خون در خواب دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

 خون در خواب دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

Arthur Williams

خون در رویاها با انرژی حیاتی و قدرت ناشی از سلامتی و بیان سالم تکانه های غریزی مرتبط است. از زمان های قدیم نماد زندگی و مرگ آن شامل جنبه های معنوی، جادو، دگرگونی، رستگاری است، اما باعث وحشت و انزجار، ترس و نگرانی نیز می شود. بیایید با هم بفهمیم خون در خواب به چه معناست.

>>>>>>>>

خون در رویا

خون در رویا نشان دهنده زندگی، سلامتی و انرژی فیزیکی است و با اتصال به معانی رنگ قرمز، اشتیاق، اروس، هیجان.

نماد خون در رویاها منشأ باستانی دارد: در کتاب مقدس می خوانیم: "شما گوشت را با روح نخواهید خورد، بلکه خون است".

اتحاد روح و خون شاید قدیمی‌ترین مفهومی باشد که بر فرهنگ‌های قبیله‌ای، ادیان، کیمیاگری و اساطیر، سنت‌ها و آداب و رسوم عامه که به امروز می‌رسد، تأثیر می‌گذارد.

نماد خون در خواب

اگر جان انسان در خون جای داشته باشد، این مایع آلی ارزش معنوی و جسمانی پیدا می کند. تبدیل به یک اکسیر، یک جوهر جادویی، گرانبهاترین ماده ای می شود که دارای قدرت زندگی و مرگ، رستگاری و لعنت است. از این رو احساس قربانی های خونی برای احترام به خدایان و تضمین برداشت های فراوان، برای تغذیه زمین یا دلجویی از آن.

خون در رویا سپس باززایی و باروری را بیان می کند، یک حرکت چرخه ای، پویایی که می تواند منجر به فیزیکی و در اینجا در احساسات، در خشم، در رابطه جنسی، در خشونت، در مرگ.

به این فکر کنید که چه تعداد از عبارات در زبان مشترک با این عاطفه و جسمانی مرتبط است:

همچنین ببینید: خواب دیدن برنج نماد و معنی برنج و غلات در خواب
 • داغ- خونی
 • خون به سر
 • چشمهای خون آلود
 • پیوندهای خونی
 • پیمان خون
 • ندای خون
 • حمام خون
 • مکیدن خون

اما نماد خون همچنین شامل خون مسیح ریخته شده برای نجات جهان، خون مسیح در مراسم عشای ربانی، خون مقدس می شود. جام و معانی ناشی از آن: معنویت، تطهیر، تجدید حیات، رستگاری.

در حالی که خون در مراسم جادویی برای آسیب رساندن به کسی یا عاشق کردن کسی استفاده می شود، حیوان خونی جمع آوری، نوشیده یا پخته شده در فرهنگ های قبیله ای، یا در بسیاری از دستور العمل های رایج فرهنگ ما، نمادی را نشان می دهد که به یکپارچگی یا تخریب قدرت بدنی مرتبط است، اما مهمتر از همه مرتبط با ماهیت است.

همچنین ببینید: DREAMING OF FUR 16 معانی خز در خواب

تنها بیان واقعی انسان که او را در حقیقتش تعریف و درک می کند، همان خون است.

خون واقعی، خون.آبی، خون شریف، نیمه خون، خون آلوده، از دیگر تعابیری است که قدرت و نفوذ خون را در سنت و تصور جمعی به ما می فهماند.

زیرا خون مربوط به زندگی، اما مرگ را نشان می‌دهد.

خونی که از بدن جاری می‌شود، معادل زندگی در خطر است، با زخم‌ها و رنج‌ها، قربانی نهایی، با فرسودگی هر کارکرد حیاتی. 3>

خون در خواب از نظر یونگ

بیانگر رنجی است که شاید در طول روز کنار گذاشته شود، کنترل شود، مورد توجه قرار نگیرد. یک ضربه متحمل شده، یک قربانی، یک چشم پوشی، یک تغییر ناخواسته اما متحمل شده می تواند باعث زخمی نمادین شود که ناخودآگاه از طریق نماد خون به رویا می افکند.

