در خواب گاز گرفتن سگ تعبیر سگ در خواب

 در خواب گاز گرفتن سگ تعبیر سگ در خواب

Arthur Williams

فهرست مطالب

تعبیر خواب سگ گاز گرفتن یا مهمانی گرفتن در خواب چیست؟ و رویای یک سگ سیاه را ببینید؟ سگ در رویاها بسیار رایج است، زیرا نمایانگر بخش حیوانی موجود در انسان است، نیروی غریزه ای که با قوانین زندگی مشترک مقابله می کند و در تضاد است.

سگ در رویا

هشدار : این سومین نسخه از مقاله خواب دیدن سگ است. اولی در سال 2005 برای Supereva Guide نوشته شد، دومی مربوط به سال 2012 است و به دو قسمت تقسیم شده است. هدف این تجدید نظر گردآوری، تکمیل و گسترش معانی برای پاسخگویی به نیازهای خوانندگان است.

برای پاسخ به این سوال رویای سگی که گاز می گیرد یا مهمانی دارد به چه معناست لازم است از ویژگی هایی که معمولاً شناخته شده اند شروع کنیم:

 • سگ دوست وفادار، پشتیبان، راهنما، حضوری است که هرگز شکست نمی خورد.
 • سگ حیوان خانگی است، از ارباب خود اطاعت می کند و به قیمت جانش از او دفاع می کند.
 • سگ او "دوست دارد" به شکلی کامل و فداکارانه تا جایی که اجازه می دهد وقتی اربابش ناپدید می شود از گرسنگی یا درد بمیرد.
 • او بهترین دوست انسان در نظر گرفته می شود. او وفادار، مطیع، باهوش است.

پیوندهای حمایت شده

ایندکس

  سگ در رویاها و رابطه دو نفره

  آنچه قویاً از این ویژگی های شناخته شده بیرون می آید،توانایی دفاع از خود نشان دهنده غریزه و قدرت در خدمت آسیب پذیری است

  16. دیدن یک عوضی باردار    دیدن سگی که در حال زایمان است

  اغلب سگ در رویاها جنبه های مادری و محافظتی را نشان می دهد و این تصاویر دارای معانی هستند. در این راستا با نشان دادن غریزه ای که می داند چگونه از آن مراقبت کند (بارداری، حمل در درون خود، محافظت از خود، حفظ افکار، ایده ها، اهداف، روابط).

  این تصویری است که به توانایی های خلاق ذاتی مرتبط است. از زنانه . این می تواند به تکامل در روابط فرد و تغییر اشاره داشته باشد.

  17. دیدن یک سگ مهربان    رویای سگی مطیع    دیدن یک سگ بازیگوش

  نشان دهنده تماس خوب با جنبه های غریزی فرد است. ، دانستن آنها دوز و تظاهر مناسب دارد. خواب سگ خوب می تواند به همراه یا دوست وفادار خود اشاره داشته باشد

  18. دیدن سگ نگهبان

  بسته به زمینه و موقعیت زندگی، می تواند نیاز فرد به محافظت را نشان می دهد.

  رؤیایی دیدن سگی که نگهبان ایستاده است نماد محافظتی است که توسط خود محافظ و هوشیار خود ایجاد شده است، یا محافظت و مراقبتی است که از جانب شخص می آید. شریک زندگی یا از یک شخصیت مرجع (مادر، پدر، پدربزرگ، برادر).

  19. خواب دیدن سگی با افسار

  احساسات مرتبط با آزادی، نیاز به داشتن آن را آشکار می کند. و بهآن را به دیگران ارائه دهد. به عبارت " مثل سگی در بند است " فکر کنید که معمولاً برای تعیین فردی که تسلیم اراده و اراده دیگران است استفاده می شود.

  شما باید در مورد خود فکر کنید و از خود بپرسید. اگر احساس می کنید مانند سگی در بند بند هستید، یا اگر قدرت خود را بر یکی از نزدیکان ابراز می کنید، او را مانند سگی که به بند انداخته است، مطیع نگه دارید.

