വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും വെളുപ്പും സ്വപ്നങ്ങളും എന്താണ് വ്യത്യാസവും അർത്ഥവും

 വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും വെളുപ്പും സ്വപ്നങ്ങളും എന്താണ് വ്യത്യാസവും അർത്ഥവും

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും വെളുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നിറത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? കറുപ്പും വെളുപ്പും സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സ്വപ്നം കാണുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണിവ, സ്വപ്ന സാമഗ്രികളുടെ വ്യത്യസ്‌ത ദൃശ്യ ധാരണയാൽ ഉണർത്തുന്ന വൈകാരിക ഭാരവും ജിജ്ഞാസയും അവ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകാനും ഇവയ്ക്ക് അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കും. വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് സത്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും ഒരാളുടെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചും അത് ഒരാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുവായ ഒരു സൂചനയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് സാധ്യമായ ഒരേയൊരു കാര്യം എന്നും ഓർമ്മിക്കുക.

കറുപ്പും വെളുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ

നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ സംവേദനങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൂടാതെ നിറത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമോ അഭാവമോ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ ദൃശ്യഗുണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, നിറത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സ്‌പർശിക്കുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അരങ്ങേറിയ സംഭവങ്ങളെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെയും പോലെ നിറത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും അഭാവത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

സ്വപ്‌നം കാണുന്നയാൾക്ക് കൗതുകമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം പോലെ, കൂടുതൽ അറിയാനും വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും വെളുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങളും വെള്ള സ്വപ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംകറുപ്പും, കറുപ്പും

വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും വെളുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അർത്ഥത്തോട് അടുക്കാൻ അൽപ്പം കുറയ്ക്കുന്ന എന്നാൽ സംക്ഷിപ്തവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ കാഴ്ചയിൽ, സംഗ്രഹിക്കാം:

നിറം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്:

 • വർത്തമാനകാലം/ഭാവി
 • വീര്യം, സന്തോഷം, ആത്മവിശ്വാസം, സർഗ്ഗാത്മകത
 • ആത്മീയ വശങ്ങൾ
 • ഭാവന
 • പ്രവർത്തനം, ഊർജസ്വലത

കറുപ്പും വെളുപ്പും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്:

 • കൂടുതൽ ദൈനംദിന/ഭൂതകാലത്തെ
 • വിഷാദം, വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ദുഃഖം
 • ഭൗതിക വശങ്ങൾ
 • യുക്തി
 • തടസ്സം, ക്ഷീണം

നിറങ്ങൾ നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു, ഒപ്പം അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അജ്ഞതയുടെയും ഉദാഹരണമാണ് പ്രപഞ്ചം, ഭാവനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം മഹത്തായതും സംഖ്യാപരമായതും സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഉജ്ജ്വലമായ നിറങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവുമായി നമ്മെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതും ബോധം ഉയർത്താനും ജീവിതത്തിന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറാനുമുള്ള ശ്രമമായി കണക്കാക്കാം. ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലും ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനവും.

നിറം, ചാരനിറം, ഇരുട്ട്, പരന്നതും മൂടൽമഞ്ഞുള്ളതുമായ ഷേഡുകൾ എന്നിവയുടെ അഭാവം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരതയെയോ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാതങ്ങളെയും ആശങ്കകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

അവബോധവും പകൽ അനുഭവങ്ങളും ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുമായുള്ള ബന്ധം സ്വപ്നത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വികസിക്കുന്നതിൽ നിന്നും, സ്വയം നന്നായി നിർവചിക്കുന്നതിൽ നിന്നും, വ്യക്തമായ മാനം നേടുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞത് പോലെ,ത്രിമാന, “ശരി” .

നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും വെളുപ്പും ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ചിന്തകളും താൽപ്പര്യങ്ങളും ജീവിതത്തെ ഒരു തടസ്സമായി കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടും സ്വാധീനിക്കും. ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കാത്ത യാത്രയിൽ "ആയിരിക്കുന്നു" എന്ന ബോധത്തിൽ നിന്നല്ല, " ഉണ്ടായിരിക്കാൻ" കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടം.

നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഒപ്പം കറുപ്പും വെളുപ്പും ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ  ഒരു നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നു

വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ ധാരണ വിശാലമാക്കാനും ജീവിതത്തിന്റെ നിഗൂഢത തുറക്കാൻ സ്വപ്നക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും കഴിയും. കൂട്ടായ അബോധാവസ്ഥയും വ്യക്തിത്വ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീമുകളും.

ഉദാഹരണത്തിന്, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആർക്കൈറ്റിപാലും മഹത്തായ മാനവും നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവ പലപ്പോഴും നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ്, കൂടാതെ സ്പഷ്ടതയും തിളക്കവും സ്വഭാവവും ഉണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രസക്തി .

നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നം സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ജീവിക്കുന്ന ആന്തരിക പാതയുമായി എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളുടെ നിറവും ചടുലതയും കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഒരുതരം ആകർഷണീയത ഒപ്പം ഓർമ്മയും

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും അർത്ഥം DOCTOR സ്വപ്നം കാണുക

ചില വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യക്തമായ സ്വപ്നങ്ങളാണ്, അതിൽ സ്വപ്നക്കാരന്റെ സ്വപ്‌നസമാനമായ സ്വപ്‌നം ജാഗരൂകരായി നിലകൊള്ളുകയും സ്വപ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം സ്വപ്‌നസ്‌കേപ്പിന്റെ എല്ലാ നിറങ്ങളും ഉജ്ജ്വലവും ആകർഷകവും വിചിത്രവും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.ഭയപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ലീപ് ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് REM ഘട്ടത്തിലെ ഉണർവ് വർണ്ണാഭമായ സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല പ്രഭാത സ്വപ്നങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ, നിറത്തെ ബാധിക്കുന്ന പുതുമയുടെയും ഉടനടിയുടെയും ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുക. അവ ഓർമ്മയിൽ മങ്ങാത്ത ചിത്രങ്ങളാണ്, പകൽ സമയത്ത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും മനോഹരമായ ഗുണം ഉണ്ട്.

പ്രതിഫലമായും പ്രോത്സാഹനമായും വരാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. ദുഃഖകരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയോ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരീകരണവും അംഗീകാരവും ആയിട്ടാണ്.

വർണ്ണ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ
 • ആർക്കൈറ്റിപൽ ചിഹ്നങ്ങൾ
 • ആത്മീയവും സംഖ്യാപരമായതുമായ ഊർജ്ജങ്ങൾ
 • വ്യക്തിപരമായ പരിണാമം
 • പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ
 • വ്യക്തമായ സ്വപ്നങ്ങൾ
 • മാറ്റം പരിവർത്തനം
 • ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക
 • സന്തോഷം, സന്തോഷം, ഐക്യം
 • ഭാവന
 • നഷ്ടപരിഹാരം
 • സ്ഥിരീകരണം

നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും വെളുപ്പും ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ  കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സ്വപ്നം കാണുന്നു

കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും പൊതുവായതും ദൈനംദിനവുമായ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ കൂടുതൽ ചാരനിറത്തിലുള്ളതും സെപിയ ടോണുകൾ എടുക്കുന്നതുമാണ്, അവ കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഭൂതകാലത്തിലേക്കും ഉയർന്നുവരുന്ന ഓർമ്മകളിലേക്കും.

എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുന്നുകറുപ്പും വെളുപ്പും " ഒരാളുടെ കാലുകൾ നിലത്തു വയ്ക്കാൻ", പ്രായോഗിക ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും ദൈനംദിനവും അടിയന്തിരവുമായ തീമുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമായി കണക്കാക്കാം.