خون در رویا به گفته فروید

این به بیان میل جنسی و برای یک مرد به ترس ناخودآگاه از اختگی مربوط می شود. بنابراین این نماد در حوزه جنسی خود را نشان می دهد، اما همچنین در ترس از ناتوانی در بیان کامل توانایی های بالقوه خود ظاهر می شود.

خون در رویاها بنابراین هدف این است که رنج را به آگاهی روح برساند. و بدن، یا از دست دادن نیروی حیاتی.

رویا بیننده باید در مورد این رنج تأمل کند:

 • در کدام حوزه از واقعیت خود است. خود را بیان کند؟
 • چه جنبه ای از خودش آسیب دیده است؟
 • عواقب این کار چیست؟زخم؟

خون در خواب. معانی

خون در رویا باعث بیقراری و ترس می شود همانطور که اغلب در واقعیت اتفاق می افتد. یک غریزه اولیه مرتبط با مغز خزنده و حفظ خود با مشاهده خون فعال می شود. فکر به سوی " حقایق خون" ، به رنج، به سوی مرگ می رود.

این که خون در رویاها خون بیننده خواب یا رویای دیگر است. شخصیت، نتیجه تغییر نمی‌کند، تنش گاهی به حدی می‌رسد که رویا را به کابوس تبدیل می‌کند و باعث بیداری زودهنگام می‌شود.

معنای خون در خواب را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: 2>

 • درد رنج کشیدن
 • زخم درونی
 • ایثار
 • از دست دادن انرژی
 • خستگی
 • ضعف
 • شور
 • لیبیدو
 • هیجان
 • خشونت خشم
 • باززایی، تولد دوباره
 • سلامت
 • ذات

خون در رویاها تصاویر رویا

1. خواب دیدن خون بیرون آمدن از زخم

بهترین مثال است. از آنچه گفته شد، و باید به جنبه‌های تخلیه‌کننده واقعیت، به حداقل رنج و نه جمع‌آوری رنج، بلکه به جنبه‌های صرفاً فیزیکی متصل شود: به انرژی بدن، به خستگی، به کمبود مراقبت و در نهایت موارد، به خونریزی داخلی یا خارجی. برای بسیاری از زنان بسیار رایج است در خواب خون در آن دورهقبل از قاعدگی است این رویاها منعکس کننده یک هماهنگی قوی بین بدن فیزیکی و ناخودآگاه است، گویی بدن دوم می خواهد از "یادآوری بدن" از وظیفه خود مطمئن شود، به بازآفرینی برخی از عملکردهای فیزیکی در رویا و پیش بینی آنها می رسد. بعد از این رویاها، معمولاً در عرض چند روز قاعدگی فرا می رسد.

اما نباید فراموش کنیم که خون در رویاها، به دلیل رنگ، گرما، نیروی حیاتی اش که تجسم می کند، وجود دارد. همچنین با اشتیاق، عشق، رابطه جنسی مرتبط است، سپس غنای عواطف، شدت احساس، سرزندگی، سرعت، انرژی را بیان می کند.

2. خواب دیدن دست های آلوده به خون

تصویری از تأثیر عاطفی بزرگ که می تواند با احساس گناه مرتبط باشد. ضمیر ناخودآگاه سیگنال ها و عبارات رایجی مانند خون در دستان شما را جمع آوری می کند، که معنای آن به مجرم بودن در یک جنایت مرتبط است. در ساختن یک رویا، ناخودآگاه اغلب سناریوهای دراماتیکی را دنبال می‌کند، و گناهی که به آن اشاره می‌کند نیز ممکن است مضحک، قدیمی، فراموش شده باشد، اما رویا پژواک درونی آن و رنج یک خود روانی را که بیننده را متهم می‌کند، برجسته می‌کند. علاوه بر نیاز، شاید به مقابله با اعمال و گذشته خود.