  20. دیدن سگ شکاری در خواب

  بیانگر آن است. قدرت و انرژی هدایت شده، نیاز به تمرکز قدرت بر روی یک هدف یا یک رابطه.

  سگ شکار در رویاها می تواند نماد کسی باشد که "در حال شکار رویاپرداز است. "، که "اشاره می کند "، که به او علاقه مند است، کسی که او را هدف قرار می دهد، کسی که او را خیرخواهانه یا بدخواهانه مشاهده می کند. زمینه رویا و احساسات احساس شده پاسخ روشن تری می دهد.

  21. رویای سگ رها شده    رویای سگی با سوء تغذیه     خواب دیدن سگ خیس

  تصویری دردناک و غم انگیز است که نشان‌دهنده غم و اندوه و « فقدان » در برخی از حوزه‌های واقعیت بیننده خواب است.

  خواب دیدن سگی که ترسیده است می‌تواند به جنبه‌های درونی اشاره داشته باشد که چنین نیست. پذیرفته شده و درهم شکسته شده توسط سایر بخش های خود قوی تر، یا برای فردی نزدیک که این ویژگی ها را دارد، به یک رابطه مشکل ساز، به احساساتی که بیان نمی شود، به تسلیم شدن، به ترس و اندوه.

  22. رویای یک رنج. سگ    خواب دیدنیک سگ خون آلود      خواب دیدن سگ بیمار

  در سطح عینی نشان دهنده رنج یا فقدان قدرت یک فرد نزدیک است: یک همراه، یک شریک زندگی، یک شخصیت مرجع، و ترس فرد از اینکه دیگر نمی تواند باشد. یک نقطه مرجع.

  رؤیای سگ مجروح در سطح ذهنی نشان دهنده احساس جراحت در غرور، در بیان تمایلات جنسی، یا ناتوانی در بیان خود آنطور که می خواهد است.

  23. دیدن سگی که در خواب استفراغ می کند

  نشان دهنده تمایل به ابراز پرخاشگری یا احساس محافظت از خود به شکلی ناگهانی و نامناسب است.

  این تصویر مربوط به احساسات پنهان نگه داشته می شود، به ویژگی ها و ویژگی های کنترل شده ای که به شکل خشونت آمیز ظاهر می شوند، به چیزهایی که توسط خواب بیننده یا نزدیکان او به شیوه ای بد گفته می شود.

  24. خواب یک سگ پیر

  می تواند نشان دهنده خود رویا بیننده و ویژگی های فرسوده و " سالمند " وفاداری و عشق او باشد که قادر به خدمت و محافظت نیست.

  سگ پیر در رویاها می تواند نماینده همدم شخص باشد. و خستگی و ناتوانی او ممکن است جنبه ای از کهن الگوی جنسیت، پیرمرد خردمند باشد.

  25.  رویای سگ کثیف   رویای سگی با کک

  است. مرتبط با قضاوت اخلاقی نسبت به جنبه های جنسی که در خود یا دیگران احساس می شود.بیماری حاکی از عدم مراقبت، رها شدن، کثیفی، بی نظمی و انزجار و انتقادی است که آنها ایجاد می کنند.

  این می تواند تصویری از تغییر باشد زمانی که رویا بیننده را تحت تاثیر قرار داده و هیجان زده می کند و او را وادار می کند تا در مورد شدت دوره اولیه خود فکر کند. خود.

  26. دیدن سگ مثله شده در خواب

  نشان دهنده عدم ارتباط با غریزه یا فرد نزدیکی است که در او احساس "فقدان" نیازها احساس می شود.

  27. دیدن سگی بدون پنجه    رویای سگی با پنجه شکسته

  به نماد حرکت متصل می شود و از اقدامات جلوگیری یا کندی می کند.

  رؤیای سگ لنگ می تواند نشان دهنده دشواری، انسداد و نقص در شریک زندگی یا درون خود باشد-

  28. خواب سگ بدون چشم    خواب سگ یک چشم

  تصاویری هستند که به از دست دادن شهود، توجه و خودانگیختگی در برخی زمینه ها مربوط می شوند.

