دیدن طلا در خواب نمادها و معانی طلا در خواب

 دیدن طلا در خواب نمادها و معانی طلا در خواب

Arthur Williams

تفاوت دیدن طلا در خواب با رنگ های دیگر در خواب چیست؟ و آیا معنای آن به ارزشی که معمولاً به طلا نسبت داده می شود مرتبط است یا به جهات دیگری می رود؟ این مقاله به بررسی نمادگرایی طلا و طلا به طور کلی برای شناسایی معانی احتمالی و ارتباط با واقعیت رویاپرداز می‌پردازد.

>>>>>>>>

طلا در رویا

رویای طلا یا به طور کلی رویای طلا توجه را به کمال و ارزش می آورد. که باید به جنبه های خاصی از واقعیت رویا بیننده یا خود بیننده نسبت داده شود.

"او پسر طلایی است" برای گفتن به کسی که دارای ویژگی های قابل تقدیر است استفاده می شود. در نظام اجتماعی و خانوادگی ما: جنبه های «گرانبها»، ارزش، فراوانی و فضیلت، در واقع معانی رنگ طلایی در خیالات جمعی انسان مدرن است.

رنگ طلایی در رویاها به عنوان یک تجربه هیجان انگیز و به عنوان یک تأثیر مثبت که قادر به تحریک کنجکاوی و رضایت برای زمینه رویایی است که توسط نور طلا لمس شده و " روشن شده " است، تجربه می شود.

در حالی که ، رویای اشیاء طلا مانند سکه ها و مصنوعات، می تواند به جهات بسیار متفاوت مرتبط با غلبه نیازهای مادی یا نیاز به تشخیص ارزشی در درون خود منجر شود که زمینه ساز کمبود احتمالی عزت نفس است. رانیاز به بیرون آوردن منابع داخلی " گرانبها " که وجود آنها ناشناخته است.

آنها رویاهایی هستند که تقریباً همیشه مفهومی مثبت دارند مرتبط با "ارزش" و به امید و آرزوی ناخودآگاه برای "عصر طلایی" اسطوره ای، پادشاهی خارق العاده از فراوانی و کمال، کودکی ایده آل بشریت.

رویاپردازی در رنگ نماد طلا

طلا به عنوان فلزی درخشان، فاسد نشدنی و ضد زنگ از قدیم الایام با نور خورشید و نیروی آتش، نماد قدرتی ماوراء طبیعی و غیر مادی، تجلی فیزیکی همراه بوده است. از روح الهی.

به همه خدایان طلایی در فرهنگ های مختلف سیاره ما فکر کنید، از بودای طلایی در شرق، ارابه طلایی آپولون در سنت یونانی، تا هاله طلایی قدیسان. و مادونا در غرب، بدون احتساب معابد و کلیساهای بیشماری که با طلا پوشیده شده یا تزئین شده اند، دستگاه های مذهبی (لباس های بافته شده با طلا، جام ها و ظروف طلایی) که گواه اهمیت نمادین این عنصر است . 3>

طلا و طلا سپس به عنوان نوعی تجلی الهی ظاهر می شود که به حاکمیت خدایان اشاره دارد، نمادی از پاکی و ابدیت، کمال صوری و معنوی.

حتی در زمینه اجتماعی انسان تاج‌ها و عصای پادشاهان و امپراتوران، گنجینه‌های سلطنتی، ثروت‌های جواهرات، سنگ‌های قیمتی،سلاح‌ها، مصنوعات و سکه‌های طلا قدرت طلا را که تبدیل به برتری، اعتبار، امتیاز و سلطه می‌شود، مجدداً تأیید می‌کنند.

در حالی که کار کیمیاگری و تبدیل سرب به طلا را می‌توان نمادی از کهن الگوی پژوهشی در نظر گرفت. لایه‌های تاریک و تمایز نیافته ماده به لایه‌های نجیب‌تر و درخشان‌تر) که به تحقیق و دگرگونی مشابهی در مسیر شناسایی اشاره دارد.

در اینجا طلا و رنگ طلا منعکس می‌شود. نور وجدان در مقابل تاریکی ناخودآگاه، و فرافکنی جنبه های اولیه شخصیت در طلا متمرکز شده است: جنبه های امن، روشن، معنوی و کمال گرا.

