ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

 ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

Arthur Williams

ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਨਾ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਪਿਆਰੇ ਮਾਰਨੀ , ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਟਾਇਲਟ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਿਆਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਡੋਨਟ ਸੀ ਜੋ ਕੱਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੋਨਟ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ (ਬੀ.- ਵੇਰੋਨਾ)

ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ:

ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਓ: ਵਰਤਣਾ ਟਾਇਲਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,ਭਾਵ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ "ਜਾਣ ਦਿਓ" ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ "ਸਮਾਜਿਕ" ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ , ਅਸਮਰੱਥ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਵਿੱਚ (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ "ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ" ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ)।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਜਨਤਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ, ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਰ (ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ " ਮੈਂ ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ “) ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ , ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ ਜੋ "ਜਾਣ ਦਿਓ" ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮਾਰਨੀ

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਵਰਜਿਤ ਹੈ
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, Dream interpretation
  • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 1200 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।