  آنها می توانند نشان دهنده ناتوانی در انتخاب یا جهت دادن درست به آنچه که فرد احساس می کند باشد. آنها می توانند به این ناتوانی در یک فرد نزدیک اشاره کنند.

  29. دیدن سگ بیمار در خواب   خواب دیدن سگ بیننده در خطر

  رویاهایی است که با اضطراب و نگرانی واقعی مرتبط است. برای سگ خودت آنها در خواب بیننده جنبه محافظتی و والدینی را نشان می دهند که رابطه با سگ مورد پسند و تقویت قرار گرفته است.

  اگر سگ شمادر واقع حال او خوب است و در خطر نیست، این رویاها می تواند نشان دهنده نگرانی بیننده خواب برای شخصی باشد که به همان اندازه به او وابسته هستند.

  به عنوان مثال، خواب از دست دادن سگ، ، می تواند باشد. با ترس از دست دادن شریک زندگی خود مرتبط است.

  30. دیدن سگ مرده در خواب

  می تواند نشان دهنده سرکوب یک غریزه حیاتی، کمبود انرژی، ناتوانی در از خود دفاع کنید، تا کاملاً تمایلات جنسی، افسردگی را تجربه کنید.

  31. رویای کشتن سگ     خواب دیدن کسی که سگی را می کشد

  تصویر مثبتی است وقتی که نشان دهنده نیاز به بازگرداندن کنترل تکانه های خود باشد. غریزی و وحشی است که باید با زندگی در میان دیگران متعادل شود، دگرگون شود و هدایت شود.

  منفی است زمانی که این کشتن سگ در خواب نمادی از خودکنترلی بیش از حد و بر روی بخش های حیاتی خود به خودی شخصیت فرد.

  برای مثال کتک زدن سگ در خواب معادل سرکوب، طرد، ظالمانه و خشونت آمیز کنترل این قسمت های خود است، اما می تواند نشان دهنده کنترل خود نیز باشد. نسبت به دیگران.

  32. سرمایه گذاری یک سگ در رویاها

  معادل " فشار دادن "  قسمت های خود به خود و غریزی خود به خصوص در کره است. از زندگی اجتماعی فرد و خودهای اولیه کنترل‌کننده‌تر و سخت‌تر غالب.

  همچنین ببینید: بارداری در خواب خواب باردار بودن

  این تصویر همچنین می‌تواند باشد.نماد یک اشتباه انجام شده، یک تخلف، آسیب پذیری خود یا دیگران که نادیده گرفته می شود.

  33. رویای یافتن سگ    نجات سگ در خواب

  تصویر مثبتی است که نشان می دهد تماس با غریزه خود، با بدن و نیازهای آن و جستجوی تعادل برای حفظ این اجزای خود، شناخت آنها و دانستن نحوه استفاده از آنها.

  34. خواب دیدن سگ در نزدیکی تخت. خواب دیدن سگ در خانه   خواب دیدن سگ در ماشین

  نماینده غریزه  در شواهد، اهمیت آن و نیاز به بیرون آوردن آن در دنیای صمیمی و جنسی، و در زندگی روزمره و در خانواده ، که در جامعه و در دنیای کار.

  35. خواب سگ و گربه   رویای سگ و گربه در حال بازی

  سگ و گربه در رویاها نشان دهنده دو انرژی متضاد است: از یک طرف ما وفاداری، وفاداری، سخاوت، فداکاری و پیوندی ناگسستنی داریم، از سوی دیگر استقلال، خودخواهی سالم، جستجوی راحتی و لذت خود را داریم.

  رؤیای دعوای سگ و گربه می تواند نشان دهنده درگیری بین دو جنبه متضاد از خود باشد، در حالی که دیدن بازی آنها با هم نشان دهنده آشتی اضداد است، تعادلی که پیدا شده است.