അവ സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വന്തം അനുഭവവുമായും, അവലോകനം ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അനുഭവങ്ങളുമായി, ആശങ്കാജനകമായതോ ഭാരിച്ചതോ ആയ സാഹചര്യങ്ങൾ, ദൈനംദിന ജോലികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സ്വപ്നം കാണുന്നത് വിഷാദമോ നിരാശയോ വേദനയോ വെളിപ്പെടുത്തും.

ചിത്രങ്ങൾ നന്നായി നിർവചിക്കുകയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും നിഴലിന്റെയും മേഖലകൾ വ്യക്തമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സ്വപ്നം കാണുന്നത് വൈരുദ്ധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നക്കാരന്റെ മാനസിക ചലനാത്മകതയിൽ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തികളും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എതിർപ്പിലേക്കും. സൂക്ഷ്മതകൾ പ്രബലമാവുകയും കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സ്വപ്നം കാണുന്നത് സമാനമായ ആശയക്കുഴപ്പം, അനിശ്ചിതത്വം, “വ്യക്തമായി കാണുക” .

അർഥം എന്നിവയുടെ രൂപകമാണ്. കറുപ്പും വെളുപ്പും ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു:

 • ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യം
 • ശീലങ്ങൾ, നിസ്സാരത
 • യുക്തിപരമായ മൂർത്തത
 • റിഫ്ലെക്‌സിവിറ്റി
 • ആശങ്ക, വേദന
 • ഓർമ്മകൾ
 • ശാരീരിക അനുഭവങ്ങൾ
 • എതിർപ്പ്
 • തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
 • ധ്രുവീകരണം
 • റെനഗേഡ് സെൽവ്സ്

നിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ   5 സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ

1. ശോഭയുള്ള നിറങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു   ഫ്ലൂറസെന്റ് നിറങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നയിക്കുന്ന ഒരു തരം സിഗ്നലാണ്സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഘടകത്തിലേക്കോ അത് അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സ്വപ്നക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നതിനോ ശ്രദ്ധിക്കുക.

2. നിറത്തിൽ പെയിന്റിംഗ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്നക്കാരനെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാണിക്കുന്നു " സന്തോഷം ” അവൻ തന്റെ “നിറങ്ങൾ” അതായത്, സ്വന്തം ചായ്‌വുകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ, ആദർശങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ.

2. ടെമ്പറ നിറങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്പിരിറ്റ് നിറങ്ങൾ   പാസ്റ്റൽ നിറങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്‌നത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ തരം നിറങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിലനിർത്തുന്നു, അത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെയോ ആവശ്യത്തിന്റെയോ പ്രതീകമായി മാറുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്: സ്വപ്നം കാണുക മെഴുക് നിറങ്ങളോ പാസ്റ്റലുകളോ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ആവശ്യമായ തീരുമാനത്തെയും ശക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കും, അതേസമയം ടെമ്പറ നിറങ്ങൾ, എണ്ണകൾ, വാട്ടർ കളറുകൾ എന്നിവ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതിഫലനം, ഭാരം, വിശദീകരിക്കേണ്ടതും സമയമെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. കറുപ്പും വെളുപ്പും ഫോട്ടോകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

അവ മിക്കവാറും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഭൂതകാലത്തിന്റെയും അതിന്റെ ചില വശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്.

ഇതും കാണുക: തറയിൽ പൂച്ച മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസീയേലയുടെ സ്വപ്നം

5. കറുപ്പും വെളുപ്പും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും നിഷേധാത്മകവും സമൂലവുമായ വശങ്ങളും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്. ഇതിന് നിഴലിനെയും നിരസിച്ച സെൽവിനെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഢാലോചനയുള്ള ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയണോ?

 • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് അർഹമായ അനുഭവവും ഗൗരവവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും.
 • എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക
 • ഇതിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ 1500 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ സ്വപ്നക്കാരേ, നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും കറുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോടും ചോദിച്ചാൽ കൂടാതെ വെള്ളയും , ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എഴുതാം.

നന്ദി ഇപ്പോൾ എന്റെ ജോലി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.