należy wziąć pod uwagę, gdy pojawia się w snach (pomyśl o kluczu wchodzącym do zamka, bardzo wyraźnym obrazie penetracji i epitecie 'fuck' wulgarne określenie aktu seksualnego).

Marzyć o kluczu Znaczenie

Znaczenie klucza w snach jest związane z funkcją otwierania i zamykania, a tym samym pokonywania przeszkody lub ukrywania czegoś przed wzrokiem innych.

 • Ale w jaki sposób klucz jest używany w snach?
 • Czy działa najlepiej?
 • Czy pożądany rezultat został osiągnięty?

Oto pytania, które należy sobie zadać, marząc o kluczach, ponieważ każdy klucz:

 • otwieranie przejść i drzwi
 • łatwe obracanie się w łatce
 • który jest używany na czas i odpowiednio

będzie wskazywać na rozszerzenie zasobów śniącego, zdolność do "otwieranie drzwi (oferować możliwości, odblokowywać sytuacje) i wykonywać właściwe działania zmierzające do osiągnięcia celu.

Klucz w snach jako pozytywny symbol pozwala ominąć przeszkodę lub rozwikłać zagadkę, zaprowadzić porządek i jasność w zagmatwanej sytuacji, pomyśl o słownym wyrażeniu " Znalazłem właściwy klucz "Kiedy w końcu znajdujesz rozwiązanie trudnego problemu.

Podczas gdy klucz, który NIE działa prawidłowo który nie otwiera się i nie zamyka zgodnie z wolą śniącego, przyniesie na powierzchnię trudności, z którymi się zmaga i niezdolność do jak najlepszego wykorzystania swoich zasobów.

Znaczenie klucza we śnie można podsumować następująco:

 • rozwiązanie problemu
 • odpowiedź na trudność
 • zasób wewnętrzny
 • wiedza
 • bezpieczeństwo
 • sukces
 • możliwości
 • sukces
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • odkrycie
 • odblokowanie (sytuacji, emocji, relacji)
 • potrzeba wolności
 • nowe doświadczenia
 • moc
 • władza
 • polecenie
 • przymus
 • sekret, tajemnica
 • represja
 • stosunek seksualny

Marzenie o kluczach Obrazy marzeń

Marzyć o znalezieniu klucza Marzyć o tym, by ktoś dał mi klucz

jest pozytywnym symbolem, który wiąże się z sukcesem i osiągnięciami: człowiek ma odpowiednie narzędzie do działania, dokonywania wyborów i osiągania tego, do czego dąży. Klucz znaleziony w snach jest zasobem, który jest dostępny dla śniącego i który podświadomość pokazuje mu jako możliwość rozwiązania problemu, pokonania przeszkody.

2. śnić o kluczu w dziurce od klucza

podkreśla "narzędzie "który jest dostępny i który śniący musi po prostu wykorzystać. Wskazuje na okazję, którą można wykorzystać. W niektórych snach może być symbolem fallicznym i reprezentować pragnienie stosunku seksualnego.

3) Marzenie o blokadzie

może być związane z tłumieniem uczuć (pomyśl o wyrażeniu zamykanie uczuć ") i wspomnień, ale także do tego, co ukryte, do przeszłych traum i tajemnic

Marzyć o zgubieniu kluczy Marzyć o zapomnieniu klucza Marzyć o szukaniu kluczy

sygnalizuje brak podstawowego elementu wpływającego na osiągnięcie celu lub moment dezorientacji i dezorganizacji, w którym brakuje środków do działania i rozwiązania problemu.

Zobacz też: Liczba marzeń FIFTEEN Znaczenie 15 w snach

Odnosi się do frustracji, porażki, zaburzeń psychicznych.

5) Marzenie o znalezieniu kluczy

to zachęcający obraz, który wskazuje na reakcję śniącego i jego nie załamywanie się w obliczu trudności lub braku. Oznacza odzyskanie energii potrzebnej do stawienia czoła sytuacji. Jest symbolem poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

6) Marzenie o kluczu, który łatwo się przekręca

odzwierciedla łatwość, z jaką sprawy toczą się zgodnie z życzeniami śniącego. Jest symbolem sukcesu i osiągnięć w każdej sferze (w tym seksualnej).

7. śnić o kluczu, który nie przekręca się w zamku

W przeciwieństwie do powyższego, pokazuje niemożność lub niezdolność do osiągnięcia tego, na co ma się nadzieję i czego się pragnie.

Klucz, który nie przekręca się w snach, nawiązuje również do braku mentalnego pomysłu lub skojarzenia, które byłoby potrzebne, lub do utraconego (nawet fizycznego) związku.

8) Marzenie o złamanym kluczu

Być może ktoś próbuje coś osiągnąć za pomocą nieodpowiedniego lub niefunkcjonalnego narzędzia. Sygnalizuje to brak energii pomysłów i potrzebę zmiany strategii.