  36. دیدن سگی که مدفوع می‌کند   دیدن سگی که مدفوع می‌کند

  نیاز به " رها کردن " (آزاد کردن، بیان یا برعکس، رها کردن) جزء را نشان می‌دهد.حیوان، غرایز خود، به آنها فضا می دهد، آنها را برای آنچه هستند می پذیرد.

  رؤیایی مدفوع سگ نشانه ای از این نیاز به شناخت این جنبه حیوانی و تظاهرات آن است، یا نیاز به آن را رها کنید، زمانی که بی فایده و منسوخ شد آن را محدود کنید.

  37. رویای سگ دو سر   رویای سگ سه سر

  به تصاویر کهن الگوی اساطیر اشاره دارد: سربروس نگهبان عالم اموات در فرهنگ ما فردی بداخلاق، سختگیر و انعطاف ناپذیر را تعیین می کند. این می تواند نشان دهنده کنترل و شدت باشد، دو قطب متضاد موجود در پویایی درونی رویاپرداز، انتخابی برای انجام دادن، افکار متضاد.

  38. دیدن سگ های ولگرد در خواب

  به درگیری های درونی با بخش‌های بسیار سرکوب‌شده که خود را با خشونت نشان می‌دهند و ناراحتی زیادی به همراه دارند.

  رویای سگ‌های ولگرد می‌تواند نماد یک موقعیت درگیری خارجی باشد که در آن فرد احساس می‌کند مورد حمله قرار گرفته است. حمله شده و در خطر است.

  39. سگ های رنگی در خواب

  لینک های حمایت شده

  دیدن سگ های رنگی در خواب معمول است. علاوه بر سگ سیاه و سفید ذکر شده، اغلب رنگ های عجیب و غیرمحتملی دارند که در رویاپردازان حس کنجکاوی را برمی انگیزد. برای درک این تصاویر، باید از نمادگرایی رنگ، از زمینه ای که در آن ظاهر می شوند و از احساسات خود نسبت به آن شروع کرد.آنها می توانند برای سرگرمی، کنجکاوی، یا ترس و طرد شدن باشند.

  در زیر متداول ترین تصاویر در موتورهای جستجو را با یک معنی کلی که فقط باید به عنوان نقطه شروعی برای تأمل در رویا باشد، فهرست می کنم.

  اول از همه باید از خود بپرسیم:

  • این سگ رنگی مرا به چه کسی می اندازد؟
  • چه احساسی به من می دهد؟

  رؤیای سگ قهوه ای

  تصویری اطمینان بخش و روزمره است که اغلب با یک سگ خانگی و شخصی که همیشه همراه است مرتبط است. نزدیک.

  رؤیای سگ زرد

  می تواند نشان دهنده تمایل به تسلط، پرخاشگری نهفته باشد.

  رویای سگ قرمز

  روی غریزه، پرخاشگری تمرکز می کند. , خشم , سکس , عشق .

  خواب دیدن سگ ارغوانی

  برخاسته از ماده و نیازهای بدن.

  همچنین ببینید: در خواب گاز گرفتن سگ تعبیر سگ در خواب

  خواب سگ خاکستری

  بی تفاوتی، اندوه، افسردگی .

  40. تعبیر سگهای اصیل در خواب

  همچنین دیدن سگهای اصیل فراوان است. در این موارد مهم است که بر احساسات و خاطرات تمرکز کنید و از خود سوالاتی بپرسید:

  • آیا این نوع سگ را دوست دارم؟
  • برای من چه چیزی را نشان می دهد؟
  • آیا او سگ ایده آل من است؟
  • آیا اخیرا او را دیده ام؟
  • در مال من به چه چیزی متصل می شودواقعیت؟

  با این حال، ویژگی های شناخته شده ای از هر نژاد و برداشت های جمعی وجود دارد که می تواند یک نشانه تقریبی ارائه دهد.