3. خواب دیدن حمام خون

می تواند جنبه های بازسازی کننده خون را برجسته کند.نیاز به بازیابی قدرت بدنی، جنبه ای از کهن الگوی مرگ و تولد دوباره، پرخاشگری، قاطعیت و غریزه حیاتی، توانایی دفاع از خود و پاسخ به پرخاشگری. چنین رویایی می تواند با میل به انتقام نیز مرتبط باشد.

4. دیدن اشک خون

به عبارت رایج " اشک خون" مرتبط است که بیانگر خستگی و درد و نماد گریه و اشک در خواب است که به رنج بیننده اشاره دارد

5. دیدن خونی که دید را پنهان می کند

فرد را به فکر افزایش فشار می آورد. ، به غرایز (عصبانیت-خشم) یا نیاز به نشان دادن خود یا مشکلات جسمی که بر گردش خون یا فشار چشم تأثیر می گذارد.

6. دیدن استفراغ خون در خواب

می تواند نشان دهنده عالی باشد. درد، رنج پنهانی که باید خود را نشان دهد، نیاز فرد به خروجی خشونت آمیز، کلمات آتشین، پرشور و متحرک که با نیروی حیات می لرزد.

7. خواب دیدن خون ادرار

همچنین به نیاز به جدایی از احساسات خشونت آمیز است، اما می تواند نشان دهنده از دست دادن جدی قدرت و کاهش تون حیاتی باشد.

8. خواب دیدن از دست دادن خون از بدن

به طور کلی با نمادگرایی بخشی که از آن بیرون می‌آید و رنجی که به آن علاقه دارد و به ویژگی‌های نمادین آن عمل می‌کند. بهمثال:

9. دیدن خونریزی از سر

می تواند نشان دهنده خستگی ذهنی، از دست دادن افکار و انگیزه ها باشد

10. دیدن خونریزی از نواحی صمیمی

پیوند به ناحیه تناسلی به مشکلات احتمالی در این ناحیه، امتناع از رابطه جنسی، ترس های مربوط به بارداری، سقط جنین، قاعدگی. در این رابطه به خوابی که خواننده ای فرستاده و با عنوان منتشر شده است ببینید تعبیر خواب از دست دادن خون از نواحی صمیمی چیست

11. خواب دیدن افرادی که خونریزی دارند

می تواند یک درخواست کمک، نشانه‌ای از رنج است که می‌توان آن را به شخص نشان‌دهنده نسبت داد، در صورت وجود، یا به جنبه‌ای از خود که این نماد آن است. بنابراین مهم است که از خود بپرسیم این شخص چه ویژگی هایی دارد و از دست دادن انرژی (قدرت، انگیزه) را به این ویژگی ها مرتبط کنیم.

باید مردم را وادار به تفکر در مورد آنچه که از نظر زمان، انرژی، توجه، عشق از بین رفته است.

خون در رویاها به دلیل ویژگی های مربوط به آن زندگی و بقا، ارتباط مستقیمی با کهن الگوهای اصلی دارد، زیرا اینها جنبه هایی دارند که اعمال و عواطف را در هر جای زمین و در هر قلمرو ناخودآگاه، فردی و جمعی شرط می کند.

مرضیه مزاویلانی.حق چاپ © متن ممکن است تکثیر نشود

قبل از ترک ما

خواننده گرامی این مقاله طولانی را با درخواست همکاری شما به پایان می برم: آیا پیشنهاد یا درخواستی دارید برای تصاویر در مورد این نماد چطور؟

نظر شما خوش آمدید. می توانید در نظرات برای من بنویسید و در صورت تمایل می توانید رویای خود را که در آن نماد خون ظاهر می شود بگویید. اگر این مقاله برای شما مفید و جالب بود، از شما می خواهم که تعهد من را با یک ادب کوچک متقابلاً جبران کنید:

مقاله را به اشتراک بگذارید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.