9. śnić o kluczu włamującym się do zamka

Reprezentuje niepowodzenie projektu, próby, pragnienia w jakiejś dziedzinie. Jest to symbol porażki, który może być również powiązany z autorytetem i sfrustrowaną wolą.

10. marzenie o kluczach do domu

to metaforyczny obraz potrzeby znalezienia właściwego klucza (właściwej drogi) do rozwiązania problemu rodzinnego lub uzyskania dostępu do innej samoświadomości. Jest to symbol związany z pewnością siebie i poczuciem tożsamości.

11. śnić o utracie kluczy do domu

przeciwieństwo powyższego: być może śniący stracił zdolność i siłę do radzenia sobie z problemem, być może nie ma wystarczającej energii lub siły woli lub jest w momencie zamieszania, depresji, wewnętrznego chaosu. Może to być również związane z konfliktem w rodzinie lub separacją.

Wskazuje na czas, który nie sprzyja działaniom i projektom.

Zobacz też: Podróżowanie w snach Śniąc o podróżowaniu

12. śnić o kluczykach do samochodu

są związane z możliwością " praca "Najlepiej w sferze społecznej, być może w środowisku pracy lub w grupie przyjaciół.

Widzenie kluczyków do samochodu we śnie, szukanie ich i znajdowanie zwraca uwagę na potrzebę wykorzystania swoich zasobów w tym obszarze, na potrzebę bycia czujnym i czujnym, mając jednocześnie pewność, że posiada się cechy niezbędne do działania lub pojawienia się.

13. śnić o utracie kluczyków do samochodu

wskazuje na utratę kontroli nad sytuacją, poczucie, że nie ma się już takiej samej władzy i wiarygodności.

Być może ktoś nie radzi sobie z problemem, relacją, konfliktem w sferze społecznej.

14) Śnić, że kluczyki do samochodu zostały skradzione

może wskazywać na poczucie bycia ofiarą niesprawiedliwości lub nadużyć (być może w pracy), poczucie pozbawienia nabytej władzy, poczucie, że ktoś atakuje jego rolę.

Ale może to być również wyraz przeszkody, która "kradzież "energia i motywacja, które stoją na drodze do osiągnięcia celu.

15. marzenie o pęku kluczy

to symbol władzy, który reprezentuje zasoby śniącego i jego zdolność do jak najlepszego ich wykorzystania.

16) Marzenie o zabytkowym kluczu

oznacza zajmowanie się aspektami przeszłości, które muszą zostać ponownie odkryte lub tajemnicami, które muszą wyjść na jaw.

Starożytny klucz w snach może również wskazywać na część jaźni, która ma archetypowe konotacje i wyraża ewolucyjne i duchowe potrzeby.

17. marząc o zardzewiałym kluczu

jest symbolem potencjału, który nie jest wykorzystywany i został niedoceniony przez samego śniącego. Reprezentuje coś, czego nie można wyrazić z powodu braku pewności siebie. Może mieć powiązania z przeszłością.

18. śniąc o kluczu do skrzynki

nawiązuje do odkrywania aspektów samego siebie "wartościowy ukryte lub tajemnice, które być może muszą pojawić się w dynamice psychicznej jako cechy, których śniący może potrzebować.

19. śnić o złotym kluczu śnić o trzech złotych kluczach

reprezentuje wartość przypisywaną zdolnościom, pewność, z jaką można awansować i osiągnąć sukces i uznanie.

Może odnosić się do aspektów duchowych lub wrażliwości śniącego na empatię z innymi istotami.

Kiedy złote klucze w snach są TRZY, symbol ten ma znaczenie związane z ewolucją i pokonywaniem etapu przejściowego w taki sam sposób, w jaki w bajkach każdy klucz pozwala pokonać inną przeszkodę, aby w końcu dotrzeć do upragnionego celu, aby zdobyć nagrodę, do której się dąży.

20. marzenie o kluczu

oznacza znalezienie praktycznego sposobu na rozwiązanie praktycznego problemu, znalezienie odpowiednich narzędzi i wiedzy, aby osiągnąć cel.

Znaczenie klucza w snach można również powiązać z dwoma zestawionymi ze sobą słowami: " klucz e" Angielski " tj. "trzeba znaleźć klucz do języka angielskiego tj. znalezienie odpowiedniej pomocy w języku angielskim (do nauki) lub właściwego podejścia do osoby mówiącej po angielsku.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

 • Jeśli chcesz skorzystać z mojej prywatnej porady, zaloguj się do Dream Directory
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1400 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, mam nadzieję, że ten artykuł na temat symbolicznej wartości kluczy był dla ciebie przydatny i interesujący oraz pomógł zaspokoić twoją ciekawość. Dziękuję, jeśli możesz teraz odwzajemnić moje wysiłki drobną uprzejmością:

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.