ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

> 0> ਚੇਤਾਵਨੀ : ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਲੇਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾ ਗਾਈਡ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ 2012 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਡੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 • ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁੱਤਾ ਉਹ "ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਨਿਮਰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ

ਇੰਡੈਕਸ

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

  ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ. ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

  16. ਗਰਭਵਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਅਕਸਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ)।

  ਇਹ ਜਨਮਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਦਾ ਇਸਤਰੀ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉਂਗਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  17. ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

  18. ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

  ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਸਵੈ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ (ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ, ਭਰਾ)।

  19. ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੂੰਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ " ਇਹ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈ " ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ।

  20. ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। " , ਕੌਣ "ਪੁਆਇੰਟ ", ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

  21. ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ " ਕਮ " ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਇੱਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਸਤੀਫਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਲਈ।

  22. ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੁੱਤਾ    ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਇੱਕ ਖੂਨੀ ਕੁੱਤਾ      ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ।

  ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  23. ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

  24. ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  0 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੇਨੇਕਸ ਦੇ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  25.  ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿੱਛੂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਮੰਗੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਿਆਗ, ਗੰਦਗੀ, ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ।

  26. ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ "ਕਮੀ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

  27. ਬਿਨਾਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਟੁੱਟੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।

  <0 ਲੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

  28. ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਤਰ ਹਨ।

  ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  29. ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ   ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ

  ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ. ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

  ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  30. ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਦਮਨ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੁਕਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ।

  31. ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਭਾਵਕ ਅੰਗ।

  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ।

  32. ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

  " ਨਿਚੋੜਨ "  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ  ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ।

  ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਜੁਰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  33. ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

  ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

  34. ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਸਬੂਤ, ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ , ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ।

  35. ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇਡਣਾ

  ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਉਦਾਰਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੁਆਰਥ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

  ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  36. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  " ਜਾਣ ਦਿਓ " (ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਛੱਡਣ ਲਈ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਜਾਨਵਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਹਨ।

  ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

  37. ਇੱਕ ਦੋ-ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਤਿੰਨ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸੇਰਬੇਰਸ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰੁਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ।

  38. ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ , ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ।

  39. ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁੱਤੇ

  ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ; ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ.ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਜਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?
  • ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

  ਭੂਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।

  ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਲਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਸੁਭਾਅ, ਹਮਲਾਵਰਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ , ਗੁੱਸਾ, ਸੈਕਸ, ਪਿਆਰ।

  ਗੁਲਾਬੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਕੋਮਲਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ, ਅਧੀਨਗੀ।

  ਹਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

  ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪਿਆਰ .

  ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਧਣਾ।

  ਸਲੇਟੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸੀ .

  40. ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ

  ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ:

  • ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ?
  • ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
  • ਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੁੱਤਾ ਹੈ?
  • ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
  • ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਅਸਲੀਅਤ?

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਰਾਖੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਝੁੰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਘਿਆੜ ਕੁੱਤਾ

  • ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  • ਇੱਕ ਮਰੇਮਾ ਆਜੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  • ਇੱਕ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  • ਇੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ।

  • ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  • ਰੋਟਵੀਲਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  • ਇੱਕ ਡੌਬਰਮੈਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਲ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ

  • ਡੈਲਮੇਟੀਅਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  • ਇੱਕ ਹਸਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ. ਡੈਲਮੇਟੀਅਨ ਅਤੇ ਹਸਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਕਲਪਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

  • ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  • ਪੋਮੇਰੀਅਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

   <11
  • ਪੂਡਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  • ਡੈਚਸ਼ੁੰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਡਰ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ।

  ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Rubrica deidreams ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
  • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ 1400 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

  ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

  ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

  ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

  ਪਾਓਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਅਤੇ ਸਮਰਪਣ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਪਤੀ, ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਪਲ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆਰ, ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ, ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ

  <0 ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਵੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੁੱਤਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਬਚਾਅ, ਲਿੰਗਕਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪਅਰਥ

  • ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
  • ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
  • ਪਿਆਰ
  • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
  • ਕੁਰਬਾਨੀ
  • ਸਮਰਪਣ
  • ਆਗਿਆਕਾਰੀ
  • ਸੁਰੱਖਿਆ
  • ਦੋਸਤੀ
  • ਸੁਤੰਤਰਤਾ
  • ਬੇਵਫ਼ਾਈ
  • ਸੈਕਸ
  • ਬਦਨਾਮੀ
  • ਹਮਲਾਵਰ
  • ਰੱਖਿਆ
  • ਜਬਰ
  • ਦੁਸ਼ਮਣ
  • ਪਰਤਾਵੇ
  • ਬਿਮਾਰੀ

  ਡੌਗ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, DOG ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਦੇਵੀ ਹੇਕੇਟ, ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਜੋ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੇਰਬੇਰਸ, ਤਿੰਨ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ-ਰਾਖਸ਼, ਸਟਾਈਕਸ ਦੀ ਨਰਕ ਨਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਸਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ।

  ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ “ਸਾਈਕੋਪੌਂਪ” ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

  ਕੁਝ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਕਾਮੁਕ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਸੁਭਾਅ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਕੁੱਤਾ ਧੂੜ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਬੰਬਰਾ ਲੋਕ "ਕੁੱਤਾ" ਵਿਰਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ: ਬਘਿਆੜ , ਗਿੱਦੜ, ਹਾਇਨਾ।

  ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ , ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਰੁਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਹਨ।

  ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ: ਆਰਕੀਟਾਈਪ

  ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਕੁੱਤਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ: ਉੱਪਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ।

  ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਹੀਰੋ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ।

  ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ DOG ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਰਥ

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ " ਜਾਨਵਰ ਭਾਗ " ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ "ਟੈਮਡ " ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜਿਨਸੀ ਊਰਜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਲੇਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

  ਫਰਾਇਡ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਫਰਾਇਡ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਨਸੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ (ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।

  ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ?

  ਡੌਗ 40 ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਹੇਠਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

  1. ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ।

  2. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

  3. ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  4. ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ।

  5. ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਸਹਾਇਤਾ, ਮਦਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  7. ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ    ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਘ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਨੇੜੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।

  8. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  (ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਲੱਛਣ ਛੇਤੀ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  9. ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: "ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ" । ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰਾਈਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ " ਕਰਨ" ਤੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

  10. ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਜੋ

  ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਗੂੰਜਦਾ, ਵੱਢਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਰੰਗ (ਕੱਟੜਤਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਰਹੱਸ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਬੁਰਾਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਲ ਡਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਹਿਜ ਡਰਾਈਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂਪਰਤਾਵੇ।

  ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਭਾਗਾਂ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  11. ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ)।

  ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ licks ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  12. ਇੱਕ ਨਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

  13. ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਨਸੀ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ. ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਮਾਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ "ਕੁੱਤੀ" ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ " ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ”

  ਇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ , ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਪਰ-ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ,ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।

  ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਮਾਵਾਂ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। .

  14. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇੱਕ ਛੋਟੀ "ਚਾਲ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਭਾਵਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਲਿਖਦੀ ਹੈ:

  "ਪਪੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਉਸਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ" ਪਾੜਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। (R.- Frosinone)

  ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ , ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਊਰਜਾ (ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਸੈਕਸ) "ਆਕਰਸ਼ਕ" ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  15. ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

  ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਤਾਂ

  Arthur Williams

  ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।