اما همیشه در طلا و در رنگ طلایی جنبه های پنهان خود در اعماق ناخودآگاه گاهی می تواند مانند رگ های طلایی در تاریکی معدن آشکار، پنهان (یا انکار شود).

رویا در طلا معنی

رویاپردازی در رنگ طلایی به صورت تصعید رنگ زرد ظاهر می شود، که بالاترین ارتعاش را تشکیل می دهد که از جنبه های مربوط به رشد و بلوغ به سمت جنبه های بالاتر آگاهی تکامل می یابد: هوش، استدلال، فراشخصی. تحقیق، معنویت.

رویای طلا می تواند نمایانگر فوران عددی در تجربه رویاپرداز باشد، اشراق مرتبط با روح، به قدرت روح، به ظهور نفس، به شناخت جهان و اوپدیده ها.

رویای رنگ طلایی همچنین می تواند هدف مسیر زندگی فرد را نشان دهد: تکامل، دگرگونی، کمال (بهبود) و انگیزه کهن الگویی " قهرمانی "، همان چیزی که به قهرمان اجازه می دهد تا سفر خود را ادامه دهد.

معنای طلا در رویاها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • کمال
 • تحقق
 • جستجوی درونی
 • کیفیت های درونی، منابع
 • بلوغ
 • موقعیت های "گرانبها"
 • روشنگری معنوی
 • تصعید غریزه
 • تکامل، تشخص
 • آگاهی، خودآگاه
 • منزلت، قدرت
 • کیفیت
 • ارزش
 • حقیقت
 • صداقت، خرد
 • کمال گرایی

رویای رنگ طلایی تصاویر رویایی

طلا رنگ در رویاها با ویژگی های گرانبهای خود هر چیزی را که لمس می کند روشن می کند و ارزش مثبت آن را برجسته می کند. حقیقت و امید.

همچنین ببینید: خواب دیدن پرندگان تعبیر پرندگان در خواب

1. دیدن نور طلایی در خواب

می تواند نشان دهنده بعد معنوی در واقعیت خواب بیننده باشد، یک مکاشفه ناگهانی (منطقی یا شهودی) که واقعیت و افراد را در نوری متفاوت نشان می دهد.

اما می تواند چنین باشد. مرتبط با توانایی درک، درک بهتر ، نشان دادن فکر، استدلال، نوروجدان، جنبه های « گرانبها » که خودآگاهی را روشن می کند.

2. دیدن دیوارهای طلایی رنگ

نشان دهنده تمایل خوش بینانه به دیدن خوبی های اطراف و درک چیزهای خوب و مثبت است، یا یقین و " استحکام " ساخته شده از ارزش های اکتسابی، تصمیمات خوب را برجسته می کند. ، از فضایل.

3. خواب دیدن خانه ای طلایی رنگ

به تصویری از خود که از ناخودآگاه بیرون می آید متصل می شود. شاید خواب بیننده نیاز به شناخت ویژگی های خود دارد، فضایل «طلایی» که به او تعلق دارد.

در جنبه منفی، می تواند نشان دهنده گرایش به کمال گرایی بیهوده و محدود کننده باشد.

4. خواب دیدن کفش های طلایی رنگ

نشان دهنده توانایی ادامه زندگی با آسودگی، زیبایی و لذت است و ردپای طلایی بر جای می گذارد (تأثیر مثبت، سخاوت، خرد، کمک).

کفش به رنگ طلایی در رویاها نیز می تواند اشاره ای به زنانگی داشته باشد که برای ظهور در تمام جنبه های نورانی و فریبنده آن باید شناخته شود.

5. دیدن یک لباس طلا در خواب

ممکن است به ویژگی های واقعی اشاره داشته باشد که بیننده خواب می تواند آن ها را بیان کند و به واقعیت خود وارد کند، یا به تمایل به ارائه تصویری تا حد امکان کامل از خود اشاره دارد. به نقاب اجتماعی که به شما امکان می دهد خود را در بهترین حالت خود نشان دهید و مورد توجه قرار بگیرید.

این می تواند نشان دهنده احترام باشد.

6. دیدن لباس عروس طلایی در خواب

به معنای پوشیدن استبهترین های خود را به نمایش بگذارید، یا تمام منابع خود را در پروژه ای قرار دهید که مستلزم تغییر است. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده موقعیت‌های خوب، حمایت‌های خوبی باشد که تحت آن یک پروژه متولد و توسعه می‌یابد و تعهدی که برای تحقق آن صرف می‌شود.