  به عنوان مثال: سگ های بزرگی که برای نگهبانی، شکار، دفاع از گله با سگ های دفاعی و حمله ای که برای تهاجمی آموزش دیده اند و با سگ های کوچک و خنده دار اتاق نشیمن یا سگ های عجیب و غریب و خاص بسیار متفاوت است.

  • سگ گرگ رویایی

  • خواب سگ ژرمن شپرد

  • خواب سگ چوپان مارما

  • خواب سگ لابرادور

  • رؤیای سگ بوکسور

  می تواند بیانگر قدرت، عزم و امنیت، دفاع از خود و نزدیکانمان، حمایت از یک همراه وفادار باشد. وفادار، لطیف و قوی.

  • رویای سگ پیتبول

  • رویای سگ روتوایلر

  • رویای یک دوبرمن

  می تواند به یک نیروی بیش از حد ابراز شده یا به ظلم و ستم واقعی، به نیاز به تعیین محدوده قلمرو خود به طور دقیق و بدون امتیاز مرتبط باشد

  • رویای سگ دالماسی

  • رؤیای سگ هاسکی

  به خصوصیات خاصی در خودش و چه کسی مرتبط است. نزدیک و شاید حتی به تغییرات است. هم سگ دالماسی و هم هاسکی سگ هایی هستند که در کارتون ها و فیلم ها نمایش داده می شوند و به دلیل زیبایی انتخاب شده اند و در رویاها می توانند میل به فرار را آشکار کنند.فانتزی ها، جست و جوی ویژگی های خاص و غیر معمول در خود و شریک زندگی.

  • رویای سگ یورکشایر

  • رویای پامرانین

  • رویای سگ سگ پشمالو

  • رویای یک سگ سگ شکاری

  به آسیب پذیری و ترس، دفاع و استراتژی، هوش .

  Marzia Mazzavillani Copyright © تکثیر متن ممنوع است

  • اگر مشاوره خصوصی من را می خواهید، به Rubrica deidreams دسترسی پیدا کنید
  • به صورت رایگان در خبرنامه راهنمای ثبت نام کنید. 1400 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند، همین حالا مشترک شوید

  قبل از اینکه ما را ترک کنید

  خواننده عزیز، این مقاله به اطلاعات زیادی نیاز دارد. کار کردن همانطور که می بینید من سعی کرده ام تا حد امکان تصاویر رویایی را با نماد سگ اضافه کنم. از نظر و حمایت شما متشکرم و به یاد داشته باشید که می توانید در نظرات برای من بنویسید.

  اگر این مقاله برای شما مفید و جالب بوده است، از شما می خواهم که تعهد خود را با یک ادب کوچک متقابلا جبران کنید:

  مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

  این موضوع رابطهو ویژگی های فداکاری، فداکاری، مسئولیت است. همه ویژگی هایی که به یک فرد نزدیک به رویا بیننده، یک شریک زندگی یا یک چهره محافظ اشاره دارد.

  به همین دلیل سگ در خواب می تواند نماینده دوست پسر، شوهر، شریک زندگی، والدین باشد. اما می تواند نشان دهنده سگ واقعی بیننده خواب یا سگی باشد که در دوران کودکی به او تعلق داشته است.

  سپس به آن لحظه خاص از زندگی و به رابطه ای که بین بیننده خواب و سگش وجود داشته اشاره خواهد کرد. به طور کلی این رویاها نمادی از رابطه ای هستند که از عشق، از خود گذشتگی، فداکاری کامل و نیاز به دوست داشته شدن بدون قید و شرط است، همانطور که می تواند یک سگ را دوست داشته باشد.

  سگ در رویاها و غریزه

  اما دیدن سگی آرام یا آشفته سهمی از دوسوگرایی را نیز آشکار می کند که همیشه در نماد وجود دارد، زیرا سگ نیز مانند همه حیوانات با طبیعت و غریزه مرتبط است.

  رویای سگ سپس با نیروهای ناخودآگاه و غریزی درون خود، به پرخاشگری، دفاع، تمایلات جنسی، آزادی، قدرت و در برخی موارد به وحشیگری مرتبط می شود.

