ਰੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਹੈ

 ਰੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਹੈ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਭੇਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ

ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਅਤੇ ਕਾਲਾ

ਰੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਰੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਵਰਤਮਾਨ/ਭਵਿੱਖ
 • ਜੋਸ਼, ਅਨੰਦ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ
 • ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ
 • ਕਲਪਨਾ
 • ਕਿਰਿਆ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ

ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਹੋਰ ਰੋਜਾਨਾ/ਅਤੀਤ
 • ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ
 • ਭੌਤਿਕ ਪਹਿਲੂ
 • ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਰੁਕਾਵਟ, ਥਕਾਵਟ

ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ।

ਜਦਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਲੇਟੀ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ,ਤਿੰਨ-ਆਯਾਮੀ, "ਸੱਚ"

ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਜਾਂ “ ਹੋਣ” ਲਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕਿ “ਹੋਣ” ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ  ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਚਮਕ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ।

ਕੁਝ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਰਗਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇਡਰਾਉਣਾ।

ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ REM ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ
 • ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਚਿੰਨ੍ਹ
 • ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਊਰਜਾਵਾਂ
 • ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ
 • ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੜਾਅ
 • ਸੁਪਨੇ
 • ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ
 • ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਇਕਸੁਰਤਾ
 • ਕਲਪਨਾ
 • ਮੁਆਵਜ਼ਾ
 • ਪੁਸ਼ਟੀ

ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ  ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਸੇਪੀਆ ਟੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ " ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ", ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧਰੁਵੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਲਝਣ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, “ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ” ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ:

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੀਕਤ
 • ਆਦਤਾਂ, ਸਧਾਰਣਤਾ
 • ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਠੋਸਤਾ
 • ਰਿਫਲੈਕਸੀਵਿਟੀ
 • ਚਿੰਤਾ, ਦੁਖ
 • ਯਾਦਾਂ
 • ਸਰੀਰਕ ਅਨੁਭਵ
 • ਵਿਰੋਧ
 • ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ
 • ਧਰੁਵੀਤਾ
 • ਰੇਨੇਗੇਡ ਸੈਲਫਜ਼

ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ   5 ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ   ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਅਰਥ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੱਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

2. ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ " ਖੁਸ਼ ” ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਰੰਗਾਂ” ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਝੁਕਾਅ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ   ਪੇਸਟਲ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਰਥ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੋਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰਾ ਰੰਗਾਂ, ਤੇਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਭਾਰ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

4. ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5. ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿਪਰੀਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

 • ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਗਾਈਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ 1500 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।