7. خواب دیدن یک مار طلایی

به مقدس بودن میل جنسی اشاره دارد، به نیروی حیات در کهن‌ترین و کهن‌الگوترین بیان آن. این نماد مهمی است که می تواند و باید رویا بین را به تماس صمیمانه تری با بدن، نیازها، دگرگونی های آن سوق دهد.

8. دیدن حیوانات طلایی رنگ در خواب

معنای نمادین حیوان را برجسته و تقویت می کند، ویژگی های نمادین متعلق به آن و شاید برای بیننده که نیاز به ادغام دارد "گرانبها " باشد. .

به عنوان مثال رویای پرنده ای طلایی می تواند اشاره ای به افکار متعالی و معنوی یا خیالات "طلایی" داشته باشد.

در حالی که دیدن یک سگ طلایی در خواب فضایل پیوندها، وفاداری و تعهد، اما همچنین ارزش خودانگیختگی و غریزه را برجسته می کند.

رویای طلایی  تصاویر رویایی

9. دیدن اشیای طلا در خواب

منعکس کننده چیزهایی است که در واقعیت رویا بیننده مهم، گرانبها و با ارزش است، آنها می توانند جنبه هایی از خود یا افراد نزدیک باشند، روابطی که او بدیهی می گیرد، موقعیت های پایدار و آرامی که به او ثبات می دهد. و آرامش، اما باید تشخیص داد،که باید از آن آگاه شود که باید سپاسگزار آن باشد.

10. رویای یافتن طلا در خواب

نشان دهنده جنبه هایی از رویاپرداز است که در پویایی روانی او پدیدار می شوند و ناخودآگاه آنها را منحصر به فرد و بی بها نشان می دهد.

اینها می توانند کیفیت ها، منابع و توانایی ها یا موقعیت هایی در او باشند. زندگی که باید " دید" و در نظر گرفت.

11. خواب یافتن طلا در کیف خود

به ویژگی های زنانه اشاره دارد که باید ارزش آنها را تشخیص دهید. این می تواند به طور کلی به زنانگی، به شهوانی بودن و جنسیت بیننده رؤیا اشاره داشته باشد، یا می تواند نمادی از فردی باشد که مجذوب کننده و ابزار مورد استفاده برای تسخیر او باشد.

12. خواب پنهان کردن طلا   دیدن دفن طلا در خواب

می تواند نشان دهنده نوعی خجالتی بودن یا ترس از خودنمایی باشد که به پنهان کردن ویژگی های خوب فرد نیز منجر می شود. یا تمایل به ندیدن یا نشناختن خصوصیات (گرانبها) یک فرد نزدیک و مدفون کردن آنها در زیر بی تفاوتی یا بی دقتی.

این می تواند به اسرار یا اطلاعاتی اشاره کند که پنهان می شود.

13. دیدن غبار طلا در خواب

دیدن یا تنفس آن نشان دهنده نیاز به زیبایی، سبکی، جادو است. شاید خواب بیننده لحظات سختی را پشت سر می گذارد و همه چیز را سیاه می بیند، خواب وضعیت سنگینی را با تصاویر طلا در هوا جبران می کند و احتمال دیدن اشیا را مطرح می کند.تحت دیدگاهی متفاوت.

14. دیدن سکه طلا در خواب

یکی از متداول ترین تصاویری است که به نماد پول نیز مرتبط است و بیانگر نیاز خواب بیننده به امنیت (از جمله مالی) و تأیید، نیاز به غلبه بر مشکلات و رفع آنها است.

همچنین ببینید: خواب دیدن پا نماد و معنی پا در خواب

سکه‌های طلا در رویاها می‌توانند انرژی صرف شده برای رسیدن به یک هدف یا ارزش یک حرکت، موقعیت، رابطه و سود مادی یا عاطفی را نشان دهند که رویا بیننده را دریافت می‌کند.

مرضیه مزاویلانی کپی رایت © تکثیر متن ممنوع است

قبل از ترک ما

خواننده گرامی، اگر این مقاله را مفید و جالب دانسته اید، از شما می خواهم که تعهد من را با یک ادب کوچک متقابلاً جبران کنم:

مقاله را به اشتراک بگذارید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.