ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਜਾਦੂ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ

<6

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ, ਜੋਸ਼, ਈਰੋਜ਼, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਲ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ: "ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਇਹ ਲਹੂ ਹੈ"।

ਰੂਹ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੇਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਤਰਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਤੱਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਫਿਰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਵਿੱਚ।

ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ:

 • ਗਰਮ- ਖੂਨੀ
 • ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੂਨ
 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 13>
 • ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 13>
 • ਖੂਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
 • ਖੂਨ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਣੀ
 • ਲਹੂ ਚੂਸਣਾ

ਪਰ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯੂਕੇਰਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ। ਗਰੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ: ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੁਨਰਜਨਮ, ਮੁਕਤੀ।

ਜਦਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਦੂਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਪਕਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

The ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਹੂ।

ਅਸਲ ਲਹੂ, ਲਹੂ।ਨੀਲਾ, ਨੇਕ ਖੂਨ, ਅੱਧਾ-ਖੂਨ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਲਹੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ

ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਝੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਿਆਗ, ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰ ਪੀੜਤ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ

ਇਹ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ, castration ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਡਰ ਨਾਲ; ਇਸਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਸ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ:

 • ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ?
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ?
 • ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?ਜ਼ਖ਼ਮ?

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ। ਅਰਥ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਪਟੀਲਿਅਨ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ " ਖੂਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ" ਤੱਕ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤਣਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਪੀੜ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਖ਼ਮ
 • ਬਲੀਦਾਨ
 • ਊਰਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਜਨੂੰਨ
 • ਕਾਮਯਾਬੀ
 • ਉਤਸ਼ਾਹ
 • ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ
 • ਪੁਨਰਜਨਮ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ
 • ਸਿਹਤ
 • ਤੱਤ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ: ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਥਕਾਵਟ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਕੇਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ" ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਇਸਦੇ ਰੰਗ, ਇਸਦੀ ਗਰਮੀ, ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਨੂੰਨ, ਪਿਆਰ, ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਜੀਵੰਤਤਾ, ਗਤੀ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ. ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

2. ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹੈ ਮਹਾਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਚੇਤਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬੇਹੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਨਾਟਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵੈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।

3. ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਖੂਨ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੌਤ-ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਨਿਰਣਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ “ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ” ਜੋ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

5. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ (ਗੁੱਸਾ-ਗੁੱਸਾ) ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ।

6. ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਦ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ, ਅੱਗ, ਭਾਵੁਕ, ਐਨੀਮੇਟਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7. ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਹਿੰਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧੁਨ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰਉਦਾਹਰਨ:

9. ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

10. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਗਰਭਪਾਤ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰ, ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

11. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ (ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

12. ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਚ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ, ਊਰਜਾ, ਧਿਆਨ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਹੋਸ਼, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ? ਚਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।