  رویا دیدن یک سگ خلاصه ای ازمعانی

  • وفاداری
  • وفاداری
  • عشق
  • مسئولیت
  • فداکاری
  • فداکاری
  • اطاعت
  • حفاظت
  • دوستی
  • آزادی
  • خیانت
  • جنس
  • معاونت
  • پرخاشگری
  • دفاع
  • وحشیگری
  • دشمن
  • وسوسه
  • بیماری

  سمبلیسم سگ رویایی

  سگ نیز مانند مار یکی از بزرگترین و باستانی ترین نمادهای روی زمین است و در افسانه ها و تمثیل های همه فرهنگ ها تکرار می شود. از الهه هکاته با سر سگ، الوهیتی که بر عالم اموات نظارت می‌کند و سگ‌ها را برای او قربانی می‌کردند، تا سربروس، هیولای سگ سه سر که از رودخانه جهنمی Styx محافظت می‌کرد، تا خدایان مصری که متوفی را همراهی می‌کردند. در گذر به عالم اموات.

  سگ در این عالم اموات با عملکرد حیوانی "روان پرنده" که روح را در سفر به دنیای پس از مرگ همراهی می کرد.

  در برخی فرهنگ ها ( مثلاً اسلام و کشورهای شرقی) سگ حیوانی نجس، شهوتران و کثیف شمرده می شود که ماهیت مادی اش فرصت طلبی و تواضع حقیرانه جلوه می کند.

  سگ در خاک و زباله می غلتد، لاشخور است و همچنین از لاشه حیوانات دیگر تغذیه می کند، بو می کند و پشت همنوعان خود را می مالد، هیجان زده می شود و اشتهای جنسی خود را بدون محدودیت ارضا می کند.

  مردم بامبارا «سگ» را می نامند عضوی مردانه و جنسیت را با سگ مرتبط می کند. مطیع و وفاداری سگ فقط نقاب برای وحشیگری است که می تواند هر لحظه منفجر شود و اجدادی را که در داخل سگ زندگی می کند آشکار کند. او: گرگ ، شغال، کفتار.

  در اینجا ویژگیهای نفسانی، بی شرمی در مقایسه با مواردی که قبلاً در لیست محبت ذکر شده است، عشق ، وفاداری، مسئولیت، فداکاری اینها بارزترین جنبه های قطبی هستند که در معنای سگ در خواب ظاهر می شوند.

  نماد سگ: کهن الگو

  اما نمادگرایی سگ در رویاها همچنین جنبه های معنویت، حمایت و راهنمایی را ادغام می کند. سگ در زندگی پس از مرگ همنشین انسان است همانطور که در زندگی بود و هر دو سطح هستی را می شناسد: جهان بالا و جهان زیرین.

  این دانش و توانایی آن را به حامل کهن الگوی قهرمان متصل می کند. از تمدن و پیشرفت.

  Dreaming DOG معنای روانشناختی

  سگ در رویا نشان دهنده " قسمت حیوانی " است که در وجود انسان وجود دارد، بخشی مرتبط با غریزه در تمام اشکال آن، اما می تواند "رام شده "، تا حدی یکپارچه و در سطح آگاهی شناخته شود. طبیعت غریزی را که می توان درک کرد و پذیرفت و راهی برای بیان خود در واقعیت بیننده رویا می یابد آشکار کند.

  حتیترسی که نسبت به سگ در خواب احساس می شود، می تواند به عنوان جنبه ای از پرخاشگری طبیعی فرد که کانالیزه و مهار می شود (برای مثال خشم یا انرژی جنسی سرکوب شده که باید یک خروجی پیدا کند) توضیح داده و تبدیل شود.

  خواب دیدن سگ برای فروید و یونگ

  برای فرید، دیدن سگ نشان دهنده غریزه جنسی ارضا نشده است. یونگ این نماد را به شیوه ای گسترده تر در نظر می گیرد: سگ در رویا خود درونی نگهبان تمام غرایز است و نه فقط غرایز جنسی، بلکه می تواند نمایانگر آن باشد. حتی فردی که دوستی و محبت به او وابسته هستید (مضمون رابطه برمی گردد).

  اما رایج ترین و مهم ترین تصاویر رویایی که سگ در آن ظاهر می شود چیست؟ و سمبولیسمی که تا به حال بررسی کرده ایم چقدر معنای سگ را در رویاها شرط می کند؟

  تصاویر رویایی DOG 40 در زیر چه معنی دارد تصاویر سگ در خواب هستند که بیشتر برمی گردند. اندازه و ظاهر سگ در رویاها و مهمتر از همه احساسات احساس شده برای تجزیه و تحلیل رویا به اندازه موقعیت رویایی که در آن رخ می دهد مرتبط است.

  1. دیدن سگی آرام

  تصویری است که به بدن، به غرایز، به دفاع از رفاه و قلمرو خود پیوند دارد. به رابطه ای که با وفاداری و تعهد زندگی می کرد، با تمایلات جنسی کامل، به روابط مرتبط استدوستی و روابط آشتی با دیگران.

  2. خواب دیدن سگی که حمله می‌کند   خواب دیدن سگی که غرغر می‌کند

  به انگیزه‌های پرخاشگرانه و ترس از اینکه ممکن است کنترل را به دست گیرند، اشاره دارد.

  دیدن سگی که در خواب حمله می کند به ترس بیننده خواب از عدم توانایی دفاع از خود در برابر خشم و پرخاشگری دیگران اشاره دارد. دیدن سگ هار در خواب می تواند نشان دهنده درگیری های درونی باشد

  3. دیدن سگی که شما را تعقیب می کند

  نماینده غریزه انکار شده و بیان نشده ای است که خود را در رویاها نشان می دهد. تعقیب بیننده نشان دهنده نیاز به تماس است. یک آگاهی، نیاز به فضایی که در آن تکانه های غریزی بتوانند خود را نشان دهند.

  4. خواب دیدن سگی که شما را تعقیب می کند

  می تواند نمایانگر یک فرد نزدیک، شریک زندگی شما، مادر شما باشد. ، پدر، یک شخصیت محافظ و درک کننده قلمرو و برای ادعای عقاید و عقاید خود، برای ادعای دیگران حد و مرز تعیین کنید.

  7. خواب دیدن سگی که پنجه خود را به شما می دهد    رویای سگی که مهمانی دارد

  تصویری است که مهر و موم می کند. اتحاد، رابطه ای که نشان دهنده درک، شناخت و پذیرش خود و طبیعی ترین جنبه های خود و همچنین شناخت و پذیرش کسی است کهنزدیک و چه کسی وفادار است.

  8. خواب دیدن سگی که گاز می گیرد

  (احساس دردناک اغلب نیز احساس می شود) می تواند به هر دو غریزه اشاره داشته باشد. که به شیوه ای کنترل نشده به خواب بیننده آسیب می زند، که برای جلوگیری از بیدار شدن زودهنگام، دچار ضعف جسمانی می شود که علامت دردناک آن به تصویر رویایی تبدیل می شود.

  رویای سگی که شما را گاز می گیرد می تواند یک پیام هشدار علیه کسی یا چیزی باشد که بیننده خواب را تهدید می کند.

  9. خواب دیدن سگی که دست بیننده خواب را گاز می گیرد

  را می توان به معنای استعاری تعبیر کرد. به این جمله فکر کنید: "گزیدن دستی که به شما غذا می دهد" . شاید کسی ثابت کرده است که ناسپاسی کرده است یا به رویا بیننده روی آورده است. اما همین تصویر می تواند به خود بیننده رؤیا اشاره داشته باشد: یک محرک درونی او را مسدود کرده و او را از انجام « انجام دادن» باز می دارد.

  10. خواب دیدن سگ سیاه     خواب دیدن یک سگ سیاه سگ سیاهی که

  را تعقیب می کند تصاویر بسیار رایجی هستند. اغلب سگ سیاه در خواب غرغر می‌کند، گاز می‌گیرد یا به نظر می‌رسد.

  انگار نماد رنگ سیاه (رادیکال، منفی‌گرایی، رمز و راز، غیبت، شیطان) منفی بودن موقعیت را برجسته می‌کند. ، خود را به عنوان سیگنالی از ترس یا تهدید واقعی نشان می دهد یا بار دیگر نیاز به مقابله با منکر شده ترین انگیزه های غریزی یا باوسوسه‌ها.

  اما ممکن است رویای یک سگ سیاه خوب را ببیند که می‌تواند نشانه‌ای از آگاهی و پذیرش بخش‌های نادیده‌انگیز باشد، غرایز که به طور بی‌آزاری هدایت شده‌اند.

  11. دیدن یک سگ سفید در خواب

  به بیان ساده و بی واسطه احساسات (خود و دیگران) مرتبط است.

  خواب یک سگ سفید مهربان اغلب نشان دهنده دوستی و میل به حفاظت از صداقت است.

  اما رویای سگ سفیدی که شما را گاز می گیرد می تواند احساسات بیان نشده و منفی را آشکار کند، در حالی که رویای سگ سفیدی که شما را گاز می گیرد. شما را می لیسد می تواند نمادی از میل به تسلی باشد، اما همچنین برای ریاکاری و سوء نیت شخصی که به آن اعتماد دارید.

  12. دیدن سگ نر در خواب

  در رویاهای زنان می تواند به شریک زندگی اشاره کند. در رویاهای یک مرد، به مردانگی او و بیان پرخاشگری طبیعی اشاره دارد

  13. دیدن سگ ماده در خواب    خواب یک عوضی

  شامل تمام معانی و مفاهیم منفی جنسی مربوط به این لقب شاید شخصیت مونث نزدیک به خواب بیننده به عنوان "عوغه" قضاوت شود، شاید فرد به شیوه ای تحریک آمیز و غیرصادقانه از نظر جنسی رفتار می کند، به گونه ای که بخشی از خود قضاوت می کند عوضی در گرما " .

  بنابراین و بخش‌های سفت و سخت‌تر و حساس‌تر خود ، بیان یک ابرخود قوی، مداخله می‌کنند،ایجاد این تصویر صریح در رویا.

  ما آنقدر به تأثیرات زبان حساس هستیم که تشبیهات، استعاره ها و اصطلاحات کنونی ناخودآگاه جذب می شوند و شبکه ای از ارتباطات را تشکیل می دهند که به راحتی در رویاها شکل می گیرند و به صحنه می روند. .

  14. رویای سگ کوچک    دیدن یک توله سگ   رویای سگ شیرین

  را می توان یک "ترفند" کوچک در نظر گرفت که از ناخودآگاه برای ایجاد یک تماس با جنبه های غریزی درونی که فرد هنوز آماده پذیرش آن نیست. مثلاً خواب این دختر را ببینید که می نویسد:

  «دیدن سگ توله سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ دیشب با یک سگ کوچولوی خوشگل سر و کار داشتم. خود را «روی شکم» گذاشت تا متنعم شود، بسیار لطیف و بسیار مطیع بود». (R.- Frosinone)

  سگ توله سگ این رویا به بیننده کمک می کند تا قسمت های غریزی یا تهاجمی خود را که او را می ترساند بپذیرد.

  ناخودآگاه در این رویا ، یک انرژی غریزی (پرخاشگری، رابطه جنسی) "جذاب" و بی ضرر می کند و مطمئن می شود که بیننده خواب از آن نمی ترسد. بعداً این انرژی می تواند تغییر کند و به تدریج در بزرگسالی خود را در واقعیت خود نشان دهد.

  15. خواب سگ با توله سگ

  بر خلاف تصویر قبلی نشان دهنده رابطه خوب با خود و خود است. اگر غریزی باشد،

  Arthur Williams

  جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.